Norstedts Juridik | studier.se

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik – marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap och konkreta verktyg som du har omedelbar nytta av i din dagliga yrkesutövning. Samtidigt blir varje utbildningstillfälle ett ytterligare steg i din långsiktiga kompetensutveckling.

Välrenommerade experter stärker din kompetens

Norstedts Juridik är en del av Karnov Group. Som kund hos oss har du över hundra erfarna och engagerade medarbetare och ett nätverk av över 1 062 välrenommerade experter och författare som arbetar för din framgång. Vi vet att du har mycket att göra och vi vill göra det vi kan för att hjälpa till. Därför handplockas våra kursledare alltid noga bland Sveriges främsta juridiska föreläsare. De är alla experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som både är aktuell och relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande rättspraxis. Våra kurser uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater.

Flexibla utbildningar utifrån ditt behov

Öppna kurser, temadagar eller skräddarsydda utbildningar för att passa din organisation – vi hjälper dig att hitta den lösning som blir mest effektiv. Här hittar du ett urval av våra ämnesområden. På vår hemsida hittar du alltid samtliga aktuella kurser.

Utbildare Utbildning Utbildningsform/Typ Start Ort Jämför

Felkällor vid bevisprövning i brottmål

Norstedts Juridik

Felkällor vid bevisprövning i brottmål Välkommen på kurs med Lars Holmgård! Kursen fokuserar på feltänkande…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Aktieägaravtalet - tolkning och civilrättsliga verkningar

Norstedts Juridik

Aktieägaravtalet - tolkning och civilrättsliga verkningar Kursens övergripande tema är aktieägaravtal och deras civilrättsliga verkningar.…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Anställningsvillkor vid övergång av verksamhet

Norstedts Juridik

Anställningsvillkor vid övergång av verksamhet Välkommen till ett frukostseminarium om anställningsvillkor vid övergång av verksamhet…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Arbetsrättsprocessen – att processa i arbetsrättsliga tvister

Norstedts Juridik

Arbetsrättsprocessen – att processa i arbetsrättsliga tvister Speciella tvistlösningssystem för arbetsrättsliga tvister finns i många…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

IT-rättsdagen - Nyhetsdag

Norstedts Juridik

Välkommen till IT-rättsdagen! Nyhetsdagen kommer att genomföras i hybridformat vilket innebär att du själv bestämmer…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Ställföreträdarskap - vad socialtjänsten behöver veta

Norstedts Juridik

Ställföreträdarskap - vad socialtjänsten behöver veta Kursen ger en en heltäckande genomgång av olika typer…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Norstedts Juridik

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Välkommen på frukostseminarium med arbetsrättsexperten Erik Danhard! Kursen behandlar bland annat: Arbetsgivaren har…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Medling – möjligheter och mervärden

Norstedts Juridik

Medling – möjligheter och mervärden Hur går medling till i praktiken? Kursen behandlar såväl grundläggande…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Förhandla med framgång

Norstedts Juridik

Förhandla med framgång Med hög energinivå, humor och bred erfarenhet föreläser Viveca Sten om förhandlingar…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Förvaltningsprocessrätt

Norstedts Juridik

Förvaltningsprocessrätt Förvaltningsprocessrätten har fått en mer central position än tidigare och angår nu inte bara…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Offentlighet eller sekretess

Norstedts Juridik

Offentlighet eller sekretess Kursen behandlar två huvudsakliga delområden. Det första av dessa rör den svenska…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Rättsmedicinsk grundkurs, steg 2

Norstedts Juridik

Välkommen på kurs med Ulf Jonsson och Marcus Grelsson! Syftet med kursen är att belysa…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Stiftelser - Nyhetsdag

Norstedts Juridik

Välkommen till årets nyhetsdag inom stiftelseområdet! Nyhetsdagen behandlar aktuell praxis, nyheter och trender på området…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Komplicerad efterarvsrätt

Norstedts Juridik

Komplicerad efterarvsrätt Kursen fördjupar dina kunskaper  i efterarvsrättens mest komplicerade delar. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Bodelningsförrättaruppdraget ur ett praktiskt perspektiv

