Introduction to Business Economics and Budgeting | studier.se
Sök ny kurs

Introduction to Business Economics and Budgeting

Gothia Logistics AB

Sammanfattning

Utbildningsform: Kompetensutveckling

Ämnesområde: Ekonomi

Utbildningstyp: E-Learning

Ort: Rikstäckande

Start: Löpande

Takt: Egen takt

Pris: 2350 SEK

Betyg: 0/5 Baserat på 0 recensioner

Lämna ett omdöme!

Logistik – Introduction to Business Economics and Budgeting

Business economics is concerned with the use of company resources necessary for it to function. It is important to use the company’s resources as efficiently as possible to satisfy customer needs. A budget is a plan of action for the future that is expressed in financial terms.

This course gives you, who work with production, a broad introduction to the subject business budgeting. The course explains and discusses the connection between economy and logistics and the basic terminology used in daily work situations to satisfy customers.

Utbildningsmål

Målet med denna utbildning är att du ska förstå och kunna använda ett antal ekonomiska samband och begrepp inom ämnet företagsekonomi och budgetering.

Kursen innehåller

Del 1

 • What is a Company?
 • How are Companies Formed?
 • What is Business Economics
 • The Company’s Stakeholders
 • Meeting the Customer’s Needs
 • The Processing Chain
 • What is Logistics?
 • Supply Service
 • Reasons for Keeping Inventory

Del 2

 • Basic Financial Concepts
 • Results and Profitability
 • Use of Capital
 • Financial Analysis
 • Financial Control
 • Budgeting
 • Budgeting Phases
 • Drawing up Budgets
 • Budget Review

Målgrupp

Denna kurs är framtagen för dig som behöver en introduktion till ämnet företagsekonomi och budgetering. Du arbetar med dessa frågor som säljare, inköpare, logistiker, produktionsplanerare eller produktionstekniker eller med kvalitet och konstruktion.

Förkunskaper

Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod

Introduction to Business Economics and Budgeting är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Utbildningens längd

Cirka 10 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Pris

2350 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

Online pris

2220 kronor / studerande. Priset är exkl. moms

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Gothia Logistics AB

Vi levererar kunskap och stöd till processer och verksamheter

Gothia Logistics arbetar med organisationsutveckling både på distans och genom möten. Vi är ett av Sveriges ledande utbildnings- och kunskapsföretag med inriktning mot industrins behov och har utbildat företag och privatpersoner över hela världen sedan 1992.

Våra webbkurser har två olika format; Premiumkurserna är mer omfattande utbildningar med handledning och skriftliga prov samt Modulkurser som är kortare, har ett enklare slutprov och ger en mer översiktlig kunskap. Vi hjälper gärna till med era val och gör en distansdemonstration av en kurs som är av intresse.

Vi kundanpassar er utbildning

Vi skapar även kundanpassade utbildningar efter dina önskemål. Vår breda bas av kurser och vår flexibla teknik gör det möjligt att på ett enkelt sätt utveckla unika utbildningar till ditt företag.

Utbildningar/Ämnesområden:

Allmän logistik:

Svenska

 • Grundläggande logistik
 • Grundläggande produktionsekonomi och logistik

English

 • Basic Logistics
 • Basic Production Economy and Logistics
 • Flow by Lean and Logistics
 • Introduction to Business Economics and Budgeting

Supply Chain Management:

Svenska

 • Försäljningens logistik
 • Grundläggande Supply Chain Management
 • Kundservice och kommunikation
 • Marknadsplanering för tillverkande företag

English

 • Aggregate Supply Chain Planning
 • Basic Demand Planning
 • Basic Supply Service
 • Logistics and Supply Chain

Lean Production:

Svenska

 • 5S – Ordning och reda
 • Bättre arbetsmiljö och ergonomi
 • Grundläggande Lean Production
 • Introduktion till Lean Production
 • Kompetens för flexibel produktion
 • Kvalitet – ständig förbättring
 • Lean för tjänster och service
 • Leanprincipen – behovsstyrd produktion
 • Leanprincipen – kvalitet i varje led
 • Ledarskap för flödeseffektivitet

English

 • 5S – Order and method
 • Basic Lean Production
 • Introduction to Lean Production

TPM och underhållsteknik:

Svenska

 • Driftsuppföljning och problemanalys
 • Felsökningsmetodik av utrustning
 • Grundläggande TPM
 • Operatörsunderhåll

English

 • Basic TPM
 • Operator Maintenance

Produktionsteknik:

