Leda chefer

Hur får vi mellanchefer, operativa chefer och medarbetarna längst ut i organisationen att känna tillit till ledningens arbete och beslut? Hur får vi dem att känna tillit till organisationens mål och visioner? Vad händer ifall de inte känner tillit till mål/visioner/ledningen?

Att leda andra chefer innebär att man ska ha förmågan att lyfta blicken och tänka abstrakt samt förstå vilka påverkanskanaler man har som strategisk chef. I många organisationer blir ledare på högre organisatorisk nivå alltför operativa i sitt ledarskap.

I kursen utvecklar och fördjupar du ditt ledarskap så att du målmedvetet kan använda de påverkanskanaler du har i ditt strategiska ledarskap. Genom att sedan omsätta teorin till konkret handling kommer du att skapa förutsättningar för engagerande medarbetare via de chefer du leder och med ökad tillit till ledningens arbete och beslut.

Vi kommer att blanda teori och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Då får du möjlighet att träffa andra chefer från andra organisationer och skapa dig ett större chefsnätverk.

Kursen sker i realtid och bygger alltså inte på förinspelat material. Därigenom ges utrymme för levande interaktion mellan kursledare och kursdeltagare.

Kontakt

Skicka en intresseanmälan för frågor eller mer information!