Sök ny kurs

Svenska - lärarutbildning

Karlstads universitet

Sammanfattning

Utbildningsform: Högskola/Universitet

Ämnesområde: Undervisning & Pedagogik

Utbildningstyp: Program

Ort: Karlstad

Terminsstart: HT

Längd: 1,5 år

Takt: Helfart

Poäng: 330 poäng

svenska kauBli svensklärare på Karlstads universitet

Vid Karlstads universitet är utbildningen i svenska starkt kopplad till lärarutbildningen men här finns även fristående kurser med och utan skolanknytning. Det finns möjlighet att läsa på heltid eller deltid och på campus eller distans.

I Karlstad ges lärarutbildning för samtliga skolformer: förskolan, grundskolan och gymnasiet. I inriktningarna mot yngre elever ingår kurser om läs- och skrivinlärning för samtliga studenter. Det finns dessutom valbara kurser med särskilt utrymme för svenska. I inriktningen mot äldre elever kan svenska utgöra ett av två eller tre huvudämnen. För studenter som inte läser på lärarprogrammet finns vissa möjligheter att samläsa med lärarprogrammets kurser. På detta sätt erbjuds exempelvis kurser i språkstruktur, språksociologi och textanalys.

Svenska är ett centralt ämne och är obligatoriskt både på högstadiet och i gymnasiet. Ämnet är brett så du har som svensklärare goda möjligheter att variera din undervisning och anknyta till andra skolämnen. 

Utbildningens innehåll

Skolans svenskämne motsvarar två universitetsämnen: svenska språket och litteraturvetenskap. I svensklärarutbildningen läser du båda dessa ämnen och studierna kopplas till din framtida lärarverksamhet. Inom svenska språket studerar du bland annat grammatik, språklig variation och förändring, textanalys samt muntlig och skriftlig framställning. Förutom att öka dina egna kunskaper och färdigheter får du också träning i att kommentera och bedöma andras framställningar. Inom litteraturvetenskap studerar du skönlitteratur från äldsta tid till nutid, både tryckta texter och andra berättande medier. De litterära verken analyseras ur olika perspektiv. 

I svensklärarutbildningen vid Karlstads universitet arbetar tidigare verksamma lärare samt aktiva forskare. Detta ger dig en gedigen utbildning med anknytning både till skolans verklighet och till aktuell forskning. Genom Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) kan du ta del av seminarier och gästföreläsningar inom området.

Arbetsmarknad

Utbildade lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Enligt prognoser varierar efterfrågan beroende på ämneskombination. Störst är bristen på lärare inom naturvetenskap och språk.

Läs mer om våra lärarutbildningar

Ämneslärarprogrammet: Ingångsämne Svenska för årskurs 7-9 (330 hp)

Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Svenska (330 hp)

Antagning sker via antagning.se

Karlstads universitet

 

 

Karlstads universitet – förändra framtiden
Karlstads universitet är ett av landets yngsta. Det gör oss lite modigare. Vi ser det som vårt uppdrag att utmana det etablerade och utforska det okända.

Vi vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har vi redan etablerat oss på en hög akademisk nivå. Vår utbildning och forskning sker i nära dialog med näringsliv och offentlig verksamhet. Här finns en av landets mest inspirerande universitetsmiljöer med närhet och öppenhet mellan människor.

”Halva verket är gjort, när början är gjord. Därför börja! Våga bli vis!” .

Så lyder vårt valspråk som vi hämtat från Horatius: ”Sapere Aude”. Det beskriver vårt sätt att vara, det visar vår nyfikenhet och modet att gå från tanke till handling.

Solen är Karlstads universitets symbol. Den symboliserar liv, värme och energi. Den ger ljus och står för upplysning och växtkraft. Precis som Karlstads universitet.

Utbildning Utbildningsform/Typ Start Ort Spara Jämför

Religionsvetenskap - lärarutbildning

Karlstads universitet

Lärare i religionsvetenskap I alla tider har människor funderat över livets mening. Religionerna är uttryck…
Högskola/Universitet
Program
HT Karlstad
Läs vidare
Jämför

Kulturvetenskapsprogrammet - 180 hp

Karlstads universitet

Kulturvetenskap 180 hp Vill du göra det möjligt för konstnärer att leva på sin konst?…
Högskola/Universitet
Kandidat
Ospecificerad Karlstad
Läs vidare
Jämför

Kurser i statsvetenskap

Karlstads universitet

Läs statsvetenskap på Karlstads universitet Traditionellt har politik uppfattats som en angelägenhet för staten. Idag…
Högskola/Universitet
Kurser
HT Karlstad
Läs vidare
Jämför

Samhällskunskap - lärarutbildning

Karlstads universitet

Välkommen att utbilda dig till lärare i samhällskunskap! Något tillspetsat och förenklat kan man säga…
Högskola/Universitet
Program
HT Karlstad
Läs vidare
Jämför

Kurser i utbildningssvetenskap och pedagogik

Karlstads universitet

Kurser i utbildningssvetenskap, pedagogik och specialpedagogik Vår verksamhet har fokus på lärande och kunskapsbildning och dess…
Högskola/Universitet
Kurser
HT Karlstad
Läs vidare
Jämför

Historia - lärarutbildning

Karlstads universitet

Lärarutbildning i historia Avdelningen för historia är djupt involverad i lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Engagemanget gäller…
Högskola/Universitet
Program
HT Karlstad
Läs vidare
Jämför

Fristående kurser i historia

Karlstads universitet

Historia utgör, tillsammans med Kulturstudier, Religion, Samhällskunskap och Statsvetenskap, Institutionen för samhälls- och kuturvetenskap. Här…
Högskola/Universitet
Kurser
HT Karlstad
Läs vidare
Jämför

Fristående kurser i religionsvetenskap

Karlstads universitet

Kurser i religionsvetenskap I alla tider har människor funderat över livets mening. Religionerna är uttryck…
Högskola/Universitet
Kurser
HT Karlstad
Läs vidare
Jämför

Påbyggnadsprogram i Energi- och miljöteknik mot civilingenjörsexamen

Karlstads universitet

Det här programmet är tänkt för dig som har en högskoleingenjörs- eller teknologie kandidatexamen inom…
Högskola/Universitet
Magister- och master
Ospecificerad Karlstad
Läs vidare
Jämför

Drama och konflikthantering (15 hp)

Karlstads universitet

Målsättningen med kursen är att deltagarna skall erövra kunskap om kommunikationens betydelse vid konflikthantering och…
Högskola/Universitet
Kurser
HT Karlstad
Läs vidare
Jämför

Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling (60 hp)

Karlstads universitet

Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling (60 hp) Vill du bidra till skolans utvecklingsarbete? Den nya…
Högskola/Universitet
Magister- och master
Ospecificerad Karlstad
Läs vidare
Jämför

Kurser inom litteraturvetenskap

Karlstads universitet

Fristående kurser i litteraturvetenskap Litteraturvetenskapens uppgift är att fördjupa kunskapen om litteratur - från äldsta…
Högskola/Universitet
Kurser
HT Karlstad
Läs vidare
Jämför

Kurser i svenska som andraspråk

Karlstads universitet

Fristående kurser i svenska språket Ca 20% av grundskolans elever i Sverige har svenska som…
Högskola/Universitet
Kurser
HT Karlstad
Läs vidare
Jämför

Kurser i spanska

Karlstads universitet

Fristående kurser i spanska Spanska har blivit världens andra språk om man räknar på antalet…
Högskola/Universitet
Kurser
HT Karlstad
Läs vidare
Jämför

Spanska - Lärarutbildning

Karlstads universitet

Bli spansklärare på Karlstads universitet Visste du att mer än 495 miljoner människor talar spanska?…
Högskola/Universitet
Magister- och master
VT Karlstad
Läs vidare
Jämför

Kurser i svenska

Karlstads universitet

Fristående kurser i svenska språket Inom universitetsämnet svenska står det svenska språket med dess uttrycksmöjligheter,…
Högskola/Universitet
Kurser
HT Karlstad
Läs vidare
Jämför

Kurser inom interkultur

Karlstads universitet

Utbildning inom interkultur Kulturmöten påverkas av den egna gruppens värderingar, förväntningar och tolkningar. Genom studier…
Högskola/Universitet
Kurser
HT Karlstad
Läs vidare
Jämför

Kurser i engelska

Karlstads universitet

I takt med den ökande internationaliseringen genomsyrar det engelska språket vår tillvaro i allt högre…
Högskola/Universitet
Kurser
HT Karlstad
Läs vidare
Jämför

Engelska - Lärarutbildning

Karlstads universitet

Bli engelsklärare på Karlstads universitet! Lärarutbildningen i engelska har mycket gemensamt med våra fristående kurser,…
Högskola/Universitet
Magister- och master
VT Karlstad
Läs vidare
Jämför

