Utveckla effektiva team

Grupper är en stor del av vår vardag, både på jobbet, i skolan och på fritiden. Att bygga Effektiva Team vänder sig till dig som ansvarar för en grupp, du kanske är chef i arbetslivet eller så leder du en ideell organisation eller tränar ett lag?

Under utbildningen tar vi utgångspunkt i Susan Wheelans teorier om gruppers utveckling och på det lägger vi även ledarskapets betydelse – hur kan jag som ledare skapa bästa förutsättningar för min grupps utveckling? Vi tar utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter & grupper och vi kommer att identifiera viktiga nycklar i byggandet av Effektiva Team!

Kursen sker i realtid och bygger alltså inte på förinspelat material. Därigenom ges utrymme för levande interaktion mellan kursledare och kursdeltagare.

Kontakt

Skicka en intresseanmälan för frågor eller mer information!