Umeå universitet - Deras film ger ny bild av humaniora

Publicerad 4 juli 2019

Som ett led i sin utbildning har några studenter vid Umeå universitet gjort en kortfilm för att visa att studier inom humaniora kan leda till alla typer av jobb, bland annat inom näringslivet och egenföretagande. Filmen ligger uppe på nätet… och i höst ska ett kortare klipp ur filmen visas på bio.

De har just avslutat fjärde terminen på progammet för Medie- och kommunikationsvetenskap med strategisk inriktning. Den terminen läser de ”Projektledning och Digital Produktion” som avslutas med en kurs i filmproduktion. Gruppen fick ett skarpt uppdrag att visa att humanistiska utbildningar leder till jobb och gärna använda sig av före detta studenter i sitt projekt, vilket de gjorde:
– Vi ville använda riktiga människor, inte skådespelare, säger Frida och Jennie fyller i:
– Därför valde vi också att spela in filmen i en studio, för att kunna fokusera på människan.

För ungefär ett år sedan startade Svenskt Näringsliv debatt med sitt utspel om hobbykurser, där man riktade udd mot humaniora:
– Det är klart att vi hade det i bakhuvudet när vi gjorde filmen, säger Erika, som var gruppens projektledare.
– Tanken var att visa att humanistiska utbildningar leder till flera olika sorters karriärer och vi hade kontakt med flera alumner. Till slut valde vi ut ut fyra, säger Patrick.

Filmen är inspelad i studio med vit bakgrund:
–Vi bad alumnerna att ta med sig eller ha på sig någon färgklick. Det gör att den som ser filmen fångas lite extra, säger Sam.

Målet med kursen är att studenterna ska tillägna sig kunskaper som de sedan kan ha nytta av när de kommer ut i arbetslivet och ska beställa film eller annan rörlig bild.

Uppdragsgivaren, humanistiska fakulteten, Umeå universitet, blev mycket nöjd med resultatet. Ett kort klipp ur filmen kommer att visas på bio i Umeå och Stockholm i höst!

Filmen finns på You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=cVq38C1rSg4

Kontaktuppgifter:
Jennie Granström: jenniegranstrom@gmail.com
Erika Lindblad: erikalindblad90@gmail.com
Frida Johansson: fridajoh89@gmail.com
Patrick Edqvist: patrick.edqvist@gmail.com