Audionomprogrammet på Göteborgs Universitet

Audionomprogrammet

Utbildningsform

Högskola/Universitet

Längd

3 år

Start

HT 2022

Takt

100%

Ämnesområde

Medicin, Vård & Hälsa, Vård

Upplägg

Kandidat

Ort

Göteborg
Rikstäckande
Västra Götalands län

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!
Se statistik

Audionomprogrammet i Göteborg

Är du intresserad av ljud, medicin, teknik och psykologi? Vill du arbeta tillsammans med människor för att hitta individuella lösningar på hörsel- och kommunikationsproblem?

Audionomprogrammet i Göteborg är en spännande tvärvetenskaplig utbildning där du under tre års tid får studera olika ämnen för att få en bred och djup förståelse för människans hörsel. Utbildningen leder till audionomexamen och legitimation från Socialstyrelsen samt innehåller 15 veckor praktik, vilket förbereder dig väl inför kommande arbetsliv. Efter avklarad audionomexamen finns möjlighet till vidareutbildning på avancerad och forskarnivå inom huvudämnet audiologi.

Vill du läsa mer detaljerat om vad programmet innehåller? Klicka här.

Audionomens arbete

Audionomen är expert på hörsel och kommunikation. Som legitimerad audionom arbetar du med en hög grad av självständighet och ansvar, individuellt eller i team. Arbetet omfattar utredningar, habilitering och rehabilitering av såväl yngre som äldre personer med hörselnedsättning och närliggande problematik, såsom tinnitus och ljudkänslighet.

Som legitimerad audionom kan du arbeta med patienter inom både offentlig och privat verksamhet. Audionomer återfinns bland annat även inom hörhjälpmedelsindustrin, som specialister och utvecklare samt inom utbildning och forskning. Vidare kan audionomer arbeta inom statliga myndigheteter, t.ex. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Arbetsmarknad

Efterfrågan på audionomer är stor enligt SACO:s arbetsmarknadsprognos. Idag finns liten konkurrens för nyexaminerade audionomer och prognosen enligt SACO är att det år 2020 är fortsatt liten konkurrens. Detta har lett till en positiv löneutveckling för audionomer.

I takt med att befolkningen blir äldre får allt fler människor besvär med försämrad hörsel. Även yngre personer drabbas exempelvis på grund av höga ljudnivåer under fritiden, men även på arbetsplatsen. Hörselproblem såsom tinnitus och ljudkänslighet väntas också öka i framtiden. Audionomens kunskap är därför viktig och efterfrågad.

Audionomprogrammet på Göteborgs Universitet

Audionomprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som efter 3 års fullgjorda studier leder till audionomexamen och utgör grund för yrkeslegitimation, som utfärdas av Socialstyrelsen. Utbildningen omfattar kurser inom medicin, teknik, lingvistik, beteendevetenskap och huvudområdet audiologi. Därutöver ingår andra för audionomprofessionen viktiga moment, såsom likabehandling och normkritik, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Programmets innehåll

Under utbildningens första år introduceras ämnet audiologi och audionomyrket. Studenterna lär sig bl.a. hur människokroppen är uppbyggd och fungerar, med fokus på örat, hörselsystemet och det centrala nervsystemet (allmänmedicin och audiologisk medicin). Vidare studeras i detalj hur ljud fungerar (akustik) och upplevs av människor med och utan hörselskada (psykoakustik) samt mänskligt beteende och utveckling genom livet (utvecklingspsykologi). I slutet av första läsåret studeras olika metoder för att mäta och utreda hörselskador, både genom teori och praktik (audiologisk diagnostik).

Under andra året fokuseras utbildningen på olika aspekter av att uppfatta talljud. Hur ser t.ex. en talsignal ut, hur bearbetas den i hjärnan och hur kan vi höra i bullriga miljöer? (lingvistik, fonetik och perceptions- och kognitionspsykologi). Därefter studeras metoder för att mäta, analysera och bearbeta signaler (signalteori). På vårterminen fördjupas kunskaperna i audiologisk diagnostik och rehabilitering (hörselteknik och pedagogik och counselling). Teori och praktik varvas hela terminen.

Under tredje och sista året fördjupas kunskaperna ytterligare inom diagnostik och rehabilitering och undervisningen innehåller bredare perspektiv på kommunikation (lingvistik II) och förebygande hörselarbete (prevention). Olika patientgrupper studeras utifrån deras perspektiv (t.ex. barnaudiologi) och specifika behov.

