Ekerö Utbildning AB

Leda med färger

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Längd

2 dagar

Start

Löpande

Takt

Heldagar

Pris

15 750 SEK

Ämnesområde

Chef & Ledarskap, Ledarutveckling

Upplägg

Företagsanpassat, Öppen utbildning

Ort

Ekerö

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Ledarskap när du är som bäst

Konsten att kunna locka fram det bästa ur varje enskild medarbetare och att nyttja olikheterna i ditt team. Att öka din förståelse för hur du kan bemöta olika människor på olika sätt för att vinna deras förtroende. Att skapa team som snabbt och innovativt löser problem.

Den här utbildningen är för dig som

 • vill lära dig en av världens mest använda modeller för att leda människor
 • vill ge dig tid och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap
 • vill göra en DISK ledaranalys för att lära dig mer om din ledarstil
 • vill lära dig hur du praktiskt kan använda DISK (DISC) – färgspråket i vardagen
 • vill kunna utveckla team att prestera på sin högsta nivå
 • vill förstå mekanismen bakom konflikter och hur man löser dem på bästa sätt

Du kommer få lära dig

I kursen kommer du få lära dig om DISC-modellen och färgspråket, en av världens mest använda modeller för att leda människor effektivt och framgångsrikt. För att få en djupare förståelse så kommer du i kursen få ta del av resultaten av din egen DISK-analys som omfattar ledarstil, kommunikation- och beteendestil samt drivkrafter.

Du kommer få arbeta med ditt ledarskap, hur du ser på ledarskap, hur ledarskap kan definieras, ledarskapets grunder samt olika ledarstilar. Du kommer få insikt om dina styrkor som ledare utifrån din ledarstil men också vad som är dina svagheter och på vilket sätt du kan utveckla dig som ledare.

Du kommer få kunskap om vilka nyckelfärdigheter och nyckelattityder som ingår i ett gott medarbetarskap samt hur du utvecklar dessa förmågor hos dina medarbetare. Du kommer få lära dig hur du identifierar och tolka olika medarbetarstilar, nyanser i färgkombinationerna och hur de olika färgerna samverkar med varandra.

Du kommer du få lära dig hur du anpassar ditt beteende och din ledarstil för att bli mer effektiv i ditt sätt att kommunicera med andra. Du kommer veta hur du som ledare kan arbeta med ett mer teambaserat arbetssätt för att skapa team som är snabba, flexibla och innovativa i att skapa lösningar på problem och utmaningar.

Du kommer få kunskap om hur du hanterar konflikter. Olika beteendestilar och har olika konfliktmönster liksom att olika drivkrafter har olika konfliktmönster. Du kommer få lära dig att identifiera de olika mönstren samt situationsanpassa ditt ledarskap till den konfliktlösningsmodell som lämpar sig bäst i situationen och löser konflikten med bästa resultat.

Hur utbildningen går till

Du kommer inför utbildningen få göra en DISK-ledaranalys som analyserar din ledarstils styrkor och svagheter. Analysfrågorna är webbaserade och tar ca 30 minuter att besvara. Analysen samt en personlig återkoppling av din handledare får du under utbildningen.

Under utbildningsdagarna kommer din kursledare presentera olika teorier och modeller för dig som visar på hur kommunikation mellan människor fungerar. Utifrån de modellerna kommer du få reflektera över din ledarstil och dina ledarbeteenden samt öka din självinsikt.

Utbildningen kommer omväxlande bestå av teoretiska kurspass, praktiska övningar, diskussioner i mindre grupper, egna reflektioner och iakttagelser samt handledarens återkoppling till dig som deltagare.

Utbildningen är utformad för att vara en praktisk och tillämpningsbar utbildning som du som ledare kommer ha stor användning av direkt. Du kommer ha förståelse för vilka anpassningar du behöver göra för att effektivt leda dina medarbetare och ha utvecklat en flexibilitet gentemot de olika beteendestilarna som kommer öka din effektivitet som ledare.

Gruppen kommer vara begränsad till åtta till tolv deltagare per handledare för att säkerställa att just du får maximalt ut av din utbildning.

Utbildningens syfte och mål

Syfte med utbildningen är att utveckla dig och ditt ledarskap med hjälp av DISK-modellen och färgspråket.

