Sök ny kurs

ITIL Foundation

Teknologisk Institut

Sammanfattning

Utbildningsform: Kompetensutveckling

Ämnesområde: Administration & Kundservice, Chef & Ledarskap, Företagande & Organisation

Utbildningstyp: Öppen utbildning

Ort: Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg

Längd: 3 dagar

Start: Löpande

Takt: Heldagar

Pris: 19900 SEK

ITIL Foundation

Kursen ger kunskaper i ITIL och dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Vi går igenom principerna för en effektiv hantering av tjänster och processer i din IT-organisation. Vi lär ut ITIL-terminologin, strukturen och de grundläggande koncepten samt huvudprinciperna för IT Service Management. Kursen ger också möjligheten att certifiera sig på ITIL Foundation.

Deltagare

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar inom affärsverksamhetens ledning, beslutar över strategiska och taktiska tjänsteleveransmodeller, tjänsteägare och leveransansvariga, tjänsteleverantörers Service Management personal och beslutsfattare, tjänsteintegratörer, kundkontoansvariga, ITSM / ITIL processägare och ansvariga och IT Service Management konsulter.

Förkunskaper

Du bör ha en rådgivande / beslutsfattande befattning och har arbetat med IT Service Management och IT outsourcing under längre tid.

Syfte

Kursen lär ut principerna för en effektiv hantering av tjänster och processer i din IT-organisation. Under kursen lär du dig bland annat ITIL-terminologin, strukturen och de grundläggande koncepten samt huvudprinciperna för IT Service Management.

Tjänstelivscykeln och dess olika delar. Huvudprinciper, modeller och generella koncept. Processer, roller och funktioner. Teknik och arkitektur.

Kursen ger en översikt av hur affärsverksamhet kan integreras med den interna IT-organisationen genom att lyckas kommunicera affärskrav och göra måluppfyllelsen mätbar. Kursen behandlar också hur organisationer med ITIL® som ramverk kan strukturera processer, människor och teknik för att skapa en verksamhet som är välskött och styrbar. Samt hur verksamheter effektivt kan använda ITIL® med dess riktlinjer om ansvar, roller och möjligheter.

Innehåll

 • ITILs bakgrund och utveckling
 • Vad konceptet praxis innebär
 • Definition av tjänst och tjänstehantering
 • Förståelse av begreppen funktioner, roller och processer
 • Förklaring av processmodellen och de olika delarna i modellen
 • Ansvar och uppgifter för processägare och tjänsteägare

Service Lifecycle

 • Genomgång av Service Lifecycle
 • Beskrivning av ITIL och dess beståndsdelar
 • Förklaring av mål, syfte och affärsnytta med:
  Service Operation
  Service Transition
  Service Design
  Service Strategy
  Continual Service Improvement

Service Operation

 • IT-tjänster kontra teknikkomponenter
 • Stabilitet kontra lyhördhet
 • Tjänstens kvalitet kontra tjänstens kostnad
 • Reaktivitet kontra proaktivitet
 • Funktionerna Service Desk, Technical Management, Application Management och IT Operations Management
 • Processerna Incident Management, Event Management, Request Fulfilment, Problem Management och Access Management

Service Transition

 • V-modellen enligt Service Transition
 • Processerna Change Management, Service Asset and Configuration Management och Release and Deployment Management

Service Design

 • Förstå betydelsen av fyra P för Service Design
 • De fem aspekterna av Service Design
 • Processerna Service Level Management, Service Catalogue Management, Availability Management, Information Security Management, Supplier Management, Capacity Management och IT Service Continuity Management

Service Strategy

 • De viktigaste begreppen och hur de är kopplade till tjänstebegreppet
 • RACI-modellen
 • De fyra huvudaktiviteterna i Service Strategy
 • Processerna Service Portfolio Management, Demand Management och Financial Management

Continual Service Improvement

 • Modell för att hantera kvalitetsförbättringar
 • Förklaring av CSI-modellen
 • ”7 step improvement” processen
 • Mätningar

Övrigt

Kursen ger förkunskaper för ITIL Foundation – Certifieringen är normalt på engelska och bokas individuellt. Kostnad: 2 500 SEK

Klicka här för mer information

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Teknologisk Institut

Välkommen till Teknologisk Institut

Vi vill ge dig det allra bästa i utbildningsväg. Kvalitet och kundnöjdhet går alltid först.

Teknologisk Institut är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag

Med hundratals kurser, interaktiv onlineutbildning och konferenser bidrar vi årligen till över 10 000 personers kompetensutveckling.

Vi ger dig värdefulla kunskaper och erfarenheter så att du och din organisation tryggt kan möta omvärldens krav på utveckling och förändring.

Våra utbildningar

En bra utbildning håller vad den lovar – vi har 98% nöjda kunder. Hos oss kan du välja mellan öppna och företagsanpassade kurser, konferenser samt interaktiva onlineutbildningar. Håll dig uppdaterad i din yrkesroll och hitta rätt utbildning för dig.

Kursutbud

Teknologisk Institut erbjuder ett brett kursutbud, bland annat utbildningar inom:

 • Skola och utbildning
 • Ekonomi, inköp och logistik
 • Bygg
 • Elteknik
 • IT och datarelaterade utbildningar
 • Energi och fastighet
 • Marknad och kommunikation
 • Projekt och ledarskap
 • Certifiering samt diplomutbildningar
 • Offentlig administration.
 • Medicinska gaser, kemi och laboratorieteknik
 • Samhällsbyggnad
 • VVS
 • Vård och omsorg
 • Tekniska utbildningar
 • Övriga utbildningar

Kontor

Huvudkontor Göteborg

Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg

Filial Stockholm

Warfvinges väg 45, 112 51 Stockholm

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Utbildare Utbildning Längd/Typ Pris Ort Jämför

Strålskydd - Lasersäkerhet

Teknologisk Institut

Strålskydd - Lasersäkerhet Laser används idag inom många olika områden - inom mekanisk bearbetning/svetsning, kirurgi,…
2 dagar
Öppen utbildning
11 700 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

Värdeflödesanalys (VFA)

Teknologisk Institut

Värdeflödesanalys (VFA) Teknologisk Instituts utbildning Värdeflödesanalysen ger en god inblick i innebörden av Lean. Det…
4 dagar
Öppen utbildning
19 600 SEK

Rikstäckande, Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

Allt om Maskindirektivet

Teknologisk Institut

Allt om Maskindirektivet Nytt Maskindirektiv gäller från december 2009. Införlivat genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3.Vår…
3 dagar
Öppen utbildning
14 200 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Maskindirektivet i praktiken

Teknologisk Institut

Maskindirektivet i praktiken Denna kurs ger dig kunskap om maskindirektivets innehåll och den bakomliggande lagstiftningen,…
2 dagar
Öppen utbildning
10 200 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Riskbehandling

Teknologisk Institut

Riskbehandling Riskbehandling är en förutsättning för CE-märkning.Under denna utbildningsdag lär du dig att göra en…
1 dag
Öppen utbildning
5 200 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Ritningsläsning - Industri

Teknologisk Institut

Ritningsläsning - Industri I utbildningen Ritningsläsning - Industri lär du dig att tolka och förstå…
2 dagar
Öppen utbildning
9 100 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Produktionsteknik - grundkurs

Teknologisk Institut

Produktionsteknik - grundkurs Det här är en grundläggande kurs i produktionsteknisk utveckling. Den är även…
2 dagar
Öppen utbildning
10 100 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

GPS-Toleranser – Dimension, Form och Läge

Teknologisk Institut

GPS-Toleranser – Dimension, Form och Läge Korrekta specifikationer ger bättre produkter - till lägre kostnad!Ett…
3 dagar
Öppen utbildning
11 200 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Strålskydd - Radiografering - komplettering och repetition

