Sök ny kurs

Ledarskapskurs - för team-, grupp- eller projektledare

Intuagera

Sammanfattning

Utbildningsform: Kompetensutveckling

Ämnesområde: Chef & Ledarskap, Leda utan att vara chef

Utbildningstyp: Företagsanpassat

Ort: Rikstäckande

Längd: 2+1 dagar

Start: Löpande

Pris: Kundanpassat

Ledarutbildning

Utbildningen för dig som är team-, grupp- eller projektledare men inte formell chef. Med rätt verktyg och förhållningssätt skapar du en motiverad grupp som når resultat.

Att vara ledare för gruppen och samtidigt vara en del av det operativa arbetet är den vardag de flesta gruppledare delar. Mycket av rollen handlar om att vägleda andra och att säkerställa att samspelet i gruppen fungerar.

Samtliga områden avhandlas ur ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv där vi lyfter kreativa olikheter, god arbetsmiljö och arbetstrivsel.

Lyckat ledarskap

För att kunna leda andra behöver du känna dig själv, dina egna styrkor och svagheter och hur du reagerar och agerar i olika situationer. Vår målbild är att ge deltagaren en trygghet och en bred bas inför sin nya roll och kursen syftar till att ge deltagaren en helhetssyn på ledarskap och medarbetarskap med betoning på lyhördhet och positiv påverkan på både individ och grupp.

Att göra praktik av teori

För att deltagaren skall kunna använda sig av sin nya kunskap använder vi inte bara teorier och modeller, utan vet att en viktig del i sitt lärande får man genom reflektion, praktiska övningar och diskussioner med sina kurskamrater. Vi ger deltagaren förutsättningar att på ett tydligt sätt leda sin grupp – inte styra.

Skapa effektiva team

Vilka stadier går en grupp igenom? Hur byggs ett fungerande team upp? Hur tar du tag i ett problem? Vi hjälper deltagaren till en effektiv kommunikation och hur han/hon hanterar svåra samtal. Med flera praktiska verktyg att ta med sig hem i ryggsäcken, får deltagaren möjlighet att skapa ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation.

Ur utbildningens innehåll:

 • Rollen som team- och arbetsledare
 • Ledarstilar och ledarstilar i stress
 • Stress/effektivitet
 • Konflikthantering
 • Motivationsfaktorer och drivkrafter
 • Att anpassa ledarskapet efter olika situationer
 • Grupputveckling
 • Kommunikation

Utbildningens mål

Att få konkreta verktyg och insikter i teamledarrollen som ger grunden för ett tydligt och motiverande ledarskap.

Målgrupp

Alla som har behov av att bli tydligare i sin ledarroll men som inte har ett formellt personalansvar, teamledare, arbetsledare, projektledare.

Omfattning

8 timmar/dag, totalt 24 timmar. Kursen genomförs förslagsvis 2 dagar i följd med ett 3:e pass några veckor senare.

Deltagare

12-24 deltagare per kurs.

Kontakt

För frågor eller mer information – vänligen skicka en intresseanmälan! Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återkopplar via mail eller telefon inom kort.

Intuagera

Utbildningar med Intuagera

Med passion skapar vi framgång för våra kunder genom att identifiera deras behov och tillhandahålla anpassade och värdeskapande lösningar.

När det gäller utbildningsinsatser jobbar vi till största delen med företagsanpassade sådana, där vi utgår från era behov, önskad uppnådd effekt och era förutsättningar. Vår specialité är ledarskap och grupputveckling, att få medarbetare och ledare att växa och utvecklas tillsammans.

Sätt ihop din egen utbildning på Intuageras hemsida!

Vad har du för önskemål och krav? Sätt ihop din egen utbildning! Vad/vilka ämnen utbildningen skall innehålla, hur lång den skall vara, vilken utbildare du helst skulle vilja ha och när du skulle vilja ha den. Klicka på Offert & Boka, så kan du beställa offert på din skräddarsydda utbildning redan idag!

Intuagera Mission

Vi på Intuagera har över 20 års erfarenhet av att utbilda och ge konsultativt stöd inom våra tre affärsområden; Ledarskap och Organisationsutveckling, HR support och Personalvård.

Våra mål, värderingar och arbetssätt gör att vi sätter kunden och individen i fokus. Vi utgår alltid ifrån individens förståelse, förkunskaper och vardag och vi har stor förmåga att koppla våra uppdrag till deltagarnas verksamheter och verklighet.

Med ett handplockat team av konsulter över hela Sverige skapar vi entusiastiska och nöjda kunder och därmed bygger vi tillsammans en bättre framtid.

