Utveckla ditt ledarskap

Utvecklande ledarskap (UL) är en utbildning med vetenskaplig förankring. Fokus ligger på att identifiera, träna på och utveckla framgångsrika ledarbeteenden.

Effekten är bevisad – både på den personliga utvecklingen och det organisatoriska resultatet.

Utvecklande ledarskap (UL) pågår i minst fyra dagar (3 + 1) och kan även kompletteras med fristående moduler utifrån vad du eller din organisation behöver. Utbildningen vänder sig till dig som leder andra. Du kan exempelvis vara chef med personalansvar, team- eller projektledare utan personalansvar.

Så här går det till

UL startar redan innan första träffen med en inventering av ditt ledarskap. Du, ett antal kollegor och chefer får en e-post med en länk till en 360-graders bedömning som kallas ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning). Svaren ger en bild av ditt nuvarande ledarskap och används sedan under utbildningen.

Under utbildningsdagarna fördjupar vi oss i modellen Utvecklande ledarskap samt varvar ny kunskap med diskussioner, enskilda reflektioner, erfarenhetsutbyte och coaching.

Kontakt

Skicka en intresseanmälan för frågor eller mer information!