Statsvetenskap: Politices Kandidat - 180 hp

Karlstads universitet

Ta en pol. kand. i Karlstad! Programmet är en bred samhällsvetenskaplig utbildning på tre år…
Högskola/Universitet
Program
Ospecificerad Karlstad
Läs vidare
Jämför

Påbyggnadsprogram i Maskinteknik mot civilingenjörsexamen, inriktning Materialteknik

Karlstads universitet

Som civilingenjör inom maskinteknik med inriktning materialteknik har du kunskaper som ger dig ansvar för…
Högskola/Universitet
Magister- och master
Ospecificerad Karlstad
Läs vidare
Jämför

Civilingenjör: Bred ingång

Karlstads universitet

Välkommen till en modern civilingenjörsutbildning. Du får en unik utbildning som ger dig en bred…
Högskola/Universitet
Magister- och master
Ospecificerad Karlstad
Läs vidare
Jämför

Civilingenjör: Maskinteknik

Karlstads universitet

Som civilingenjör inom maskinteknik har Du en bred bas att stå på, vilket öppnar för…
Högskola/Universitet
Magister- och master
Ospecificerad Karlstad
Läs vidare
Jämför

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik

Karlstads universitet

Maskiningenjörer behövs för att utveckla, driva och underhålla många av de tekniska system som vårt…
Högskola/Universitet
Magister- och master
Ospecificerad Karlstad
Läs vidare
Jämför

Civilingenjör: Energi- och miljöteknik

Karlstads universitet

Klimateffekter och stigande energipriser gör att miljö och energi blir allt viktigare. Det finns stor…
Högskola/Universitet
Magister- och master
Ospecificerad Karlstad
Läs vidare
Jämför

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad

Karlstads universitet

Framtiden för en byggingenjör innehåller många spännande utmaningar. Hur skall vi bygga och konstruera våra…
Högskola/Universitet
Program
VT Karlstad
Läs vidare
Jämför

Masterprogrammet i förpackning

Karlstads universitet

Hur många förpackningar har du kommit i kontakt med idag? Har du tänkt på alla…
Högskola/Universitet
Magister- och master
Ospecificerad Karlstad
Läs vidare
Jämför

Påbyggnadsprogram i Kemiteknik

Karlstads universitet

Som civilingenjör i kemiteknik, med inriktning mot massateknik, pappersteknik samt ytbehandling och tryckning av pappersmaterial,…
Högskola/Universitet
Magister- och master
Ospecificerad Karlstad
Läs vidare
Jämför

Biovetenskapligt program - Receptarie

Karlstads universitet

Biovetenskapligt program: Receptarie (180 hp) Är du intresserad av medicin och människors hälsa? Som receptarie…
Högskola/Universitet
Program
Ospecificerad Karlstad
Läs vidare
Jämför

Biovetenskapligt program - Biomedicinsk analytiker

Karlstads universitet

Biomedicinsk analytiker, 180 hp De biovetenskapliga utbildningarna vid Karlstads universitet ger dig möjlighet att bedriva…
Högskola/Universitet
Kandidat
Ospecificerad Karlstad
Läs vidare
Jämför

Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik

Karlstads universitet

För att lösa energi- och klimatproblemen krävs en övergång till förnybar energi men framförallt till…
Högskola/Universitet
Magister- och master
Ospecificerad Karlstad
Läs vidare
Jämför

Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design

Karlstads universitet

Innovations- och designingenjörsutbildningen kännetecknas av helhetsperspektiv på produktframtagningsprocessen. Helhetsperspektivet utgår från industridesignerns sätt att lösa…
Högskola/Universitet
Program
Ospecificerad Karlstad
Läs vidare
Jämför

Civilingenjör i Kemiteknik

Karlstads universitet

Som civilingenjör i kemiteknik har du möjlighet att använda dina kunskaper om kemisk bindning, kemiska…
Högskola/Universitet
Magister- och master
Ospecificerad Karlstad
Läs vidare
Jämför

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 12 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Kontaktuppgifter

  • Adress
  • Karlstads universitet

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 liknande utbildningar inom 12 timmar.

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 andra utbildningsförslag inom 12 timmar.

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 andra kursförslag inom 12 timmar.

Sätt igång!

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer. Karlstads universitet hör av sig inom kort!

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 12 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 liknande utbildningar inom 12 timmar.

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 andra utbildningsförslag inom 12 timmar.

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 andra kursförslag inom 12 timmar.

Sätt igång!

Fler utbildningar vi tror passar dig