PRINCE2® utbildningar

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Start

Löpande

Ämnesområde

Distans, Projektledning, Projektledning

Upplägg

Företagsanpassat, Öppen utbildning

Ort

Göteborg
Malmö
Stockholm

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

PRINCE2® utbildningar

PRINCE2® är en strukturerad metod för effektiv projektledning. Det är en allmän metod, baserad på bästa praxis, för ledning av alla slags projekt.

Vi är ett ackrediterat konsult- och utbildningsföretag som erbjuder utbildning i PRINCE2® till företag och anställda som hanterar projekt på alla nivåer. Vi har öppna och schemalagda kurser i Stockholm, Malmö och Göteborg. Vi håller interna kurser för kunder i offentliga och privata sektor över hela Sverige.

Våra utbildningar i PRINCE2® finns på svenska och engelska.

Se gärna närmare på våra schemalagda öppna kurser på hemsidan eller kontakta oss för en kostnadsfri offert för interna kurser.

Finns som både klassrumskurser och som distanskurs. Här nedan visas klassrumsklasser:

PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Foundation är utformad för dig som behöver en grundläggande förståelse för PRINCE2 ®. Du får en genomgång av hela kursplanen för PRINCE2® och förbereder dig inför certifieringen. Syftet med kursen är att du ska bli en informerad medlem och medarbetare i en projektledningsgrupp som följer PRINCE2® metoden, i en miljö som stödjer PRINCE2®. För att komma dit behöver du förstå principerna och terminologin i projektmetoden.

Utbildningen följer de karaktäristiska sekvenserna av ett projekt. Först kommer initiering, organisering, kontroll av projektets faser samt riskhantering. Sen fortsätter kursen med på kvalitet och kontroll samt leverans av projektets mål för att slutligen fokusera projekts avveckling och avslut.

Vem har nytta av PRINCE2® Foundation?

• Projektledare
• Gruppmedlemmar i projekt
• Gruppledare
• Biträdande Projektledare
• Aspirerande projektledare

PRINCE2® Practitioner

PRINCE2® Practitioner visar med en fallstudie hur du använder begreppen i PRINCE2-metoden och förbereder dig inför certifieringen. Syftet med kursen är att du ska kunna applicera och genomföra ett mindre komplicerat projekt, i en miljö som stödjer PRINCE2®. Du behöver en godkänd certifiering i PRINCE2® Foundation för att delta i kursen.

Kursen är detaljerad och fokus ligger på praktiska övningar och fallstudier. Deltagarna tränar på att tillämpa och anpassa PRINCE2® med behov och problem som kan uppstå i ett projekt. Övningarna baseras på en fallstudie med liknande format som AXELOS Advanced Practitioner använder i sin examen. Fallstudien används för att testa deltagarnas förståelse av tillämpningen av PRINCE2®.

Vem har nytta av PRINCE2® Practitioner

• (Seniora) Projektledare
• Programledare
• Uppdragsgivare
• Företagsledning
• Programledare

PRINCE2® Combi – Foundation och Practitioner

PRINCE2® Kombikursen är en kombination av Foundation- och Practitioner kursen. I en vecka certifierar du dig för både kurser.

PRINCE2® Blended Learning

Kursen inleds med självstudier och fortsätter med undervisning i klassrum och avslutas med certifiering i PRINCE2® Foundation och PRINCE2® Practitioner.

PRINCE2® Foundation E-learning betyder att du väljer var du vill studera. Efter avslutade självstudier deltar du två eller tre-dagar i en workshop och avslutar med examen i PRINCE2® Foundation och PRINCE2® Practitioner. Kursen är ackrediterad av APM-Group och omfattar de officiella proven.

Blended Learning är ett uttryck som beskriver en kombination av traditionell klassrumsundervisning och datorbaserade övningar. Adding Value Consulting vill ge företag fler möjligheter till vidareutveckling av personal och tjänster genom flexibla utbildningslösningar som sparar resurser och bidrar till lägre kostnader.

PRINCE2® Self-Study beskriver de återkommande delarna i projektmetoden, till exempel i PRINCE2- processmodell som återkommer i Foundation certifieringen. Med självstudier kan deltagarna studera på egen hand och välja sin egen inlärningsmetod för att nå kunskapsmålen utan att känna press från övriga deltagare. Kursdeltagarna får tillgång till en tränare via telefon eller mail vilket betyder att all får det stöd som de behöver.

Kunskapen fördjupas med klassrumsundervisningen och det blir tydligt vilka kvalifikationer som krävs av PRINCE2® Practitioner. Dina praktiska kunskaper vilket är viktigare än att bara bli godkänd i examen. Självstudier kombinerade med en fokuserad workshop inklusive certifieringsprov reducerar 5 dagars klassrumsundervisning till 2 eller 3 dagar .

