VerksamhetsDesign 3L AB

Introduktion & Teamutveckling - För grupper

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Start

Löpande

Ämnesområde

Team & Grupputveckling, Teambuilding

Upplägg

Företagsanpassat

Ort

Rikstäckande

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Introduktions & teamutvecklingsutbildning

Kunskap är bra men förmåga är mycket bättre. För att utveckla förmågan måste vi träna, då behöver vi snabbt få till en dialog i rummet. Deltagarna behöver känna sig trygga och måste ha viljan och våga träna på kunskapen. Därför tror jag man får lite resultat vid föreläsningar men stort resultat i dialog utbildningar.

Utbildningarna bygger på att vi tränar på de kunskapsområden som ingår i utbildningen och då får deltagarna en viss förmåga som de sedan kan fortsätta träna på efter utbildningen.

Målgrupp

Ny startade projektgrupper, nystartade avdelningar, deltagare/studenter i längre utbildningar och avdelningar som vill utveckla de mjuka värdena.

Utbildningen vänder sig enbart till grupper från företag.

Innehåll

Presentationer, joharifönster, PPR/MMR, spelregler, kommunikation, feedback, presentationsteknik, krav & förväntningar i rollen, grupputveckling, vilka är våra styrkor/förbättringsområde, vi tränar osv.

Vinst

Vi får möjlighet att direkt prata ihop oss om hur vi vill utbildningen, projektgruppen eller vår nya avdelning ska utvecklas.

Om det är ett befintligt team så får vi ökad samsyn färre konflikter och roligare på jobbet.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

VerksamhetsDesign 3L AB

Välkommen till VerksamhetsDesign 3L AB

VerksamhetsDesign 3L AB skapar engagerade, ansvarstagande och delaktiga medarbetare genom att i dialogform prata klartext om vårt gemensamma ansvar för att utveckla individ, team, verksamhet och oss själva. För att lyckas med detta behöver vi knäcka koden hur hård och mjuk kompetens samverkar.

Sedan utvecklar vi de insikter, kunskaper och förmågor som behövs för att skapa arbetsglädje, effektiva processer, bra kvalitét, god arbetsmiljö osv.

Utbildningar

 • Ledarskap, grund och fortsättning
 • Medarbetarskap
 • Presentationsteknik
 • Introduktion/fadderskap
 • Bättre arbetsmiljö, grund och fortsättning för chefer och skyddsombud
 • BAS-P & BAS-U.

Erbjudande

Här under kommer ett antal mjuka och hårda kompetensområden som när de samverkar stöttar den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

 • Ledarskap, medarbetarskap, medarbetarengagemang, grupp/teamutveckling.
 • Introduktion av nyanställda, uppstart av projekt och längre utbildningar & program.
 • Kommunikation, feedback, lyssna kompetens, krav & förväntningar.
 • Kund/leverantörsdialog, ambassadörskap, presentationsteknik, spelregler.
 • Utvecklingssamtal, nöjd medarbetarenkät, processutveckling.
 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete(SAM) grund.
 • Bättre arbetsmiljöutbildning(BAM), BAS-P & BAS-U.
 • Verksamhetsutveckling, VD och chef stöttning.

Områden som tas upp på de flesta utbildningar är:

 • Vi SKAPAR den arbetsmiljö, arbetsglädje, ekonomi, kvalitet osv. som vi vill ha.
 • Vi SKAPAR de medarbetare och ledare som vi vill ha.
 • Konsten att skapa det vi vill ha.
 • Fickan full med frö: Ledaren sår frö och är en kunnig säljare.
 • Att göra varandra bättre: Hur kan jag bidra så att andra utvecklas?
 • Ansvarstagande för utveckling av mig själv, min grupp, min ledare och vår verksamhet.
 • Hård och mjuka verktyg/kompetenser.
 • Kontinuitet: Vi måste ha uthållighet i det vi startar upp.
 • Processutveckling: Våra processer behöver utvecklas så de fungerar effektivare
 • Transformerande ledarskap: Att vara förebild, visionär, utmanande, att frigöra handlingskraft och uppmuntra.
 • Dialogutbildningar: Skapar ett klimat på utbildningarna som gör att vi vill dela med oss av våran erfarenhet.

Genomförandet

 • Träffar kunden och kommer överens om mål, innehåll, omfattning och effekt.
 • Genomför aktiviteten, utbildningen/utvecklingsprogrammet.
 • Följer upp att mål och effekt uppnåtts.
 • Hur kan en fortsättning se ut?

Utbildnings/utvecklings idén är att i dialogform skapa en trygg, inspirerande och utmanade utbildningsmiljö där deltagarna vill/vågar ställa frågor, bidrar med sina egna erfarenheter och åsikter. Utbildningarna bygger på en blandning av teori, exempel från olika arbetsplatser och hur vi praktiskt kan ta ett större ansvar för att påverka den situationen vi är i både på arbetet, i föreningsliv och privat.

Vid längre utbildning/utvecklingsprojekt finns det mer utrymme för att träna på den kunskap vi pratar om och då ökar deltagarnas förmåga att använda den kunskap som processas under utbildningen. Leffe som är utbildaren, sår frö, skapar engagerade deltagare med insikt, kunskap och viss förmåga. Detta måste sedan verksamheten fortsätta efterfråga om det ska bli en stor effekt av utbildningen. Sedan kan Leffe komma tillbaka för att efterfråga hur deltagarnas ökade ansvarstagande har påverkat deras situation på arbetet, i föreningslivet och privat. Sedan tar vi gemensamt medarbetarskapet till nästa engagemang och ansvarsnivå.

