Resumé Akademi

Diplomerad CRM & Loyalty Manager – ökad kundlojalitet och lönsamhet i en digital värld

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Längd

2 dagar

Start

Löpande

Takt

Heldagar

Pris

18 900 SEK

Ämnesområde

Administration & Kundservice, Marknadsföring & PR

Upplägg

Företagsanpassat, Öppen utbildning

Ort

Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Diplomerad CRM & Loyalty Manager – ökad kundlojalitet och lönsamhet i en digital värld

Rollen som Custom Relation Manager eller Loyalty Manager ställer höga krav på såväl uppdaterade kunskaper som förmåga att driva frågor externt och internt. Denna utbildning syftar till att stärka dig i din roll och ge dig ett helhetsperspektiv på kundrelationsarbetet. Du får lära dig att optimera lojalitet och lönsamhet genom att fokusera på befintliga kunder, lära känna deras beteende, segmentera och skapa differentierade erbjudanden. Vi går igenom hur du arbetar med datadriven kundinsikt, värdesegmentering och att öka relevansen i mötet med kunden genom omnikanal och marketing automation.

Digitalisering, globalisering och snabb teknikutveckling gör att makten har förskjutits från företagen till kunderna. Kundlojaliteten sjunker och nya kundbeteenden och förväntningar på dig som leverantör har uppstått i en digital värld. Det har aldrig varit viktigare än nu att förstå dina kunder och att stärka dina befintliga kundrelationer genom att arbeta mer kund- och datadrivet. Den här utbildningen handlar om hur du kan arbeta strategiskt med CRM i en datadriven värld och öka kundlojaliteten genom kundinsikt, omnikanal och att använda marketing automation.

Utbildningen riktar sig till

Dig som vill förbättra arbetet med CRM och kundlojalitet och skaffa dig en övergripande förståelse för hur olika perspektiv hänger ihop, till exempel:

 • Marknadschefer och marknadsförare
 • CRM- och loyalty-ansvariga
 • CRM analytiker
 • Customer experience ansvariga
 • Customer insight roller
 • Marketing automation-experter

Utbildnings moment

1. Trender och begrepp inom CRM, CX och kundlojalitet

Definitioner och begrepp inom CRM, CX och kundlojalitet
Betydelsen av att kunderna i allt högre utsträckning bryr sig mer om service och kundupplevelse än om produkt och pris
Best practice – så arbetar de företag som har världens mest lojala kunder

2. Kundcentrisk värdesegmentering

Hur du identifierar dina ”royals”, de 20 procent av kunderna som ofta står för 80 procent av din försäljning
Hur du kan sluta erbjuda ”allt till alla” för att istället hantera kunderna utifrån kundcentrisk värdesegmentering med olika erbjudanden och lojalitetskoncept
Olika typer av lojalitetskoncept och aktiviteter för olika typer av kunder

3. Mål och KPI:er

Att byta fokus i marknadsföring och försäljning från ”produktportfölj” till er ”kundportfölj”
Att sätta nyckeltal och KPIer för att följa upp CRM- och kundlojalitetsarbetet och mäta hur långsiktigt finansiellt starka dina kundrelationer är
Hur du kartlägger kundernas drivkrafter och mäter nöjdhet och lojalitet
Hur du räknar ut Customer Lifetime Value (CLV), Retention rate/churn, NPS, kundflöden och ”duration”

4. Kundlivscykeln och kundresor

Skillnader mellan att göra kundlivscykel och kundresor och hur du kan arbeta med dessa parallellt
Hur du skapar en kundlivscykel som säkrar att du behåller kunden över tid
Att gå från okoordinerade ad hoc-aktiviteter till processbaserad och automatiserad kunddialog

5. Omnikanal, marketing automation och prediktiv analys

Att gå från single-channel till multi- och omni-channel
Hur ett ekosystem kan se ut och vad du behöver i form av IT-stöd och plattformar
Exempel på hur man arbetar med omnikanal och marketing automation i olika branscher
Hur du kan arbeta med prediktiv analys för att förutsäga kundbeteenden och vilken data som behövs

