Anläggning

Filtrera din sökning:

Pris:

Längd:

Typ:

Visar 1-20 av 20 träffar

Utbildare Utbildning Längd/Typ Pris Ort Jämför

Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar

STF Ingenjörsutbildning

Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar Vad säger lagen om vilka upplåtelseformer som…
2 dagar
Kundanpassat
Jämför

Fuktkunskap vid projektering

STF Ingenjörsutbildning

Fuktkunskap vid projektering På vår kurs fuktkunskap vid projektering lär du dig undvika och minimera…
2 dagar
Öppen utbildning
13700 SEK

Stockholm
Jämför

Anläggningsskötare Brandlarm

SBA-drift AB

Anläggningsskötare Brandlarm Många ser kanske brandlarm som något självklart på ett företag. Men hur många…
Anpassat
Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholms län
Stockholm
Jämför

Brandskydd av ventilationssystem samt el- och rörgenomföringar

Teknologisk Institut

Brandskydd av ventilationssystem samt el- och rörgenomföringar Detta är en kurs för dig som vill…
1 dag
Öppen utbildning
5900 SEK

Stockholms län
Stockholm
Jämför

AMA Hus - Grundkurs

Entreprenörsskolan

AMA Hus - Grundkurs AMA – Allmän material- och arbetsbeskrivning – är ett referensverk för…
1 dag
Öppen utbildning
3600 SEK

Rikstäckande
Jämför

AMA Anläggning grund

Entreprenörsskolan

AMA Anläggning grund Denna introduktionskurs ger dig kunskaper om regeler för användning av AMA samt…
Öppen utbildning
3600 SEK

Rikstäckande
Jämför

Byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor

Teknologisk Institut

Byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor Kursen ger deltagarna en bred kunskap i byggteknik med inriktning…
2 dagar
Öppen utbildning
14000 SEK

Stockholms län
Västra Götalands län
Stockholm
Göteborg
Jämför

Lokalresursplanering, LRP

Teknologisk Institut

Lokalresursplanering, LRP Är era lokaler effektiva? Kan ni spara pengar på lokalerna? Ser du nyttan…
2 dagar
Öppen utbildning
10000 SEK

Stockholms län
Västra Götalands län
Stockholm
Göteborg
Jämför

Fjärrvärme - Distributionssystem

Teknologisk Institut

Fjärrvärme - Distributionssystem Planering - dimensionering, projektering, utförande och idrifttagning. Sveriges fjärrvärmenät består idag av…
3 dagar
Öppen utbildning
14900 SEK

Stockholms län
Stockholm
Jämför

Livscykelkostnad, LCC

Teknologisk Institut

Livscykelkostnad, LCC Utbildningen Livscykelkostnad, LCC ger dig kunskap att praktiskt kunna genomföra LCC-beräkningar inför val…
1 dag
Öppen utbildning
5000 SEK

Stockholms län
Västra Götalands län
Stockholm
Göteborg
Jämför

Service och underhåll av fjärrvärmecentraler

Teknologisk Institut

Service och underhåll av fjärrvärmecentraler En utbildning för dig som behöver kännedom om fjärrvärmecentralens uppbyggnad,…
2 dagar
Öppen utbildning
10000 SEK

Stockholms län
Stockholm
Jämför

Gemansamhetsanläggningar och samfälligheter

Vesterlins & Co

Vad du bör veta om att bilda och förvalta gemensamhetsanläggningar Gemensamhetsanläggning inrättas när två eller…
1 dag
Kurser
6800 SEK

Stockholm
Jämför

BIM i projekt

STF Ingenjörsutbildning

BIM i projekt Kursen ger dig en plattform för BIM som följer byggprocessen från tidiga…
1-2 dagar
Företagsanpassat
13600 SEK

Stockholm
Jämför

Besiktning av elinstallationer

STF Ingenjörsutbildning

Besiktning av elinstallationer Vissa anläggningstyper kräver enligt föreskrifterna en mer omfattande kontroll, besiktning. Vi går…
1-2 dagar
Företagsanpassat
13600 SEK

Stockholm
Göteborg
Jämför

AMA Anläggning med beskrivningsteknik

STF Ingenjörsutbildning

AMA Anläggning med beskrivningsteknik Förbättra de tekniska beskrivningarna och minska risken för missförstånd! AMA Anläggning…
2 dagar
Öppen utbildning
13100 SEK

Stockholm
Jämför

Vatten vid exploatering

Vesterlins & Co

För dig som möter vattenrättsliga frågor – ytvatten och dagvatten – i samband med markexploatering I…
2 dagar
Kurser
13800 SEK

Stockholm
Jämför

Plangenomförande – stora kursen

Vesterlins & Co

Vad du bör veta för att kunna genomföra en detaljplan Genom en detaljplan regleras hur…
2 dagar
Kurser
13800 SEK

Stockholm
Jämför

Plangenomförande – lilla kursen

Vesterlins & Co

Vad du bör veta för att kunna genomföra en detaljplan Genom detaljplanen regleras hur mark-…
1 dag
Kurser
7400 SEK

Stockholm
Jämför

Grundkurs detaljplan

Vesterlins & Co

För dig som vill bli bättre på att läsa och förstå detaljplaner Vid planering och…
1 dag
Kurser
7400 SEK

Stockholm
Jämför

Matarvatten och vattenbehandling i pannanläggningar

Dekra Industrial AB

Matarvatten och vattenbehandling i pannanläggningar Utbildningen är anläggningsanpassad och riktar sig till dem som kommer i…
1-2 dagar
Kurser
4500 SEK

Rikstäckande
Västra Götalands län
Göteborg
Jämför

Visar 1-20 av 20 träffar

Jämför utbildningar