Teknologisk Institut

Strålskydd - Radiografering - komplettering och repetition Vid radiogradering skall strålskyddsarbetet bedrivas enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter…
1 dag
Öppen utbildning
4 200 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot radiografering

Teknologisk Institut

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot radiografering Kursen uppfyller Strålskyddsmyndighetens…
3 dagar
Öppen utbildning
17 700 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - allmän inriktning

Teknologisk Institut

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - allmän inriktning Utbildningen uppfyller Strålskyddsmyndighetens allmänna…
3 dagar
Öppen utbildning
17 700 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Chef i hemtjänsten

Teknologisk Institut

Chef i hemtjänsten Det självklara forumet för chefer i hemtjänsten!Kämpar du för att uppnå och…
2 dagar
Öppen utbildning
7780 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Övergripande styrning och kontroll av byggnader

Teknologisk Institut

Övergripande styrning och kontroll av byggnader I den här utbildningen fokuserar vi på alternativa lösningar…
2 dagar
Öppen utbildning
11200 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Mätteknik - Energi och inneklimat

Teknologisk Institut

Mätteknik - Energi och inneklimat Kursen Mätteknik- energi och inneklimat tar fasta på synergier mellan…
2 dagar
Öppen utbildning
10000 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

Grundläggande ljudkunskap inom ventilationsområdet

Teknologisk Institut

Grundläggande ljudkunskap inom ventilationsområdet Kursen ger dig en grundläggande kunskap kring akustik och vad du…
1 dag
Öppen utbildning
5700 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Certifierad radonkonsult

Teknologisk Institut

Certifierad radonkonsult Radon är en olägenhet för människors hälsa och en orsak till ohälsa i…
2 dagar
Öppen utbildning
12100 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Injustering av värmesystem

Teknologisk Institut

Injustering av värmesystem Denna utbildning i injustering av värmesystem ger dig kunskap för att spara…
3 dagar
Öppen utbildning
15200 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Teoretisk kyl- och värmepumpteknik

Teknologisk Institut

Teoretisk kyl- och värmepumpteknik Denna kurs i teoretisk kyl- och värmepumpteknik passar mycket bra för…
5 dagar
Öppen utbildning
19400 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Brandskydd av ventilationssystem samt el- och rörgenomföringar

Teknologisk Institut

Brandskydd av ventilationssystem samt el- och rörgenomföringar Detta är en kurs för dig som vill…
1 dag
Öppen utbildning
5900 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Drift av värmeinstallationer

Teknologisk Institut

Drift av värmeinstallationer Utbildning för driftpersonal i värmeteknik. Värmeinstallationerna utgör en allt viktigare del av…
3 dagar
Öppen utbildning
15200 SEK

Västra Götalands län, Göteborg
Jämför

Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer

Teknologisk Institut

Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer Utbildningen Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer ger dig kunskap att göra systemval och utföra…
1 vecka
Öppen utbildning
23700 SEK

Västra Götalands län, Göteborg
Jämför

Workshop - Labbdagarna 2019

Teknologisk Institut

Labbdagarna 2019 Arbetar ditt labb för att ligga i framkant?Hur bibehåller du ett säkert och…
2 dagar
Öppen utbildning
Kundanpassat Stockholms län, Stockholm
Jämför

Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 2

Teknologisk Institut

Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 2 Kursen Styr- och regler för värme-…
3 dagar
Öppen utbildning
15 300 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 1

Teknologisk Institut

Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 1 Kursen Styr- och reglerteknik för värme-…
4 dagar
Öppen utbildning
18 000 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

Ventilationsteknik steg 2

Teknologisk Institut

Ventilationsteknik steg 2 Med goda kunskaper om ventilationssystems uppbyggnad, funktion och underhållsbehov sparar du pengar,…
2 dagar
Öppen utbildning
14 900 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

Ventilationsmätteknik

Teknologisk Institut

Ventilationsmätteknik Mätteknik ventilation är en utbildning för dig som vill utvecklas inom ventilationsområdet. Att kunna…
2 dagar
Öppen utbildning
10800 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