6. Organisation och framgångsfaktorer

Organisatoriska utmaningar och samarbeten mellan avdelningar internt
Roller och arbetssätt som krävs för att lyckas

Målet

Att du som deltagare ska få:

 • Fördjupad förståelse för arbete med CRM och kundlojalitet och hur det kan stärka er affär
 • Färdigheter i att sätta mål och räkna på CRM och lojalitetsarbetet
 • Verktyg, metoder och strategier för hur du själv kan arbeta med CRM och lojalitet och bli en bättre kravställare för att implementera
 • kund och datadrivet arbetssätt inklusive martech
 • Inspiration från best practise och case

Kursledare – Camilla Cramner

Camilla Cramner är grundare och konsult på LoyaltyFactory. Camilla har ett brett perspektiv på kundrelationer genom lång erfarenhet från seniora positioner inom kundlojalitet, marknadsföring, varumärkesarbeten, Customer Experience och CRM/CVM på stora multinationella företag. Hon har bland annat drivit en internationell satsning på Telia runt Customer Value Management inklusive omnikanal marketing automation och analytics. Idag hjälper hon kunder med strategier och lösningar runt CRM/CVM och marketing automation.

Program

DAG 1

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till utbildningen
 • Mål, syfte och förväntningar

09.30 Omvärld, trender och begrepp inom CRM, Customer Experience och kundlojalitet

 • Definitioner och begrepp inom CRM, CX och kundlojalitet
 • Hur du kan arbeta med emotionell och beteendemässig lojalitet – kombinera X-data (experience-data) och O-data (operational-data) för att förstå lojalitet och lönsamhet
 • Digitalisering, automatisering och personalisering av kundkommunikationen
 • Kundlojalitet och kundernas förväntningar – nya drivkrafter att förstå (som att service och kundupplevelse nu är viktigare än produkt och pris)
 • Så kartlägger du kundernas nöjdhet och lojalitet
 • Företagen som har världens mest lojala kunder och vad som utmärker dem
 • Hur arbetar företag generellt med CRM idag – en temperaturmätning

10.30 Kaffe

10.45 Att sätta mål och grundpelarna i strategiarbetet
Vi går igenom en metod för att få svar på varför, vad och hur du kan arbeta med CRM och lojalitet.

 • De fyra olika delarna i att arbeta strategiskt med CRM och CX:

  1. Värdesegmentering och kundstrategi – att segmentera kunder utifrån lojalitet och lönsamhet, för att definiera olika kundgrupper
  2. Kundlivscykeln och kundresor – att ta fram en kundlivscykelmodell för att särskilja kundbearbetningen beroende på vilken kundresa och vilken fas kunden befinner sig i
  3. Omnikanal marketing automation – att skapa ett eko-system där kanalerna hänger ihop och kommunikation och kundhantering är sömlös över kanalerna
  4. Prediktiv analys – hur du kan använda prediktiv analys för att förutsäga kundbeteenden

12.00 Lunch

13.00 Nyckeltal/KPIU:er

 • Att byta fokus i arbetet genom att fokusera på ”kundportfölj” istället för ”produktportfölj”
 • Vilka nyckeltal som mäter hur långsiktigt finansiellt starka dina kundrelationer är
 • Hur du finansiellt värderar kundbasen
 • Hur fem procent i ökad retention rate (återköpsgrad) kan öka vinsten med 25-95 procent
 • Hur du räknar ut Customer Lifetime Value (CLV), Retention rate/churn, NPS, kundflöden och ”duration” och om dina mest lönsamma segment även är de mest lojala
 • Övning i hur du räknar för att identifiera ditt företags största potential för att förbättra er CLV

14.00 Kundcentrisk värdesegmentering – identifiera dina ”Royals”

 • 20 procent av kunderna står ofta för 80 procent av intäkterna och merparten av din framtida försäljning, så identifierar du dem
 • Att arbeta med differentierat erbjudande – genomgång av olika former av lojalitetskoncept och aktiviteter

