YH-utbildning utan gymnasiekompetens

Visste du om att man kan läsa en YH-utbildning utan gymnasiekompetens? Men vad händer egentligen om du, som flera andra, saknar gymnasiekompetens och hur gör du då i ansökan? Oroa dig inte, detta och mer tar vi oss igenom i denna text.

Yrkeshögskola (YH), vad är det?

Utbildningar på yrkeshögskolan är en kombination mellan praktik och teori för att sedan komma närmare arbetslivet. Via bland annat
lärande i arbetet, LIA, så kan man tidigt testa på arbetet i fråga för att få en större förståelse med vad det innebär rent praktiskt.
Men YH-utbildningar består även av studier i klassrum eller på distans för det mer teoretiska. Den största skillnaden mellan en högskola eller universitet gentemot en yrkeshögskola är att en yrkeshögskola fokuserar mer på att snabbt komma ut i arbetslivet. Utbildningarna är därför mer praktiskt lagda medans högskola/universitet är mer teoretiskt och går djupare när det kommer till forskning om ämnet man läser.

  • De flesta utbildningarna är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel, detta kan avskilja sig när det gäller enskilda kurser.
  • Det finns 16 olika utbildningsområden att välja mellan och flera hundra olika yrkesinriktningar.
  • LIA innebär att du befinner dig och utbildas i skarpt läge ute på din arbetsplats.
  • Yrkeshögskolan består av flera olika utbildningsanordnare runt om i Sverige.
  • YH-utbildningarna drivs av kommuner, landsting, universitet/högskolor och av helt privata utbildningsföretag.
  • Alla YH-utbildningar granskas av den statliga myndigheten, Myndigheten för yrkeshögskolan.
  • 9 av 10 YH-studerande får jobb efter utbildning.

Ansökan till en YH-utbildning

När du ansöker till en YH-utbildning kan du enkelt se vilka kriterier skolan efterfrågar för din ansökan men det finns undantag. Om det är så att du saknar en viss typ av behörighet, eller rätt behörighet, så kan du själv kontakta skolan du valt för att be om att få validera dina kunskaper via reell kompetens.

En stor fördel med yrkeshögskola är att det finns möjlighet att ta in obehöriga studerande medans högskolor/universitet inte får det. Detta innebär att du kan få göra ett prov där de kan se nivån på dina erfarenheter och du blir då utvärderad baserat på detta, istället för de behörigheter du saknar. Det man utvärderar är förmågan att klara av både utbildningen och jobbet som utbildningen avser. Det går även att läsa mer på Myndigheten för yrkeshögskolans egna hemsida.

Plugga upp betyg

Det går alltså att gå runt kraven för behörighet till en YH-utbildning men du har alltid en större chans att komma in med rätt behörighet från början. Detta går då enkelt att läsa sig till via Komvux. Du kontaktar då din kommun för att få hjälp med att läsa upp dina betyg eller lägga till de kurser som saknas för att få en fullständig behörighet inför din ansökan. När du är klar med detta gör du en anmälan till yrkeshögskolan med dina nya betyg för att öka chanserna att komma med i urvalet.

Ta klivet idag!

Om du känner dig redo att ta dig an utmaningen kolla gärna igenom det breda utbudet av yrkeshögskolor vi har här på studier.se. Finns på flera platser runt om i Sverige, bland annat Yrkeshögskola i Stockholm, Yrkeshögskola i Göteborg och du kan även läsa på Yrkeshögskola distans. Skicka in en intresseanmälan till oss där vi kan para ihop dig med upp till 5 utbildningar vi tror skulle passa dig.