Kursbeskrivning

Leading SAFe är den bästa möjliga starten på den agila resan. Här får du en grundlig förståelse för bakgrunden till “lean och agil”, dess principer och terminologi. Du kommer också få förståelse för hur agila team fungerar och vad lean portföljförvaltning och finansiering är.

Efter kursen kommer du veta hur man bildar agila team och bygger samarbete mellan flera team. Du kommer även lära dig hur man genomför gemensam planering för olika team, vilket leder till snabbare resultat. Du får också lära dig att bygga en lean portfölj så att de strategiska produkterna du väljer hela tiden skapar värde för kunden. Dessutom kommer du förstå hur agil finansiering möjliggör agilitet på teamnivå i praktiken.

Baserat på kunskaperna från kursen kommer du lättare kunna reflektera över och få en tydlig bild av din organisations nuvarande tillstånd. Du kommer förstå utmaningarna och kan börja jobba förebyggande med att bli mer agil. Kursen ger dig således en heltäckande bild av vad det innebär att vara lean och agil. Optimalt är att ha två till tre deltagare från er organisation som går kursen samtidigt. Detta för att göra det lättare att komma in i det nya tankesättet.

Innehåll

Kursen innehåller alla element som ingår i att arbeta agilt och hur man gör för att skala upp det agila arbetssättet i er organisation. Kursen består av följande moduler:

  • Hur man jobbar agilt i den digitala eran

  • Agilt ledarskap, lean-agilt mindset och hur principerna funkar i praktiken

  • Tvärfunktionella agila team och kontinuerlig värdeleverans

  • Agil R&D och hur man bygger kundcentrerade lösningar

  • Lean portfolio management och finansiering

  • Att leda en agil transformation

  • SAFe Agilist (SA) certifieringstest

Vem bör gå

Kursen passar alla som vill få en bra och överskådlig förståelse för den agila verksamhetsmodellen och Scaled Agile Framework. Den här kursen gör det alltså möjligt för dig att lättare påbörja din agila resa. Här har du även möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom rollbaserat lärande. Leading SAFe passar alla oavsett vilken roll du har i organisationen. Inga agila förkunskaper krävs.

Certifiering

Efter genomförd kurs har du möjlighet att certifiera dig som SAFe Agilist (SA). Certifieringen är frivillig och ingår som en del av kursen och en förutsättning för certifiering är att du deltar i samtliga fyra kursmoduler.

Prov för att certifiera dig gör du på egen dator och vid en tidpunkt du själv väljer, dock inom 30 dagar från slutförd kurs.

Pris

I priset ingår fyra halvdagar lärarledd utbildning online, digitalt kursmaterial på engelska samt möjligheten att genomföra certifieringsprov online inom 30 dagar efter kursens slut.

Minsta antal deltagare: 8
Max antal deltagare: 25

Pris:

  • Early Bird: 15 150 kr + moms

  • Normal: 17 150 kr + moms