Fördelar med PRINCE2® Blended Learning
 • Kraftigt sänkta kostnader
 • Deltagarna kan lära sig tekniska detaljer i sin egen takt
 • Självtest ger självförtroende inför workshops
 • Ökad studie flexibilitet genom att sprida ut utbildningen över längre tid
 • Tränares stöd genom hela processen
 • Mindre tid borta från arbetsplatsen för nyckelpersoner
 • Högre examen genomströmningen genom spridningen av utbildning
 • Mindre stress på kursdeltagarna
 • Mer fokus på tillämpning av PRINCE2® snarare än att bara bli godkänd på provet
 • Just in time-utbildning för ny personal
 • Tillgång till kursmaterial efter utbildningen för granskning
 • Ger konsekvent utbildning på flera platser
 • Enklare att schemalägga
 • Fungerar riktigt bra för utbildning utomlands

PRINCE2® Blended Learning är ett samarbete mellan Adding Value Consulting och QA Ltd., ackrediterad av APM-Group.

PRINCE2® Omcertifieringskurs

Efter avslutad kurs kommer du att ha kunskap och förstå hur man applicerar skräddarsydda PRINCE2-projekt på din arbetsplats.
Syftet med kursen är att bekräfta dina kunskaper så att du förstår hur man tillämpar och skräddarsyr PRINCE2®-projekt i verkligheten.
Under en dags intensivkurs går vi igenom detaljerna i kursplanen PRINCE2® Practitioner för att säkerställa att du känner till alla nya uppdateringar samt hur metoden har utvecklats. Du förbereds också inför omcertifieringen.

Vem har nytta av PRINCE2® Practitioner Omcertifiering?

Projektledare med 3-5 år gammal PRINCE2® Practitioner certifiering har stor nytta av att uppdatera och förnya PRINCE2-certifieringen.

PRINCE2® Omcertifiering

• 1 timme
• Objektivt prov
• 3 frågor – 10 poäng för varje fråga
• Totalt 30 möjliga poäng
• 55 procent rätt krävs för godkänt (17 poäng)
• Bok får användas (endast PRINCE2® manualen)
• Förkunskapskrav

För att kunna delta i kursen krävs att du har godkänd certifiering som PRINCE2® Practitioner.

Studiematerial

Följande kursmaterial ingår i denna kurs:
• Det förberedande materialet inkluderar en strukturerad förstudieguide.
• PRINCE2® omcertifiering innehåller fallstudier, övningar och lösningar, PRINCE2® ordlista, övningsprov samt råd & tips inför provet.

Övriga PRINCE2® kurser

Utöver PRINCE2® Foundation och PRINCE2® Practitioner erbjuder Adding Value Consulting kurser och tjänster för projektmedlemmar på alla nivåer. Våra kurser skräddarsys efter organisationens eller individens individuella behov.

PRINCE2® Översiktskurs

Under en dag får deltagarna en introduktion i PRINCE2® som visar hur metoden används för att göra projekt mer framgångsrika. Kursen fokuserar på den processinriktade delen av PRINCE2® samt visar värdet av att använda metoden för att driva och genomföra projekt.

Kursen är utformad för dig som behöver förstå sambandet mellan Business Case, program och projekt. Du får en översikt över principer, teman och processer i metoden samt en bild av roller, risk- och projektärendehantering.

Vem har nytta av PRINCE2® Översiktskurs?
 • Projektledare, Projektgruppsmedlemmar, Gruppledare, Biträdande projektledare, Aspirerande projektledare som letar efter en kontrollerad metod för projektledning
 • Högre chefer
Mål med PRINCE2® Översiktskurs

Efter avslutad kurs kommer du:

 • Förstå sambandet mellan principer, processer, teman, produkter och roller i ett PRINCE2® projekt
 • Förstå grunderna för och fördelarna med en strukturerad metod för projektledning
 • Förstå hur principerna i PRINCE2® kan användas i praktiken
 • Förstå roller och ansvarsområdena för medlemmarna i ett PRINCE2® projekt
 • Kunna bedöma värdet av metoden för sin organisation
Förkunskaper

Det är önskvärt men inte nödvändigt att du har viss erfarenhet av att arbeta med projekt.


Studiematerial

Följande kursmaterial ingår i PRINCE2® Översiktskurs:

 • PRINCE2® pocketbok – 2009 års utgåva
 • PRINCE2® Ordlista

Kontakta oss för en kostnadsfri offert om ni vill att vi håller kursen på ert företag.

PRINCE2® för Företagsledningen

Kursen är utformad för beslutsfattare och högre chefer, särskilt för dig som har styrgruppsansvar som kräver förståelse av projektledningsmetoden PRINCE2® . Det är en hel- eller halvdagssession med särskild inriktning på processen Styrning av Projekt (SP), kontrollkomponenterna samt styrgruppens roller och ansvar.

Klassrumskursen är utformad för högre chefer och styrgruppsmedlemmar vars roller kräver förståelse för hur man kan övervaka projekt som leds med hjälp av PRINCE2®. Sessionen introducerar metoden på hög nivå med fokus på styrgruppens organisations- och kontrollaspekter.

Vem har nytta av PRINCE2® för Företagsledningen?

 • Ledande befattningshavare och beslutsfattare med styrgruppsansvar.

Mål med PRINCE2® för Företagsledningen

Efter avslutad kurs kommer du att:

 • Förstå de grundläggande principerna, terminologin samt strukturen som ingår i metoden.
 • Förstå grunderna för och fördelarna med en strukturerad metod för projektledning
 • Kunna ge beslutsfattare bedömningar av PRINCE2® principerna och de viktigaste inslagen i processen ”Styrning av projekt”.
Förkunskaper

Det är önskvärt men inte nödvändigt att du har viss erfarenhet av att arbeta med projekt.

Övriga aktiviteter

Vi rekommenderar alla deltagare att fördjupa kunskapen med en PRINCE2® Foundation kurs.

Studiematerial

Följande kursmaterial ingår i kursen PRINCE2® för Företagsledningen:

 • Boken ”Directing Successful Projects with PRINCE2®”
 • PRINCE2® ordlista.

PRINCE2® Kundanpassade Fallstudier

Med en anpassad fallstudie kan vi skräddarsy utbildningen så att den passar ditt företags specifika behov. Fallstudien kan användas för att visa den praktiska tillämpningen av PRINCE2® i ditt företag. Vi utvecklar fallstudien tillsammans med företagets projektledare. Den kommer även ligga till grund för övningarna under kursens gång vilket underlättar förståelsen av PRINCE2-metoden. Vi har både kunskapen och erfarenheten av att bygga specialanpassade kurser för stora och små organisationer världen över.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert på hur vi kan skräddarsy fallstudier för ditt företag.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 72

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

11-dagars programmet - Projektledarutbildning

Ledarskap & Projekthantering

Kompetensutveckling
1-2 veckor
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (6 st)
47500 SEK

Grundläggande projektledning

Kursakademin

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Löpande
Distans
12 900 SEK

Lär dig grunderna i projektledning

LearnE

Kompetensutveckling
E-Learning
Öppen utbildning
Löpande
Kampanj
Distans
2396 SEK

5-dagars programmet - Projektledarutbildning

Ledarskap & Projekthantering

Kompetensutveckling
5 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (5 st)
23500 SEK

Agil Projektledning

Republify

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Distans
Göteborg
Rikstäckande
17900 SEK

Agila metoder – introduktion

IDG Academy

Kompetensutveckling
1 dag
Onlineutbildning
Öppen utbildning
Distans
Rikstäckande
-

Agilt ledarskap

ProAgile

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Flera orter (5 st)
17 900 SEK

Aktiva Projektägare och styrgrupper

Ledarskap & Projekthantering

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (4 st)
-

Approval testing

ProAgile

Kompetensutveckling
4 dagar
Öppen utbildning
Flera orter (5 st)
14 950 SEK

Att leda och driva digitala innovationsprojekt

IDG Academy

Kompetensutveckling
1 dag
Onlineutbildning
Öppen utbildning
Flera orter (4 st)
-

Visa alla 72 kurserna

Omdömen

Kursen saknar omdömen

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 72

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

11-dagars programmet - Projektledarutbildning

Ledarskap & Projekthantering

Kompetensutveckling
1-2 veckor
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (6 st)
47500 SEK

Grundläggande projektledning

Kursakademin

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Löpande
Distans
12 900 SEK

Lär dig grunderna i projektledning

LearnE

Kompetensutveckling
E-Learning
Öppen utbildning
Löpande
Kampanj
Distans
2396 SEK

5-dagars programmet - Projektledarutbildning

Ledarskap & Projekthantering

Kompetensutveckling
5 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (5 st)
23500 SEK

Agil Projektledning

Republify

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Distans
Göteborg
Rikstäckande
17900 SEK

Agila metoder – introduktion

IDG Academy

Kompetensutveckling
1 dag
Onlineutbildning
Öppen utbildning
Distans
Rikstäckande
-

Agilt ledarskap

ProAgile

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Flera orter (5 st)
17 900 SEK

Aktiva Projektägare och styrgrupper

Ledarskap & Projekthantering

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (4 st)
-

Approval testing

ProAgile

Kompetensutveckling
4 dagar
Öppen utbildning
Flera orter (5 st)
14 950 SEK

Att leda och driva digitala innovationsprojekt

IDG Academy

Kompetensutveckling
1 dag
Onlineutbildning
Öppen utbildning
Flera orter (4 st)
-

Visa alla 72 kurserna