Norstedts Juridik

Bodelningsförrättaruppdraget ur ett praktiskt perspektiv Kursen ger en genomgång av det regelsystem som är tillämpligt…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Arbetstvister - att processa i Arbetsdomstolen

Norstedts Juridik

Arbetstvister - att processa i Arbetsdomstolen Välkommen till ett frukostseminarium med Jonas Malmberg, ordförande i…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Skiljande från anställningen

Norstedts Juridik

Skiljande från anställningen Välkommen på frukostseminarium med Erik Danhard! Under detta frukostseminarium får du en…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Fel i fastighet

Norstedts Juridik

Fel i fastighet Vad är ett fel i fastighetsrättslig mening och vilket ansvar åligger en…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Investment Treaty Arbitration

Norstedts Juridik

Where international investment law and arbitration meets Welcome to this two-day course where the purpose is…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Den straffrättsliga lagen om penningtvätt - i teori och praktik

Norstedts Juridik

Den straffrättsliga lagen om penningtvätt - i teori och praktik Välkommen på kurs med Marie…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys

Norstedts Juridik

Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys Under de senaste åren har en omfattande rättsutveckling skett på…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

EU:s visselblåsardirektiv

Norstedts Juridik

Rättslig reglering och tillämpning i svensk rätt EU:s visselblåsardirektiv träder i kraft december 2021 och…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Barn som tvingas välja bort en förälder

Norstedts Juridik

Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter Välkommen på kurs med Anna Lytsy och Cristina Bergenstein.…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Marknadsmissbruk - Hur får man handla på börsen?

Norstedts Juridik

Marknadsmissbruk - Hur får man handla på börsen? När och hur får man handla på…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Fall inte på eget grepp: Riskhantering

Norstedts Juridik

Fall inte på eget grepp: Riskhantering Välkommen på kurs med Marion Ehmann och Ulrika Forsberg.…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Offentlig upphandling - Nyhetsdag

Norstedts Juridik

Det senaste från upphandlingsvärlden! Nyhetsdagen kommer att genomföras i hybridformat. Detta innebär att du som…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Barnkonventionsdagen

Norstedts Juridik

Vi presenterar Barnkoventionsdagen! En nyhet bland våra nyhetsdagar. Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020.…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Miljöskador och några processuella frågor

Norstedts Juridik

Aktuella frågor i miljörätt Välkommen till ett digitalt seminarium i miljörätt med advokat Tomas Fjordevik.…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Svensk Juriststämma - mötesplatsen för juristsverige

Norstedts Juridik

Mötesplatsen för juristsverige Under två heldagar får du ta del av de senaste nyheterna inom…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Konkursboets miljöansvar

Norstedts Juridik

Konkursboets miljöansvar Välkommen på kurs med Daniel Eggertz! Kursen utvecklar dina kunskaper om relevanta regleringar…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Rättsmedicin för advokater, grundkurs/steg 1

Norstedts Juridik

Rättsmedicin för advokater, grundkurs/steg 1 Välkommen till en kurs som syftar till att man som…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Lön utan arbete

Norstedts Juridik

Lön utan arbete Välkommen till ett frukostseminarium med Jonas Malmberg, ordförande i Arbetsdomstolen. Seminariet behandlar…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

EU:s regler om hållbarhetsredovisning

Norstedts Juridik

Hållbarhetsredovisning i noterade företag samt banker, försäkringsbolag, värdepappersbolag och fonder Välkommen på kurs med Magnus…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Juridik för e-handel – nya regler på gång

Norstedts Juridik

En kurs för dig som är verksam inom e-handel Välkommen på kurs med experterna Agnes…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Överprövning av offentlig upphandling

Norstedts Juridik

Överprövning av offentlig upphandling Syftet med kursen är att redovisa överprövningsprocessen i upphandlingsmål i förvaltningsdomstolarna…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Arbetsmiljön och juridiken

