Utbildning för en energi- och miljöeffektiv framtid

Publicerad 4 november 2019

Klimateffekter och stigande energipriser gör att energi- och miljöeffektivitet blir en allt viktigare fråga. På Karlstads universitet kan du ta ditt första steg mot att arbeta för en hållbar framtid för både klimatet och din framtida karriär. Det finns stor potential till effektivisering som både är ekonomiskt lönsam och bra för miljön. Som civilingenjör i energi- och miljöteknik kan du arbeta runt om i världen med att utveckla energieffektiva produkter och system.

Tillsammans med en engagerad lärarkår som Högskoleverket bedömt ”ha en imponerande helhetssyn på inlärningen” skaffar du dig en bred kompetens inom energi- och miljöteknik där kunskaper om teknikens miljöfrågor och energisystem, speciellt optimering av energiomvandlingar, är centrala. Du läser den teori som behövs för att kunna utveckla teknik som är energieffektivare, mer ekonomisk och ger mindre miljöpåverkan. Teknikkurser varvas med praktik- och forskningsnära projekt och breddning inom till exempel design, materialteknik eller industriell ekonomi.

Du förbereds för det kommande arbetslivet under studietiden genom att du via utbildningen kommer i kontakt med företag och samhälle. Bland annat genomförs det besök på intressanta företag och det hämtas verklighetsbaserade problem och data som användas som del i undervisningen.

På Civilingenjörsutbildningen Energi- och miljöteknik erbjuds du goda möjligheter till att läsa delar av utbildningen utomlands. Många av utbildningens studenter väljer att förlägga sin sjunde terminens studier på ett lärosäte utomlands.

Efter avslutade studier kan din breda kompetens, med kunskaper om energiteknik, modern reningsteknik, miljöteknik, mätteknik, modellering och optimering av energisystem, användas inom många olika arbetsområden vilket är av stort värde för många olika typer av företag, myndigheter och internationella kontakter. Karlstads universitet har mer än 20 års erfarenhet av högskoleutbildning av ingenjörer inom energi- och miljöområdet med studenter som är uppskattade och eftertraktade på arbetsmarknaden. Dessutom är du efter examen behörig till studier på forskarnivå inom bland annat Energiteknik, Miljöteknik eller Miljö- och energisystem.

Läs mer om Civilingenjör: Energi- och miljöteknik