15.00 Kaffe

15.15 Case: Värdesegmentering
Vi applicerar dagens lärdomar och gör ett case i grupper med redovisning

16.30 Summering, frågor och utdelning av hemuppgift

17.00 Kursdagen avslutas

DAG 2

09.00 Snabb repetition av gårdagen och genomgång av hemuppgift

09.30 Kundlivscykeln och kundresor

 • Skillnad på kundlivscykel och kundresor och hur du hanterar dessa ihop
 • Exempel på hur olika företag arbetar
 • Metodik för kundlivscykeln och hur du hanterar kunderna i de olika faserna
 • Hur du går från okoordinerade ad hoc-aktiviteter till processbaserad och automatiserad kunddialog
 • Hur du kombinerar användande av värdesegmentering och kundlivscykeln

10.30 Kaffe

10.45 Kundlivscykeln/kundresor – skapa din egen modell

12.00 Lunch

13.00 Omnikanal, marketing automation och prediktiv analys

 • Teknik för att hantera skräddarsydd kundkommunikation
 • Från single-channel till multi- och omni channel
 • Fördelarna med att använda inbound marketing
 • Hur ett ekosystem kan se ut och vad du behöver i form av IT-stöd och plattformar
 • Hur du kan arbeta med prediktiv analys och vilken data som behövs
 • Exempel på hur man arbetar med omnikanal och marketing automation i olika branscher
 • Vad du bör tänka på när du skriver leverantörsval avseende marketing automation-system

15.00 Kaffe

15.15 Organisation och framgångsfaktorer

 • Organisatoriska utmaningar och samarbeten mellan avdelningar internt
 • Roller och arbetssätt som krävs för att lyckas

16.15 Sammanfattning, utvärdering och avslutning

17.00 Utbildningen avslutas

Företagsanpassade utbildningar

Våra företagsanpassade utbildningar är ett effektivt sätt att kompetenshöja er verksamhet och bidra till att ni uppfyller era strategier och mål. Antingen genomför vi en befintlig utbildning som vi har i vårt utbud eller så skräddarsyr vi den efter organisationens och medarbetarnas behov.

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och anlitar Sveriges främsta experter, genom att låta oss ta hand om er interna utbildning sparar ni både tid och kan vara trygga med att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Resumé Akademi

Resumé Akademi

Resumé Akademi är ett av Sveriges ledande utbildningsinstitut inom marknadsföring, kommunikation och media. Vår idé och vår uppgift är att vidareutbilda, kompetensutveckla och förse dig med kurser inom digital kommunikation, marknadsstrategi, sociala medier, medieval och dataanalys.

Företagsanpassade utbildningar

Våra företagsanpassade utbildningar är ett effektivt sätt att kompetenshöja er verksamhet och bidra till att ni uppfyller era strategier och mål. Antingen genomför vi en befintlig utbildning som vi har i vårt utbud eller så skräddarsyr vi den efter organisationens och medarbetarnas behov.

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och anlitar Sveriges främsta experter, genom att låta oss ta hand om er interna utbildning sparar ni både tid och kan vara trygga med att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från Resumé Akademi

Visar 1 till 10 av 15

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

AI i praktiken – för marknadsförare

Resumé Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Att skriva med AI – så lyckas du

Resumé Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Copywriting för sociala medier och digitala kanaler – texter som lockar och konverterar

Resumé Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Diplomerad B2B-marknadsförare

Resumé Akademi

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
18 900 SEK

Diplomerad kommunikationschef

Resumé Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
18 900 SEK

Diplomerad projektledare – kommunikation och marknadsföring

Resumé Akademi

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
16 900 SEK

Google Ads-annonsering – så lyckas du

Resumé Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Klarspråk för offentlig sektor – att skriva tydliga, lättillgängliga och inkluderande texter

Resumé Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

Kundresan – Customer Experience och Customer Journey Mapping

Resumé Akademi

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
18 900 SEK

Marknadsföring på Linkedin – strategi, innehåll och annonsering

Resumé Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Visa all 15 kurser

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 105

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Kurs i copywriting på distans

Nordic Tech Institute - Utbildningar i digital marknadsföring

Kompetensutveckling
Distansutbildningar
E-Learning
Onlineutbildning
Löpande
Distans
7 495 SEK

Kurs i digital marknadsföring på distans

Nordic Tech Institute - Utbildningar i digital marknadsföring

Kompetensutveckling
Distansutbildningar
E-Learning
Onlineutbildning
Löpande
Distans
4995 SEK

