Utveckla dig själv för att utvecklas med andra

Kanske är du redan ledare och vet hur avgörande ditt förhållningssätt, din ledarstil och dina personliga egenskaper är för resultatet och att det som betyder mest är i slutändan alltid medarbetarnas motivation, engagemang och tillit. Du har med andra ord sannolikt börjat inse hur viktigt det är att klara att vara autentisk, tydlig, och transparent som ledare.

Utbildningen utgår från dig som person och hur du kan utveckla ditt eget ledarskap samt hur du påverkas av och själv påverkar människors, organisationers och/eller gruppers strukturer.

Kanske är du på väg mot formella eller informella ledarutmaningar och vill förbereda dig inför dina kommande uppdrag. Då är det här en utbildning för dig. En utbildning som handlar om dig och hur du som person kan utvecklas i din yrkesroll.

Utbildningen är även basutbildning för vidare yrkesstudier vid HumaNova – t ex utbildning till Organisationskonsult eller Samtalscoach. Det är två av HumaNovas utbildningar för dig som på allvar vill arbeta med att utveckla både dig själv och andra.

Utbildningens syfte

Utbildningen tar sin utgångspunkt i dig själv och din medvetenhet om dig som person i ditt ledarskap. Under utbildningen kommer du att utveckla din självkännedom, din självmedkänsla och din förmåga att agera och styra utifrån det som innerst inne är du. Vilket medför ökad förmåga att skapa en tillitsfull, meningsfull, kreativ och motiverad grupp eller organisation.

Efter utbildning vet du helt enkelt mer hur du vill vara och vill agera som person, medarbetare eller ledare. Det gör ditt ledarskap tydligt och därmed tryggt för andra.

Vad vill du få ut av utbildningen?

  • Verktyg och upplevelser som ger insikter för personligt ledarskap och personlig utveckling
  • Teoretisk och praktisk plattform för mänskligt växande, t ex psykosyntes, neuroledarskap, psykologiska scheman
  • Tekniker och metoder för avspänning, harmoni och integration
  • Ett empatiskt förhållningssätt och en relation till dig själv, andra och omvärlden som skapar tillit
  • Metoder och verktyg för förståelse för dig själv och dina relationer privat och på arbetet
  • Kontakt med och förståelse för meningsfullhet inom organisationer
  • Kontakt med viljan att leva och verka som den ledare du innerst inne vill vara
  • Syfte i livet i sin helhet
  • En plattform att stå på för att gå vidare till HumaNovas yrkesutbildningar inom coaching, terapi eller organisationsutveckling.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som genom ökad självinsikt och självmedkänsla har en önskan om att bli en självklar ledare som bidrar till engagemang, motivation och utveckling för både dina medarbetare och din organisation.

Kontakt

Skicka en intresseanmälan för frågor eller mer information!