Väg & Trafikutbildarna AB

Arbete på väg - Nivå 1+2, 3a, 3b

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Start

Löpande

Takt

Heldagar

Ämnesområde

Fordon & Transport

Upplägg

Företagsanpassat

Ort

Flera orter (5 st)

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Arbete på väg

Du som arbetsgivare har ansvaret för att de anställda har rätt kompetens inom Arbete på väg och därför har Trafikverkets tidigare utbildningskrav ersatts med nya sk ”kompetenskrav” vid upphandlingar. I korthet innebär Trafikverkets det att utbildningskraven har höjts för entreprenörer till Trafikverket. Nu behöver de anställda utbildas i både nivå 1 och 2 för att motsvara den tidigare ”Säkerhet på väg kursen” på 8 timmar. Dock är kurstiden 8 timmar densamma förutsatt att man genomför kombinationskursen nivå 1+2. Vidare för att få behörighet som s.k utmärkningsansvarig skall nivå 3a genomgås och har då förhandskravet nivå 2.

Det är varje persons eget ansvar att kunna uppvisa ett kompetensbevis för sin utbildningsnivå på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är även skyldig att tillhandahålla en kopia på detta.

Nivå 1-2

Nivå 1 är en ny grundläggande utbildning som alla måste genomgå oavsett vilka arbetsuppgifter ni har inom objektet. Utbildningskravet gäller från första arbetstimmen.

I utbildningen ingår bl a V3-principen:

 • Varna Trafikanterna.
 • Värna Trafikanterna.
 • Värna vägarbetarna.
 • Trafikantbeteende, hastighet och krockvåld.
 • Definitioner på de olika zonindelningarna på en arbetsplats.

I kursen ingår de grundläggande säkerhetskraven baserade på arbetsmiljölagstiftning (AML) och väglagstiftning. Även de olika rollerna som väghållare och arbetsgivare samt byggherre/beställare samt ansvaret gentemot tredje man.

Enligt Trafikverkets bestämmelser ska kursen repeteras inom 15 månader och gäller alla. Där kommuner är väghållare styrs repkraven av kontraktskraven. Dessa är därför viktiga att läsa igenom noggrant.

Nivå 2

Är en ny vidareutbildning för alla som framför något slags väghållningsfordon. Detta avser både registrerade och oregistrerade fordon och maskiner. Alltså även arbetsredskap som används inom ett avstängt område där det finns annan fordonstrafik. Även riskbedömningar som har med fordonet att göra enl AML, samt detaljer på utmärkning och lyktor etc för att kunna klassas som väghållningsfordon och därmed få vistas på en allmän väg och utföra arbeten.

Kurstiden är på 8 timmar och du behöver ha gått Nivå 1 som ska styrkas genom kompetensbevis.

Nivå 1+2 Kombinationskurs

Kurstiden för kombinationskursen är 8 timmar och är ett krav på för att kunna gå Nivå 3. Utbildningen ska repeteras inom 5 år enl kraven förTrafikverkets APV

Nivå 3a – utmärkningsansvarig

Den här nivån av Arbete på väg omfattar kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar. Efter utbildningen är man behörig att göra utmärkning på en fast vägarbetsplats och för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Personal som ingår inom ansvarsområde för BAS-P och BAS-U ska ha kompetens enligt nivå 3.

Utbildningen kan även bokas företags förlagd.

Delar av utbildningsinnehållet

 • VMF och dess föreskrifter
 • Fördjupning av vägarbeten
 • Skyddsanordningar – Funktion och handhavande
 • AML-Arbetsmiljölagens föreskrifter
 • TrF
 • Trafikverkets styrande dokument
 • Arbetsmetoder
 • Grupparbete och diskussion

Förhandskrav

Du behöver ha gått Nivå 2.

Nivå 3b – Vakt och lots vid vägarbeten

Utbildningen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv. Utbildningen kan anpassas efter specifika behov. Kursdeltagarna erhåller kursdokumentation. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest där kursdeltagarna erhåller ett intyg efter godkänt resultat.

Kursinformation

Kurstiden för Nivå 3 – Vakt och lots vid vägarbeten är en heldag och innehåller:

 • Fördjupning om vägarbete
 • Skyddsanordningar som är tillåtna att använda
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
 • Arbetsmiljöplan
 • V3 principen Varna, Vägleda, Värna
 • Fördjupning om Trafikverkets exempelsamling
 • Objektsanpassning av TA-planer
 • Trafikantens behov avseende framkomlighet, säkerhet och information.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna:

 • Vilken utrustning en vakt ska använda.
 • Vilka tecken som vakten får använda.
 • Hur man anordnar en postplats där trafikanter närmar sig.
 • Vilka skyddsanordningar som man kan använda.
 • Agerar på ett informativt och korrekt sätt.
 • Hur lotsning genom och förbi arbetsplatsen utförs.
 • Hur signalanläggning sköts.
 • Tömningstider i förhållande till trafiken.
 • Hur man planerar och utför dubbellotsning.
 • Praktisk övning i vakt/Lots uppträdande.

