Din sökning:

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

1900-talets jordbruksekonomi och politik

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Advanced Practice

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

AFEPAs praktikkurs

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Agrar ekonomi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Agroecology - Master's Programme

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Agroekologi: Att arbeta med komplexitet i lantbruksystem

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Agronom

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
5-6 år
Program
HT 2022
Flera orter (5 st)
CSN-berättigad & kostnadsfri

Anestesiologi och perioperativ vårdhygien

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Animalieproduktion akvakultur, fjäderfä och gris

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Animaliska livsmedel

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Arbetsliv och hälsa 7,5 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
HT 2024
Stockholms län
Kostnadsfri

Barnmorskeprogrammet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
1-2 år
Program
HT 2024
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Basår/Bastermin

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Program
HT 2024
Flera orter (5 st)
CSN-berättigad & kostnadsfri

Bevarandebiologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Biogeofysik

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi

Jönköping University

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2024
Jönköping
Jönköpings län
CSN-berättigad

Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin

Jönköping University

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2024
Jönköping
Jönköpings län
CSN-berättigad

Djur och hållbarhet

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2024
Uppsala
Uppsala län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Djur och hållbarhet (kandidat)

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Djurens utfodring

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Djurhållning, djurhälsa och smittskydd

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Djurnutrition och djurvälfärd

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Djursjukskötarprogrammet

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Djurskydd - kontroll och bedömning

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Djurskydd och djurvälfärd

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Djurskydd och författningskunskap

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

EnvEuro - European Master in Environmental Science

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik i djuromvårdnad

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
0 SEK

Etologi och djurskydd (kandidat)

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Euroforester - masterprogram

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Färdighetsträning av kliniska moment

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Farmakologi och toxikologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Fjärranalys och skoglig inventering

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Fodervetenskap och husdjurens näringslära

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Fodervetenskap och vallfoderproduktion

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Forest and Landscape

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2024
Flera orter (5 st)
CSN-berättigad & kostnadsfri

Företagsekonomi för hästverksamhet I

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Försöksdjursmedicin

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Förvaltning och drift av medicinteknisk utrustning på det stora sjukhuset 5,0 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
HT 2024
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Fysiologi i extrema omgivningar 7,5 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
HT 2023
Solna
Stockholms län
Kostnadsfri

Fysioterapeutprogrammet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2025
VT 2025
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Genetik och Avel

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Genommedicin, 3 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
VT 2024
Distans
Kostnadsfri

Genuskompetens för skogssektorn

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Geografisk Informationsteknologi II

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Globala skogar och beslut om markanvändning

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
0 SEK