Biblioteks- och informationsvetenskap

Visar 1 till 27 av 27

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

ABM: Forskningsmetodik

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Lund
0 SEK

ABM: Projekt som arbetsform

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Lund
0 SEK

Aktuella forskningsproblem i biblioteks- och informationsvetenskap

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Växjö
0 SEK

Biblioteks och informationsetik II: informationsetik

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Växjö
0 SEK

Biblioteks- och informationsetik I: professionsetik

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Datastrategier för organisationer

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Borås
0 SEK

Digital Humaniora, master examensarbete

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Växjö
0 SEK

Digital kultur

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Digitala metoder: Textanalys och visualisering

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Borås
0 SEK

Etiska perspektiv på biblioteksarbete

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Växjö
0 SEK

Examensarbete, biblioteks- och informationsvetenskap - masterkurs

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Växjö
0 SEK

Folkbibliotek och aktivt medborgarskap

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Borås
0 SEK

Information, teknologi, praktik

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Växjö
0 SEK

Informationshistoria

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Informationsvetenskaplig teori

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kommunikation i organisationer

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Borås
0 SEK

Kunskap i organisationer

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Borås
0 SEK

Kunskapsorganisation IV: nätverksbaserad kunskapsorganisation

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Växjö
0 SEK

Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Borås
0 SEK

Magisterprogram i strategisk information och kommunikation

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2025
Borås
0 SEK

Organisation, ledarskap och projektledning

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Självständigt arbete (examensarbete)

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Växjö
0 SEK

Skolbibliotek i teori och praktik

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Vetenskaplig kommunikation med bibliometri

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Växjö
0 SEK

Vetenskaplig kommunikation och bibliometri

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Växjö
0 SEK

Vetenskaplig kunskapsproduktion, kommunikation och informationshantering

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Biblioteks- och informationsvetenskap