Sök ny kurs

Bildningsprogrammet 180 hp

Högskolan i Gävle

Sammanfattning

Utbildningsform: Högskola/Universitet

Ämnesområde: Kultur & Historia

Utbildningstyp: Magister- och master

Ort: Gävle

Terminsstart: Ospecificerad

Längd: 1-6 månader

Takt: Helfart

Poäng: 180 poäng

Betyg: 0/5 Baserat på 0 recensioner

Lämna ett omdöme!

Fem ämnen ur en bred bildningstradition

Några läser på högskola med siktet inställt på ett särskilt yrke. Andra gör det för att bättre förstå sin samtid och omvärld genom en bred bildningstradition och samtidigt få en bra akademisk grund att stå på inför ett framtida yrkesval eller fortsatta forskarstudier.

 
De klassiska verken
En bättre grund än Bildningsprogrammet har vi svårt att tänka oss. Här får du bekanta dig med klassiska verk från vetenskapen, filosofin, politiken, konsten, litteraturen och de moderna medierna. Programmet spänner över inte mindre än fem olika ämnesområden — Filmvetenskap, Historia, Litteraturvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap samt Statsvetenskap.
 
Bredd och djup på samma gång
Programmet inleds med tre gemensamma terminer som syftar till att ge dig en bred kunskapsbas och träna upp din förmåga till analytiskt tänkande, kritisk reflektion och värdering. Därefter fördjupar du dig i något av de fem huvudämnena under ytterligare tre terminer som avslutas med en kandidatuppsats.
Bildningsprogrammet är alltså både en generalistutbildning och en kandidatutbildning som leder till fördjupade kunskaper och examen i ett specifikt akademiskt ämne.

Bildningsprogrammet: Det västerländska tänkandets grundvalar 180 högskolepoäng
Några läser på högskola med siktet inställt på ett tämligen snävt definierat yrke. Andra gör det för att bättre förstå sin samtid genom en bred bildningstradition och få en solid akademisk grund att stå på inför ett framtida arbetsliv eller fortsatta forskarstudier.

Om utbildningen
I bildningsprogrammet låter vi ett brett bildningsideal korrespondera med ämnesspecifik forskningsfront inom programmets fem huvudområden – Filmvetenskap, Historia, Litteraturvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap samt Statsvetenskap.

De tre avslutande terminerna består av reguljära ämnesstudier i något av dessa ämnen, avslutat med en kandidatuppsats. Programmets idé manifesteras dock främst under de tre första gemensamma terminerna då man läser verk centrala för olika konstarter och idétraditioner. Vetenskapliga, filosofiska och politiska texter, litteraturens klassiker samt filmer och andra uttryck för moderna massmedier, studeras och läses med avsikt att lägga grunden till en gedigen bildningsgång där klassisk bildning kan relateras till såväl det moderna tänkandets förutsättningar som till vår samtid. Kurslitteraturen består under dessa terminer endast av originaltexter – inga handböcker eller nyare översiktsverk läses under de tre första terminerna.

Listan över klassiska verk delas upp i tre grupperingar – Det Sanna (vetenskapen m.m.), Det Goda (etik, politik m.m.) samt Det Sköna (estetik, konst m.m.).

Programmet har hämtat inspiration från den pedagogiska modell för fria akademiska studier som kallas Liberal Arts och som är central i amerikanskt universitetsväsende.

Efter utbildningen
Programmets grundkunskaper är inte bara en ypperlig grund för fortsatta studier på avancerad nivå och forskarutbildning, oavsett inriktning, utan är också en tillgång i arbetslivet. Programmet leder inte till något specifikt yrke, men kan karakteriseras som en generalistutbildning vilken ger en kompetens som blir alltmer attraktiv på arbetsmarknaden.

Programmet kan å ena sidan ses som ett bildningsprogram som odlar kritisk reflektion och värderingsförmåga, ger breda kunskaper och goda analytiska färdigheter. Å andra sidan initierar­ det samtidigt med en examen i en separat­ akademisk disciplin mycket specifik ­kunskap. De inledande terminernas uppläggning med seminariediskussion och inläsning av klassiska texter ger en kulturhistorisk, kunskapsteoretisk och vetenskaplig skolning som är en ypperlig grund för exempelvis utredningsuppdrag, informationsverksamhet eller arbeten inom olika myndigheter eller inom kultursektorn.

Examen
Kandidatexamen

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt En B och Sh A (Områdesbehörighet 6).

Urval
60% betyg, 40% högskoleprov.

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Vi är stolta över att kunna visa dig vårt campus
Högskolan i Gävle har 12 000 studenter, mer än 40 utbildningsprogram och cirka 1 000 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.

Forskningsprofil
Hållbar livsmiljö och hållbart arbetsliv är Högskolans övergripande forskningsprofil. Viktiga delar inom denna är Samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar byggd miljö, samt Belastningsskador, med syfte att förebygga arbetsrelaterade skador. Högskolan har ansökt om rätt att bedriva egen forskarutbildning inom tekniskt och humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde.

Distansutbildning
Snabbare än de mer traditionella universiteten och högskolorna har vi anpassat utbildningarna till marknadens krav och vågat prova nya undervisningsformer, bland annat olika former av distansutbildning. Högskolan i Gävle är idag ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller distansutbildning. Vissa distansutbildningar har sammankomster på en av campusorterna, andra baseras enbart på modernt IT-stöd och är därför oberoende av vilken ort du finns. Det stora utbudet av distanskurs
er gör  att studenter kan bo på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Campus
Vårt campus på Kungsbäck i Gävle erbjuder en härlig studiemiljö med alla utbildningar samlade på ett ställe. Ett kunskapens kvarter bara några  minuter från centrum. 

Högskolan ligger naturskönt med Gavleån och Boulognerskogen som närmaste grannar. De varsamt ombyggda regementskasernerna har skapat ett samlat campus där det är nära mellan studenter, lärare och forskare.

En högskola med regional förankring och ett kontaktnät över hela världen.

 

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 2 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Kontaktuppgifter

  • Adress
  • Högskolan i Gävle
  • SE-801 76 Gävle

Lämna ett omdöme (NYHET!)


Omdömen

Den här utbildningen har inga recensioner ännu!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 liknande utbildningar inom 2 timmar.

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 andra utbildningsförslag inom 2 timmar.

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 andra kursförslag inom 2 timmar.

Sätt igång!

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer. Högskolan i Gävle hör av sig inom kort!

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 2 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 liknande utbildningar inom 2 timmar.

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 andra utbildningsförslag inom 2 timmar.

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 andra kursförslag inom 2 timmar.

Sätt igång!

Fler utbildningar vi tror passar dig