Norstedts Juridik

En kurs om arbetsmiljörätt Välkommen på kurs där syftet är att ge kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Återkrav av socialförsäkringsförmåner och arbetslöshetsersättning

Norstedts Juridik

Tillämpning och rättssäkerhet Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna har rätt att återkräva ersättning som har betalats…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Ägarskifte i fastighetsföretag och fåmansföretag

Norstedts Juridik

Ägarskifte i fastighetsföretag och fåmansföretag Välkommen på kurs med experterna Peter Nilsson och Maria Rommerud!…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Den nationella planen för vattenkraftens omprövning – ramar och reflektioner

Norstedts Juridik

Aktuella frågor i miljörätt Välkommen till ett digitalt seminarium i miljörätt med advokat Mikael Westin!…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Rådgivares rapporteringsplikt till Skatteverket

Norstedts Juridik

Rådgivares rapporteringsplikt till Skatteverket På kursen får du kunskaper om tillämpningen av den nya lagstiftningen…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Bullerkrav och dess utmaningar

Norstedts Juridik

Aktuella frågor i miljörätt Välkommen till ett digitalt seminarium i miljörätt med advokat Caterina Carreman. Seminariet…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Familjerätt

Norstedts Juridik

Välkommen till årets nyhetsdag inom familjerätt! Varmt välkommen till årets viktigaste nyhetsdag i familjerätt. Nyhetsdagen…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Stockholm
Jämför

Arbetstagares skadeståndsskyldighet

Norstedts Juridik

Arbetstagares skadeståndsskyldighet Välkommen till ett frukostseminarium om arbetstagares skadeståndsskyldighet med Jonas Malmberg, ordförande i Arbetsdomstolen. Arbetstagares…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Stockholm
Jämför

Skäligt omplaceringserbjudande

Norstedts Juridik

Skäligt omplaceringserbjudande Syftet med frukostseminariet är att ur ett praktiskt perspektiv ge deltagaren en koncentrerad…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Stockholm
Jämför

Övergång av verksamhet - Frukostseminarium

Norstedts Juridik

Övergång av verksamhet -  Frukostseminarium Välkommen på frukostseminarium med Erik Danhard som kommer att belysa…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Pensionsstiftelser - Nyhetsdag

Norstedts Juridik

Välkommen till årets nyhetsdag om pensionssiftelser! Styrelseledamöter och suppleanter i pensionsstiftelser tillträder oftast sina poster…
Kompetensutveckling
Öppen utbildning
Löpande Stockholms län
Jämför

Förvaltningsrätt i praktiken - Nya förvaltningslagen

Norstedts Juridik

Nya förvaltningslagen Kursen ger en praktiskt orienterad överblick av förvaltningslagen och går igenom relevanta förarbeten…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Distans
Jämför

Miljörättsdagen

Norstedts Juridik

Välkommen till en av Norstedts Juridiks största nyhetsdagar! Välkommen till en av årets största nyhetsdagar…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Stockholms län
Jämför

LVU för offentliga biträden – delkurs 2: Fördjupning

Norstedts Juridik

LVU för offentliga biträden – delkurs 2: Fördjupning Detta är den andra delen i en…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

LVU för offentliga biträden – delkurs 1: Process och biträdets roll

Norstedts Juridik

LVU för offentliga biträden – delkurs 1: Process och biträdets roll En kurs med praktiska…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Kvalificerad bodelnings- och arvsrätt

Norstedts Juridik

Kvalificerad bodelnings- och arvsrätt Välkommen på konferenskurs i två och en halv dag om bodelnings-…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Kommersiell entreprenadjuridik 2 - fördjupning

Norstedts Juridik

Kommersiell entreprenadjuridik 2 - fördjupning Kursen bygger vidare på några av de frågeställningar som behandlas…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Kommersiell entreprenadjuridik 1

Norstedts Juridik

Kommersiell entreprenadjuridik 1 Välkommen till en tvådagarskurs om kommersiell entreprenadjuridik där Lennart Åhl och Peter…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Hantering av ansvar för föroreningsskador i praktiken