Svenska

 • Produktionsteknik 1 – Allmänt
 • Produktionsteknik 2 – Kvalitet
 • Produktionsteknik 3 – Filosofier

Inköp:

Svenska

 • Försörjning av produktionssystem
 • Grundläggande inköpsteknik
 • Inköp och leverantörsplanering
 • Introduktion till inköp
 • Materialförsörjning – leverantörsutveckling
 • Operativt inköp
 • Praktiskt inköpsarbete
 • Strategiskt inköp

English

 • Basic Purchasing
 • International Purchasing
 • Introduction to International Purchasing
 • Operational Purchasing
 • Purchase Planning
 • Purchasing and Supplier Planning
 • Purchasing and Supply
 • Purchasing in Evolution
 • Strategic Purchasing

Produktionslogistik:

Svenska

 • Kalkylering inför beslut
 • Planering och prognosarbete
 • Produktionens logistik
 • Produktionsekonomi
 • Produktionsplanering

English

 • Capacity Management
 • Manufacturing Planning and Control
 • Master Planning in Production

Lager och distribution:

Svenska

 • Distribution och transport
 • Efterfrågestyrd distribution
 • Godshantering och administration
 • Grundläggande lager och distribution
 • Grundläggande produktionsekonomi och lager
 • Introduktion sjötransporter och spedition
 • Introduktion till transporträtt
 • Lagerstyrning
 • Livsmedelssäkerhet inom distribution
 • Logistik och godsmottagning
 • Materialflöden och lager
 • Reklamationshantering av transporter
 • Sjötransport och handel
 • Transport och spedition
 • Transporter och dokumentation
 • Transporter och fraktberäkningar
 • Transportteknik för lastning och säkring

English

 • Distribution and Logistics
 • Introduction to Inventory Management
 • Inventory Management
 • Managed Packaging for Supply Chain
 • Packaging for Distribution and Shipping
 • Physical Supply and Distribution

Arbetsledarskap:

Svenska

 • Arbetsledarskap – medarbetarsamtal
 • Driftsledning för konkurrenskraft
 • Grundläggande ledarskap i företag
 • Ledarskap och arbetsorganisation
 • Utvecklande ledarskap – förändringsledning

English

 • Managers and Managing

Skräddarsydd utbildning:

Vi skapar kundanpassade utbildningar efter dina önskemål. Vår breda bas av kurser och vår flexibla teknik gör det möjligt att på ett enkelt sätt utveckla unika utbildningar till ditt företag.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Utbildare Utbildning Längd/Typ Pris Ort Jämför

Internationell inköpare

Gothia Logistics AB

Internationell inköpare En inköpare ställs inför allt större utmaningar där leverantörsmarknaden blir mer komplex och…
30 timmar
E-Learning
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Strategiskt inköp för riskhantering och hållbarhet

Gothia Logistics AB

Inköp - Att arbeta proaktivt för hållbara inköp Den externa affärsmiljön där ett företag konkurrerar…
30 timmar
E-Learning
5 300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Transporter för hållbarhet

Gothia Logistics AB

Transporter för hållbarhet Att minska transportsektorns klimatpåverkan Transporter behövs för att flytta varor och människor…
550 SEK

Distans, Rikstäckande
Jämför

Intermodala containertransporter

Gothia Logistics AB

Intermodala containertransporter En transportkedja av enhetslaster med kvalificerad koordinering Transportnäringen förändras av den ökade globaliseringen…
3740 SEK

Distans, Rikstäckande
Jämför

Grundläggande logistik

Gothia Logistics AB

Logistik - Grundläggande logistik De centrala begreppen inom logistik och ekonomi har en tydlig koppling.…
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande produktionsekonomi och logistik

Gothia Logistics AB

Logistik - Organisera resurser och kompetens Den här kursen ger dig som jobbar inom produktion…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Logistics

Gothia Logistics AB

Logistik - Coordinated control of the flows of materials The central concepts of logistics and…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Logistics and Supply Chain

Gothia Logistics AB

Managing demand and product flows in a supply chain network The internationalization of the world…
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Production Economy and Logistics

Gothia Logistics AB

Logistik - Basic Production Economy and Logistics This course gives you, who work with production,…
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Flow by Lean and Logistics

Gothia Logistics AB

Logistik - Flow by Lean and Logistics Concepts from Lean Production together with logistic methods…
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Försäljningens logistik