Inslag av vetenskaplig teori och metod finns kontinuerligt under utbildningen (11 hp) för att förbereda studenten för ett vetenskapligt förhållningsätt i den kommande yrkesrollen. I slutet av sista året genomförs ett självständigt vetenskapligt examensarbete (kandidatuppsats).

Programöversikt

Utbildningen bedrivs inom huvudområdet audiologi (100 hp), inklusive 15 veckor verksamhetsförlagd utbildning (23 hp). Därutöver läses kurser i:

  • teknik (21 hp)
  • psykologi (15 hp)
  • lingvistik och fonetik (17,5 hp)
  • medicin (15,5 hp)
  • vetenskaplig metod (11 hp)

Undervisningsformer

På audionomprogrammet varierar undervisningsformerna med hänsyn till olika sätt att lära. Teori och praktik varvas, vilket innebär en blandning av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, workshops och självstudier. Studentaktiverande pedagogik är ett viktigt inslag i undervisningen och vissa moment är även nätbaserade.

Lärarna i programmet har kompetens inom en rad olika områden, och kommer både från universitetet, sjukhus och privat verksamhet. Undervisningen sker till stor del på svenska, men engelska inslag förekommer. Kurslitteratur är oftast helt på engelska.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (praktik) ges i block om 2-4 veckor spritt över terminerna och sker inom Hörselverksamheten eller andra vårdgivare främst i Västra Götalandsregionen. Redan under den första terminen får studenterna besöka flera arbetsplatser. Programmet har också en utbildningsklinik med patientmottagning där audionomstudenter kan ta emot för att göra både audiologisk diagnostik och hörselrehabilitering. Där pågår även flera intressanta forskningsprojekt.

Internationalisering

Utbildningen är internationellt anpassad och förbereder för arbete i internationella och mångkulturella miljöer. Det finns möjligheter att läsa delar av utbildningen vid någon av de högskolor och universitet som Sahlgrenska akademin samarbetar med över hela världen.

Fler utbildningar från Audionomprogrammet på Göteborgs Universitet

Utbildaren har inga fler kurser

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 1427

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Ageing and Society - Diversity, Participation and Health

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Allergisjukdomar, intoleranser och utredningar

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Trollhättan
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arbets- och organisationspsykologi

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Arbetsterapi, examensarbete I

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Att åldras med omsorg

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Trollhättan
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad vård och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa vid komplexa vårdsituationer

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Trollhättan
CSN-berättigad & kostnadsfri

Co-production in Health and Welfare

Jönköping University

Högskola/Universitet
1 månad
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Demenssjukdomar och kognitiv nedsättning hos äldre

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Djursjukskötarprogrammet

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Visa alla 1427 kurserna

Kontaktuppgifter

Adress

Audionomprogrammet på Göteborgs Universitet
Medicinaregatan 3
413 90 Göteborg

Telefon (visa nummer)

Besök webbplats

Omdömen

Kursen saknar omdömen

Skickar...

Lämna ett omdöme

12345 (0/5)

Lönestatistik

Låt dig inspireras om vad utbildningen kan leda till för olika yrken och lönenivå. Medianlönen inom alla yrken i Sverige är idag 32 400 kronor. Medianlönen är den mittersta lönen i en utvald grupp utifrån storleksordning lägst till högst. Lönestatistiken är hämtad från SCB.

Yrke Medianlön
Övriga chefer inom samhällsservice 49 000 kr
Chefer inom äldreomsorg 45 000 kr

Fler utbildningar från Audionomprogrammet på Göteborgs Universitet

Utbildaren har inga fler kurser

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 1427

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Ageing and Society - Diversity, Participation and Health

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Allergisjukdomar, intoleranser och utredningar

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Trollhättan
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arbets- och organisationspsykologi

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Arbetsterapi, examensarbete I

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Att åldras med omsorg

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Trollhättan
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad vård och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa vid komplexa vårdsituationer

Högskolan Väst

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Trollhättan
CSN-berättigad & kostnadsfri

Co-production in Health and Welfare

Jönköping University

Högskola/Universitet
1 månad
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Demenssjukdomar och kognitiv nedsättning hos äldre

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Djursjukskötarprogrammet

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Visa alla 1427 kurserna

Sök utbildningen

För att söka utbildningen hos Audionomprogrammet på Göteborgs Universitet följ anvisning här nedan. Du lämnar då studier.se men är välkommen tillbaka.

Läs mer här!