Målgrupp

Personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare.

Förhandskrav

Kompetens Nivå 2 – Arbete på väg enligt Trafikverkets krav i TRVK/TRVR Apv och inneha B-körkort samt ha praktisk erfarenhet från vägarbete.

Utbildning Pris

Skicka en intresseanmälan för att få en direkt kontakt med utbildaren och be om att få en offert.

SIK-certifiering

Sedan 2015 ställer Trafikverket krav på att entreprenörer i utpekade kontrakt ska certifieras inom olika kategorier innan arbete påbörjas. Om en entreprenad omfattas av krav på certifiering finns det angivet i Trafikverkets förfrågningsunderlag (FU). Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov på Trafikverkets Förarprovskontor.

SIK krav

Nya beslut från Trafikverket fattades under våren 2015 som innebär att kontrakterade entreprenören ska certifiera samtliga personal som ska ingå i entreprenaden. Observera att dessa SIK krav inte gäller där tex kommuner är huvudman och väghållare. Det har m.a.o blivit ännu viktigare för er som underentreprenörer att läsa på i kontraktsvillkoren för att veta vilka kompetenskrav som ställs inom resp entreprenad? Omfattas ert kontrakt av SIK kravet och därmed särskild certifiering av personalen på TRV kontor för förarprov så rekommenderar vi starkt att ni genomgår kursen Arbete på väg innan ni bokar er provtid på Trafikverket. Detta pga att provavgiften är hög (1000 kr/person) och man ska uppnå minst 75% rätt för godkänt prov.

SIK-certifieringar och nivåer

Entreprenader som åberopar kompetenskrav enligt SIK-modell ska certifieras.

Certifieringen finns i fyra nivåer:

 • Nivå 2: Kompetenskrav för förare av vägunderhåll-, service- och arbetsfordon inklusive fordon med skyddsfunktion.
 • Nivå 3A: Kompetenskrav för utmärkningsansvariga.
 • Nivå 3B: Kompetenskrav för trafikdirigering vid vägarbete.
 • Nivå 4: Kompetenskrav för att styra och leda entreprenaden samt ansvar för trafik- och skyddsanordningar.

Nivå 4 är den högsta och är överordnad alla andra. Det vill säga: Har du cert 4 behöver du inte certifiera dig på någon mer nivå. Har du däremot certifierat dig på nivå 2 och ska arbeta på nivå 3 måste du certifiera dig på nivå 3.

Certifiering – så går det till.

Efter kontraktsskrivning lämnar Trafikverket uppgifter till entreprenören, med länk till webbsida där entreprenören och eventuella underentreprenörer registrerar uppgifter och bokar ett provtillfälle för de personer som ska certifieras.

Det krävs personliga inloggningsuppgifter för att kunna genomföra certifieringar därefter ska du personligen boka tid för kunskapsprov med minst 14 dagars framförhållning till önskat provtillfälle. Kontakta alltid din arbetsgivare innan du bokar ditt prov, för att få reda på var och när du kan genomföra ditt prov.

För att kunna registrera bokning måste personnummer och ID06-nummer anges för varje enskild deltagare. Vid provtillfället ska du ta med din ID06-legitimation samt godkänd legitimation (körkort, pass eller annan godkänd handling). Provet innefattar ett antal frågor (30–40 st) beroende på vilken certifiering du bokat. För godkänt prov krävs minst 75 procent korrekta svar. Vid underkänt resultat finns möjlighet att göra om provet en gång. Därefter ska entreprenören föreslå kompetenshöjande åtgärder i en avvikelse, som innan genomförande ska godkännas av Trafikverket. När kompetenshöjande åtgärder är utförda finns det möjlighet att genomföra ett nytt kunskapsprov enligt samma rutin igen.

Bokning av prov

Provet bokas via extern webbplats. Kom ihåg att inte boka förrän du har pratat med din arbetsgivare.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Väg & Trafikutbildarna AB

Välkommen till Väg & Trafikutbildarna AB

Vi levererar kompetensen du behöver!

Väg & Trafikutbildarna arbetar med utbildning bemanning förmedling och rekrytering av personal och fungerar som en ”regulator” på arbetsmarknaden. De löser dina problemen som uppstår vid under-resp överbemanning av personal, bidrar till högre kostnadseffektivitet för företaget och ger de anställda en större anställningstrygghet.

Väg & Trafikutbildarna har möjligheten att förmedla utbildad kompetent personal mellan företag i nätverket. Medarbetarna har mångårig erfarenhet från utbildnings och bemanningsbranschen och utbildar personal över hela Sverige samt anpassar utbildningarna efter era önskemål och behov!

Kursutbud

Väg & Trafikutbildarna har utbildningar inom ENTREPRENAD, ANLÄGGNING & SÄKERHET.

