Kriminologi

Visar 1 till 44 av 44

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Aktuell kriminologisk teoribildning

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
0 SEK

Avancerade analysmetoder

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Brott och straff i svensk politik

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Sundsvall
CSN-berättigad & kostnadsfri

Brott och straff i verklighet och litteratur

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Sundsvall
CSN-berättigad & kostnadsfri

Brottslighet och företagen

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Brottsprevention

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Examensarbete för kandidat i kriminologi

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
0 SEK

Examensarbete för kandidatexamen i kriminologi

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Fundamentalism och terrorism

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fundamentalism och terrorism (MKR)

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Historisk kriminologi

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Introduktion till kriminologi som kunskapsfält och profession

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Introduktion till kriminologiska metoder

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

IT-forensik och informationssäkerhet

Högskolan i Halmstad

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Halmstad
CSN-berättigad & kostnadsfri

Juridik för analytiker i kriminologi

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatprogram i kriminologi

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatprogram i utredningskriminologi

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kartläggning av brott och otrygghet - omfattning, struktur och förändring

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kriminologi A

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kriminologi A:1

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kriminologi A:2

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kriminologi B

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kriminologi I

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kriminologi I

Örebro universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kriminologi II

Örebro universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Örebro
0 SEK

Kriminologi III, inkl. självständigt arbete

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kriminologi, kandidatkurs

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Kriminologi: Fördjupade studier i brott och sociala avvikelser

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kriminologiprogrammet

Örebro universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kriminologisk teori

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kvalitativa metoder i kriminologi

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Kvantitativa metoder i kriminologi

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Lokalt trygghetsarbete med utgångspunkt i surveyundersökningar

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i forensisk vetenskap

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i rättssociologi

Lunds universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogrammet i Kriminologi

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Polisvetenskap

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Rättssociologi: Grundkurs

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Terrorism och brott mot mänskligheten

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Tillämpad kulturkriminologi - Analys, organisering och strategier

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Våld i nära relation

Örebro universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Kriminologi