Kurs i e-handel

Nordic Tech Institute - Utbildningar i digital marknadsföring

Kompetensutveckling
Distansutbildningar
E-Learning
Onlineutbildning
Löpande
Distans
4 995 SEK

Kurs i marknadsföring i sociala medier på distans

Nordic Tech Institute - Utbildningar i digital marknadsföring

Kompetensutveckling
5 dagar
Distansutbildningar
E-Learning
Onlineutbildning
Löpande
Distans
4 995 SEK

Administratör med organisation och ledarskap

Cady utbildningar

Yrkesutbildning
2 år
Löpande
Distans
16 900 SEK

Administratör och koordinator

Kunskapsgruppen

Kompetensutveckling
Distans
Göteborg
Stockholm
9 990 SEK

Administrera och samordna

Excelo

Kompetensutveckling
Onlineutbildning
Löpande
Distans
2 999 SEK

Ads Manager Academy

Social Media Academy

Kompetensutveckling
1-3 månader
Anpassat
Onlineutbildning
Öppen utbildning
Löpande
Distans
7 990 SEK

Agila Grunder

Brejn Academy AB

Kompetensutveckling
1 dag
Löpande
Distans
Stockholm
Stockholms län
6 950 SEK

AI i praktiken – för marknadsförare

Resumé Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Visa alla 105 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. Resumé Akademi hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Resumé Akademi
  Gjörwellsgatan 30
  105 16 Stockholm

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från Resumé Akademi

  Visar 1 till 10 av 15

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  AI i praktiken – för marknadsförare

  Resumé Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Att skriva med AI – så lyckas du

  Resumé Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Copywriting för sociala medier och digitala kanaler – texter som lockar och konverterar

  Resumé Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Diplomerad B2B-marknadsförare

  Resumé Akademi

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  18 900 SEK

  Diplomerad kommunikationschef

  Resumé Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  18 900 SEK

  Diplomerad projektledare – kommunikation och marknadsföring

  Resumé Akademi

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  16 900 SEK

  Google Ads-annonsering – så lyckas du

  Resumé Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Klarspråk för offentlig sektor – att skriva tydliga, lättillgängliga och inkluderande texter

  Resumé Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  9 900 SEK

  Kundresan – Customer Experience och Customer Journey Mapping

  Resumé Akademi

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  18 900 SEK

  Marknadsföring på Linkedin – strategi, innehåll och annonsering

  Resumé Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Visa all 15 kurser

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 105

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Kurs i copywriting på distans

  Nordic Tech Institute - Utbildningar i digital marknadsföring

  Kompetensutveckling
  Distansutbildningar
  E-Learning
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  7 495 SEK

  Kurs i digital marknadsföring på distans

  Nordic Tech Institute - Utbildningar i digital marknadsföring

  Kompetensutveckling
  Distansutbildningar
  E-Learning
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  4995 SEK

  Kurs i e-handel

  Nordic Tech Institute - Utbildningar i digital marknadsföring

  Kompetensutveckling
  Distansutbildningar
  E-Learning
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  4 995 SEK

  Kurs i marknadsföring i sociala medier på distans

  Nordic Tech Institute - Utbildningar i digital marknadsföring

  Kompetensutveckling
  5 dagar
  Distansutbildningar
  E-Learning
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  4 995 SEK

  Administratör med organisation och ledarskap

  Cady utbildningar

  Yrkesutbildning
  2 år
  Löpande
  Distans
  16 900 SEK

  Administratör och koordinator

  Kunskapsgruppen

  Kompetensutveckling
  Distans
  Göteborg
  Stockholm
  9 990 SEK

  Administrera och samordna

  Excelo

  Kompetensutveckling
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  2 999 SEK

  Ads Manager Academy

  Social Media Academy

  Kompetensutveckling
  1-3 månader
  Anpassat
  Onlineutbildning
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  7 990 SEK

  Agila Grunder

  Brejn Academy AB

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Löpande
  Distans
  Stockholm
  Stockholms län
  6 950 SEK

  AI i praktiken – för marknadsförare

  Resumé Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Visa alla 105 kurserna