Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Bild i förskolans verksamhet

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Bild ll för grundlärare

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
HT 2023
Jönköping
0 SEK

Bild, ämnesfördjupning - tredimensionell gestaltning

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
HT 2023
Jönköping
0 SEK

Handledarutbildning VFU II

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Trollhättan
CSN-berättigad & kostnadsfri

Lärande och egenvård vid diabetes

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Trollhättan
CSN-berättigad & kostnadsfri

LeaDS - Learning, Digitalization, and Sustainability (One Year)

Jönköping University

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2023
Jönköping
CSN-berättigad & kostnadsfri

LeaDS - Learning, Digitalization, and Sustainability (Two Years)

Jönköping University

Högskola/Universitet
1 år
Magister- och master
Program
HT 2023
Jönköping
CSN-berättigad & kostnadsfri

Pedagogik, nivå 1-30 hp: Vetenskapligt förhållningssätt

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Trollhättan
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svenska som andraspråk 1-30: Grammatik och litteracitetsutveckling

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2023
Trollhättan
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svenska som andraspråk 1-30: Migration och transspråkande

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Trollhättan
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svenska som andraspråk 2, 46-60 hp

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Svenska som andraspråk 31-60: Kontrastiva aspekter och läromedelstexter

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Trollhättan
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svenska som andraspråk 31-60: Språkutveckling och utvärdering

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2023
Trollhättan
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svenska som andraspråk, kurspaket 1: 1-30

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
VT 2023
Trollhättan
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svenska som andraspråk, kurspaket 2: 31-60

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
VT 2023
Trollhättan
CSN-berättigad & kostnadsfri

Utomhuspedagogik och teckenkommunikation

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Aktionsforskning och skolutveckling

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier i engelska II

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Ämnesdidaktik

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämnesdidaktik för kinesiska II

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Ämnesdidaktik med inriktning mot matematik, naturvetenskap och teknik

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
0 SEK

Ämnesdidaktisk VFU i engelska

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämnesdidaktisk VFU i matematik

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämnesdidaktisk VFU i religion

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråk

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång bild

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång engelska

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång franska

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång historia

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
4 år
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång idrott och hälsa

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång matematik

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
4 år
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång modersmål: arabiska

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång religion

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång spanska

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång svenska

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång svenska som andraspråk

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
4 år
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång tyska

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång bild

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
4 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång engelska

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
4 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång franska

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
4 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång historia

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
5 år
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång idrott och hälsa

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
4 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång kinesiska

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
4 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång matematik

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
5 år
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång modersmål: arabiska

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
4 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång religion

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
4 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång spanska

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
4 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång svenska

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
4 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång svenska som andraspråk

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
5 år
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik