Kursbeskrivning

Under fyra halvdagar (online) eller tvp heldagar (Klassrum) lär du dig grunderna i Scaled Agile Framework® (SAFe®) 5.1.1 och hur du kan använda ramverket för att öka ditt företags förmåga till anpassning i en värld där ständig förändring är det nya normala. Du kommer lära dig de lean-agila principer som ramverket bygger på, systemtänkande och varför det är viktigt att se produkt-, tjänste- och systemutveckling som ett kontinuerligt flöde. Vi går igenom de sju grundläggande kompetenser som ett företag behöver bemästra för att blomstra i en föränderlig värld.

Kursen behandlar även kunden i centrum, agil portföljstyrning inklusive finansiell styrning samt hur ledarens roll förändras i en agil organisation.

Deltagande i kursens alla delar ger dig även möjlighet att certifiera dig som SAFe Agilist (SA). Mer information om certifiering hittar du längre ned på denna sida.

Kunskapsmål för denna kurs

Efter genomförd kurs har du kunskap om hur du kan

  • Driva transformationen för att uppnå förmåga till anpassning av affären (Business Agility) med SAFe

  • Förstå vad som krävs för att bli en Lean-Agil ledare

  • Bättre förstå kundbehov med Design Thinking

  • Möjliggöra agil produktleverans

  • Införa Lean portföljstyrning

Online eller klassrum

Kursen erbjuds både som online eller i klassrumsmiljö genomförs med en blandning av lärarledda genomgångar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Till exempel kommer du under kursen få uppleva hur en Program Inkrement (PI) planering går till.

Allt kursmaterial är på engelska och kursen hålls på svenska.

Vem bör gå

Den här kursen är lämpad för alla som vill skapa sig en bra bild av vad SAFe-ramverket och är speciellt lämpad för dig som har roll som t.ex. chef, projektledare, programledare, portföljförvaltare, förvaltningsledare, arkitekt, förändringsledare, coach, managementkonsult.

Förkunskapskrav

För att delta i denna kurs finns inga direkta krav på förkunskaper, alla är välkomna. Däremot är det lättare att tillgodogöra sig kursinnehållet om du som deltagare har flerårig erfarenhet av mjukvarubaserad produkt- eller tjänsteutveckling. Det är även fördelaktigt att ha erfarenhet från arbete i team med Scrum eller Kanban.

Certifiering

Efter genomförd kurs har du möjlighet att certifiera dig som SAFe Agilist (SA). Certifieringen är frivillig och ingår som en del av kursen och en förutsättning för certifiering är att du deltar i samtliga fyra kursmoduler.

Prov för att certifiera dig gör du på egen dator och vid en tidpunkt du själv väljer, dock inom 30 dagar från slutförd kurs.

Pris

I priset ingår fyra halvdagar lärarledd utbildning online, digitalt kursmaterial på engelska samt möjligheten att genomföra certifieringsprov online inom 30 dagar efter kursens slut.

Minsta antal deltagare: 8
Max antal deltagare: 25

Pris:

  • Early Bird: 14 700kr + moms

  • Normal:16 900kr + moms