Yrkeshögskolan i Enköping – utbildningar med stora jobbchanser

Publicerad 5 april 2019

Få kunskap och erfarenhet genom en YH-utbildning

Yrkeshögskolan i Enköping har under närmare två decennier producerat framgångsrika, eftertraktade och aktuella utbildningar inom flera olika branscher. Detta är mycket flexibla utbildningar som svarar mot verkliga behov i yrkeslivet. När nya kunskapsbehov upptäcks är vi snabba med att ändra i kursplanerna så att utbildningarna är så aktuella som möjligt.

– Här finner du utbildningar som ger dig stora chanser till jobb efter examen!

Styr- och Reglerspecialist

Enköpings kommun driver en ettårig YH-utbildning som leder till ett praktiskt och omväxlande arbete som styr- och reglerspecialist. Utbildningen på Yrkeshögskolan i Enköping erbjuder utbildningen med inriktning på injustering ventilation och VA

Utbildningen omfattar 40 studieveckor, motsvarande ett år. Den är CSN-berättigad och du behöver inte betala någon kursavgift, trots att ett flertal yrkescertifikat ingår. Kort sagt får du en gedigen kunskap och en bred ingång till yrkesområdet.

Trädgårdsmästare

Trädgårdsbranschens bedömning är att efterfrågan på kompetent arbetskraft är stor. Den antas dessutom öka ytterligare de närmaste åren. Detta mot bakgrund av stora pensionsavgångar, men också beroende på att kraven på och intresset för våra grönytor ökar. Oavsett om det handlar om parker, kyrkogårdar, lekplatser, golfbanor eller privata trädgårdar.

I Enköping har vi framgångsrikt bedrivit trädgårdsmästarutbildning sedan 2003. Ta chansen och läs utbildningen du också!

Praktik – snabb väg till arbetsmarknaden

I utbildningen ingår 13 veckor av lärande i arbete (LIA) och sex veckor företagsplats. Den praktiken sker ofta i Stockholmsområdet, men kan också förläggas till andra platser, beroende på var studenterna kommer ifrån och önskar bli placerade. Att kombinera teori (hydraulik, ellära, kundservice och säkerhet är bara några av inslagen i kursplanen) med lärande i arbete är det bästa receptet för att få tillräckligt med kompetens för att kunna gå ut i arbetslivet direkt efter utbildningen.

Förutom att se de praktiska kunskaperna i verkligheten, får eleverna också en inblick i vilka personliga egenskaper som finns för arbetsrollen efter utbildningen. En undersökande och nyfiken inställning, en positiv syn på problemlösning och flexibilitet är några sådana, liksom en god kommunikationsförmåga och samarbetsvilja är ingredienser för en lyckas praktik.

Enköping som utbildningsort

De teoretiska momenten undervisas i Enköping, som ligger på 38 minuters avstånd med tåg från Stockholm, och nära många andra tätorter. Detta har gett staden idén till sin slogan ”Sveriges närmaste stad”. Närheten till naturen, som Mälarens mysiga småbåtshamnar, välkända och vackra parker i stadskärnan och de inte mindre än 21 naturreservat som finns i kommunen, skapar en fin kontrast till de tekniska studierna.

Har du frågor om studier på Yrkeshögskola, önskar du mer information om något av programmen eller har du en fråga till utbildaren? Här kan du läsa mer om Yrkeshögskolan i Enköping.