Mänskliga rättigheter

Visar 1 till 50 av 60

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Arbetsintegrerade politiska studier, masterprogram

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Trollhättan
0 SEK

Barn, unga och migrationsprocesser

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Trollhättan
CSN-berättigad & kostnadsfri

Genusgeografier

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Global hälsa i en era av hållbar utveckling

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Trollhättan
CSN-berättigad & kostnadsfri

Hälsa i ett globalt perspektiv

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Trollhättan
CSN-berättigad & kostnadsfri

Human Rights in International Development Work

Jönköping University

Högskola/Universitet
1 månad
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Specialpedagogik i förskolan

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
HT 2023
Jönköping
0 SEK

Antropologprogrammet

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad miljörätt

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barnets rättigheter

Enskilda Högskolan Stockholm

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Child Studies, Master´s Programme

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Linköping
CSN-berättigad & kostnadsfri

Feministiska perspektiv på kunskap och forskningsmetoder för samhällsförändring

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Folkrätt och europarätt

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Folkrätt och mänskliga rättigheter

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Genusvetenskap A

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Genusvetenskap B

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Genusvetenskap C

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Huddinge
0 SEK

Genusvetenskap, fortsättningskurs

Örebro universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Örebro
0 SEK

Genusvetenskap, kandidatkurs

Örebro universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Historikerprogrammet

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Human Rights Law

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Intersektionalitet, jämställdhet och social rättvisa

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Jämställdhet enligt skandinavisk modell - Genus, klass, etnicitet och välfärdsstat

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Jämställdhet och rättvisa i organisationer

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Linköping
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatprogram i mänskliga rättigheter

Lunds universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kön/genus, makt och institutioner

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Kritik av mänskliga rättigheters normativa grund, tillämpning och universalisering

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kulturanalysprogrammet

Umeå universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kunskapsbaserade jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kvinnor och mänskliga rättigheter

Enskilda Högskolan Stockholm

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Magisterprogram i Barnkultur

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Magisterprogram i samhällsanalys

Örebro universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Mäns våld mot kvinnor, grundkurs

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Mänskliga rättigheter i Mellanöstern, Turkiet och Östasien

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Mänskliga rättigheter som ideal: Historiska, filosofiska och politiska aspekter

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Mänskliga rättigheter: Forskningsmetoder och forskningsetik

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Mänskliga rättigheter: Fortsättningskurs

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Mänskliga rättigheter: Migranter, barn och minoriteter

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Mänskliga rättigheter: Tematisk fördjupningskurs I

Lunds universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Mänskliga rättigheter: Tematisk fördjupningskurs II

Lunds universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Mänskliga rättigheter: Utmaningar i ett globalt perspektiv

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Mänskliga rättigheters framtid: Hållbarhet och nutida sociala utmaningar

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Masterprogram i folkhälsovetenskap

Lunds universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Malmö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i genusvetenskap

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i global hälsa

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i global hälsa

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i mänskliga rättigheter

Lunds universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Mänskliga rättigheter