OVK - praktisk kurs inför certifiering

Teknologisk Institut

OVK - praktisk kurs inför certifiering Som funktionskontrollant utreder du hur installationen är tänkt att…
5 dagar
Öppen utbildning
15900 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

BAS U, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs

Teknologisk Institut

BAS U, Byggarbetsmiljösamordnare- Fortsättningskurs Kursen är till för dig som behöver bygga på med dokumenterad…
3 dagar
Öppen utbildning
12000 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

BIM för nya och befintliga byggnader

Teknologisk Institut

BIM för nya och befintliga byggnader BIM är en förkortning av ”Building Information Model” eller…
2 dagar
Öppen utbildning
10000 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

Diplomerad Fastighetstekniker

Teknologisk Institut

Diplomerad Fastighetstekniker Detta paket är rabatterat och går ej att kombinera med andra erbjudande.Diplomutbildningen ger…
2 veckor
Öppen utbildning
56400 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande hyresrätt för bostäder

Teknologisk Institut

Grundläggande hyresrätt för bostäder Hyresrätten är ett snårigt område där det finns många fallgropar och…
1 dag
Öppen utbildning
5000 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

Byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor

Teknologisk Institut

Byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor Kursen ger deltagarna en bred kunskap i byggteknik med inriktning…
2 dagar
Öppen utbildning
14000 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

Lokalhyror - kommersiell hyresrätt

Teknologisk Institut

Lokalhyror - kommersiell hyresrätt Kursen Lokalhyror - kommersiell hyresrätt behandlar speciella hyresfrågor för lokaluthyrning som…
2 dagar
Öppen utbildning
10 200 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

Lokalresursplanering, LRP

Teknologisk Institut

Lokalresursplanering, LRP Är era lokaler effektiva? Kan ni spara pengar på lokalerna? Ser du nyttan…
2 dagar
Öppen utbildning
10000 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

Fjärrvärme - Distributionssystem

Teknologisk Institut

Fjärrvärme - Distributionssystem Planering - dimensionering, projektering, utförande och idrifttagning. Sveriges fjärrvärmenät består idag av…
3 dagar
Öppen utbildning
14900 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Gasolanläggningar - hantering och säkerhetsåtgärder

Teknologisk Institut

Gasolanläggningar - hantering och säkerhetsåtgärder Utbildningen genomförs i samarbete med Kosan Gas Sverige AB. En…
2 dagar
Öppen utbildning
9 200 SEK

Västra Götalands län
Jämför

Livscykelkostnad, LCC

Teknologisk Institut

Livscykelkostnad, LCC Utbildningen Livscykelkostnad, LCC ger dig kunskap att praktiskt kunna genomföra LCC-beräkningar inför val…
1 dag
Öppen utbildning
5000 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

Service och underhåll av fjärrvärmecentraler

Teknologisk Institut

Service och underhåll av fjärrvärmecentraler En utbildning för dig som behöver kännedom om fjärrvärmecentralens uppbyggnad,…
2 dagar
Öppen utbildning
10000 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Hyresrätt - bostäder och lokaler

Teknologisk Institut

Hyresrätt - bostäder och lokaler Hyresrätt - Bostäder och lokaler är en grundkurs som i…
2 dagar
Öppen utbildning
10200 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

Facility Management, FM

Teknologisk Institut

Facility Management, FM Facility Management är en ledningsfilosofi och ett kompetensområde som sätter stödtjänster, lokaler,…
2 dagar
Öppen utbildning
10800 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

Praktisk energieffektivisering

Teknologisk Institut

Praktisk energieffektivisering Praktisk energieffektivisering är en utbildning för dig som arbetar med byggnader och som…
3 dagar
Öppen utbildning
14 600 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

Byggnads- och installationsteknik

Teknologisk Institut

Byggnads- och installationsteknik Detta är en grundläggande utbildning för fastighetsförvaltare, blivande förvaltare, fastighetstekniker och andra…
3 dagar
Öppen utbildning
15300 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

Ökad effektivitet inom fastighetsförvaltning genom strategisk processledning

Teknologisk Institut

Ökad effektivitet inom fastighetsförvaltning genom strategisk processledning Fastighetsbranschen står inför spännande utmaningar där högt kundfokus…
2 dagar
12000 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Fastighetsekonomi - fastighetsbranschens ekonomi

Teknologisk Institut

Fastighetsekonomi - fastighetsbranschens ekonomi Utbildningen ger en bred förståelse för fastighetsföretagens ekonomi. Du lär dig…
3 dagar
15 000 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA

Teknologisk Institut

Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA Du lär dig tillämpa standardiserade beskrivningar, villkor och avtal…
2 dagar
4489 SEK

Stockholms län, Stockholm
Jämför

Energideklarationer

Teknologisk Institut

Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert/sakkunnig PBL Med energieffektivisering finns stora möjligheter till besparingar…
4 dagar
16500 SEK

Västra Götalands län, Göteborg
Jämför

Drift och underhåll av fjärrvärmeledningar

Teknologisk Institut

Drift och underhåll av fjärrvärmeledningar Sveriges fjärrvärmenät består idag av mer än 23 000 km…
2 dagar
10000 SEK

Västra Götalands län, Göteborg
Jämför

Dimensionering och installation av fjärrvärmecentraler

Teknologisk Institut

Dimensionering och installation av fjärrvärmecentraler Sveriges fjärrvärmenät består idag av mer än 23 000 km…
3 dagar
Öppen utbildning
14 900 SEK

Stockholms län, Västra Götalands län, Stockholm, Göteborg
Jämför

Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare

Teknologisk Institut

Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare Arbetsmiljön är viktig och arbetsgivarens ansvar är omfattande, krävande och…
2 dagar
Öppen utbildning
10 000 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Effektiv projektledning

Teknologisk Institut

Effektiv projektledning I den här kursen förenar vi projektledarrollen med kunskaper inom ledarskap, vilket ger…
6 dagar
Öppen utbildning
29 000 exkl. moms SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

APQP & PPAP metodik för produktframtagning

Teknologisk Institut

APQP & PPAP metodik för produktframtagning Att göra rätt från början är en viktig princip…
2 dagar
Öppen utbildning
10 000 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

FMEA - Feleffektsanalys för Konstruktion alt. Processer

Teknologisk Institut

FMEA - Feleffektsanalys för Konstruktion alt. Processer Kursen FMEA - feleffektsanalys för konstruktion alt. processer…
2 dagar
Öppen utbildning
9 500 exkl. moms SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Arbetsledning, steg 3

Teknologisk Institut

Arbetsledning, steg 3 På efterfrågan av våra kunder har vi utvecklat Arbetsledning steg 3 -…
2 dagar
Öppen utbildning
14200 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Arbetsledning, steg 2

Teknologisk Institut

Arbetsledning, steg 2 Du som vill arbeta vidare med din personliga utveckling och fördjupa dina…
3 dagar
Öppen utbildning
16 700 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Arbetsledning, steg 1

Teknologisk Institut

Arbetsledning, steg 1  Arbetsledning steg 1, är utbildningen för dig som vill utvecklas och bli…
3 dagar
Öppen utbildning
16700 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Diplomerad Fastighetsingenjör/VVS-projektör

Teknologisk Institut

Diplomerad Fastighetsingenjör/VVS-projektör Detta paket är rabatterat och går ej att kombinera med andra erbjudande.Som fastighetsingenjör…
26 dagarAnpassat
Öppen utbildning
84900 SEK

Rikstäckande, Skåne län, Stockholms län
Jämför

Diplomerad Fastighetsförvaltare / Property Manager

Teknologisk Institut

Diplomerad Fastighetsförvaltare / Property Manager Detta paket är rabatterat och går ej att kombinera med…
14 dagar
Öppen utbildning
64500 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Centralgasanläggningar för medicinska gaser - fortsättningsutbildning (certifieringsutbildning)

Teknologisk Institut

Medicinska gasanläggningar - certifieringsutbildning Säkerhetsbesiktning av medicinska gasanläggningar skall utföras innan anläggningen tas i bruk…
4 dagar
Öppen utbildning
19 800 SEK

Stockholm
Jämför

OVK – kurs inför certifiering

Teknologisk Institut

OVK – kurs inför certifiering OBS! Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem…
3 dagar
Öppen utbildning
9300 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Entreprenadbesiktning

Teknologisk Institut

Entreprenadbesiktning Lär dig regelverket för entreprenadbesiktning och erhåll värdefulla kunskaper med denna utbildning. I kursen…
2 dagar
Öppen utbildning
11900 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Begränsad Auktorisation B

Teknologisk Institut

Begränsad Auktorisation B Denna auktorisation ger dig befogenheter att utföra eller ansvara för vissa elarbeten.…
8 dagar
Öppen utbildning
29 000 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Betongelementtillverkning kompetensklass I-E

Teknologisk Institut

Betongelementtillverkning I-E Utbildningen uppfyller de grundläggande kunskapskrav som Svenska Betongföreningen formulerat i Betongrapport nr 8…
10 dagar
Öppen utbildning
28000 SEK

Göteborg
Jämför

Certifierad överlåtelsebesiktningsman

Teknologisk Institut

Certifierad överlåtelsebesiktningsman I denna 5 dagars intensivkurs ges du fördjupad kunskap och konkreta verktyg för…
5 dagar
Öppen utbildning
23500 SEK

Stockholm
Jämför

Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning

Teknologisk Institut

Centralgasanläggningar - grundutbildning Denna kurs ger dig goda kunskaper om systemets uppbyggnad och funktion för…
4 dagar
Öppen utbildning
19 800 SEK

Stockholm, Lund, Göteborg
Jämför

Certifierad injusterare

Teknologisk Institut

Certifierad injusterare Det här är en fortsättningskurs för dig som tidigare deltagit i kursen Injustering…
2 dagar
Öppen utbildning
10 000 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Fabriksbetongtillverkning kompetensklass I-T

Teknologisk Institut

Fabriksbetongtillverkning kompetensklass I-T Utbildningen Fabriksbetongtillverkning kompetensklass 1-T ger dig fördjupad kunskap om materialet betong samt…
10 dagar
Öppen utbildning
28000 SEK

Göteborg
Jämför

Fabriksbetongtillverkning kompetensklass II-T

Teknologisk Institut

Fabriksbetongtillverkning kompetensklass II-T Utbildningen Fabriksbetongtillverkning klass II-T ger dig bra kunskap om materialet betong, teknik…
10 dagar
Öppen utbildning
24000 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Betongutbildning Platsgjutning kompetensklass I-U

Teknologisk Institut

Betongutbildning Platsgjutning kompetensklass I-U Utbildning som fördjupar och breddar Betongutbildning Platsgjutning klass 2. Vi fokuserar…
10 dagar
Öppen utbildning
28000 SEK

Stockholm, Malmö, Göteborg
Jämför

Uppdateringskurs - Platsgjutning

Teknologisk Institut

Uppdateringskurs - Platsgjutning Kursen tar upp aktuella standarder med avseende på kvalitetssäkring av platsgjutna konstruktioner.…
2 dagar
Öppen utbildning
Kundanpassat Stockholm, Göteborg
Jämför

Certifierad pannoperatör, kategori 1

Teknologisk Institut

Certifierad pannoperatör, kategori 1 En nyhet med den av Arbetsmiljöverket nya utgivna föreskriften AFS 2017:3…
3 dagar
Öppen utbildning
12 500 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Betongutbildning Platsgjutning kompetensklass II-U

Teknologisk Institut

Betongutbildning Platsgjutning kompetensklass II-U Utbildning för dig som t.ex. är arbetsledare, plats- eller produktionschef, byggledare…
7 dagar
Öppen utbildning
19000 SEK

