ACT - Stress- och mindfulnessledare - evidensbaserad metod | studier.se
Sök ny kurs

ACT - Stress- och mindfulnessledare - evidensbaserad metod

Livskompass

Sammanfattning

Utbildningsform: Kompetensutveckling

Ämnesområde: Mindfulness & Stresshantering, ACT

Utbildningstyp: Öppen utbildning

Ort: Rikstäckande, Stockholms län, Stockholm

Längd: 4 tillfällen

Start: Löpande

Kommande starter Längd Ort Pris i SEK
2022-03-07 4 tillfällen Stockholm 15 000

ACT – Stress- och mindfulnessledareevidensbaserad metod

Bli gruppledare i ACT
Håll kurser i en evidensbaserad metod för att stärka psykisk hälsa, välmående & produktivitet.
I den här utbildningen får du tillgång till ett unikt material med stöd i forskning för att förebygga psykisk ohälsa och stress och främja hälsa för både unga och vuxna i olika sammanhang. Metoden har prövats i vetenskapliga studier med goda resultat.

En metod med solid bas i forskning
I den här utbildningen får du lära dig en komplett metod för att hålla kurser som enligt forskning verkligen fungerar. Resultat i vetenskapligt publicerade studier visar att kursen bland annat minskar stress, depressivitet, ångest och främjar psykisk hälsa.

Du får tillgång till en manual på 300 sidor, fyra heldagars utbildning, powerpointpresentationer, filmer, samtalskort, ACT-online och annat material för att hålla en varierad och engagerande kurs.

En av de mest uppskattade delarna av utbildningen är att du, samtidigt som du går utbildningen, håller i en egen kurs. Det gör att du måste omsätta dina kunskaper direkt och på så vis lär dig metoden på en gång.

Vem passar utbildningen för?
Utbildningen passar för dig som vill hålla kurser för att förebygga psykisk ohälsa och stress och främja hälsa inom t.ex. sjukvården, för primärvårdsenheter, studenthälsovård, ungdomsmottagningar, elevhälsan, företagshälsovård, gymnasieskolor, universitet, större företag, etc. Utbildning till att bli gruppledare är endast fyra heldagar.Vi har hitintills utbildat 1 600 gruppledare och genomfört nio stora vetenskapliga studier.

Vad är ACT?
ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training) är en form av KBT med existentiella inslag. ACT utgår ifrån att tankar och känslor inte i sig är farliga eller negativa, utan att det är vårt förhållningssätt till tankar och känslor som kan skapa problem i livet. Målet med ACT är inte, som i mer traditionell KBT, att minska antalet negativa tankar eller att tänka mer balanserade eller positiva tankar, utan att istället öva upp förmågan att se att tankar är tankar. Genom olika övningar och tekniker kan vi skapa det man inom ACT kallar psykologisk flexibilitet. Psykologisk flexibilitet är förmågan att kunna ha olika typer av tankar och känslor i stunden och att agera i linje med sina livsvärden. Livsvärden är en central del i ACT och handlar om det som du innerst inne vill leva efter, din livsfilosofi.

Varför välja denna kurs?
Stress är idag den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland vuxna och hos unga vuxna mellan 16-24 har den psykiska ohälsan ökat uppemot 300% de senaste 20 åren enligt data från Socialstyrelsen (Folkhälsorapporten 2009 och framåt). Samtidigt saknas det förebyggande insatser  på bred front för att minska stress och psykisk ohälsa. Enligt de nya Arbetsmiljöföreskrifterna AFS 2015:4 har numera arbetsgivaren ansvar för att förebygga stress på arbetsplatsen, men enligt statistik är det bara 30% som jobbar med detta.

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta förebyggande inom vård, skola, på arbetsplatser och företag eller med privatpersoner.

Om utbildningen

Utbildningen löper under en termin och omfattar 4 undervisningstillfällen á 6 timmar (totalt 24 timmar) samt att du själv håller en grupp. Den gruppen håller du parallellt med utbildningen.De fyra utbildningsdagarna är jämnt fördelade under perioden. Upplägget är detsamma varje träff, vid varje utbildningspass går man kursen själv 10.00 – 17.00. I utbildningspasset finns diskussion insprängt kring vad som är bra att tänka på vid genomgång av de olika momenten, samt utrymme för klargörande frågor.

Vid varje utbildningsdag får du själv gå kursen samtidigt som vi tar tid till diskussion samt utrymme för klargörande frågor för dig som blivande gruppledare. Man bör helst anmäla sig två och två eftersom vi rekommenderar att man leder grupperna med en kollega.

Övrig Information

Förkunskaper  Det är önskvärt om du som söker plats på utbildningen har en avslutad högskoleutbildning mot ett människoinriktat yrke, till exempel psykolog, socionom, ”steg-1-terapeut”, läkare, sjukgymnast, personalvetare, lärare, beteendevetare eller liknande.

Kostnad Utbildningen kostar 15000:- plus moms. I kostnaden ingår en 300-sidig manual, tillgång till powerpoints, filmer, övningar i medveten närvaro online, tillgång till ACT-online, 15 kortlekar av act-livsriktningskort, m.m.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Livskompass

Välkommen till Livskompass

Livskompass drivs och underhålls av Fredrik Livheim, som är legitimerad psykolog och internationellt erkänd ACT-trainer. Fredrik delar sin tid mellan att doktorera och forska på ACT-gruppbehandlingar vid Karolinska Institutet och att hålla utbildningar och föreläsningar kring ACT både inom och utom Sverige via Livheim AB.

Fredrik har tidigare arbetat 5 år åt Stockholms stad med att vara med och utveckla och utbilda i de olika Kometprogrammen (PMT).

Om våra kursledare

Fredrik Livheim är ansvarig kursledare. Fredrik är legitimerad psykolog och doktorerar på ACT vid Karolinska Institutet. Fredrik är en internationellt erkänd ”Peer Reviewed ACT Trainer” och har utbildat drygt 1300 gruppledare i Sverige och andra länder i just detta gruppformat av ACT. Utbildningen ges av Livheim AB.

Daniel Ek håller utbildningen tillsammans med Fredrik. Daniel är legitimerad psykolog och har hållit ACT gruppledarutbildningar tillsammans med Fredrik sedan 2010.

Tillsammans är de aktuella med boken ”Tid att leva – ett tioveckorsprogram för stresshantering med ACT och medveten närvaro”.

Vad är ACT?

ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training) är en form av KBT med existentiella inslag. ACT utgår ifrån att tankar och känslor inte i sig är farliga eller negativa, utan att det är vårt förhållningssätt till tankar och känslor som kan skapa problem i livet. Målet med ACT är inte, som i mer traditionell KBT, att minska antalet negativa tankar eller att tänka mer balanserade eller positiva tankar, utan att istället öva upp förmågan att se att tankar är tankar. Genom olika övningar och tekniker kan vi skapa det man inom ACT kallar psykologisk flexibilitet. Psykologisk flexibilitet är förmågan att kunna ha olika typer av tankar och känslor i stunden och att agera i linje med sina livsvärden. Livsvärden är en central del i ACT och handlar om det som du innerst inne vill leva efter, din livsfilosofi.

Extremt sammanfattat kan man säga att ACT handlar om två saker:

  1. Identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet, och
  2. Ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Utbildare Utbildning Längd/Typ Pris Ort Jämför

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 2 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Kontaktuppgifter

  • Adress
  • Livskompass
  • Trångsund

Lämna ett omdöme (NYHET!)


Omdömen

Den här kursen har inga omdömen ännu!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer. Livskompass hör av sig inom kort!

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 2 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Fler utbildningar vi tror passar dig