Nordiska Textilakademin

Hållbarhetsutvecklare inom textil/mode, 90 p

Utbildningsform

Yrkeshögskola

Längd

6-12 månader

Start

HT 2022

Takt

50%

Pris

CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämnesområde

Konstnärligt & Hantverk

Upplägg

Ort

Distans

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Kommande starter

Datum Längd Ort Pris
2022-10-03 6-12 månader Distans SEK

Hållbarhetsutvecklare inom textil/mode

Hållbarhetsutvecklare inom textil/mode, 90 p

Kursen Hållbarhetsutvecklare inom textil/mode, 90 YH-poäng, är en yrkeshögskolekurs (YH) på halvfart under 9 månader.

Kursen omfattar alla dimensioner av hållbar utveckling; ekologisk, social och ekonomisk. Den ger en helhetsförståelse för hur företag i branschen kan anpassa produktionen utifrån nya miljökrav och samtidigt bibehålla sin konkurrenskraft och verka för hållbar tillväxt. Vidare ges verktyg för att medvetet kunna verka för mer hållbar konsumtion och produktion. De cirkulära modellerna som behövs för att minska vår ohållbara konsumtion av nya varor är en del.

Kursen är speciellt utformad för att stödja yrkesverksamma personer och ger en flexibilitet att genomföra studier som passar individen själv, för att också möjliggöra att kunna arbeta parallellt. Det är deltagarens egen personliga planering som styr avsatt handledning och individuella projekt inom kursen som med fördel kan utgå från företagets verksamhetsmål.

Engagemang

Studier hos Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innebär hårt arbete och full satsning. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

Upplägg

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i vår utbildningsmetod, och all undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område.

Varje delkurs har koncentrerade tillfällen med teoretiska föreläsningar som också innehåller formativa övningsmoment. Dessa teoretiska föreläsningar kan även följas online som ett ”flipped classroom”.

I varje delkurs ingår en Masterclass där föreläsare från branschen medverkar, workshops fördjupar kunskaperna och förstärker färdigheter och kompetenser. Kursen utgörs av:

 • Kursteori med quiz tillhandahålls online via Nordiska Textilakademins lärplattform Canvas.
 • Projekt/hemuppgift och workshop med branschanknytning i varje kurs.
 • Schemalagt digitalt tillgängligt lärarstöd.
 • MasterClass under 1 dag, genomförs på plats eller digitalt med externa föreläsare.
 • Examinationsuppgifter och tentamen genomförs digitalt.

Varje delkurs avslutas med kunskapsavstämning i form av ett digitalt examinerande moment som är betygsgrundande genom tentamina eller inlämningsuppgift. De examinerande momenten skall vara avslutade och inlämnade när utbildningens samtliga kurser är genomförda och kunskapsavstämda.

Kursöversikt

Kursen är indelad i följande block:

Cirkulära modeller, 15p

Här får du kunskap om cirkulära affärsmodeller och varuflöden samt hur ökad lönsamhet och smartare resursanvändning kan gå hand i hand. Kursen ska ge förståelse för förändring av befintliga affärsmodeller samt möjligheter till nytänkande inom såväl affärsutveckling som material.

Global hållbarhet, 15p

Du får kunskap om den textila värdekedjan gällande Corporate Social Responsibility (CSR), Human due diligence och Social compliance genom omvärldsbevakning samt bedömningar av kommersiella faktorer i innovation, processer och produkter. I kursen klargörs olika hållbarhetsbegrepp i ett historiskt och framtida perspektiv och reflekteras kring vad vi kan lära av utvecklingen och tillämpa i nya affärsmodeller.

Hållbar produktion, 15p

Här får du förståelse för hur lönsamhet kan uppnås på ett hållbart sätt, med tillvaratagande av mänskliga rättigheter i hela produktionskedjan och riskbedömning. Kursen utgår ifrån hur handel med textil fungerar, hur den kan förstås och påverkas för ett bättre klimat, samt hur företag kan bidra till hållbar utveckling i produktionskedjan.

Hållbara designprocesser, 15p

Vi fokuserar på hur design kan användas som en påverkansprocess och hur företaget åstadkommer förändring genom form. Målet är att förstå designerns perspektiv, och kunna jobba tillsammans för att göra mer hållbara val i kollektionsframtagning och undvika snabba trender.

Hållbara material, 10p

Här fokuserar vi på nya material och processer som kommer i textil- och modevärlden och värdet av att beakta materialval i produktion för ökad hållbarhet. Vidare ges kunskap om hur traditionell textil reformeras och hur materialval kan systematiseras in i produktutvecklingen.

Hållbarhet i praktiken, 20p

Vi fokuserar särskilt på praktisk tillämpning av olika typer av standarder, certifieringar, hållbarhetsredovisningar och miljöledningssystem. Kursen ska ge dig inblick i hur man praktiskt arbetar med hållbarhetsarbete i en verksamhet och hur man genomför relevansanalys, väsentlighetsanalys och intressentanalys. Du får även kunskap om hur man sätter och följer upp måltal och kommunicerar hållbarhetsarbetet.