Gothia Logistics AB

Supply Chain Management - Att möta kundens behov med effektiv logistik och leveranser Försäljning och sättet…
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande Supply Chain Management

Gothia Logistics AB

Samordnad styrning av tillgång och efterfrågan i försörjningskedjan Globaliseringen av marknaden för kunder och leverantörer…
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Kundservice och kommunikation

Gothia Logistics AB

Supply Chain Management - Att skapa mervärden för kunden I begreppet kundservice finns ett flertal aktiviteter…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Marknadsplanering för tillverkande företag

Gothia Logistics AB

Supply Chain Management - Att planera för att tillfredsställa kundernas behov Företagande handlar i hög grad…
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Aggregate Supply Chain Planning

Gothia Logistics AB

Coordinated control of making supply meeting demand Global manufacturing has increased the complexity of companies…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Demand Planning

Gothia Logistics AB

To project aggregate demand for production planning In demand planning estimates of customer requirements and…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Supply Service

Gothia Logistics AB

Meeting the customer’s needs To a large extent, running a business involves organizing resources and…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

5S - Ordning och reda

Gothia Logistics AB

Lean Production - Skapa ordning och reda på arbetsplatsen För att lyckas med genomförandet av…
5 timmar
E-Learning
fr. 1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Bättre arbetsmiljö och ergonomi

Gothia Logistics AB

Lean Production - Bra arbetsmiljö ger hög produktivitet Med goda arbetsmetoder och arbetsförhållanden ökar förutsättningarna…
10 timmar
E-Learning
fr. 2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande Lean Production

Gothia Logistics AB

Lean Production - Gör mer med mindre resurser Begreppet Lean Production innebär att man enbart utför…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduktion till Lean Production

Gothia Logistics AB

Lean Production - Minimera slöserier och öka konkurrenskraften Syftet med Lean Production är att minimera…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Kompetens för flexibel produktion

Gothia Logistics AB

Lean Production - Strävan efter att göra produktionen följsam gentemot förändringar på marknaden Ständiga förändringar…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Kvalitet - ständig förbättring

Gothia Logistics AB

Lean Production - Att erhålla nöjda kunder och effektiv verksamhet Varför är kvalitet viktigt? Det…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Lean för tjänster och service

Gothia Logistics AB

Lean Production - Uppfylla kundens behov på ett effektivt sätt Något alla produkter har gemensamt,…
30 timmar
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Leanprincipen - behovsstyrd produktion

Gothia Logistics AB

Lean Production - Att skapa värde i takt med kundens efterfrågan En av de bärande…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Leanprincipen - kvalitet i varje led

Gothia Logistics AB

Lean Production - Visioner inom kvalitet ger ett företag både riktning och energi Kvalitetsbrister uppstår…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Ledarskap för flödeseffektivitet

Gothia Logistics AB

Lean Production - Organisera för ständiga förbättringar i samspel med kunder och medarbetare Organisationer består…
30 timmar
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

5S - Order and method

Gothia Logistics AB

Lean Production - Organize your workplace The 5S method can be a part in removing…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Lean Production

Gothia Logistics AB

Lean Production - Do more with fewer resources Lean Production means to only perform activities…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduction to Lean Production

Gothia Logistics AB

Lean Production - Minimize waste and increase competitiveness The philosophy behind Lean production is to…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Driftsuppföljning och problemanalys

Gothia Logistics AB

TPM och underhållsteknik - Det som inte mäts kan inte styras och utan styrning kan…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Felsökningsmetodik av utrustning

Gothia Logistics AB

TPM och underhållsteknik - När avvikelser uppstår i en verksamhet Ofta störs industriella processer av…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande TPM

Gothia Logistics AB

TPM och underhållsteknik - Engagera medarbetare och höj utrustningseffektiviteten Total Productive Maintenance (TPM) eller Totalt…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Operatörsunderhåll

Gothia Logistics AB

TPM och underhållsteknik - Att förhindra fel, förebygga störningar och åtgärda dem i ett tidigt…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic TPM

Gothia Logistics AB

TPM och underhållsteknik - Engage employees and increase equipment efficiency Total Productive Maintenance (TPM) is…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Operator Maintenance

Gothia Logistics AB

TPM och underhållsteknik - To prevent errors and disruptions, and address them in the early…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsteknik 1 - Allmänt

Gothia Logistics AB

Produktionsteknik - Begrepp och samband för effektiv produktionsteknik Ämnet produktionsteknik omfattar en mängd olika arbetsuppgifter…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsteknik 2 - Kvalitet

