Tänk att ha relationer som inspirerar dig och som gör dig både glad och energifylld istället för att vara problem. Relationer där du upplever att du kan vara du och där det finns både närhet och kärlek. Relationer som är en inspirationskälla för dig och att det är dit du vänder dig när du behöver fylla på kraft och energi.

Du har säkert några sådana relationer redan men hur skulle det vara om du kunde ha alla relationer vara på det sättet? Har du funderat över hur du ska kommunicera för att nå fram med det du vill säga, undvika missförstånd, bli bättre på att att lyssna eller bara förstå andra människor?

Den här kursen handlar om hur du kan öka din effektivitet med andra och få det du vill ha. Nyckeln till effektivitet och samarbete är kommunikation och för att få en bättre förståelse för vad som händer i kommunikation kommer du få lära dig en av världens mest använda modeller, DISK-modellen.

Upplägg

Du kommer få fylla i en webbaserad analys innan kursen och på så sått bli klar över din egen kommunikationsstil, hur den fungerar och uppfattas av andra samt lära dig hur du kan identifiera andras kommunikationsstilar. Du kommer få lära dig om olika sorters sätt att lyssna samt förstå olika stilars stressbeteenden.

Kursinnehåll

 • DISK-modellen
 • Fyra olika kommunikationsstilar
 • Flexibilitet i kommunikation
 • Medvetet lyssnande
 • Stressbeteenden
 • Back-up beteenden i stress
 • Konfliktlösning
 • SCARF modellen
 • Kunskap om hjärnan

Syfte

Att skapa inspirerande relationer och bli effektivare i att kommunicera och samarbeta med andra.

Kursmål

 • Du ska ha fått kunskap om DISK-modellen
 • Du ska vara klar över din egen kommunikationsstil
 • Du ska kunna identifiera andra kommunikationsstilar
 • Du vet hur du kommunicerar på ett flexibelt sätt med andra

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill få en större kunskap om ditt sätt att kommunicera, hur det påverkar andra samt hur du kan utveckla dina relationer framöver.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.