Stockholm, Malmö, Göteborg
Jämför

Kontrollansvarig - N och K enligt nya PBL

Teknologisk Institut

Kontrollansvarig - N och K enligt nya PBL Teknologisk Institut erbjuder en utbildning som syftar…
3 dagar
Öppen utbildning
12 700 SEK

Stockholm
Jämför

Praktisk kyl- och värmepumpteknik

Teknologisk Institut

Praktisk kyl- och värmepumpteknik Kursen Praktisk kyl- och värmepumpteknik innehåller en del teori men framförallt…
4 dagar
Öppen utbildning
14 100 SEK

Blekinge län, Karlskrona
Jämför

Omexaminering kyla

Teknologisk Institut

Omexaminering kyla Den här kursen är anpassad för dig som behöver förnya ett gällande personligt…
2 dagar
Öppen utbildning
6 000 SEK

Blekinge län, Karlskrona
Jämför

Föreståndare för brandfarlig vara med inriktning på gasol

Teknologisk Institut

Föreståndare för brandfarlig vara Föreståndaren är en person med dokumenterad kunskap om och erfarenhet av…
3 dagar
Öppen utbildning
15 500 SEK

Borås
Jämför

Säker vatteninstallation för VVS-företag

Teknologisk Institut

Kurs inom vatteninstallation för VVS-företag Kursen vänder sig främst till VVS-montörer och arbetsledare som jobbar…
1 dag
Öppen utbildning
3800 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

BAS P, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs

Teknologisk Institut

Fortsättningskurs BAS P Kursen är till för dig som behöver bygga på med dokumenterad detaljkunskap…
3 dagar
Öppen utbildning
12000 SEK

Stockholm
Jämför

BAS P och BAS U, byggarbetsmiljösamordnare - Grundkurs

Teknologisk Institut

Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P & BAS U Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i…
2 dagar
Öppen utbildning
10200 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Energiexpert - Omcertifiering - förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL

Teknologisk Institut

Energiexpert - Omcertifiering Utbildning för dig som skall söka omcertifiering - s.k. förenklad kunskapsprövning till…
2 dagar
Öppen utbildning
6800 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert/sakkunnig PBL

Teknologisk Institut

Energideklarationer Med energieffektivisering finns stora möjligheter till besparingar - både vad gäller pengar och miljöpåverkan.…
4 dagar
Öppen utbildning
16500 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Energikartläggare - utbildning inför certifiering

Teknologisk Institut

Energikartläggare Vi erbjuder en ny certifieringsutbildning för er som vill bli certifierade energikartläggare. Enligt lagen…
4 dagar
Öppen utbildning
13 700 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Konferens: Matematiksvårigheter

Teknologisk Institut

Matematiksvårigheter Främja engagemang, drivkraft & god kunskapsutveckling! Utmaningarna för dig som undervisar och stöttar inom…
3 dagar
Konferens
Fr 2 490 SEK

Stockholm
Jämför

Språkstörning & språksvårigheter hos barn & unga

Teknologisk Institut

Språkstörning och språksvårigheter Så skapar du de bästa förutsättningarna för barn & elever med språkstörning…
2 dagar
Öppen utbildning
Fr 4 980 SEK

Göteborg
Jämför

Affärs- och avtalsrätt

Teknologisk Institut

Kurs i Affärs- och avtalsrätt Inköp och försäljning är intimt förbundna med juridiska spörsmål av…
2 dagar
Öppen utbildning
12 500 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Ekonomi för icke-ekonomer

Teknologisk Institut

Ekonomikurs för icke-ekonomer Ekonomi för icke-ekonomer är en bred, grundläggande utbildning i ekonomi som vänder…
3 dagar
Öppen utbildning
14500 SEK

Stockholm
Jämför

Excel 2016 - Konstruera Dashboard

Teknologisk Institut

Konstruera Dashboard, Excel 2016 Den här kursen är till för dig som vill fördjupa dig i…
1 dag
Öppen utbildning
10 900 SEK

