House of Stratvise

Välkomna till House of Stratvise

Står ni, liksom många andra, inför utmaningen att anpassa verksamheten till de nya möjligheter som digitaliseringen ger? Vi på Stratvise hjälper organisationer att genomföra en digital omställning.

Enligt en av våra kunder, Försvarsmakten, är vi professionella, prestigelösa, och personliga. Det är något vi är stolta över och som vi genom ständiga förbättringar lever upp till varje dag.

Vårt erbjudande utgår alltid ifrån vår kunds strategier, mål och utmaningar.

Våra kompetenser finns inom:

  • Affärsutveckling
  • Ledarskap
  • Verksamhetsutveckling
  • Kommunikation

Stratvise är ett konsultnätverk inom strategiskt ledarskap och management som bidrar till bestående värden och resultat. Företaget startades 2010 och har idag ett 40-tal samarbetspartners.

Vår vision är att bidra till ett engagerat ledarskap i världsklass. Stratvise skapar ständiga förbättringar, ökad leveranskvalitet, genom att aktivt använda våra värderingar som utgångspunkt i arbetet. Vi drivs av att bidra till att göra världen litet bättre varje dag.

Förutom vår företagspolicy och vårt kvalitetssystem följer Stratvise även Sveriges Managementkonsulters Allmänna bestämmelser och Etiska Riktlinjer. Vi är också aktiva medlemmar i Svenska Kvalitetsinstitutets, SIQ, intressentförening och deltar aktivt i kvalitetsarbetet, bl. a. som examinatorer i olika kvalitetsutmärkelser.

Vi startar där du är, oavsett var. Ni har affärsmodell och strategi klar, men behöver hjälp med genomförandet. Ni är bra på att få saker att hända, men er färdriktning är oklar. Vi vet hur ni kan arbeta med värdegrund och strategi för att hitta rätt!

Om oss

Vi är ledare, så vi vet vad som krävs för att leda och förändra i en verksamhet. Vi sätter samman dynamiska team med kompletterande perspektiv och kompetens. Du och din verksamhet får ett snabbare bättre och mer hållbart resultat.

Vi samarbetar effektivt och smart. Därför erbjuder vi också ”Ledningsgrupp att hyra” tex i samband med fusioner, startup eller rekonstruktion. Du får tillgång till de kompetenser du behöver, i den utstäckning som behövs i er verksamhet. Stratvise har även samarbeten med associerade och företagspartners inom många specialist-områden – vad sägs om experter inom mobila strategier, projektstyrning, retorikutbildning, app-utveckling eller finansiell uppföljning?

Värderingar

E L I T vägleder oss i vårt arbete!

Engagerade

Vårt engagemang bidrar till effektiva lösningar av högsta kvalitet. Vi samarbetar nära med ledaren som ska utveckla en verksamhet. Tack vare vårt breda nätverk med erfarenhet, kompetens och innovationsförmåga kan vi engagera varandra.

Vi sätter samman team med syftet att alltid leverera den bäst anpassade kompetensen för uppdraget i kombination med motivation och nytänkande. För att nå målet verkar vi för att samma engagemang finns hos alla intressenter.

Lönsamma

Ett professionellt affärsmannaskap innebär att vi alltid levererar långsiktiga och tydliga resultat för att uppnå lönsamhet och hållbar utveckling. Vi strävar till att öka kundvärdet och att bidra till genuin affärsnytta.

I framkant

Eftersom organisationer är olika är kreativitet och nytänkande avgörande för att kunna ligga i framkant och finna de bästa lösningarna för alla.

Vi gör alltid en omvärldsanalys och följer de senaste rönen. Tillsammans med partners och kunder skapar vi utrymme för mångfald och olika infallsvinklar. På så sätt genererar vi tillsammans nya perspektiv och smartare idéer.

Tillsammans

Tillsammans verkar vi med kompletterande kompetenser. Vi värdesätter ett stimulerande internt samarbete samt ett gott samarbete i alla relationer. Vår strävan efter slutresultat i världsklass, med verksamhetnytta och ökad lönsamhet kan bara uppnås om vi arbetar tillsammans.

Genom att aktivt ha format vårt konsulthus till ett ställe med rum för såväl informella som organiserade möten med alla partner, uppnår vi spänst, kreativitet och flexibilitet. Våra seniora rådgivare har bred erfarenhet och värdefull  tyst kunskap.

Vi välkomnar olika perspektiv och levererar kompletterande kompetenser.
Kreativa och effektiva lösningar kräver mer än ett perspektiv. Därför arbetar vi i team med kompletterande kompetenser.

Kompetenser

Kreativa och effektiva lösningar kräver mer än ett perspektiv. Därför arbetar vi i team med kompletterande kompetenser.

På detta sätt får du som kund en bättre lösning och ett effektivare utförande av uppdraget. När det är flera experter som vrider och vänder på frågeställningen blir det lättare att se vägar framåt. En annan fördel med detta är att det alltid finns en backup, vilket innebär att konsultuppdragen inte blir lika sårbara, som då endast en konsult utför uppdraget.

Eftersom vi är en nätverksorganisation med kompetenser inom många områden – affärsutveckling, kommunikation, ledarskap och verksamhetsutveckling – har vi hela bredden. Det innebär t ex att vi kompetensmässigt kan ta roller som delar av en ledning eller gå in som en hel ledningsgrupp.

Vi har även företagspartners som kompletterar oss med olika specialistkompetenser; alltifrån komplexa finansiella analyser till retorik och rösthantering.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Utbildare Utbildning Utbildningsform/Typ Start Ort Jämför

Coachning Ny som chef

House of Stratvise

Coachning Ny som chef Har du nyss blivit chef eller ska bli det inom kort?…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Stockholm
Jämför

Coachning ledarskap i förändring

House of Stratvise

Coachning ledarskap i förändring Din organisation står inför en förändring eller kanske är mitt uppe…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Stockholm
Jämför

Verksamhetsutveckling

House of Stratvise

Lär dig mer om Verksamhetsutveckling ”Vi hänger inte alls med i utvecklingen” Utan ett fortlöpande…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Stockholm
Jämför

Ledarutveckling

House of Stratvise

Lär dig mer om Ledarskapsutveckling ”Vi får inte med oss medarbetarna” Baserat på egen ledarerfarenhet…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Stockholm
Jämför

Kommunikation

House of Stratvise

Lär dig mer om Kommunikation ”Vi har många kanaler men når inte fram” Förmågan att…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Stockholm
Jämför

Affärsutveckling

House of Stratvise

Lär dig mer om Affärsutveckling ”Vår affärsmodell fungerar inte längre” Stratvise arbetar med både affär…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Stockholm
Jämför

Coachning Tillbaka efter föräldraledighet

House of Stratvise

Coachning Tillbaka efter föräldraledighet Har du kommit tillbaka efter en tids föräldraledighet? Vad har hänt…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Stockholm
Jämför

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 12 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

Att kontakta utbildaren är ingen bokning av kurs eller dylikt och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Kontaktuppgifter

  • Adress
  • House of Stratvise
  • Engelbrektsplan 2, 3tr
  • 114 34 Stockholm

Kontakt

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör House of Stratvise av sig till dig inom kort!

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 12 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

Att kontakta utbildaren är ingen bokning av kurs eller dylikt och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.