Hållbara Chefer | studier.se
Sök ny kurs

Hållbara Chefer

Kontura International AB

Sammanfattning

Utbildningsform: Kompetensutveckling

Ämnesområde: Chef & Ledarskap, Hållbart ledarskap

Utbildningstyp: Företagsanpassat, Öppen utbildning

Ort: Stockholms län, Stockholm

Längd: 1 år

Start: Löpande

Takt: Heldagar

Pris: 69000 SEK

Betyg: 0/5 Baserat på 0 recensioner

Lämna ett omdöme!

Hållbara Chefer® – Ettårigt chefsprogram

 • Skapa större drivkraft att leda dig själv, medarbetare och din verksamhet
 • Lär dig att hantera konflikter och olikheter
 • Bli en mer innovativ chef och skapa rätt förutsättningar för att leda förändringar
 • Utveckla din självkänsla och tilltro till din egen förmåga
 • Bygg kunskap av era erfarenhetsutbytet mellan dig och andra chefsdeltagare, kopplade till teoretiska sammanhang

Brottas du som många andra chefer med problem i vardagen som du har behov att utbyta erfarenheter kring? Eller behöver du också öka tilltron till din förmåga att hantera utmanande situationer? Tänka i nya banor? Bredda perspektiven? Skapa bättre styrning? Få med dig personalen?

Delta då i vårt etablerade ledarutbildningsprogram Hållbara Chefer® där du jobbar med din praktiska verklighet. Mer än 50 000 chefer har gått våra ledarprogram, varav 1 000 av dessa har deltagit i just Hållbara Chefer®. Konturas ettåriga ledarutvecklingsprogram föddes ur forskning om hur chefer levererar långsiktigt med bibehållen glöd. Det är en komplett chefsutbildning som bygger självtillit och trygghet i chefsrollen.

Programmet i korthet

Hållbara Chefer® är ett ett-årigt chefs- och ledarskapsprogram uppdelat på sex workshops, totalt elva dagar. Mellan workshoparna får du ”hemarbeten” för att tydligt koppla din egen utveckling till din egen verksamhet och dina medarbetare. Den avslutande workshopen omfattar 1 dag, övriga 2 dagar.

Höststart 2020

WS 1: 20-21 oktober 2020

WS 2: 8-9 december 2020

WS 3: 28-29 januari 2021

WS 4: 23-24 mars 2021

WS 5: 18-19 maj 2021

WS 6: 30 augusti 2021

Vårstart 2021

WS 1: 13-14 april 2021

WS 2: 15-16 juni 2021

WS 3: 31 augusti -1 september 2021

WS 4: 19-20 oktober 2021

WS 5: 9-10 december 2021

WS 6: 1 februari 2022

Ett chefsprogram i tiden

 • Att vara chef på 2000-talet. I vår komplexa och kravfyllda verklighet behöver vi mer än någonsin hållbara chefer. Konturas ettåriga ledarutvecklingsprogram föddes ur forskning om hur chefer levererar långsiktigt med bibehållen glöd.
 • Träffsäkert chefsprogram i framkant. Vårt chefsutvecklingsprogram Hållbara Chefer® är på flera sätt unikt. Pedagogiken fokuserar på reflektion för att du ska omvandla din erfarenhet till kunskap och kompetens. Innehållet spänner över sammanhang, chefsrollen och ledarskapet. På ett träffsäkert sätt möter programmet deltagarens utvecklingsbehov, breddar perspektiv, kanaliserar energin mot kreativa och handlingsinriktade insatser på hemmaplan och får deltagarna att tänja sina egna gränser. Var och en bestämmer själv ambitionsnivån.
 • Deltagarens chef är med i programmet. I syfte att maximera nyttan och effekten av utbildningen i den egna verksamheten är deltagarnas chefer involverade, dels för att stödja deltagarens arbete med att omsätta lärandet i egen verksamhet och dels för att validera resultatet. Chefen deltar också i den avslutande workshopen..