Stockholm
Jämför

Excel grundkurs

Teknologisk Institut

Grundkurs i Excel Utbildningen genomförs i företagsanpassad form. I den här utbildningen lär du dig…
Anpassat
Öppen utbildning
Kundanpassat Stockholm, Göteborg
Jämför

GDPR - förstå och tillämpa nya dataskyddförordningen i praktiken

Teknologisk Institut

Förstå och tillämpa nya datakyddförordningen i praktiken Känner du till EU:s nya dataskyddsförordning? Här är…
1 dag
Öppen utbildning
6 000 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Grundkurs i offentlig upphandling

Teknologisk Institut

Offentlig upphandling, grundkurs Upphandlingar är oftast komplicerade, tar mycket tid och omsätter stora belopp. Vilka…
1 dag
Öppen utbildning
5900 SEK

Stockholm
Jämför

Grundläggande löneadministration

Teknologisk Institut

Kurs i grundläggande löneadministration Utbildningen är riktad till dig som vill lära dig mer om…
2 dagar
Öppen utbildning
9500 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

IT-rätt

Teknologisk Institut

Utbildning inom IT-rätt Oavsett vilken bransch du är verksam inom, blir frågor om IT (hantering…
2 dagar
Öppen utbildning
11 000 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Inköp - Grundläggande inköpsteknik

Teknologisk Institut

Grundläggande inköpsteknik Inköpsrollen har en central funktion i verksamheten och som inköpare behöver du kunskap…
2 dagar
Öppen utbildning
12500 SEK

Stockholm
Jämför

Inköp - Inköpsstrategier

Teknologisk Institut

Inköp - Inköpsstrategier Inköp av varor och tjänster står oftast för den enskilt största kostnaden…
2 dagar
Öppen utbildning
12500 SEK

Göteborg
Jämför

Inköp - Leverantörsutveckling

Teknologisk Institut

Leverantörsutveckling, inköp Kursen Inköp - Leverantörsutveckling har fokus på hur du väljer, utvecklar och fördjupar…
2 dagar
Öppen utbildning
12500 SEK

Göteborg
Jämför

Inköp för icke-inköpare

Teknologisk Institut

Kurs inom Inköp för icke-inköpare Inköp för icke-inköpare är en intensiv en-dagsutbildning kring inköp för…
1 dag
Öppen utbildning
5000 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Inköpsförhandlingar

Teknologisk Institut

Kurs inom Inköpsförhandlingar Kravet på förhandlingskompetens vid inköp av varor och tjänster ökar dramatiskt mot…
2 dagar
Öppen utbildning
12500 SEK

Göteborg
Jämför

Internationell transportlogistik

Teknologisk Institut

Transportlogistik, internationell I kursen internationella transporter sätter vi fokus på helhetssynen, sambandet från köpeavtalet fram…
1 dag
Öppen utbildning
5 600 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Project 2016 grundkurs

Teknologisk Institut

Grundkurs, Project 2016 Den här kursen lär dig hur Project används för att effektivt planera…
2 dagar
Öppen utbildning
10 900 SEK

Stockholm
Jämför

Visio 2016 grundkurs

Teknologisk Institut

Grundkurs, Visio 2016 Om du vill kunna dokumentera olika processer och liknande är Visio ett…
1 dag
Öppen utbildning
6 900 SEK

Stockholm
Jämför

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 12 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Kontaktuppgifter

 • Adress
 • Teknologisk Institut
 • Drakegatan 7A
 • 412 50 Göteborg

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 liknande utbildningar inom 12 timmar.

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 andra utbildningsförslag inom 12 timmar.

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 andra kursförslag inom 12 timmar.

Sätt igång!

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer. Teknologisk Institut hör av sig inom kort!

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 12 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 liknande utbildningar inom 12 timmar.

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 andra utbildningsförslag inom 12 timmar.

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Gör din förfrågan på 30 sekunder. Ta del av 3 andra kursförslag inom 12 timmar.

Sätt igång!

Fler utbildningar vi tror passar dig