Leda utan att vara chef

Distanskurs i realtid via Zoom – 2 dagar

Att leda en grupp medarbetare på jobbet utan att kunna luta sig mot titeln ”chef” och genom den besitta det formella chefskapets auktoritet kanske kan kännas som en utmaning. Men, vad är det egentligen som får människor att vilja följa mig och acceptera mig som ledare? Är det titeln ”chef” och auktoriteten som följer med den? Och hur motiverar jag människor till att vilja engagera sig och prestera så att vi tillsammans löser vår gemensamma uppgift på bästa möjliga sätt?

Du kanske arbetar som samordnare, projekt- eller arbetsledare och har därmed inte en formell chefsroll. Då är det här en kurs för dig. Kursen ger dig insikter om dig själv i din roll som person och ledare på jobbet. Den ger dig också insikter i hur du skapar förtroende, trygghet, tillit och engagemang i din grupp.

Engagemang föds och utvecklas när vi känner tillit och trygghet, när vi blir sedda och lyssnade på, när vi får stöd och möjlighet att utveckla vår fulla potential. Engagemang föds också när vi blir väl bemötta av ledare och kollegor. Engagemang är nyckeln till gemensam framgång.

Kursen varvar teori med praktiska övningar, enskilt och i grupp. Som deltagare får du möjlighet att tillämpa dessa på riktiga dilemman och utmaningar tagna ur din arbetsvardag.

Kursen sker i realtid och bygger alltså inte på förinspelat material. Därigenom ges utrymme för levande interaktion mellan kursledare och kursdeltagare.

Kontakt

Skicka en intresseanmälan för frågor eller mer information!