Vår tids viktigaste utbildningar

Publicerad 5 november 2019

Ett ämne som ständigt diskuteras

Klimatsystemet och dess förändring och påverkan är ett av de mest väsentliga diskussionerna som pågår i vår tid. Ämnet diskuteras dagligen bland toppolitiker, företagsledare och forskare i hela världen. Det är vår tids största utmaning och det är vi själva som genom mänsklighetens utveckling satt oss i en föränderlig situation.

Har du alltid haft ett genuint intresse för fysik, kemi och matematik och vill förankra dem med intresseranta frågeställningar om jordens klimat och ta del av vad som faktiskt påverkar det klimat vi idag lever i?

Unika utbildningar om vårt klimat

Stockholms Universitet finns två av de mest framstående programmen inom just dessa ämnen, Kandidatprogram i meteorologi och Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat. Utbildningarna bedrivs av de mest framstående forskarna vilket skapar en unik kvalité och innehåll i utbildningarnas kursutbud. Efterfrågan på arbetsmarknaden av personer med denna form av bakgrund bedöms som stor i ett stadium där vårt klimat är ett påtagligt och konstant ämne för diskussion i hela världen.
De båda utbildningarna ger dig värdefull och unika insikter av komplexa system och processer som utvecklas i såväl atmosfären som haven och som avgör jordens klimat idag och i dess framtid. Kandidatprogrammet är på 180 hp och kan kompletteras på avancerad nivå genom ett Masterprogram om 120 hp.