Lunds universitet hyr 200 studentbostäder på Akademiska Hus mark

Publicerad 4 juli 2019

Lunds universitet har tecknat ett hyresavtal om att hyra 200 studentbostäder på mark som tillhör Akademiska Hus. Hyresavtalet har blivit möjligt då Prime Living AB arrenderar från Akademiska Hus. Detta är första gången som temporära studentbostäder byggs i Lund.

Marken finns på Ole Römers väg i östra kanten av campus vid Lunds tekniska högskola, Ekonomihögskolan och Ideon. På tomten kan arrendatorn uppföra cirka 200 temporära bostäder för studenter och gästforskare vid Lunds universitet. För att uppföra bostäderna har ett tillfälligt bygglov beviljats (max 5+5 år). En första etapp med 112 bostäder planeras att stå klara under hösten. Lägenheterna är på23 kvadratmeteroch har bland annat eget pentry, helkaklat badrum och egen balkong. Hyran kommer att ligga på cirka 4 500 kronor inklusive möbler, el och internet.

Bostadsbristen för studenter i Lund är påtaglig och Lunds universitet räknar med att det behövs 2000 nya boenden. Under lång tid har Lunds universitet arbetat med att ta fram olika lösningar för att få fart på bostadsbyggandet. Ett sätt har varit att inventera vilken mark som skulle kunna bebyggas, ett annat har varit att driva frågan om rätten för universitet att blockförhyra bostäder. Det är kombinationen av dessa två möjligheter som nu resulterat i arrendeavtalet med mellan Prime Living AB och Akademiska Hus. Från och med i höst och tio år framåt arrenderar Akademiska Hus ut nära10 000 kvadratmetermark till Lunds universitet genom bolaget Prime Living AB.

– Det har länge varit ett önskemål från vår sida att Akademiska Hus upplåter mark vid LTH till studentbostäder. Nu har vi lyckats hitta en temporär lösning. Bostadsbristen för våra studenter går att lösa med gemensamma krafter och nya idéer. Detta avtal är ett steg på vägen, säger Lunds universitets rektor Per Eriksson.

– För att minska bristen på studentbostäder har Akademiska Hus sedan tidigare avyttrat mark i Lund till Helsingkrona nation och AF Bostäder. Tillsammans med den här satsningen kan det resultera i att mer än 600 nya bostäder för studenter byggs på campus, sägerUnni Sollbe, regiondirektör för Akademiska Hus Syd.

Tomten är en del av fastigheten Studentkåren 4 och har sedan 1980-talet rymt modulbyggnaderna ”Kuvösen”, som var de första lokalerna på Ideon och som nu monterats ner.

För mer information:
Per Eriksson, rektor Lunds universitet
Tel: 0708-247106
E-post: per.eriksson@rektor.lu.se

Sara van Lunteren, avdelningschef
Tel: 046-222 47 59
E-post: sara.van_lunteren@se.lu.se

Unni Sollbe, regiondirektör Akademiska Hus Syd
Tel: 0703-26 13 20
E-post: unni.sollbe@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se