VerksamhetsDesign 3L AB

Arbetsmiljö - BAM - För grupper

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Start

Löpande

Ämnesområde

Arbetsmiljö, Bättre arbetsmiljö - BAM

Upplägg

Företagsanpassat

Ort

Rikstäckande

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Arbetsmiljöutbildning

Kunskap är bra men förmåga är mycket bättre. För att utveckla förmågan måste vi träna, då behöver vi snabbt få till en dialog i rummet. Deltagarna behöver känna sig trygga och måste ha viljan och våga träna på kunskapen. Därför tror jag man får lite resultat vid föreläsningar men stort resultat i dialog utbildningar.

Utbildningarna bygger på att vi tränar på de kunskapsområden som ingår i utbildningen och då får deltagarna en viss förmåga som de sedan kan fortsätta träna på efter utbildningen.

Målgrupp

Chefer, ledningsgrupper, skyddsombud, medarbetarna.

Utbildningen vänder sig enbart till grupper från företag.

Innehåll

Hur hänger det ihop? arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete och våra föreskrifter.

Hur kommer vi igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM-hjulet, de 14-SAM-kraven, tillbudsrapportering?

Vilket ansvar har vi som arbetsgivare, chefer, arbetstagare, skyddsombud osv?

Vinst

Deltagarna får ökad insikt i hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är uppbyggt. Ett lönsammare företag som får färre tillbud och olycksfall.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

VerksamhetsDesign 3L AB

Välkommen till VerksamhetsDesign 3L AB

VerksamhetsDesign 3L AB skapar engagerade, ansvarstagande och delaktiga medarbetare genom att i dialogform prata klartext om vårt gemensamma ansvar för att utveckla individ, team, verksamhet och oss själva. För att lyckas med detta behöver vi knäcka koden hur hård och mjuk kompetens samverkar.

Sedan utvecklar vi de insikter, kunskaper och förmågor som behövs för att skapa arbetsglädje, effektiva processer, bra kvalitét, god arbetsmiljö osv.

Utbildningar

 • Ledarskap, grund och fortsättning
 • Medarbetarskap
 • Presentationsteknik
 • Introduktion/fadderskap
 • Bättre arbetsmiljö, grund och fortsättning för chefer och skyddsombud
 • BAS-P & BAS-U.

Erbjudande

Här under kommer ett antal mjuka och hårda kompetensområden som när de samverkar stöttar den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

 • Ledarskap, medarbetarskap, medarbetarengagemang, grupp/teamutveckling.
 • Introduktion av nyanställda, uppstart av projekt och längre utbildningar & program.
 • Kommunikation, feedback, lyssna kompetens, krav & förväntningar.
 • Kund/leverantörsdialog, ambassadörskap, presentationsteknik, spelregler.
 • Utvecklingssamtal, nöjd medarbetarenkät, processutveckling.
 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete(SAM) grund.
 • Bättre arbetsmiljöutbildning(BAM), BAS-P & BAS-U.
 • Verksamhetsutveckling, VD och chef stöttning.

Områden som tas upp på de flesta utbildningar är:

 • Vi SKAPAR den arbetsmiljö, arbetsglädje, ekonomi, kvalitet osv. som vi vill ha.
 • Vi SKAPAR de medarbetare och ledare som vi vill ha.
 • Konsten att skapa det vi vill ha.
 • Fickan full med frö: Ledaren sår frö och är en kunnig säljare.
 • Att göra varandra bättre: Hur kan jag bidra så att andra utvecklas?
 • Ansvarstagande för utveckling av mig själv, min grupp, min ledare och vår verksamhet.
 • Hård och mjuka verktyg/kompetenser.
 • Kontinuitet: Vi måste ha uthållighet i det vi startar upp.
 • Processutveckling: Våra processer behöver utvecklas så de fungerar effektivare
 • Transformerande ledarskap: Att vara förebild, visionär, utmanande, att frigöra handlingskraft och uppmuntra.
 • Dialogutbildningar: Skapar ett klimat på utbildningarna som gör att vi vill dela med oss av våran erfarenhet.

Genomförandet

 • Träffar kunden och kommer överens om mål, innehåll, omfattning och effekt.
 • Genomför aktiviteten, utbildningen/utvecklingsprogrammet.
 • Följer upp att mål och effekt uppnåtts.
 • Hur kan en fortsättning se ut?

Utbildnings/utvecklings idén är att i dialogform skapa en trygg, inspirerande och utmanade utbildningsmiljö där deltagarna vill/vågar ställa frågor, bidrar med sina egna erfarenheter och åsikter. Utbildningarna bygger på en blandning av teori, exempel från olika arbetsplatser och hur vi praktiskt kan ta ett större ansvar för att påverka den situationen vi är i både på arbetet, i föreningsliv och privat.

Vid längre utbildning/utvecklingsprojekt finns det mer utrymme för att träna på den kunskap vi pratar om och då ökar deltagarnas förmåga att använda den kunskap som processas under utbildningen. Leffe som är utbildaren, sår frö, skapar engagerade deltagare med insikt, kunskap och viss förmåga. Detta måste sedan verksamheten fortsätta efterfråga om det ska bli en stor effekt av utbildningen. Sedan kan Leffe komma tillbaka för att efterfråga hur deltagarnas ökade ansvarstagande har påverkat deras situation på arbetet, i föreningslivet och privat. Sedan tar vi gemensamt medarbetarskapet till nästa engagemang och ansvarsnivå.