Norstedts Juridik

Hantering av ansvar för föroreningsskador i praktiken Välkommen på kurs med våra välrenommerade föreläsare Mikael…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Grundläggande Miljöjuridik

Norstedts Juridik

Grundläggande Miljöjuridik En introduktion till det juridiska regelverket för miljöområdet. Kursen behandlar bland annat följande…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Offentlig upphandling – Regelverket och vägledande avgöranden

Norstedts Juridik

Grundkurs i offentlig upphandling Kursen behandlar de viktigaste förändringarna genom ikraftträdandet av de nya upphandlingslagarna…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

GDPR - Fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete

Norstedts Juridik

GDPR - Fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete En utbildning om den praktiska tillämpningen av GDPR med…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Förändring av anställningsvillkor – kollektivavtal, personliga avtal och anställningsskydd

Norstedts Juridik

Förändring av anställningsvillkor Kursen ger en överblick över olika förbundsavtals uppbyggnad och ger bland annat…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Fel i häst - Grundkurs i Equine Law, tvister om häst

Norstedts Juridik

Fel i häst Välkommen på kurs med Dan Nordenberg! Kursens syfte är att ge en…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Kommunalrätt i praktiken

Norstedts Juridik

Kommunalrätt i praktiken Kursen ger dig en orienterande överblick av det nya regelverket som trädde…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Dataskyddsförordningen (GDPR) - rättslig reglering och praktisk tillämpning

Norstedts Juridik

Dataskyddsförordningen (GDPR) Kursen behandlar dataskyddets grunder med praktiska tillämpningsfrågor och ger en genomgång av de…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Compliance - en nyckelfunktion i finansiella företag

Norstedts Juridik

Compliance - en nyckelfunktion i finansiella företag Kursen leds av advokat Marie Friman som ger…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Arbetsrätt 2

Norstedts Juridik

Arbetsrätt 2 Arbetsrätt 2 är en fördjupningskurs på 3 dagar som behandlar nyheter och pågående…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Arbetsrätt 1

Norstedts Juridik

Arbetsrätt 1, 2 dagar Välkommen till en tvådagarskurs om de grundläggande arbetsrättsliga begreppen, den arbetsrättsliga…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Entreprenadjuridik 1

Norstedts Juridik

Entreprenadjuridik 1  12 September 2017 Denna kurs är en grundkurs i ”kommersiell” entreprenadjuridik (konsumententreprenader behandlas…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Stockholm
Jämför

Penningtvättslagen i praktiken

Norstedts Juridik

Penningtvättslagen i praktiken Kursen ger dig inte bara en grundläggande kunskap om PTL (penningtvättslagen), utan…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Kommunala bolag – i gränstrakten mellan den civila och offentliga rätten

Norstedts Juridik

Kommunala bolag – i gränstrakten mellan den civila och offentliga rätten Inget EU-land har så…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Fördjupningskurs i offentlig upphandling

Norstedts Juridik

Fördjupningskurs i offentlig upphandling Fördjupningskursen ger dig en djupare förståelse för upphandlingsprocessen från förberedelsestadiet till…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Stockholms län
Jämför

Förvaltningsrättsliga principer

Norstedts Juridik

Förvaltningsrättsliga principer Välkommen på en kursdag som belyser vilket skydd som finns för existerande rättigheter…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Arbetsrätt

Norstedts Juridik

Välkommen till årets nyhetsdag inom arbetsrätt! Varmt välkommen till årets viktigaste nyhetsdag inom arbetsrätt. Nyhetsdagen…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Stockholm
Jämför

Ansvaret för styrelse, VD och revisorer i aktiebolag

Norstedts Juridik

Ansvaret för styrelse, VD och revisorer i aktiebolag Kursen ger dig fördjupad insikt i när…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Aktuell bolags- och börsrätt

Norstedts Juridik

Välkommen till Aktuell bolags- och börsrätt! Välkommen till årets nyhetsdag om aktuell bolags- och börsrätt! Vi…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Stockholms län
Jämför

Praktisk processrätt

Norstedts Juridik

Praktisk processrätt Kursen inriktar sig på det praktiska arbetet med att inleda och driva en…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Stockholms län
Jämför

Regelverket för fonder och fondförvaltare

Norstedts Juridik

Regelverket för fonder och fondförvaltare Kursen hålls av advokat och delägaren Björn Wendleby som har…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 2 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

Att kontakta utbildaren är ingen bokning av kurs eller dylikt och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Kontaktuppgifter

  • Adress
  • Norstedts Juridik
  • Hälsingegatan 43
  • 113 82 Stockholm

Kontakt

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör Norstedts Juridik av sig till dig inom kort!