Kursens mål

Sammanfattningsvis kommer du efter avslutad kurs att kunna bedöma och reflektera över hur de globala målen påverkar det dagliga arbetet. Du kan självständigt och tillsammans med andra driva en existerande/ny hållbar affärsmodell vid ett textil- eller modeföretag. Du kommer också att kunna medverka i företagets arbete med CSR och uppförandekoder för att uppnå social hållbar utveckling inom textil och mode.

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens dessutom ska du ha minst 2 års yrkeserfarenhet från textil och modebranschen. Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår urvalsprocess.

Ansökan

Länk till ansökningsprocessen hittar du genom att klicka på knappen ”Ansök här!”. För frågor eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan.

Nordiska Textilakademin

Välkommen till Nordiska Textilakademin!

Nordiska Textilakademin är det nya gemensamma namnet för tidigare Proteko utbildning och Nordisk Designskola. Syftet är att på bred front erbjuda yrkesutbildningar som ger den textila kompetensen som branschen efterfrågar. Stiftelsen Proteko är ägare till Nordiska Textilakademin och arbetar vidare med sitt uppdrag att utveckla textilbranschen. Nordiska Textilakademin har 30 års erfarenhet av utbildningar och av att utveckla lönsamheten i den svenska textilverksamheten.

Företag i branschen är alltid efter yrkeskunniga och välutbildade personer. Därför vill Nordiska Textilakademin lyfta textilbranschens utveckling i Sverige samt yrkesutbildningar inom området, vilket innebär att utbilda medarbetare som kan bidra till företagens lönsamhet.

Nordiska Textilakademin har som målsättningen att vara utbildningsföretaget i Sverige som tillgodoser alla de utbildningar som den textila branschen efterfrågar. Tillsammans täcks utbildningsbehovet från design till färdig produkt. Vi tillhandahåller en mängd olika utbildningsmöjligheter inom ett antal områden; inköp, design, kvalitet, hållbarhet, sälj och CSR som några exempel.

Våra ledord är tillgängliga, flexibla och individuella. Vi arbetar för att göra kvalificerad yrkesutbildning tillgänglig för alla. Ordet skräddarsytt är framtiden för personer som vill gå vidare inom sina yrken för att hänga med i den värld vi lever i, som ständigt förändras och som ständigt ställer nya krav. Därför är utbildningarna som vi erbjuder det skarpa sättet att gå vidare.

Mer information och kontakt

För frågor eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Länk till ansökningsprocessen hittar du på respektive utbildning genom att klicka på knappen ”Ansök här!”.

Fler utbildningar från Nordiska Textilakademin

Visar 1 till 10 av 15

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Cirkulär Design inom textil/mode, 20 YHp

Nordiska Textilakademin

Yrkeshögskola
1-3 månader
HT 2022
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Cirkulär Designer inom textil/mode, 90 p

Nordiska Textilakademin

Yrkeshögskola
6-12 månader
HT 2022
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Designprocessen - Distans

Nordiska Textilakademin

Yrkesutbildning
3-6 månader
1 mars 2022
Distans
13500 SEK

Grafisk design - distans

Nordiska Textilakademin

Yrkesutbildning
3-6 månader
Distans
13500 SEK

Hållbarhetsredovisning- och lagstiftning, 20 YHp

Nordiska Textilakademin

Yrkeshögskola
1-3 månader
HT 2022
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Illustrator grundkurs, med handledning - distans

Nordiska Textilakademin

Yrkesutbildning
1-3 månader
1 mars 2022
Distans
8800 SEK

Illustrator grundkurs, utan handledning - distans

Nordiska Textilakademin

Yrkesutbildning
1-3 månader
Löpande
Distans
2900 SEK

Internationell B2B säljare inom textil, mode och funktion, 400p

Nordiska Textilakademin

Yrkeshögskola
2 år
HT 2022
Borås
Rikstäckande
Västra Götalands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Internationell designer inom textil, mode och funktion, 400p

Nordiska Textilakademin

Yrkeshögskola
2 år
Borås
Rikstäckande
Västra Götalands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Internationell inköpare inom textil, mode och funktion, 400p

Nordiska Textilakademin

Yrkeshögskola
2 år
HT 2022
Borås
Rikstäckande
Västra Götalands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Visa all 15 kurser

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 12

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Cirkulär Design inom textil/mode, 20 YHp

Nordiska Textilakademin

Yrkeshögskola
1-3 månader
HT 2022
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Cirkulär Designer inom textil/mode, 90 p

Nordiska Textilakademin

Yrkeshögskola
6-12 månader
HT 2022
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Finsnickare eller Möbelrestauratör

Stenebyskolan

Yrkeshögskola
2 år
Program
HT 2022
Bengtsfors
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fördjupningsår

Stenebyskolan

Yrkeshögskola
1 år
Program
HT 2022
Bengtsfors
CSN-berättigad & kostnadsfri

Hållbarhetsredovisning- och lagstiftning, 20 YHp

Nordiska Textilakademin

Yrkeshögskola
1-3 månader
HT 2022
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Internationell B2B säljare inom textil, mode och funktion, 400p

