Arkeologi

Visar 1 till 35 av 35

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Archaeology: Viking Age Scandinavia

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arkeologi A

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arkeologi A, internetkurs

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arkeologi A1 Särskilt nordeuropeisk

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arkeologi B, internetkurs

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arkeologi B1 Särskilt nordeuropeisk

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arkeologi C

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arkeologi I

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arkeologi och GIS - den geografiska dimensionen

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad fältarkeologi

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Det svenska landskapet i tid och rum

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Digital Archaeology

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Examensarbete, arkeologi - masterkurs

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Examensarbete, religionsvetenskap - masterkurs

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fältkurs med miljöarkeologi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forntida religioner och religionsvetenskapens ämneshistoria

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Individuella fördjupningsstudier i arkeologi

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Individuella fördjupningsstudier i religionsvetenskap

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatprogram i arkeologi och antik historia

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatprogram i arkeologi och osteologi

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatuppsats i arkeologi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kulturarv i samtid och framtid

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Magisterprogram i arkeologi

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Marinarkeologi, introduktionskurs

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i arkeologi

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i arkeologi - teori och praktik

Lunds universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i digital humaniora

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i kulturvetenskaper - Arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia eller religionsvetenskap

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Miljöarkeologi - Hållbarhet och kulturmiljövård

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Teoretiska perspektiv på arkeologins och museernas digitalisering

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Teoretiska traditioner inom dagens arkeologi

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Teoretiska traditioner inom humaniora

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

The Emergence of European Culture

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

The Roman Empire

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Arkeologi