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 2 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

Att kontakta utbildaren är ingen bokning av kurs eller dylikt och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Utbildningar från Norstedts Juridik

Utbildare Utbildning Utbildningsform/Typ Start Ort Jämför

Felkällor vid bevisprövning i brottmål

Norstedts Juridik

Felkällor vid bevisprövning i brottmål Välkommen på kurs med Lars Holmgård! Kursen fokuserar på feltänkande…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Aktieägaravtalet - tolkning och civilrättsliga verkningar

Norstedts Juridik

Aktieägaravtalet - tolkning och civilrättsliga verkningar Kursens övergripande tema är aktieägaravtal och deras civilrättsliga verkningar.…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Anställningsvillkor vid övergång av verksamhet

Norstedts Juridik

Anställningsvillkor vid övergång av verksamhet Välkommen till ett frukostseminarium om anställningsvillkor vid övergång av verksamhet…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Arbetsrättsprocessen – att processa i arbetsrättsliga tvister

Norstedts Juridik

Arbetsrättsprocessen – att processa i arbetsrättsliga tvister Speciella tvistlösningssystem för arbetsrättsliga tvister finns i många…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

IT-rättsdagen - Nyhetsdag

Norstedts Juridik

Välkommen till IT-rättsdagen! Nyhetsdagen kommer att genomföras i hybridformat vilket innebär att du själv bestämmer…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Ställföreträdarskap - vad socialtjänsten behöver veta

Norstedts Juridik

Ställföreträdarskap - vad socialtjänsten behöver veta Kursen ger en en heltäckande genomgång av olika typer…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Norstedts Juridik

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Välkommen på frukostseminarium med arbetsrättsexperten Erik Danhard! Kursen behandlar bland annat: Arbetsgivaren har…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Medling – möjligheter och mervärden

Norstedts Juridik

Medling – möjligheter och mervärden Hur går medling till i praktiken? Kursen behandlar såväl grundläggande…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Förhandla med framgång

Norstedts Juridik

Förhandla med framgång Med hög energinivå, humor och bred erfarenhet föreläser Viveca Sten om förhandlingar…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Förvaltningsprocessrätt

Norstedts Juridik

Förvaltningsprocessrätt Förvaltningsprocessrätten har fått en mer central position än tidigare och angår nu inte bara…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Offentlighet eller sekretess

Norstedts Juridik

Offentlighet eller sekretess Kursen behandlar två huvudsakliga delområden. Det första av dessa rör den svenska…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Rättsmedicinsk grundkurs, steg 2

Norstedts Juridik

Välkommen på kurs med Ulf Jonsson och Marcus Grelsson! Syftet med kursen är att belysa…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Stiftelser - Nyhetsdag

Norstedts Juridik

Välkommen till årets nyhetsdag inom stiftelseområdet! Nyhetsdagen behandlar aktuell praxis, nyheter och trender på området…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Komplicerad efterarvsrätt

Norstedts Juridik

Komplicerad efterarvsrätt Kursen fördjupar dina kunskaper  i efterarvsrättens mest komplicerade delar. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Bodelningsförrättaruppdraget ur ett praktiskt perspektiv

Norstedts Juridik

Bodelningsförrättaruppdraget ur ett praktiskt perspektiv Kursen ger en genomgång av det regelsystem som är tillämpligt…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Arbetstvister - att processa i Arbetsdomstolen