 • Du ska ha fått kunskap om ledarskapets grunder och olika ledarstilar
 • Du har fått förståelse för när styrkor i din ledarstil blir till svagheter
 • Du förstår nyanserna i olika beteende- kommunikationsstilar
 • Du är klar över vilken anpassning du behöver göra som ledare i att leda ditt team
 • Du har fått kunskap om effektiv konflikthantering utifrån beteenden och drivkrafter

Ur utbildningens innehåll

 • Ledarskapets grunder
 • Förmågan att lyssna
 • Sjävinsikt om egna beteenden
 • Verbala och icke verbala beteenden
 • Hantera stress
 • Medvetenhet om känslor
 • Dina styrkor och svagheter
 • DISK – ett färgspråk
 • Olika ledarstilar
  – Utmärkande för respektive stil
  – Samverkan för respektive stil
  – Stress för respektive stil
  – Att utveckla för respektive stil
 • Överblick av de olika ledarstilarna
 • Styrkor blir till svagheter för respektive ledarstil
 • Att förstå nyanser i de olika beteendestilarna
 • Lära sig förstå olika färgkombinationer
 • Samverkan mellan olika färger
 • Medarbetarskap
 • Att vara medarbetare i de olika färgerna
 • Att lära dig anpassa dig som ledare
 • Att leda team med olika färger
 • Att fastställa teamets karaktär
 • Motivation och drivkrafter
 • Sju olika drivkrafter
 • Konflikthanteringsstilar
 • Beteendestil och konflikthantering
 • Drivkrafter och konflikter
 • Samtalsmetodik
 • Lyhördhet
 • Flexibilitet
 • Öppen och rak kommunikation
 • Att stötta och utveckla olika stilar
 • Att coacha de olika stilarna

I kursmaterialet ingår DISK beteende- och drivkraftsanalys samt en DISK ledaranalys, en faktabok ”Ledarskap med färger”, ett övningshäfte samt lathundar för olika beteenden och drivkrafter.

Utbildningen lämpar sig väl både för dig som är ny som chef och för dig som har en längre erfarenhet av att leda människor men som är intresserad av att utveckla dig i DISK – färgspråket.

Utbildningen kan med gott resultat företagsanpassas och användas i syfte att arbeta med ledarutveckling inom organisationer och företag.

Föreläsning om att ”Leda med färger” är mycket efterfrågad till kickoffer, ledar- och avdelningskonferenser och utveckling av ledningsgrupper.

Pris

15 750 kr

I kursmaterialet ingår DISK beteende- och drivkraftsanalys samt en DISK ledaranalys, en faktabok ”Ledarskap med färger”, ett övningshäfte samt lathundar för olika beteenden och drivkrafter.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Ekerö Utbildning AB

Välkommen till Ekerö Utbildning

Ekerö Utbildning AB har funnits i 15 år och utvecklar specialiserade program för att möta företag och organisationers behov av ledare som är skickliga i konsten att tala och lyssna och tillhandahålla ett kommunikativt ledarskap.

Vi erbjuder unika utbildningar för ledare, chefer och medarbetare i förmågan att kommunicera kraftfullt – att tala och lyssna och påverka. Vi ger inga snabba svar utan tillhandahåller träning och utveckling där individen själv får möjlighet att hitta vad som fungerar och själv får komma till insikt.

Del av kursutbud

 • Diplomprogrammet Kommunikativt ledarskap
 • Presentationsteknik
 • Att leda med färger
 • Att sälja med färger

Hillevi Cederberg

Hillevi utbildar, föreläser och ger personlig handledning och coaching inom personligt ledarskap, ledar-kommunikationsstilar, coachande ledarskap, personlig effektivitet samt konflikthantering. Hon är också författare till utbildningen ”Kraftfullt Ledarskap genom Positiv Påverkan”, en påbyggnadsutbildning efter genomförda beteende/DISC-analyser.

Hon är certifierad för att genomföra DISC baserade beteendeanalyser, teamutvecklingsanalyser, kommunikationsanalyser, 360 ledar/säljanalyser, drivkraftsanalyser m.fl. Hillevi är också utbildad inom pedagogik och har 30 års erfarenhet av att utbilda människor. Hon har stor erfarenhet av att utbilda såväl grupper som individer från både offentlig- och privat sektor. Hon har också varit verksam som chef och VD och haft flertalet styrelseuppdrag.

Holger Cederberg

Holger utbildar i HLR och Första hjälpen. Han har 6 års medicinska studier, 15 års erfarenhet av första hjälpen och sjukvårds utbildningar samt är certifierad HLR och första hjälpen instruktör, godkänd av Svenska Rådet för hjärt-lungräddning.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från Ekerö Utbildning AB

Visar 1 till 10 av 10

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Att sälja med färger

Ekerö Utbildning AB

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Ekerö
14 750 SEK

Coachande Ledarskap

Ekerö Utbildning AB

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Löpande
Ekerö
21 500 SEK

Din kommunikationsstil, Relationer – inspiration eller problem

Ekerö Utbildning AB

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Löpande
Ekerö
-

Diplomprogrammet Kommunikativt Ledarskap

Ekerö Utbildning AB

Kompetensutveckling
1-2 veckor
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
97 750 SEK

Effektivare kommunikation och samarbete

Ekerö Utbildning AB

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Löpande
Ekerö
14 750 SEK

HLR på distans med hjärtstartare

Ekerö Utbildning AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Stockholm
Stockholms län
-

