Omvårdnadsprogrammet | studier.se
Sök ny kurs

Omvårdnadsprogrammet

Sammanfattning

Utbildningsform: Studier

Ämnesområde: Medicin, Vård & Hälsa

Utbildningstyp: Program

Ort: Östersund

Längd: 1-6 månader

Start: Ospecificerad

Omvårdnadsprogrammet

Omvårdnadsprogrammets syfte
Omvårdnadsprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier.

Programmets karaktär och uppbyggnad
Omvårdnadsprogrammet karaktäriseras av kunskaper om människan ur biologiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv och omfattar människans hela livslopp. Strävan att främja människors hälsa och stödja varje individs förmåga att utveckla sina resurser är utgångspunkten för såväl hälso- och sjukvård som vård och omsorg. I utbildningen kombineras därför grundläggande kunskap från olika områden som exempelvis psykologi, sociologi, pedagogik, medicin och omvårdnadsvetenskap.

Utbildningen utgår från en värdegrund som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet och välbefinnande. Detta utgör en central utgångspunkt för arbete inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. De verksamheter som utbildningen i första hand förbereder för styrs av en lagstiftning som präglas av tankar om solidaritet och lika rättigheter för människor. Etiska aspekter spelar en särskilt viktig roll och genomsyrar utbildningen som helhet. Utbildningen ger också insikter i hur man möter och kommunicerar med människor i olika vård- och omsorgssituationer och på vilka sätt människors olika erfarenheter har betydelse i sådana möten samt belyser skillnaden mellan mäns och kvinnors förutsättningar och villkor. I utbildningen uppmärksammas även sådana kulturella och religiösa mönster som präglar människans liv.

Språket är där ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Att utveckla förmågan att använda språket är ett ansvar för alla ämnen inom utbildningen. Kunskaps- och teknikutvecklingen påverkar arbetet inom hälso och sjukvård samt vård och omsorg såväl i användning av medicinteknisk utrustning som för dokumentation i arbetet. Utbildningen utvecklar elevernas förmåga att iaktta, uppfatta och värdera förhållanden och påståenden, att beakta olika behov och förutsättningar bland människor från andra kulturer samt att arbeta både självständigt och tillsammans med andra i arbetslag.

Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen utgör en viktig del inom omvårdnadsprogrammet och ger förutsättningar för en integrering och en djupare förståelse av de skilda kunskapsområden som ingår i utbildningen. Detta lägger också en grund för fortsatt lärande och utveckling av förmågan att hantera mänskliga relationer i vård och omsorg. Miljöperspektivet präglar utbildningen både vad gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö och vad gäller förutsättningar för en ekologiskt hållbar utveckling.

Omvårdnadsprogrammet har inga nationella inriktningar.

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 2 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Kontaktuppgifter

  • Adress

Lämna ett omdöme (NYHET!)


Omdömen

Den här utbildningen har inga recensioner ännu!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Utbildningen uppdateras!

Den här utbildning är under uppdatering och vi kan inte garantera rätt uppgifter. Intresseanmälan skickas till marknadsavdelningen på studier.se.

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 2 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Fler utbildningar vi tror passar dig