KOSA ger dig kunskapen som arbetsmarknaden efterfrågar

Publicerad 4 mars 2019

Kunskap är makt. Är du intresserad av en karriär inom politiken, mediebranschen, näringslivet eller som konsult? Vill du förstå och kritiskt analysera de komplexa förhållanden som arbetslivet utgör för samhällsutveckling och kombinera detta med frågeställningar inom politik, ekonomi, kultur och etik? På Uppsala Universitet finns det breda och tvärvetenskapliga Kandidatprogrammet i kultur och samhällsanalys som ger studenter bredden som arbetsmarknaden efterfrågar.

Programmet skiljer sig från jämförbara program då tyngdpunkten ligger på etik och samhällsfilosofiska frågeställningar. Efter genomgången utbildning har du en gedigen och unik kompetens för att utföra nyanserade och välgrundade omvärldsanalyser av det slag som blivit allt viktigare i dagens samhälle.

Då programmet innehåller en spännande praktikperiod skapar du dig kontakter och erfarenhet för kommande steg – arbetslivet. Kultur- och samhällsanalytiker från Uppsala Universitet återfinns i en mängd ledande och utmanande positioner inom samhällets olika branscher.

Utbildningen ger dig värdefulla erfarenheter från såväl teoretiska ämnen som praktiska kurser och seminarium som retorik och argumentationsteknik, utöver det finns även en mängd metod- och verktygskurser att välja mellan. Läs mer om programmet här.

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med praktisk filosofi som huvudområde och ger behörighet till masterutbildning i praktisk filosof.