Gymnasievalet får unga tjejer att känna ångest och stress

Publicerad 6 juni 2019

I studien som genomförts under årets första sex månader har över 1 000 inlägg kring gymnasievalet i kanalerna twitter, facebook, bloggar och diskussionsforum manuellt analyserats och kategoriserats. Syftet med analysen är att hjälpa landets gymnasieskolor och utbildningsföretag att förstå vad som är kritiskt för eleven vid gymnasievalet. I förlängningen hoppas Conny Communication att skolorna lär sig av detta och att anpassar sin kommunikation därefter.

– Analysen är ett sätt att ta reda på vad som sägs och vilka känslor som finns bland ungdomar som står inför detta val. Eftersom sociala medier är så självklart för ungdomar idag är det också här de uttrycker sig, säger Jesper Benon, partner Conny Communication.

Resultatet i analysen visar att många ungdomar som står inför att göra sitt gymnasieval känner oro, stress och ångest och att de är väldigt benägna att uttrycka sig i sociala medier om den.

– Många elever och framförallt tjejer som gör sitt gymnasieval uttrycker tydligt ångest och stress relaterat till valet, framförallt i bloggar, säger Jesper Benon, partner Conny Communication.

Resultatet visar också på stora skillnader mellan könen. Tjejer ser det mer som ett beslut som påverkar hela livet. De väljer inte bara inriktning och gymnasium, de väljer i stort sett sin framtid och karriär. Killar tenderar däremot att vara mer pragmatiska och faktiskt fokusera på själva valet.

Utdrag ur analysen

De som skriver om gymnasievalet:
1) 79% Elever som ska göra gymnasieval
2) 9% Elever som redan går i gymnasiet eller högre upp i utbildningsystemet som ser tillbaka på sitt gymnasieval.
3) 5% Skola/kommun (Skolan eller en kommun är avsändare av inlägg)
4) 3% Föräldrar
5) 2% Lärare
6) 2% Studie- och yrkesvägledare.

Könsfördelning bland dem vars anledning till inlägg är ångest/stress:
1) 96% tjejer
2) 3% killar
3) 1% Vet ej

Vanligaste anledningarna att tjejer skriver om gymnasievalet i sociala medier:
1) 21% Ångest/Stress (Det går inte att utläsa någon annan anledning till inlägg om gymnasievalet annat än; de mår dåligt/har ångest/känner sig stressad)
2) 18% Valet (fokuserar på själva valet. T.ex ”Vad ska jag välja? #gymnasieval”)
3) 13% Inriktning/Linje (fokuserar på vilken linje man ska gå)
4) 8% Vägledning (kontakt med Studie- och yrkesvägledare)
5) 8% Ånger (man ångrar det val man skickat in)

Vanligaste anledningarna att killar skriver om gymnasievalet i sociala medier:
1) 29% Valet (fokuserar på själva valet. T.ex ”Ikväll ska jag göra mitt gymnasieval”)
2) 15% Inriktining/Linje (fokuserar på vilken linje man ska gå)
3) 10% Antagning (hoppas eller undrar om de kommer komma in på de inriktningar de valt alternativt skriver om de preliminära antagningsbeskeden)
4) 10% Vägledning (kontakt med Studie- och yrkesvägledare)
5) 8% Ånger (man ångrar det val man skickat in)

För mer information om analysen, kontakta:
Jesper Benon, partner, Conny Communication
Tel: +46(0)707 55 33 66
Mail: jesper@connycom.com