Bakgrund

Leif ”Leffe” Larsson driver sedan 2007 konsultföretaget VerksamhetsDesign 3L AB som erbjuder andra företag utveckling och konsultstöttning inom personalprocessområdet. Det kan vara ledningsgruppsutveckling, team utveckling, utvecklingssamtalsutbildningar osv. Leif har stöttat grupper på mellan 5–75 personer. Alla utbildningar är anpassade efter målgruppens behov och tidigare erfarenhet inom det aktuella området.

Leffe är övertygad om att

Vi gemensamt kan skapa ett klimat som ger utveckling för individ, team och verksamhet. Detta kommer att kräva ett engagerat, medvetet ledarskap som har kontinuitet och bl.a. jobbar med att vara goda förebilder, är visionärt, utmanar sin omgivning, frigör handlingskraft och uppmuntrar. Lyckas vi med detta kommer verksamheten sakta och säkert skapa mer ansvarstagande och engagerade medarbetare som vill bidra till fortsatt utveckling av individ, ledare, team, verksamhet och sig själva. Då ökar möjligheten för att de mål vi satt upp nås för individ, team och verksamhet. Framgångsrikt ledarskap och medarbetarskap handlar också om att ha en tillräcklig förmåga inom både hårda och mjuka verktyg/kompetenser. Vi behöver både kunna den verksamhet (hårda verktyg/kompetenser) vi ansvarar för att bli kunnigare i att ge feedback, kommunicera, lyssna, jobba med krav och förväntningar, göra varandra bättre (mjuka verktyg/kompetenser) osv. Leffe tycker inte detta på något viss är lätt men galet spännande och utmanande. Om vi lyckas med detta, vad kan då stoppa oss.

Vision

Att ha ett framgångsrikt företag med balans mellan uppdrag hos kunder och tid för egen utveckling och återhämtning.

Affärsidé

Kunden ska efter utvärdering medvetet välja att fortsätta samarbete med VerksamhetsDesign 3L AB.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från VerksamhetsDesign 3L AB

Visar 1 till 6 av 6

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

BAS-P & BAS-U - För grupper

VerksamhetsDesign 3L AB

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Introduktion & Teamutveckling - För grupper

VerksamhetsDesign 3L AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Introduktion fadderskap - För grupper

VerksamhetsDesign 3L AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Ledarskap - För grupper

VerksamhetsDesign 3L AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Presentationsteknik - För grupper

VerksamhetsDesign 3L AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Verksamhetsutveckling - För grupper

VerksamhetsDesign 3L AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 223

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Grund

Trainor

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (6 st)
6200 SEK

HBTQI-Certifiering

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Workshop
Löpande
Flera orter (5 st)
-

Affärsmannaskap

Borago

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Linköping
Rikstäckande
Östergötlands län
-

Aktivitetsbaserade arbetssätt

iManagement

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Stockholm
-

Allmän ställningsutbildning 2-9 meter

Dalecarlia Arbetsmiljö

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (4 st)
1 399 SEK

Anbudsgivarskolan

Borago

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Linköping
Rikstäckande
Östergötlands län
-

Arbetsanpassning

Addera Hållbar HR AB

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Flera orter (4 st)
3995 SEK

Arbetsmiljö - För företag

MikS LedarCoaching

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Stockholms län
-

Arbetsmiljö - grundkurs

Consensus

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Löpande
Örebro
Örebro län
13 900 SEK

Arbetsmiljö för chefer

Kursakademin

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
5 900 SEK

Visa alla 223 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. VerksamhetsDesign 3L AB hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  VerksamhetsDesign 3L AB
  Måbärsgärde Borgunda
  52162 Stenstorp

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från VerksamhetsDesign 3L AB

  Visar 1 till 6 av 6

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  BAS-P & BAS-U - För grupper

  VerksamhetsDesign 3L AB

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Introduktion & Teamutveckling - För grupper

  VerksamhetsDesign 3L AB

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Introduktion fadderskap - För grupper

  VerksamhetsDesign 3L AB

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Ledarskap - För grupper

  VerksamhetsDesign 3L AB

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Presentationsteknik - För grupper

  VerksamhetsDesign 3L AB

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Verksamhetsutveckling - För grupper

  VerksamhetsDesign 3L AB

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 223

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Grund

  Trainor

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Flera orter (6 st)
  6200 SEK

  HBTQI-Certifiering

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Workshop
  Löpande
  Flera orter (5 st)
  -

  Affärsmannaskap

  Borago

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Linköping
  Rikstäckande
  Östergötlands län
  -

  Aktivitetsbaserade arbetssätt

  iManagement

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Löpande
  Stockholm
  -

  Allmän ställningsutbildning 2-9 meter

  Dalecarlia Arbetsmiljö

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  1 399 SEK

  Anbudsgivarskolan

  Borago

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Linköping
  Rikstäckande
  Östergötlands län
  -

  Arbetsanpassning

  Addera Hållbar HR AB

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Flera orter (4 st)
  3995 SEK

  Arbetsmiljö - För företag

  MikS LedarCoaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Löpande
  Stockholms län
  -

  Arbetsmiljö - grundkurs

  Consensus

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Öppen utbildning
  Löpande
  Örebro
  Örebro län
  13 900 SEK

  Arbetsmiljö för chefer

  Kursakademin

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  5 900 SEK

  Visa alla 223 kurserna