Studentlitteratur AB - kompetensutveckling inom pedagogik

Studentlitteratur AB

Studentlitteratur – kompetensutveckling inom pedagogik

Studentlitteratur är det nytänkande utbildningsföretaget som ständigt vill förbättra lärandet och pedagogiken i undervisningen. De vill förenkla vardagen och skapa resultat för såväl lärare, studenter och elever som för våra författare.

Visa ditt intresse genom en intresseanmälan och få direkt kontakt med utbildaren!

Kompetensuppbyggnad för alla nivåer

Studentlitteratur stöttar kontinuerlig kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan med läromedel för:

  • Förskola, grundskola och gymnasium
  • Kurslitteratur och vetenskaplig utgivning för universitet och högskola
  • Kvalificerad facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster för yrkesverksamma

Vetenskap, erfarenhet och pedagogik

Oavsett form och förpackning är grundidén dock alltid densamma. Allt vi erbjuder bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Vi har ett mycket stort nätverk av välmeriterade författare som vi är stolta över. De kommer från så gott som alla lärosäten i Sverige och bland dem finns även internationellt verksamma författare. För vetenskaplig utgivning sker regelmässig granskning av externa fackgranskare.

För att kunna utveckla och erbjuda inspirerande och undervisningsnära produkter arbetar vi i nära samverkan med företrädare för skola, universitet och yrkesverksamma. Så var det för femtio år sedan när vi grundades, så är det idag och så kommer det att fortsätta att vara.

Mer information!

Vill du veta mer? Vissa ditt intresse här på studier.se så får du direkt kontakt med utbildaren genom telefon eller mail.

Utbildare Utbildning Utbildningsform/Typ Start Ort Jämför

Att skriva sig till läsning

Studentlitteratur AB

Förbättra din förmåga att läsa genom att skriva Kursen presenterar ett arbetssätt som grundar sig…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

De fem förmågorna i teori och praktik

Studentlitteratur AB

De fem förmågorna i teori och praktik Lägg fokus på de fem förmågorna i teori…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

Grej of the day

Studentlitteratur AB

Grej of the day Vill du ha intresserade, nyfikna och vetgiriga elever som söker mer och…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

Surfplatta i förskolan - pedagogen gör skillnad

Studentlitteratur AB

Surfplatta i förskolan - Låt iPaden bli ditt pedagogiska verktyg! Med de digitala verktygen kan vi…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

BRAVKOD-utbildning

Studentlitteratur AB

Bravkod - För en lyckad lästräning BRAVKOD (BRA AVKODning) är ett träningsmaterial för elever som behöver automatisera…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

Välkommen in i mitt digitala klassrum

Studentlitteratur AB

Utveckla det digitala klassrummet Att vara lärare är både fantastiskt roligt och otroligt krävande. Vi behöver…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Stockholm
Jämför

Nätetik – vad rör det mig?

Studentlitteratur AB

Nätetik - Vad gör barnen på nätet? En elevinriktad kurs om barns och ungdomars beteende…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

Vallmomodellen - Balanserad läs- och skrivinlärning

Studentlitteratur AB

Utveckla inlärningen för att läsa och skriva Tidiga upptäckter och snabba insatser kan förhindra att…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

Vygotskij barnen och jag

Studentlitteratur AB

Pedagogisk inspiration med Vygotskij barnen och jag Att lära sig saker är ett fantastiskt äventyr…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

Tre steg till matematisk förståelse

Studentlitteratur AB

Utveckla förståelsen för matematik En föreläsning om att få eleverna att tänka som en matematiker. Metoder…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

Svåra samtal

Studentlitteratur AB

Lär dig genomföra svåra samtal Kursen ökar din förmåga att hantera konflikter och genomföra svåra…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

God verksamhetsutveckling i skolan

Studentlitteratur AB

God verksamhetsutveckling i skolan En välfungerande verksamhet har inget med tur och tillfällighet att göra. För…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

Skolframgång i det mångkulturella samhället

Studentlitteratur AB

Skolframgång i det mångkulturella samhället Utbildningsvetenskaplig forskning visar på generellt försämrade skolprestationer i Sverige, ökad…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

Språkutvecklande arbetsätt i alla ämnen

Studentlitteratur AB

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen Det är viktigt att läsförståelseundervisning,undervisning i begrepp och textproduktion inte…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

Att pedagogiskt bemöta språklig sårbarhet i skolan

Studentlitteratur AB

Att arbeta med språklig sårbarhet i skolan För att lyfta fram betydelsen av lärandemiljön,språket och…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

Etnicitet som resurs

Studentlitteratur AB

Använd etnicitet som en resurs Alla pratar om inkludering, ett öppet och tillåtande samhälle, men hur når…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

Elevledda utvecklingssamtal - varför och hur

Studentlitteratur AB

Elevledda utvecklingssamtal Ett utvecklingssamtal med eleven som ledare kan vara givande för flera parter. Eleven…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

Hur mår nyanlända barn?

Studentlitteratur AB

Hur mår nyanlända barn egentligen? Hur vi ska agera i mötet med barn och elever…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

Explicit undervisning i läs- och skrivutveckling

Studentlitteratur AB

Explicit undervisning i läs- och skrivutveckling För att nå alla elever och ge förutsättningar att…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

Den berättande pedagogen och den berättande klassen

Studentlitteratur AB

Den berättande pedagogen och den berättande klassen Muntligt berättande är ett av de äldsta och…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

Tematiskt skrivarbete med Att Skriva sig till Läsning som grund

Studentlitteratur AB

Skrivarbete med "Att skriva sig till läsning" som grund Att skriva sig till läsning (ASL)…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Jämför

Kontaktuppgifter

  • Adress
  • Studentlitteratur AB
  • Box 141
  • 221 00 Lund