Gothia Logistics AB

Produktionsteknik - Samband mellan investeringar, arbetsmiljö och kvalitetsfrågor Det gäller att hushålla med resurserna och att…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsteknik 3 - Filosofier

Gothia Logistics AB

Produktionsteknik - Lean Production och kvalitetsarbete med Six Sigma Effektiviseringar och rationaliseringar inom industrin är…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Försörjning av produktionssystem

Gothia Logistics AB

Inköp - Inköpsfunktionens förändrade och utökade roll Inköpsandelen i företagens verksamhet blir allt större och…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande inköpsteknik

Gothia Logistics AB

Inköp - Beräkningar och avtal Inköpsandelen i företagens verksamhet blir allt större. Rollen som inköpare…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Inköp och leverantörsplanering

Gothia Logistics AB

Inköp - Inköpsstrategi; metoder och verktyg Kontakten med sina leverantörer och kunder är en avgörande…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduktion till inköp

Gothia Logistics AB

Inköp - Aktiviteter för inköp och avrop mot behov Inköp innebär alla de aktiviteter som…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Materialförsörjning - leverantörsutveckling

Gothia Logistics AB

Inköp - Att ingå i framgångsrika leverantörsrelationer Att övergå från att vid materialförsörjning agera enligt…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Operativt inköp

Gothia Logistics AB

Inköp - Att köpa in varor och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt Operativt inköp arbetar…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Praktiskt inköpsarbete

Gothia Logistics AB

Inköp - En viktig del för företagets konkurrenskraft Rollen som inköpare blir allt mer viktig…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Strategiskt inköp

Gothia Logistics AB

Inköp - Utformning av interna och externa policyer Strategiskt inköp är vanligen den högsta ansvarsnivån…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Purchasing

Gothia Logistics AB

Inköp - Establishing the flow of materials into the company Basic Purchasing is a course…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

International Purchasing

Gothia Logistics AB

Inköp - How to purchase in a one-world market The demand for purchasing and negotiating…
30 timmar
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduction to International Purchasing

Gothia Logistics AB

Inköp - Purchasing on a global market The demand for purchasing skills is growing steadily…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Operational Purchasing

Gothia Logistics AB

Inköp - Purchasing of goods and services in a cost effective way The everyday call-off…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchase Planning

Gothia Logistics AB

Inköp - To participate in company forecasting and planning The demand for purchasing and negotiating…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchasing and Supplier Planning

Gothia Logistics AB

Inköp - The daily work of purchasing Why is the roll of the purchasing function…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchasing and Supply

Gothia Logistics AB

Inköp - An important part of a company The role of the purchaser is more…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchasing in Evolution

Gothia Logistics AB

Inköp - To operate in a one-world market Almost all businesses have to learn to…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Strategic Purchasing

Gothia Logistics AB

Inköp - Design of internal and external policies Strategic purchasing is usually at the highest…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Kalkylering inför beslut

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Att med kalkyler i ett beslutsunderlag förbättra beslut Beslut är att ta ställning…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Planering och prognosarbete

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Att utarbeta planer mot övergripande mål och strategier Planeringen för ett företag påverkas…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionens logistik

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Principer och metoder att leda produktionen Produktionens logistik är en viktig del såväl…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsekonomi

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Att styra resurserna till störst nytta för kunden Ekonomi är en vetenskap och…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsplanering

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Med fokus på MPS och huvudplanering Kursen behandlar de olika planeringsnivåerna som finns…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Capacity Management

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Capacity management is concerned with supplying the necessary resources A production system consists…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Manufacturing Planning and Control

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Planning for and controlling the resources To get the most value out of…
35 timmar
E-Learning
6000 SEK

Rikstäckande
Jämför

Master Planning in Production

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Optimizing manufacturing operations Managing the operation means planning for and controlling the resources…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Distribution och transport

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Den logistiska kedjan av transporter från producent till konsument Distribution handlar…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Efterfrågestyrd distribution

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Anpassning av utbudet efter köparens efterfrågan Ordet distribution syftar till aktiviteten…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Godshantering och administration

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Minimera kostnader och maximera kundservice Liksom inom övriga delar i ett…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande lager och distribution

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Att kunna uppfylla kundens krav Målsättningen för ett företag är att…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande produktionsekonomi och lager

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Värdeskapande logistiktjänster inom lagerhantering Den här kursen ger dig som arbetar…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduktion sjötransporter och spedition

