En cocktail av inriktningar på SLU

Publicerad 1 december 2019

Vill du vara med och utveckla Sveriges landsbygd? Tycker du att lokal förvaltning, naturresursförvaltning och projektledning är intressanta områden? Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) erbjuder utbildning inom agronom landsbygdsutveckling.

Landsbygdsutveckling på SLU

Arvid Stiernström arbetar nu på SLU i Uppsala. Han har tidigare studerat på samma universitet och har sedan barnsben varit i kontakt med jordbruk, djur och landsbygd. När Arvid letade akademisk utbildning fann han att SLU erbjöd honom en passande kombination av utbildning och intresse. 2008 började Arvid agronomutbildningen med inriktning landsbygdsutveckling. Där ligger fokus på människan som en del i naturresurshanteringen och som en del i landsbygdens landskap. Utbildningen är bred och berör många olika områden och finns både färdigställd och med valbara kurser.

Landsbygdsutveckling är av en cocktail av kulturgeografi, projektledning, konflikthantering, sociologi, stadsvetenskap och antropologi. Utbildningen är väldigt bred och går att anpassa för en nationell eller internationell prägel, säger Arvid.

Närhet till de gröna näringarna

Unikt för universitetet är att det ligger nära de gröna näringarna. Kopplingen till naturresurserhantering och miljöanalys är starka. Dessutom har utbildningen en balans mellan teoretiskt och praktiskt arbete. Studiedagarna präglas av kortare föreläsningar och bygger till stor del på självständigt arbete. Utbildningsmiljön är mycket trivsam, menar Arvid och beskriver hur studierna präglas av gemenskap, delaktighet och stora drömmar.

En cocktail av inriktningar

SLU har även ett internationellt fokus. Studenter kan till exempel använda sig av det europeiska utbytesprogrammet Erasmus eller ansöka om ett Sida-stipendium för att genföra en ”minor field studies” (MFS) – miniprojekt, där studenten är delaktig och verksam någon annanstans än i Sverige. MFS är en fältstudie och kan göras där organisationer inom utveckling och bistånd arbetar.

SLU startade 1977 och är en sammanslagning av olika högskolor runt om i Sverige. SLU erbjuder kurser och utbildningar inom flertalet områden som miljövetenskap, hippologi och ekonomi samt agronomi med inriktning mot bland annat landsbygdsutveckling. Det finns många möjligheter på SLU, både för kandidat- och masterexamen. Du väljer själv efter vilken profilering du som student vill göra.