Din sökning: Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Visar 1 till 38 av 38

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Afrikanistik A

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
3-6 månader
Kurser
VT 2023
Rikstäckande
Uppsala
Uppsala län

Aktuella frågor inom medicinsk antropologi

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Uppsala
Uppsala län

Antropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översikt

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Uppsala
Uppsala län

Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Etnografi

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Etnologi A

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Etnologi B

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Etnologi C

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Etnologi och folkloristik - en introduktion

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Etnologisk vetenskapssyn

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Etnologiska källor och metoder

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Distans
Uppsala
Uppsala län

Fördjupning i antropologisk teori

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Distans

Föreställningsvärldar: tro och ritual

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Genus och sexualitet

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Hållbara kultur- och naturarvsdestinationer

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Distans

Homo politicus: etnografiska perspektiv

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Uppsala
Uppsala län

International master programme in cultural anthropology

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
2 år
Program
HT 2023
Uppsala
Uppsala län

Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
3 år
Kandidat
HT 2023
Uppsala
Uppsala län

Kultur- och naturarv

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Distans

Kulturantropologi - Masterprogram i humaniora

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
1-2 år
Program
HT 2023
Uppsala
Uppsala län

Kulturantropologi A

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Kulturantropologi B

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Uppsala
Uppsala län

Kulturantropologi C

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Distans
Uppsala
Uppsala län

Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Distans
Gotlands län
Visby

Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Distans
Uppsala
Uppsala län

Masterprogram i etnologi

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
1-2 år
Program
HT 2023
Uppsala
Uppsala län

Metod och text i aktuell etnologisk forskning

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Uppsala
Uppsala län

Political Ecology

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Samhällsomvandling och social organisation: Försörjning och livsformer

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Uppsala
Uppsala län

Samhällsomvandling och social organisation: Nationsbygge och kulturell identitet

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Distans

Swedish Society and Everyday Life

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Uppsala
Uppsala län

Tänk som en antropolog! En introduktion

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Tro och tanke: antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Uppsala
Uppsala län

Uttrycksformer: berättelser och berättande

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Uttrycksformer: musik, dans och bild

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Distans