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Integrerade transporter med sjöfart och enhetslastteknik Transportbranschen förändras alltmer av globaliseringen,…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduktion till transporträtt

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Internationella regelverk för global transport av gods Den logistiska kedjan av…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Lagerstyrning

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Skapa förutsättningar för god lönsamhet Kursen är en fördjupningskurs inom logistikområdet…
30 timmar
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Livsmedelssäkerhet inom distribution

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Hantering av livsmedel vid rätt temperatur Grunden i livsmedelslagstiftningen är att…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Materialflöden och lager

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Hantering av godsflöden I ett tillverkande företag lever man på materialflödet;…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Logistik och godsmottagning

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Koordinerad styrning av materialflöden Varje företags verksamhet påverkas av det materialflöde…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Reklamationshantering av transporter

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Att hantera kundreklamationer på ett sakligt sätt En stor del av…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Sjötransport och handel

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Att skapa plats- och tidsnytta för kundernas produkter internationellt Några av…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Transport och spedition

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Organisation av transportarbetet Kursen behandlar val av transporter, transportekonomi och transporttjänster.…
30 timmar
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Transporter och dokumentation

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Administration kring transporter Transportföretag påverkas av omvärldens utveckling. Alla transporter har…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Transporter och fraktberäkningar

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Att välja rätt leveranssätt och få ett bättre pris. Varje transportform…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Transportteknik för lastning och säkring

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - God leveranskvalitet kräver tillförlitliga transporter Det är av stor betydelse att…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Distribution and Logistics

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - The logistic chain of transportation from producer to consumer Distribution pertains…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduction to Inventory Management

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Inventories decouple supply and demand The overall objective of an inventory…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Inventory Management

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Planning and controlling inventory effectively Inventories are materials and supplies carried…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Managed Packaging for Supply Chain

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - To stand up to impacts along the supply chain There has…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Packaging for Distribution and Shipping

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Understanding how packaging systems and logistics systems interact Packaging logistics is…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Physical Supply and Distribution

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Moving goods in the distribution chain Physical supply and distribution includes…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Arbetsledarskap - medarbetarsamtal

Gothia Logistics AB

Arbetsledarskap - En planerad avstämning mellan chef och medarbetare I alla organisationer finns en mer…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Driftsledning för konkurrenskraft

Gothia Logistics AB

Arbetsledarskap - Möjligheter att skapa konkurrensfördelar För den som arbetar med logistik gäller det att…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande ledarskap i företag

Gothia Logistics AB

Arbetsledarskap - System och rutiner för att sköta verksamheten Ledarskap är en befattning, ett organisatoriskt…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Ledarskap och arbetsorganisation

Gothia Logistics AB

Arbetsledarskap - Samordna resurser och arbetsprestationer Ansvar, befogenheter och medstyrande flyttas allt längre ut i…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Utvecklande ledarskap - förändringsledning

Gothia Logistics AB

Att ta med sig alla från ett nuläge till ett nytt läge Att arbeta med…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Managers and Managing

Gothia Logistics AB

Arbetsledarskap - Methods for achieving organizational goals Organizations provide goods or services to their customers…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Skräddarsydd utbildning

Gothia Logistics AB

Vi kundanpassar er utbildning Vi skapar kundanpassade utbildningar efter dina önskemål. Vår breda bas av…
E-Learning
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 2 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Kontaktuppgifter

 • Adress
 • Gothia Logistics AB
 • Norrköping

Lämna ett omdöme (NYHET!)


Omdömen

Den här kursen har inga omdömen ännu!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer. Gothia Logistics AB hör av sig inom kort!

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 2 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Fler utbildningar från Gothia Logistics AB

Utbildare Utbildning Längd/Typ Pris Ort Jämför

Internationell inköpare

Gothia Logistics AB

Internationell inköpare En inköpare ställs inför allt större utmaningar där leverantörsmarknaden blir mer komplex och…
30 timmar
E-Learning
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Strategiskt inköp för riskhantering och hållbarhet

Gothia Logistics AB

Inköp - Att arbeta proaktivt för hållbara inköp Den externa affärsmiljön där ett företag konkurrerar…
30 timmar
E-Learning
5 300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Transporter för hållbarhet

Gothia Logistics AB

Transporter för hållbarhet Att minska transportsektorns klimatpåverkan Transporter behövs för att flytta varor och människor…
550 SEK

Distans, Rikstäckande
Jämför

Intermodala containertransporter

Gothia Logistics AB

Intermodala containertransporter En transportkedja av enhetslaster med kvalificerad koordinering Transportnäringen förändras av den ökade globaliseringen…
3740 SEK