Intuagera är ett värderingsstyrt företag som tillvaratar kunders, samarbetspartners och medarbetares intressen. Detta ligger som en del av Intuageras strategi och i kombination med ett socialt och miljömässigt ansvarstagande skapar detta förutsättningar för långsiktig och lönsam tillväxt. Vår företagskultur bygger på passion, samhörighet, mod och reflektion.

Kontakt

För frågor eller mer information – vänligen skicka en intresseanmälan! Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återkopplar via mail eller telefon inom kort.

Utbildare Utbildning Längd/Typ Pris Ort Jämför

Värdskap & Kundbemötande - Öppen kurs

Intuagera

Värdskap & Kundbemötande - Öppen kurs Ett gott värdskap är inte svårt men betyder mycket och…
Öppen utbildning
6500 kr SEK

Göteborg
Jämför

Projektledning - Öppen kurs

Intuagera

Projektledning - Öppen kurs Projektformen är ett fantastiskt bra arbetssätt och projekt kan egentligen vara hur…
Öppen utbildning
6500 kr SEK

Göteborg
Jämför

Affärsutveckling genom humankapitalet

Intuagera

Affärsutveckling genom humankapitalet – för välmående affärer och medarbetare Den här utbildningen ger dig konkret…
Öppen utbildning
6500 kr SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Effektivitet, stress & stresshantering - Öppen kurs

Intuagera

Effektivitet, stress & stresshantering - Öppen kurs Att uppleva stress är en del av livet.…
2 dagar
Öppen utbildning
13 000 SEK

Göteborg
Jämför

Stresshantering

Intuagera

Hantera stress Konflikt, Stress och Känslor är tre ämnen som hänger intimt ihop. På många…
2 dagar
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Ledarskap, öppen kurs

Intuagera

Ledarskapsutbildning 2019 Utbildningen för dig som är eller ska bli chef/ledare. Med rätt verktyg och…
2 dagar
Öppen utbildning
13 000 SEK

Göteborg
Jämför

Medarbetarsamtal

Intuagera

Håll medarbetarsamtal som utvecklar individen, dig själv och företaget Vi har skräddarsytt en tvådagarskurs för…
Anpassat
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Lagutveckling – Teambuilding

Intuagera

Att bygga effektiva team! Personalen är företagets viktigaste resurs. Vem som helst kan idag kopiera ditt…
2 dagar
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Konflikthantering

Intuagera

Hantera konflikter på arbetsplatsen Konflikter uppstår och är i vissa fall nyttiga och utvecklande men…
2 dagar
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Kommunikation

Intuagera

Kommunicera och minimera konflikter och missförstånd Kommunikation är bland det svåraste som finns. Alla gör det…
1 dag
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Inspirationsföreläsning inom ledarskap

Intuagera

Inspiration för ledare En härlig, inspirerande och motiverande föreläsning/workshop som väcker nyfikenhet och glöd! På ett…
3-4 timmar
Föreläsning
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Förändringsarbete

Intuagera

Tillsammans skapar vi en hållbar förändring! Vi utgår från ert nuläge och genomlyser organisationen. Från Ägardirektiv…
Anpassat
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Feedback

Intuagera

Feedbacksamtal – Det bästa samtalet Till chefens verklighet hör dagliga möten med medarbetare, utvecklingssamtal, lönesamtal,…
Anpassat
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Edutainment, ett nytt sätt att lära!

Intuagera

Vem fan har bestämt hur jag ska må? Föreställningen ”Vem fan har bestämt hur jag…
2-3 timmar
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Gruppledare & teamledare

Intuagera

Gruppledarutbildning Utbildningen för dig som är team-, grupp- eller projektledare men inte formell chef. Med…
Anpassat
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Föreläsning: Känslans makt

Intuagera

Känslans makt och mitt fria val En inspirerande och engagerande föreläsning där Anders Gustafsson tar…
2-3 timmar
Föreläsning
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 12 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Kontaktuppgifter

 • Adress
 • Intuagera
 • Hissjön Björkhalla
 • 512 63 Östra Frölunda

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 liknande utbildningar inom 12 timmar.

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 andra utbildningsförslag inom 12 timmar.

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 andra kursförslag inom 12 timmar.

Sätt igång!

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer. Intuagera hör av sig inom kort!

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 12 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 liknande utbildningar inom 12 timmar.

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 andra utbildningsförslag inom 12 timmar.

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 andra kursförslag inom 12 timmar.

Sätt igång!

Fler utbildningar vi tror passar dig