Jobba hjärnsmart – en kurs i personlig effektivitet

Ekerö Utbildning AB

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Löpande
Ekerö
12 650 SEK

Kraftfullt ledarskap och positiv påverkan

Ekerö Utbildning AB

Kompetensutveckling
3 dagar
Öppen utbildning
Löpande
Ekerö
26 500 SEK

Presentationsteknik

Ekerö Utbildning AB

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Ekerö
12 500 SEK

Seminariepaket: Ledarskap, kommunikation, konsultrollen, Hjärnsmart

Ekerö Utbildning AB

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Stockholm
-

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 226

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

3 veckors ONLINE-kurs inklusive coachning: Upptäck ditt livspussel och din livsbalans på dina egna villkor

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
E-Learning
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Skurup
7 950 SEK

360 graders feedback med Chefsprofilen

Kontura International AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Stockholm
Stockholms län
600 SEK

Att leda och samordna utan att vara chef

Kursakademin

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Löpande
Distans
12 900 SEK

Bli en chef bortom nu:et - en hållbar chef

Kontura International AB

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Stockholm
Stockholms län
69 000 SEK

Erfaren Chef

Aktivt Ledarskap Sverige AB

Kompetensutveckling
5 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Helsingborg
Rikstäckande
Skåne län
29 500 SEK

Executive Master of Finance

Kompetensutveckling
Anpassat
Öppen utbildning
Löpande
Stockholm
Stockholms län
95 000 SEK

Kommunikations­chefens viktigaste verktyg

Berghs School of Communication

Kompetensutveckling
Öppen utbildning
Löpande
Stockholm
Stockholms län
33 125 SEK

Lär känna dig själv – Självkänsla & 360 graders feedback

Kontura International AB

Kompetensutveckling
5 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
15 000 SEK

Ny som chef

Kursakademin

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Löpande
Distans
12 900 SEK

Ny som chef

Aktivt Ledarskap Sverige AB

Kompetensutveckling
4 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Helsingborg
24 500 SEK

Visa alla 226 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. Ekerö Utbildning AB hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Ekerö Utbildning AB
  Villavägen 59
  178 33 Ekerö

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från Ekerö Utbildning AB

  Visar 1 till 10 av 10

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Att sälja med färger

  Ekerö Utbildning AB

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Ekerö
  14 750 SEK

  Coachande Ledarskap

  Ekerö Utbildning AB

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Öppen utbildning
  Löpande
  Ekerö
  21 500 SEK

  Din kommunikationsstil, Relationer – inspiration eller problem

  Ekerö Utbildning AB

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Löpande
  Ekerö
  -

  Diplomprogrammet Kommunikativt Ledarskap

  Ekerö Utbildning AB

  Kompetensutveckling
  1-2 veckor
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  97 750 SEK

  Effektivare kommunikation och samarbete

  Ekerö Utbildning AB

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Öppen utbildning
  Löpande
  Ekerö
  14 750 SEK

  HLR på distans med hjärtstartare

  Ekerö Utbildning AB

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Stockholm
  Stockholms län
  -

  Jobba hjärnsmart – en kurs i personlig effektivitet

  Ekerö Utbildning AB

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Öppen utbildning
  Löpande
  Ekerö
  12 650 SEK

  Kraftfullt ledarskap och positiv påverkan

  Ekerö Utbildning AB

  Kompetensutveckling
  3 dagar
  Öppen utbildning
  Löpande
  Ekerö
  26 500 SEK

  Presentationsteknik

  Ekerö Utbildning AB

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Ekerö
  12 500 SEK

  Seminariepaket: Ledarskap, kommunikation, konsultrollen, Hjärnsmart

  Ekerö Utbildning AB

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Löpande
  Stockholm
  -

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 226

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  3 veckors ONLINE-kurs inklusive coachning: Upptäck ditt livspussel och din livsbalans på dina egna villkor

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  E-Learning
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Skurup
  7 950 SEK

  360 graders feedback med Chefsprofilen

  Kontura International AB

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Stockholm
  Stockholms län
  600 SEK

  Att leda och samordna utan att vara chef

  Kursakademin

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  12 900 SEK

  Bli en chef bortom nu:et - en hållbar chef

  Kontura International AB

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Stockholm
  Stockholms län
  69 000 SEK

  Erfaren Chef

  Aktivt Ledarskap Sverige AB

  Kompetensutveckling
  5 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Helsingborg
  Rikstäckande
  Skåne län
  29 500 SEK

  Executive Master of Finance

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Stockholm
  Stockholms län
  95 000 SEK

  Kommunikations­chefens viktigaste verktyg

  Berghs School of Communication

  Kompetensutveckling
  Öppen utbildning
  Löpande
  Stockholm
  Stockholms län
  33 125 SEK

  Lär känna dig själv – Självkänsla & 360 graders feedback

  Kontura International AB

  Kompetensutveckling
  5 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  15 000 SEK

  Ny som chef

  Kursakademin

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  12 900 SEK

  Ny som chef

  Aktivt Ledarskap Sverige AB

  Kompetensutveckling
  4 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Helsingborg
  24 500 SEK

  Visa alla 226 kurserna