Norstedts Juridik

Arbetstvister - att processa i Arbetsdomstolen Välkommen till ett frukostseminarium med Jonas Malmberg, ordförande i…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Skiljande från anställningen

Norstedts Juridik

Skiljande från anställningen Välkommen på frukostseminarium med Erik Danhard! Under detta frukostseminarium får du en…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Fel i fastighet

Norstedts Juridik

Fel i fastighet Vad är ett fel i fastighetsrättslig mening och vilket ansvar åligger en…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Investment Treaty Arbitration

Norstedts Juridik

Where international investment law and arbitration meets Welcome to this two-day course where the purpose is…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Den straffrättsliga lagen om penningtvätt - i teori och praktik

Norstedts Juridik

Den straffrättsliga lagen om penningtvätt - i teori och praktik Välkommen på kurs med Marie…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys

Norstedts Juridik

Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys Under de senaste åren har en omfattande rättsutveckling skett på…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

EU:s visselblåsardirektiv

Norstedts Juridik

Rättslig reglering och tillämpning i svensk rätt EU:s visselblåsardirektiv träder i kraft december 2021 och…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Barn som tvingas välja bort en förälder

Norstedts Juridik

Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter Välkommen på kurs med Anna Lytsy och Cristina Bergenstein.…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Marknadsmissbruk - Hur får man handla på börsen?

Norstedts Juridik

Marknadsmissbruk - Hur får man handla på börsen? När och hur får man handla på…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Fall inte på eget grepp: Riskhantering

Norstedts Juridik

Fall inte på eget grepp: Riskhantering Välkommen på kurs med Marion Ehmann och Ulrika Forsberg.…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Offentlig upphandling - Nyhetsdag

Norstedts Juridik

Det senaste från upphandlingsvärlden! Nyhetsdagen kommer att genomföras i hybridformat. Detta innebär att du som…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Barnkonventionsdagen

Norstedts Juridik

Vi presenterar Barnkoventionsdagen! En nyhet bland våra nyhetsdagar. Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020.…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Miljöskador och några processuella frågor

Norstedts Juridik

Aktuella frågor i miljörätt Välkommen till ett digitalt seminarium i miljörätt med advokat Tomas Fjordevik.…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Svensk Juriststämma - mötesplatsen för juristsverige

Norstedts Juridik

Mötesplatsen för juristsverige Under två heldagar får du ta del av de senaste nyheterna inom…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Konkursboets miljöansvar

Norstedts Juridik

Konkursboets miljöansvar Välkommen på kurs med Daniel Eggertz! Kursen utvecklar dina kunskaper om relevanta regleringar…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Rättsmedicin för advokater, grundkurs/steg 1

Norstedts Juridik

Rättsmedicin för advokater, grundkurs/steg 1 Välkommen till en kurs som syftar till att man som…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Lön utan arbete

Norstedts Juridik

Lön utan arbete Välkommen till ett frukostseminarium med Jonas Malmberg, ordförande i Arbetsdomstolen. Seminariet behandlar…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

EU:s regler om hållbarhetsredovisning

Norstedts Juridik

Hållbarhetsredovisning i noterade företag samt banker, försäkringsbolag, värdepappersbolag och fonder Välkommen på kurs med Magnus…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Juridik för e-handel – nya regler på gång

Norstedts Juridik

En kurs för dig som är verksam inom e-handel Välkommen på kurs med experterna Agnes…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Överprövning av offentlig upphandling

Norstedts Juridik

Överprövning av offentlig upphandling Syftet med kursen är att redovisa överprövningsprocessen i upphandlingsmål i förvaltningsdomstolarna…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Arbetsmiljön och juridiken

Norstedts Juridik

En kurs om arbetsmiljörätt Välkommen på kurs där syftet är att ge kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Återkrav av socialförsäkringsförmåner och arbetslöshetsersättning

Norstedts Juridik

Tillämpning och rättssäkerhet Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna har rätt att återkräva ersättning som har betalats…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Ägarskifte i fastighetsföretag och fåmansföretag