Distans, Rikstäckande
Jämför

Grundläggande logistik

Gothia Logistics AB

Logistik - Grundläggande logistik De centrala begreppen inom logistik och ekonomi har en tydlig koppling.…
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande produktionsekonomi och logistik

Gothia Logistics AB

Logistik - Organisera resurser och kompetens Den här kursen ger dig som jobbar inom produktion…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Logistics

Gothia Logistics AB

Logistik - Coordinated control of the flows of materials The central concepts of logistics and…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Logistics and Supply Chain

Gothia Logistics AB

Managing demand and product flows in a supply chain network The internationalization of the world…
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Production Economy and Logistics

Gothia Logistics AB

Logistik - Basic Production Economy and Logistics This course gives you, who work with production,…
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Flow by Lean and Logistics

Gothia Logistics AB

Logistik - Flow by Lean and Logistics Concepts from Lean Production together with logistic methods…
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Försäljningens logistik

Gothia Logistics AB

Supply Chain Management - Att möta kundens behov med effektiv logistik och leveranser Försäljning och sättet…
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande Supply Chain Management

Gothia Logistics AB

Samordnad styrning av tillgång och efterfrågan i försörjningskedjan Globaliseringen av marknaden för kunder och leverantörer…
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Kundservice och kommunikation

Gothia Logistics AB

Supply Chain Management - Att skapa mervärden för kunden I begreppet kundservice finns ett flertal aktiviteter…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Marknadsplanering för tillverkande företag

Gothia Logistics AB

Supply Chain Management - Att planera för att tillfredsställa kundernas behov Företagande handlar i hög grad…
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Aggregate Supply Chain Planning

Gothia Logistics AB

Coordinated control of making supply meeting demand Global manufacturing has increased the complexity of companies…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Demand Planning

Gothia Logistics AB

To project aggregate demand for production planning In demand planning estimates of customer requirements and…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Supply Service

Gothia Logistics AB

Meeting the customer’s needs To a large extent, running a business involves organizing resources and…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

5S - Ordning och reda

Gothia Logistics AB

Lean Production - Skapa ordning och reda på arbetsplatsen För att lyckas med genomförandet av…
5 timmar
E-Learning
fr. 1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Bättre arbetsmiljö och ergonomi

Gothia Logistics AB

Lean Production - Bra arbetsmiljö ger hög produktivitet Med goda arbetsmetoder och arbetsförhållanden ökar förutsättningarna…
10 timmar
E-Learning
fr. 2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande Lean Production

Gothia Logistics AB

Lean Production - Gör mer med mindre resurser Begreppet Lean Production innebär att man enbart utför…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduktion till Lean Production

Gothia Logistics AB

Lean Production - Minimera slöserier och öka konkurrenskraften Syftet med Lean Production är att minimera…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Kompetens för flexibel produktion

Gothia Logistics AB

Lean Production - Strävan efter att göra produktionen följsam gentemot förändringar på marknaden Ständiga förändringar…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Kvalitet - ständig förbättring

Gothia Logistics AB

Lean Production - Att erhålla nöjda kunder och effektiv verksamhet Varför är kvalitet viktigt? Det…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Lean för tjänster och service

Gothia Logistics AB

Lean Production - Uppfylla kundens behov på ett effektivt sätt Något alla produkter har gemensamt,…
30 timmar
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Leanprincipen - behovsstyrd produktion

Gothia Logistics AB

Lean Production - Att skapa värde i takt med kundens efterfrågan En av de bärande…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Leanprincipen - kvalitet i varje led

Gothia Logistics AB

Lean Production - Visioner inom kvalitet ger ett företag både riktning och energi Kvalitetsbrister uppstår…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Ledarskap för flödeseffektivitet

Gothia Logistics AB

Lean Production - Organisera för ständiga förbättringar i samspel med kunder och medarbetare Organisationer består…
30 timmar
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

5S - Order and method

Gothia Logistics AB

Lean Production - Organize your workplace The 5S method can be a part in removing…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Lean Production

Gothia Logistics AB

Lean Production - Do more with fewer resources Lean Production means to only perform activities…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduction to Lean Production

Gothia Logistics AB

Lean Production - Minimize waste and increase competitiveness The philosophy behind Lean production is to…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Driftsuppföljning och problemanalys

Gothia Logistics AB

TPM och underhållsteknik - Det som inte mäts kan inte styras och utan styrning kan…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Felsökningsmetodik av utrustning

