Arbetar du med människor som samtalsterapeut, coach, organisationskonsult, teamledare, chef eller har motsvarande yrkesroll, och vill utveckla din egen kompetens för att tryggt och ansvarsfullt handleda andra?

HumaNovas handledarutbildning vill skapa förutsättningar för hållbart växande i flera led genom ökad tillit till att leda, inspirera, motivera mot gemensamma mål utifrån betydelsen av tillit och psykologisk trygghet.

För att möjliggöra tillräcklig distansering och för att skapa en trygg miljö anpassas antal deltagare per ny grupp utefter lokalens storlek. Det innebär att du nu som vanligt kan anmäla dig till en utbildningsstart och känna dig trygg med att gruppen inte blir för stor.

Innehåll och syfte

Utbildningen vänder sig till professionella inom människovårdande yrken, samtalsterapeuter, coacher, organisationskonsulter, teamledare, chefer mm och syftar till att utveckla egen yrkesmässig kompetens, genom fördjupning av aktuell teori och välbeprövad metodik för att tryggt och ansvarsfullt handleda andra professionella inom såväl den egna yrkesgruppen som inom angränsande yrkesområden.

Vi utgår från vad forskning visat fungerar och är verksamt i terapi/handledning. Oavsett vilken metod som används är fyra komponenter viktiga: Hur vi skapar relation, allians, förmedlar empati och de viktiga förväntningar som gör att klienter och grupper växer och utvecklas. Vi är relationella till vår natur och skapta för gruppens överlevnad. Känslan av att få höra till och vara trygg i relationer gör att det är läkande att se likhet i utmanande situationer – vår sociala hjärna ägnar sig åt relationer – en vilande hjärna tänker på relationer och relationella strategier – och ju mer vi övar oss i att känna igen oss i varandra desto friskare blir vi.

Det starkaste i oss handlar om social tillhörighet, som terapeuter/handledare utvecklas vi bäst i samspel med kollegor. Och vi behöver öva tillsammans på just det som visat sig vara verksamt. Därför övar vi aktivt under utbildningens gång på de färdigheter som i forskning visat ger bäst resultat.

Vår utgångspunkt är integrativ psykologi där vi använder oss av psykosyntes, gestalt, system och lärandeteori samt neuroforskning kopplad till anknytningsteori. Som bas utgår vi från den relationella forskningen som visat vad vi behöver för att må bra, vara friska, fungera och utvecklas som människor – visat att trygghet utifrån känslomässig och intellektuell förståelse leder till självreglering, livslust, mod att vila, känsla av mening, tillit till att faror går att hantera vilket i sin tur ger ökat immunförsvar, längre liv, bättre relationer mm.

Handledning behöver vara platsen där inlevelseförmågan flödar, där man gör sig öppen, vågar tänka högt, utvecklas tillsammans. Vi kommer utforska vad som gör dig till en bra handledare och hur ni i gruppen kan använda varandra för att optimera trygghet, kreativitet och lärande i såväl den enskilda som den gemensamma utbildningsprocessen. Utbildningen syftar till att upptäcka hur du genom din egen trygghet och tillit i relationer, hittar din kraft, behåller glädje och känsla av mening i ditt arbete.

Tillsammans i gruppen ges återkoppling som inspirerar till att bli tryggare, friare och modigare inom ramen för handledningen. Du arbetar utifrån eget uppdrag, utforskar lärandeprocessen genom individuella mål, undersöker vilka nya erfarenheter du som handledare och den du handleder behöver. Stärker tilliten till goda resultat genom trygga positiva förväntningar och genom att låta det vara belönande att öva. Vidare filmar vi övningssituationer, vi utforskar skillnader mellan individuell handledning och grupphandledning och vi lär oss om handledning över kulturgränser. Vi övar på att gemensamt och ömsesidigt bära de kulturer som finns representerade i handledningsrummet genom handledare, handledd, handledda, klienter, grupper.

Att utvecklas innefattar att tillåta sig förändras i möte med en annan människa, en annan kultur, med människor i kris. Handledning behöver vara rummet som ger stöd åt den processen så att den handledde behåller sig själv hel genom ökad genuin förståelse för och närhet till människor som kämpar för sin trygghet och tillhörighet.

Kontakt

Skicka en intresseanmälan för frågor eller mer information!