Norstedts Juridik

Ägarskifte i fastighetsföretag och fåmansföretag Välkommen på kurs med experterna Peter Nilsson och Maria Rommerud!…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Den nationella planen för vattenkraftens omprövning – ramar och reflektioner

Norstedts Juridik

Aktuella frågor i miljörätt Välkommen till ett digitalt seminarium i miljörätt med advokat Mikael Westin!…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Rådgivares rapporteringsplikt till Skatteverket

Norstedts Juridik

Rådgivares rapporteringsplikt till Skatteverket På kursen får du kunskaper om tillämpningen av den nya lagstiftningen…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Bullerkrav och dess utmaningar

Norstedts Juridik

Aktuella frågor i miljörätt Välkommen till ett digitalt seminarium i miljörätt med advokat Caterina Carreman. Seminariet…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Familjerätt

Norstedts Juridik

Välkommen till årets nyhetsdag inom familjerätt! Varmt välkommen till årets viktigaste nyhetsdag i familjerätt. Nyhetsdagen…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Stockholm
Jämför

Arbetstagares skadeståndsskyldighet

Norstedts Juridik

Arbetstagares skadeståndsskyldighet Välkommen till ett frukostseminarium om arbetstagares skadeståndsskyldighet med Jonas Malmberg, ordförande i Arbetsdomstolen. Arbetstagares…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Stockholm
Jämför

Skäligt omplaceringserbjudande

Norstedts Juridik

Skäligt omplaceringserbjudande Syftet med frukostseminariet är att ur ett praktiskt perspektiv ge deltagaren en koncentrerad…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Stockholm
Jämför

Övergång av verksamhet - Frukostseminarium

Norstedts Juridik

Övergång av verksamhet -  Frukostseminarium Välkommen på frukostseminarium med Erik Danhard som kommer att belysa…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Pensionsstiftelser - Nyhetsdag

Norstedts Juridik

Välkommen till årets nyhetsdag om pensionssiftelser! Styrelseledamöter och suppleanter i pensionsstiftelser tillträder oftast sina poster…
Kompetensutveckling
Öppen utbildning
Löpande Stockholms län
Jämför

Förvaltningsrätt i praktiken - Nya förvaltningslagen

Norstedts Juridik

Nya förvaltningslagen Kursen ger en praktiskt orienterad överblick av förvaltningslagen och går igenom relevanta förarbeten…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Distans
Jämför

Miljörättsdagen

Norstedts Juridik

Välkommen till en av Norstedts Juridiks största nyhetsdagar! Välkommen till en av årets största nyhetsdagar…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Stockholms län
Jämför

LVU för offentliga biträden – delkurs 2: Fördjupning

Norstedts Juridik

LVU för offentliga biträden – delkurs 2: Fördjupning Detta är den andra delen i en…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

LVU för offentliga biträden – delkurs 1: Process och biträdets roll

Norstedts Juridik

LVU för offentliga biträden – delkurs 1: Process och biträdets roll En kurs med praktiska…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Kvalificerad bodelnings- och arvsrätt

Norstedts Juridik

Kvalificerad bodelnings- och arvsrätt Välkommen på konferenskurs i två och en halv dag om bodelnings-…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Kommersiell entreprenadjuridik 2 - fördjupning

Norstedts Juridik

Kommersiell entreprenadjuridik 2 - fördjupning Kursen bygger vidare på några av de frågeställningar som behandlas…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Kommersiell entreprenadjuridik 1

Norstedts Juridik

Kommersiell entreprenadjuridik 1 Välkommen till en tvådagarskurs om kommersiell entreprenadjuridik där Lennart Åhl och Peter…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Hantering av ansvar för föroreningsskador i praktiken

Norstedts Juridik

Hantering av ansvar för föroreningsskador i praktiken Välkommen på kurs med våra välrenommerade föreläsare Mikael…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Grundläggande Miljöjuridik

Norstedts Juridik

Grundläggande Miljöjuridik En introduktion till det juridiska regelverket för miljöområdet. Kursen behandlar bland annat följande…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Offentlig upphandling – Regelverket och vägledande avgöranden

