Distanskurs i realtid – Teamutveckling

Vi är alla unika personligheter. Bland miljoner människor finns ingen som är exakt vår like. För att kunna utnyttja våra starka sidor och fungera bra tillsammans med andra bör vi vara medvetna om våra personliga egenskaper. Vi behöver begrepp och verktyg som kan belysa likheter och olikheter.

Utgångspunkt för denna utbildning är verktyget 4 Temperamenten som utgör både en begreppsapparat, som gör det möjligt att föra bra samtal om personlig stil och beteenden, liksom det är ett kartläggningsverktyg som belyser framträdande personliga egenskaper.
4 T Team omfattar både en individuell rapport och en teamprofil som visar de utmärkande personliga egenskaper som finns inom teamet.
Utbildningen förutsätter att ni är minst två som arbetar tillsammans i ett team och vill gå utbildningen.

Omfattning: 1 + 0,5 + 0,5 dagar

  • 18 aug 09.00 – 15.30
  • 11 sep 09.00 – 12.00
  • 9 okt 09.00 – 12.00

Kursen sker i realtid och bygger alltså inte på förinspelat material. Därigenom ges utrymme för levande interaktion mellan kursledare och kursdeltagare.

Kontakt

Skicka en intresseanmälan för frågor eller mer information!