Bakgrund

Leif ”Leffe” Larsson driver sedan 2007 konsultföretaget VerksamhetsDesign 3L AB som erbjuder andra företag utveckling och konsultstöttning inom personalprocessområdet. Det kan vara ledningsgruppsutveckling, team utveckling, utvecklingssamtalsutbildningar osv. Leif har stöttat grupper på mellan 5–75 personer. Alla utbildningar är anpassade efter målgruppens behov och tidigare erfarenhet inom det aktuella området.

Leffe är övertygad om att

Vi gemensamt kan skapa ett klimat som ger utveckling för individ, team och verksamhet. Detta kommer att kräva ett engagerat, medvetet ledarskap som har kontinuitet och bl.a. jobbar med att vara goda förebilder, är visionärt, utmanar sin omgivning, frigör handlingskraft och uppmuntrar. Lyckas vi med detta kommer verksamheten sakta och säkert skapa mer ansvarstagande och engagerade medarbetare som vill bidra till fortsatt utveckling av individ, ledare, team, verksamhet och sig själva. Då ökar möjligheten för att de mål vi satt upp nås för individ, team och verksamhet. Framgångsrikt ledarskap och medarbetarskap handlar också om att ha en tillräcklig förmåga inom både hårda och mjuka verktyg/kompetenser. Vi behöver både kunna den verksamhet (hårda verktyg/kompetenser) vi ansvarar för att bli kunnigare i att ge feedback, kommunicera, lyssna, jobba med krav och förväntningar, göra varandra bättre (mjuka verktyg/kompetenser) osv. Leffe tycker inte detta på något viss är lätt men galet spännande och utmanande. Om vi lyckas med detta, vad kan då stoppa oss.

Vision

Att ha ett framgångsrikt företag med balans mellan uppdrag hos kunder och tid för egen utveckling och återhämtning.

Affärsidé

Kunden ska efter utvärdering medvetet välja att fortsätta samarbete med VerksamhetsDesign 3L AB.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från VerksamhetsDesign 3L AB

Visar 1 till 6 av 6

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Arbetsmiljö - BAM - För grupper

VerksamhetsDesign 3L AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

BAS-P & BAS-U - För grupper

VerksamhetsDesign 3L AB

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Introduktion fadderskap - För grupper

VerksamhetsDesign 3L AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Ledarskap - För grupper

VerksamhetsDesign 3L AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Presentationsteknik - För grupper

VerksamhetsDesign 3L AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Verksamhetsutveckling - För grupper

VerksamhetsDesign 3L AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 42

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Agilt ledarskap

ProAgile

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Flera orter (5 st)
17 900 SEK

Approval testing

ProAgile

Kompetensutveckling
4 dagar
Öppen utbildning
Flera orter (5 st)
14 950 SEK

Effektiv teamutveckling

Learning Leader

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (6 st)
3600 SEK

Facilitering för Agila Ledare

ProAgile

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Flera orter (5 st)
14 950 SEK

Gemensam Agil Grund

ProAgile

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Flera orter (5 st)
14 950 SEK

Grupputveckling

AGERA AKADEMIN

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Stockholm
Stockholms län
-

Grupputveckling

MikS LedarCoaching

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Stockholms län
-

Grupputveckling

Kryast i Sverige AB

Kompetensutveckling
1 dag
3-7 timmar
Företagsanpassat
Löpande
Kronobergs län
14 500 SEK

Grupputveckling

Sqarp AB

Kompetensutveckling
Öppen utbildning
Löpande
Göteborg
-

Ledningsgruppsutveckling

AGERA AKADEMIN

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Stockholm
Stockholms län
-

Visa alla 42 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. VerksamhetsDesign 3L AB hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  VerksamhetsDesign 3L AB
  Måbärsgärde Borgunda
  52162 Stenstorp

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från VerksamhetsDesign 3L AB

  Visar 1 till 6 av 6

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Arbetsmiljö - BAM - För grupper

  VerksamhetsDesign 3L AB

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  BAS-P & BAS-U - För grupper

  VerksamhetsDesign 3L AB

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Introduktion fadderskap - För grupper

  VerksamhetsDesign 3L AB

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Ledarskap - För grupper

  VerksamhetsDesign 3L AB

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Presentationsteknik - För grupper

  VerksamhetsDesign 3L AB

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Verksamhetsutveckling - För grupper

  VerksamhetsDesign 3L AB

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 42

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Agilt ledarskap

  ProAgile

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Öppen utbildning
  Flera orter (5 st)
  17 900 SEK

  Approval testing

  ProAgile

  Kompetensutveckling
  4 dagar
  Öppen utbildning
  Flera orter (5 st)
  14 950 SEK

  Effektiv teamutveckling

  Learning Leader

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Flera orter (6 st)
  3600 SEK

  Facilitering för Agila Ledare

  ProAgile

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Öppen utbildning
  Flera orter (5 st)
  14 950 SEK

  Gemensam Agil Grund

  ProAgile

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Öppen utbildning
  Flera orter (5 st)
  14 950 SEK

  Grupputveckling

  AGERA AKADEMIN

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Stockholm
  Stockholms län
  -

  Grupputveckling

  MikS LedarCoaching

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Stockholms län
  -

  Grupputveckling

  Kryast i Sverige AB

  Kompetensutveckling
  1 dag
  3-7 timmar
  Företagsanpassat
  Löpande
  Kronobergs län
  14 500 SEK

  Grupputveckling

  Sqarp AB

  Kompetensutveckling
  Öppen utbildning
  Löpande
  Göteborg
  -

  Ledningsgruppsutveckling

  AGERA AKADEMIN

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Stockholm
  Stockholms län
  -

  Visa alla 42 kurserna