Norstedts Juridik

Grundkurs i offentlig upphandling Kursen behandlar de viktigaste förändringarna genom ikraftträdandet av de nya upphandlingslagarna…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

GDPR - Fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete

Norstedts Juridik

GDPR - Fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete En utbildning om den praktiska tillämpningen av GDPR med…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Förändring av anställningsvillkor – kollektivavtal, personliga avtal och anställningsskydd

Norstedts Juridik

Förändring av anställningsvillkor Kursen ger en överblick över olika förbundsavtals uppbyggnad och ger bland annat…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Fel i häst - Grundkurs i Equine Law, tvister om häst

Norstedts Juridik

Fel i häst Välkommen på kurs med Dan Nordenberg! Kursens syfte är att ge en…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Kommunalrätt i praktiken

Norstedts Juridik

Kommunalrätt i praktiken Kursen ger dig en orienterande överblick av det nya regelverket som trädde…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Dataskyddsförordningen (GDPR) - rättslig reglering och praktisk tillämpning

Norstedts Juridik

Dataskyddsförordningen (GDPR) Kursen behandlar dataskyddets grunder med praktiska tillämpningsfrågor och ger en genomgång av de…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Compliance - en nyckelfunktion i finansiella företag

Norstedts Juridik

Compliance - en nyckelfunktion i finansiella företag Kursen leds av advokat Marie Friman som ger…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Arbetsrätt 2

Norstedts Juridik

Arbetsrätt 2 Arbetsrätt 2 är en fördjupningskurs på 3 dagar som behandlar nyheter och pågående…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Arbetsrätt 1

Norstedts Juridik

Arbetsrätt 1, 2 dagar Välkommen till en tvådagarskurs om de grundläggande arbetsrättsliga begreppen, den arbetsrättsliga…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Jämför

Entreprenadjuridik 1

Norstedts Juridik

Entreprenadjuridik 1  12 September 2017 Denna kurs är en grundkurs i ”kommersiell” entreprenadjuridik (konsumententreprenader behandlas…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Stockholm
Jämför

Penningtvättslagen i praktiken

Norstedts Juridik

Penningtvättslagen i praktiken Kursen ger dig inte bara en grundläggande kunskap om PTL (penningtvättslagen), utan…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Kommunala bolag – i gränstrakten mellan den civila och offentliga rätten

Norstedts Juridik

Kommunala bolag – i gränstrakten mellan den civila och offentliga rätten Inget EU-land har så…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Fördjupningskurs i offentlig upphandling

Norstedts Juridik

Fördjupningskurs i offentlig upphandling Fördjupningskursen ger dig en djupare förståelse för upphandlingsprocessen från förberedelsestadiet till…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Stockholms län
Jämför

Förvaltningsrättsliga principer

Norstedts Juridik

Förvaltningsrättsliga principer Välkommen på en kursdag som belyser vilket skydd som finns för existerande rättigheter…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Arbetsrätt

Norstedts Juridik

Välkommen till årets nyhetsdag inom arbetsrätt! Varmt välkommen till årets viktigaste nyhetsdag inom arbetsrätt. Nyhetsdagen…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Stockholm
Jämför

Ansvaret för styrelse, VD och revisorer i aktiebolag

Norstedts Juridik

Ansvaret för styrelse, VD och revisorer i aktiebolag Kursen ger dig fördjupad insikt i när…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför

Aktuell bolags- och börsrätt

Norstedts Juridik

Välkommen till Aktuell bolags- och börsrätt! Välkommen till årets nyhetsdag om aktuell bolags- och börsrätt! Vi…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Stockholms län
Jämför

Praktisk processrätt

Norstedts Juridik

Praktisk processrätt Kursen inriktar sig på det praktiska arbetet med att inleda och driva en…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Stockholms län
Jämför

Regelverket för fonder och fondförvaltare

Norstedts Juridik

Regelverket för fonder och fondförvaltare Kursen hålls av advokat och delägaren Björn Wendleby som har…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Distans
Jämför
Visa fler utbildningar från Norstedts Juridik