Nordiska Textilakademin

Yrkeshögskola
2 år
HT 2022
Borås
Rikstäckande
Västra Götalands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Internationell designer inom textil, mode och funktion, 400p

Nordiska Textilakademin

Yrkeshögskola
2 år
Borås
Rikstäckande
Västra Götalands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Internationell inköpare inom textil, mode och funktion, 400p

Nordiska Textilakademin

Yrkeshögskola
2 år
HT 2022
Borås
Rikstäckande
Västra Götalands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil, mode och funktion, 400p

Nordiska Textilakademin

Yrkeshögskola
2 år
HT 2022
Borås
Rikstäckande
Västra Götalands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Möbeltapetserare

Stenebyskolan

Yrkeshögskola
2 år
Program
HT 2022
Bengtsfors
CSN-berättigad & kostnadsfri

Visa alla 12 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer. Nordiska Textilakademin hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Nordiska Textilakademin
  Skaraborgsvägen 3A
  506 30 Borås

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från Nordiska Textilakademin

  Visar 1 till 10 av 15

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Cirkulär Design inom textil/mode, 20 YHp

  Nordiska Textilakademin

  Yrkeshögskola
  1-3 månader
  HT 2022
  Distans
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Cirkulär Designer inom textil/mode, 90 p

  Nordiska Textilakademin

  Yrkeshögskola
  6-12 månader
  HT 2022
  Distans
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Designprocessen - Distans

  Nordiska Textilakademin

  Yrkesutbildning
  3-6 månader
  1 mars 2022
  Distans
  13500 SEK

  Grafisk design - distans

  Nordiska Textilakademin

  Yrkesutbildning
  3-6 månader
  Distans
  13500 SEK

  Hållbarhetsredovisning- och lagstiftning, 20 YHp

  Nordiska Textilakademin

  Yrkeshögskola
  1-3 månader
  HT 2022
  Distans
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Illustrator grundkurs, med handledning - distans

  Nordiska Textilakademin

  Yrkesutbildning
  1-3 månader
  1 mars 2022
  Distans
  8800 SEK

  Illustrator grundkurs, utan handledning - distans

  Nordiska Textilakademin

  Yrkesutbildning
  1-3 månader
  Löpande
  Distans
  2900 SEK

  Internationell B2B säljare inom textil, mode och funktion, 400p

  Nordiska Textilakademin

  Yrkeshögskola
  2 år
  HT 2022
  Borås
  Rikstäckande
  Västra Götalands län
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Internationell designer inom textil, mode och funktion, 400p

  Nordiska Textilakademin

  Yrkeshögskola
  2 år
  Borås
  Rikstäckande
  Västra Götalands län
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Internationell inköpare inom textil, mode och funktion, 400p

  Nordiska Textilakademin

  Yrkeshögskola
  2 år
  HT 2022
  Borås
  Rikstäckande
  Västra Götalands län
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Visa all 15 kurser

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 12

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Cirkulär Design inom textil/mode, 20 YHp

  Nordiska Textilakademin

  Yrkeshögskola
  1-3 månader
  HT 2022
  Distans
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Cirkulär Designer inom textil/mode, 90 p

  Nordiska Textilakademin

  Yrkeshögskola
  6-12 månader
  HT 2022
  Distans
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Finsnickare eller Möbelrestauratör

  Stenebyskolan

  Yrkeshögskola
  2 år
  Program
  HT 2022
  Bengtsfors
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Fördjupningsår

  Stenebyskolan

  Yrkeshögskola
  1 år
  Program
  HT 2022
  Bengtsfors
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Hållbarhetsredovisning- och lagstiftning, 20 YHp

  Nordiska Textilakademin

  Yrkeshögskola
  1-3 månader
  HT 2022
  Distans
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Internationell B2B säljare inom textil, mode och funktion, 400p

  Nordiska Textilakademin

  Yrkeshögskola
  2 år
  HT 2022
  Borås
  Rikstäckande
  Västra Götalands län
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Internationell designer inom textil, mode och funktion, 400p

  Nordiska Textilakademin

  Yrkeshögskola
  2 år
  Borås
  Rikstäckande
  Västra Götalands län
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Internationell inköpare inom textil, mode och funktion, 400p

  Nordiska Textilakademin

  Yrkeshögskola
  2 år
  HT 2022
  Borås
  Rikstäckande
  Västra Götalands län
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil, mode och funktion, 400p

  Nordiska Textilakademin

  Yrkeshögskola
  2 år
  HT 2022
  Borås
  Rikstäckande
  Västra Götalands län
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Möbeltapetserare

  Stenebyskolan

  Yrkeshögskola
  2 år
  Program
  HT 2022
  Bengtsfors
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Visa alla 12 kurserna

  Sök utbildningen

  För att söka utbildningen hos Nordiska Textilakademin följ anvisning här nedan. Du lämnar då studier.se men är välkommen tillbaka.

  Ansök här!