Gothia Logistics AB

TPM och underhållsteknik - När avvikelser uppstår i en verksamhet Ofta störs industriella processer av…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande TPM

Gothia Logistics AB

TPM och underhållsteknik - Engagera medarbetare och höj utrustningseffektiviteten Total Productive Maintenance (TPM) eller Totalt…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Operatörsunderhåll

Gothia Logistics AB

TPM och underhållsteknik - Att förhindra fel, förebygga störningar och åtgärda dem i ett tidigt…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic TPM

Gothia Logistics AB

TPM och underhållsteknik - Engage employees and increase equipment efficiency Total Productive Maintenance (TPM) is…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Operator Maintenance

Gothia Logistics AB

TPM och underhållsteknik - To prevent errors and disruptions, and address them in the early…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsteknik 1 - Allmänt

Gothia Logistics AB

Produktionsteknik - Begrepp och samband för effektiv produktionsteknik Ämnet produktionsteknik omfattar en mängd olika arbetsuppgifter…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsteknik 2 - Kvalitet

Gothia Logistics AB

Produktionsteknik - Samband mellan investeringar, arbetsmiljö och kvalitetsfrågor Det gäller att hushålla med resurserna och att…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsteknik 3 - Filosofier

Gothia Logistics AB

Produktionsteknik - Lean Production och kvalitetsarbete med Six Sigma Effektiviseringar och rationaliseringar inom industrin är…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Försörjning av produktionssystem

Gothia Logistics AB

Inköp - Inköpsfunktionens förändrade och utökade roll Inköpsandelen i företagens verksamhet blir allt större och…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande inköpsteknik

Gothia Logistics AB

Inköp - Beräkningar och avtal Inköpsandelen i företagens verksamhet blir allt större. Rollen som inköpare…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Inköp och leverantörsplanering

Gothia Logistics AB

Inköp - Inköpsstrategi; metoder och verktyg Kontakten med sina leverantörer och kunder är en avgörande…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduktion till inköp

Gothia Logistics AB

Inköp - Aktiviteter för inköp och avrop mot behov Inköp innebär alla de aktiviteter som…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Materialförsörjning - leverantörsutveckling

Gothia Logistics AB

Inköp - Att ingå i framgångsrika leverantörsrelationer Att övergå från att vid materialförsörjning agera enligt…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Operativt inköp

Gothia Logistics AB

Inköp - Att köpa in varor och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt Operativt inköp arbetar…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Praktiskt inköpsarbete

Gothia Logistics AB

Inköp - En viktig del för företagets konkurrenskraft Rollen som inköpare blir allt mer viktig…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Strategiskt inköp

Gothia Logistics AB

Inköp - Utformning av interna och externa policyer Strategiskt inköp är vanligen den högsta ansvarsnivån…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Purchasing

Gothia Logistics AB

Inköp - Establishing the flow of materials into the company Basic Purchasing is a course…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

International Purchasing

Gothia Logistics AB

Inköp - How to purchase in a one-world market The demand for purchasing and negotiating…
30 timmar
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduction to International Purchasing

Gothia Logistics AB

Inköp - Purchasing on a global market The demand for purchasing skills is growing steadily…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Operational Purchasing

Gothia Logistics AB

Inköp - Purchasing of goods and services in a cost effective way The everyday call-off…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchase Planning

Gothia Logistics AB

Inköp - To participate in company forecasting and planning The demand for purchasing and negotiating…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchasing and Supplier Planning

Gothia Logistics AB

Inköp - The daily work of purchasing Why is the roll of the purchasing function…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchasing and Supply

Gothia Logistics AB

Inköp - An important part of a company The role of the purchaser is more…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchasing in Evolution

Gothia Logistics AB

Inköp - To operate in a one-world market Almost all businesses have to learn to…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Strategic Purchasing

Gothia Logistics AB

Inköp - Design of internal and external policies Strategic purchasing is usually at the highest…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Kalkylering inför beslut

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Att med kalkyler i ett beslutsunderlag förbättra beslut Beslut är att ta ställning…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Planering och prognosarbete

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Att utarbeta planer mot övergripande mål och strategier Planeringen för ett företag påverkas…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionens logistik

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Principer och metoder att leda produktionen Produktionens logistik är en viktig del såväl…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsekonomi

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Att styra resurserna till störst nytta för kunden Ekonomi är en vetenskap och…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsplanering

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Med fokus på MPS och huvudplanering Kursen behandlar de olika planeringsnivåerna som finns…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Capacity Management

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Capacity management is concerned with supplying the necessary resources A production system consists…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Manufacturing Planning and Control

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Planning for and controlling the resources To get the most value out of…
35 timmar
E-Learning
6000 SEK

Rikstäckande
Jämför

Master Planning in Production

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Optimizing manufacturing operations Managing the operation means planning for and controlling the resources…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Distribution och transport

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Den logistiska kedjan av transporter från producent till konsument Distribution handlar…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Efterfrågestyrd distribution

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Anpassning av utbudet efter köparens efterfrågan Ordet distribution syftar till aktiviteten…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Godshantering och administration

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Minimera kostnader och maximera kundservice Liksom inom övriga delar i ett…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande lager och distribution

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Att kunna uppfylla kundens krav Målsättningen för ett företag är att…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande produktionsekonomi och lager

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Värdeskapande logistiktjänster inom lagerhantering Den här kursen ger dig som arbetar…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduktion sjötransporter och spedition

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Integrerade transporter med sjöfart och enhetslastteknik Transportbranschen förändras alltmer av globaliseringen,…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduktion till transporträtt

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Internationella regelverk för global transport av gods Den logistiska kedjan av…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Lagerstyrning

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Skapa förutsättningar för god lönsamhet Kursen är en fördjupningskurs inom logistikområdet…
30 timmar
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Livsmedelssäkerhet inom distribution

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Hantering av livsmedel vid rätt temperatur Grunden i livsmedelslagstiftningen är att…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Materialflöden och lager

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Hantering av godsflöden I ett tillverkande företag lever man på materialflödet;…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Logistik och godsmottagning

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Koordinerad styrning av materialflöden Varje företags verksamhet påverkas av det materialflöde…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Reklamationshantering av transporter

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Att hantera kundreklamationer på ett sakligt sätt En stor del av…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Sjötransport och handel

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Att skapa plats- och tidsnytta för kundernas produkter internationellt Några av…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Transport och spedition

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Organisation av transportarbetet Kursen behandlar val av transporter, transportekonomi och transporttjänster.…
30 timmar
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Transporter och dokumentation

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Administration kring transporter Transportföretag påverkas av omvärldens utveckling. Alla transporter har…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Transporter och fraktberäkningar

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Att välja rätt leveranssätt och få ett bättre pris. Varje transportform…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Transportteknik för lastning och säkring

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - God leveranskvalitet kräver tillförlitliga transporter Det är av stor betydelse att…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Distribution and Logistics

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - The logistic chain of transportation from producer to consumer Distribution pertains…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduction to Inventory Management

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Inventories decouple supply and demand The overall objective of an inventory…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Inventory Management

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Planning and controlling inventory effectively Inventories are materials and supplies carried…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Managed Packaging for Supply Chain

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - To stand up to impacts along the supply chain There has…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Packaging for Distribution and Shipping

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Understanding how packaging systems and logistics systems interact Packaging logistics is…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Physical Supply and Distribution

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Moving goods in the distribution chain Physical supply and distribution includes…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Arbetsledarskap - medarbetarsamtal

Gothia Logistics AB

Arbetsledarskap - En planerad avstämning mellan chef och medarbetare I alla organisationer finns en mer…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Driftsledning för konkurrenskraft

Gothia Logistics AB

Arbetsledarskap - Möjligheter att skapa konkurrensfördelar För den som arbetar med logistik gäller det att…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande ledarskap i företag

Gothia Logistics AB

Arbetsledarskap - System och rutiner för att sköta verksamheten Ledarskap är en befattning, ett organisatoriskt…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Ledarskap och arbetsorganisation

Gothia Logistics AB

Arbetsledarskap - Samordna resurser och arbetsprestationer Ansvar, befogenheter och medstyrande flyttas allt längre ut i…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Utvecklande ledarskap - förändringsledning

Gothia Logistics AB

Att ta med sig alla från ett nuläge till ett nytt läge Att arbeta med…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Managers and Managing

Gothia Logistics AB

Arbetsledarskap - Methods for achieving organizational goals Organizations provide goods or services to their customers…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Skräddarsydd utbildning

Gothia Logistics AB

Vi kundanpassar er utbildning Vi skapar kundanpassade utbildningar efter dina önskemål. Vår breda bas av…
E-Learning
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför
Visa fler utbildningar från Gothia Logistics AB


Fler utbildningar vi tror passar dig