Garuda AB

35 års erfarenhet av kvalificerade HR-processer

Garuda är en av Skandinaviens största leverantörer av egenutvecklade profil- och dialogverktyg. Vi erbjuder profilverktyg för företag i olika typer av processer kopplat till urval och utveckling av individ, grupp och organisation.

Syftet med Garudas profilverktyg är att skapa underlag för en öppen och jämlik dialog kring egenskaper som har betydelse i arbetslivet. Verktygen används idag av en lång rad offentliga och privata verksamheter både i Sverige och internationellt.

Garudas profilverktyg – Verktyg för individ, grupp och organisation

Garuda har utvecklat flera olika profilverktyg som tillsammans gör det möjligt att täcka utveckling av såväl individ som grupp och organisation. Vi har verktyg av varierad komplexitet och som kan användas på alla organisatoriska nivåer – från lednings- till medarbetarnivå i ditt bolag.

Syftet med profilverktyg är:

 • Att synliggöra personliga kompetenser som är viktiga för framgång i olika arbetssammanhang
 • Att skapa dialog kring hur våra resurser kan användas på bästa sätt i arbetslivet
 • Att skapa en öppen och konstruktiv kommunikation på lika villkor
 • Att på olika sätt vara värdeskapande för alla involverade parter i en organisation

Personal- och ledarutveckling med profilverktyg och personlighetstest

Arbetar du med strategisk ledarutveckling eller med utveckling av yrkesmässig och personlig kompetens hos medarbetare och ledare, har du säkert funderat kring frågor som:

 • Hur kvalitetssäkrar och strukturerar jag våra medarbetarsamtal?
 • Hur kan jag stärka samarbetet i ett team?
 • Hur kan jag hjälpa ledare att använda sina färdigheter fullt ut?
 • Hur genomför jag en målinriktad talangutveckling?
 • Var uppstår konflikter och varför?
 • Hur kan vi säkerställa en positiv utveckling framöver?

Se varje medarbetares unika bidrag

Hos Garuda hittar du ett antal profilverktyg och personlighetstest som hjälper dig att se varje medarbetares unika bidrag till verksamheten och/eller avdelningen. Verktygen kan ge dig stöd för att hålla tex. målinriktade samtal kring medarbetares personlighet, fokus samt personliga och yrkesmässiga kompetens.

Detta ger dig bästa möjliga förutsättning för att initiera, strukturera och följa utvecklingen av dina medarbetares kompetenser vilket gagnar och stärker både medarbetare och organisation.

Medarbetar- och ledarutveckling som gör skillnad

Är du ansvarig för utvecklingen av talanger och ledare, kan profilverktygen från Garuda vara till stor nytta. Verktygen hjälper dig kartlägga medarbetares personliga kompetenser och styrkor – var personen har sin största utvecklingspotential samt de områden där personen har sina utmaningar och kanske inte kan prestera optimalt.

Du kan på ett enkelt sätt skapa processer som stödjer och utvecklar medarbetarna och hjälper varje enskild individ att förverkliga sina ambitioner och utnyttja sin fulla potential. Genom att använda profilverktygen för kartläggning av ledartyper kan du ge organisationens ledare en ökad insikt om sig själva och sina kollegor.

Förändringsarbete

Garudas profilverktyg kan även göra stor skillnad vid tex strukturförändringar, organisationsförändringar (förändringsledning) och vid förändringar i avdelningar och grupper. Med profilverktygen får organisationen ett gemensamt språk som underlättar en konstruktiv dialog med de anställda, och där man kan sätta ord på saker som annars kan vara svåra att tala om i samband med förändringar.

Garuda AB är medlem i HRK

Genom vårt medlemskap i HRK – Sveriges branschförening för Human Resource Konsulter, vill vi visa att vi står upp för och värnar om metodologisk kvalitet och etisk korrekthet, både vad gäller våra testverktyg och arbetsmetoder.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Utbildningar från Garuda AB

Visar 1 till 3 av 3

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Certifiering i FokusModellen

Garuda AB

Personal & Human resources
1 dag
Öppen utbildning
Löpande
Malmö
9 500 SEK

Certifiering i KompetensProfilen

Garuda AB

Kompetensutveckling
3 dagar
Öppen utbildning
Löpande
Malmö
15 500 SEK

Kompetensbaserad rekrytering

Garuda AB

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
9 000 SEK
Skickar...

Kontakta utbildaren

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör Garuda AB av sig till dig inom kort! Att kontakta utbildaren är ingen bokning av kurs eller dylikt och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Garuda AB
  Tegelgårdsgatan 3
  211 33 Malmö

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Utbildningar från Garuda AB

  Visar 1 till 3 av 3

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Certifiering i FokusModellen

  Garuda AB

  Personal & Human resources
  1 dag
  Öppen utbildning
  Löpande
  Malmö
  9 500 SEK

  Certifiering i KompetensProfilen

  Garuda AB

  Kompetensutveckling
  3 dagar
  Öppen utbildning
  Löpande
  Malmö
  15 500 SEK

  Kompetensbaserad rekrytering

  Garuda AB

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  9 000 SEK

  Kontakta utbildaren

  Fyll i dina kontaktuppgifter så hör Garuda AB av sig till dig inom kort!

  Kontakta utbildaren