Deltagarnas chefers utsagor

”Chefsdeltagaren utstrålar trygghet och balans. Tar för sig på ett helt annat sätt. Har utvecklat ett strategiskt tänkande och ett mål-och resultattänkande”

”Chefsdeltagaren har en större öppenhet och en förmåga att gå på djupet med problemlösningar. Ett större engagemang i företagsfrågor (ledningsfrågor) och en bättre förmåga att argumentera när vi söker löningar”

”Jag kan klart påstå att Chefsdeltagaren fått en ökad medvetenhet om organisationsfaktorer som påverkat ledning och utveckling. Vi har omprövat beslut om organisationsstrukturen efter hennes ifrågasättande och nyfikna analys”

Detta uppnår vi i programmet

 • Noggrann resultatuppföljning. Vi har mätt effekterna sedan 2010 på varje deltagare både genom självskattning och av personens egen chef. Vi ser en genomsnittlig utveckling på 14% över sju målområden, vilket är väldigt högt i sammanhanget.
 • Dina styrkepositioner lyfts fram. Våra kursledare vågar lita på din utvecklingsprocess, lyfter fram dina styrkor och stödjer din utveckling. De har alla en lång och solid erfarenhet av chef- och ledarutveckling i olika miljöer, har själva varit chefer, är väl uppdaterade om utvecklingens pedagogik och kan på ett trovärdigt sätt initiera aktiviteter som stödjer din utveckling.
 • Du berikas av andras erfarenheter. En blandad grupp med deltagare från olika organisationer och olika nivåer berikar lärandet och ger unika inblickar i varandras verksamheter och vardagliga bekymmer, både på strategisk och operativ nivå. Du inlemmas också i vårt nätverk Hållbara Chefer och inbjuds till årliga återsamlingar, s k Reunions.
 • Din verksamhet som utgångspunkt. Workshoparnas syften är att väcka tankar och idéer om hur du skulle kunna arbeta annorlunda och att väcka din lust att pröva nytt och tänja dina gränser. Det vi gör i våra workshopar knyter an till din verksamhet på hemmaplan eftersom det är där förändringar ska ske genom ditt agerande.
 • Mål med utbildningen. Du sätter själv ambitionsnivån och dina mål för din utveckling men målen ska alltid utrycka vad du med stöd av programmet vill göra annorlunda och bättre och på vilket sätt det ska gagna verksamheten. Det är du som tar det fulla ansvaret för ditt lärande.

Programupplägg

Vår pedagogik utgår från vårt naturliga sätt att lära. Vuxna lär sig bäst genom att utforska sina erfarenheter, reflektera över dem, pröva och dela dem med andra. Vi möjliggör på detta sätt för dig att göra kunskap av dina erfarenheter. Uppgifter som du ombeds göra mellan workshoparna befäster och utvecklar ditt lärande och sporrar dig att ta tag i det du möter på din arbetsplats. Du får verklighetsförankrad teori, begrepp och modelltänkande som ger perspektiv och öppnar för nya synsätt men också struktur som hjälp för att sortera och kanalisera dina erfarenheter till reella kunskaper. Du utökar din verktygslåda med ett stort antal väl beprövade verktyg för att bättre hantera de olika situationer du möter i din chefsroll.

Vad kännetecknar en bra ledare?

Vår konsult Gunnila Masreliez-Steen svarar på frågan om vad som kännetecknar en bra ledare:

Praktisk information

Programstart:

Höstens programstart startar 20 oktober 2020 medan vårstarten går igång 13 april 2021.

Antal deltagare i grupp

Vi arbetar i små grupper – max 8-12 deltagare – och lär snabbt känna varandra. Tillsammans skapar vi en trygg och skapande lärmiljö. Du får tid att lyfta fram det som är angeläget för dig och får hjälp att arbeta igenom det du finner viktigt.

Pris

69 tkr (exkl moms) inkl tester, dokumentation och verktyg. Resor och logi tillkommer. Programmet bedrivs i externatform med en gemensam middag per workshop.

Plats

Stockholm.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Kontura International AB

Välkommen till Kontura International AB

Kontura får företag och organisationer i rörelse mot uppsatta mål. Vi ser till helheten och kan utbilda och coacha chefer, utveckla ledningsgrupper och hjälpa till med förändringsprocesser och verksamhetsutveckling.

Kontura bygger uppdrag på såväl beprövad som forskningsbaserad erfarenhet. Genom att mäta effekterna i verksamheten ser vi till att synliggöra utlovat resultat.

Vi har arbetat i ett trettiotal länder med uppdrag inom ett brett fält med särskild tyngdpunkt på kulturens roll i arbetslivet. I dag är vi ett vältrimmat konsultföretag inom management och organisation. Vårt företag bildades 1975 och torde vara ett av de äldsta i landet. Det om något tyder på ansvarsfulla och efterfrågade insatser.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Utbildare Utbildning Längd/Typ Pris Ort Jämför

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 2 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Kontaktuppgifter

 • Adress
 • Kontura International AB
 • Gustavslundsvägen 145
 • 167 14 Stockholm

Lämna ett omdöme (NYHET!)


Omdömen

Den här kursen har inga omdömen ännu!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer. Kontura International AB hör av sig inom kort!

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 2 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Fler utbildningar vi tror passar dig