 • Arbete på väg Nivå 1-2 en dagskurs
 • Nivå 3a utmärkningsansvarig.
 • Nivå 3b lots och vakt vid vägarbeten
 • Bas-P och Bas-U
 • ADR grundkurs 3 dagar
 • ADR klass 1
 • ADR repetion 2 dagar
 • ADR Tank
 • YKB
 • Heta arbeten
 • HPV (hjälp på väg)
 • HLR (hjärt o lungräddning)
 • Brandbesiktning av jordförflyttande fordon
 • Validering hjullastare
 • Validering grävlastare
 • Truckutbildningar A 2-4
 • B1 motviktstruck B 2
 • Lastsäkring
 • Säkra lyft
 • ESA-14/EBR

Gå in på Väg & Trafikutbildarnas kommande utbildningar för att se respektive kursstart.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från Väg & Trafikutbildarna AB

Visar 1 till 10 av 11

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

ADR utbildningar

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
3 dagar
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (5 st)
-

Brandbesiktning av jordförflyttande fordon

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (4 st)
-

Distansutbildningar - Arbete på väg, ADR, Hjullastare, Grävlastare, Truck

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
Löpande
Distans
-

ESA-14 och EBR utbildning

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (4 st)
-

Hjälp På Väg

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (4 st)
-

Hjullastare utbildning och validering

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
1-3 månader
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (5 st)
-

HLR kurs med hjärtstartare

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (4 st)
-

Kurs i Heta arbeten

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (4 st)
-

Truckutbildning klass A,B,C,D

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (5 st)
-

Utbildning grävmaskinist och Validering

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (5 st)
-

Visa all 11 kurser

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 180

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Grävmaskin kurs

JTECH

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (12 st)
9 900 SEK

Hjullastare godshantering anläggning - 2 utbildningar till priset av 1

JTECH

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (12 st)
7 900 ex moms SEK

Truckutbildningar

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Västra Götalands län
-

ABUS Servicekurs

ABUS Kransystem

Kompetensutveckling
1-2 dagar
Kurser
Löpande
Karlstad
0 SEK

ADR

Legalis Security AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Gävleborgs län
Stockholms län
-

ADR

Trafik & Transportutbildarna Sverige

Kompetensutveckling
Löpande
Stockholm
Stockholms län
-

ADR

Gr Truck & Utbildning

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Hallands län
Rikstäckande
Skåne län
-

ADR

TUA

Kompetensutveckling
3 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
från 2 380 SEK

ADR 1.3

Gr Truck & Utbildning

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Skåne län
-

ADR 1.3 Farligt Gods

Jockes säkerhetsutbildningar

Kompetensutveckling
Anpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Göteborg
Västra Götalands län
1 300 SEK

Visa alla 180 kurserna

Kontaktuppgifter

Adress

Väg & Trafikutbildarna AB
Granvägen 1
826 35 Söderhamn

Telefon (visa nummer)

Besök webbplats

Omdömen

Kursen saknar omdömen

Skickar...

Lämna ett omdöme

12345 (0/5)

Fler utbildningar från Väg & Trafikutbildarna AB

Visar 1 till 10 av 11

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

ADR utbildningar

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
3 dagar
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (5 st)
-

Brandbesiktning av jordförflyttande fordon

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (4 st)
-

Distansutbildningar - Arbete på väg, ADR, Hjullastare, Grävlastare, Truck

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
Löpande
Distans
-

ESA-14 och EBR utbildning

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (4 st)
-

Hjälp På Väg

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (4 st)
-

Hjullastare utbildning och validering

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
1-3 månader
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (5 st)
-

HLR kurs med hjärtstartare

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (4 st)
-

Kurs i Heta arbeten

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (4 st)
-

Truckutbildning klass A,B,C,D

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (5 st)
-

Utbildning grävmaskinist och Validering

Väg & Trafikutbildarna AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (5 st)
-

Visa all 11 kurser

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 180

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Grävmaskin kurs

JTECH

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (12 st)
9 900 SEK

Hjullastare godshantering anläggning - 2 utbildningar till priset av 1

JTECH

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (12 st)
7 900 ex moms SEK

Truckutbildningar

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Västra Götalands län
-

ABUS Servicekurs

ABUS Kransystem

Kompetensutveckling
1-2 dagar
Kurser
Löpande
Karlstad
0 SEK

ADR

Legalis Security AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Gävleborgs län
Stockholms län
-

ADR

Trafik & Transportutbildarna Sverige

Kompetensutveckling
Löpande
Stockholm
Stockholms län
-

ADR

Gr Truck & Utbildning

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Hallands län
Rikstäckande
Skåne län
-

ADR

TUA

Kompetensutveckling
3 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
från 2 380 SEK

ADR 1.3

Gr Truck & Utbildning

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Skåne län
-

ADR 1.3 Farligt Gods

Jockes säkerhetsutbildningar

Kompetensutveckling
Anpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Göteborg
Västra Götalands län
1 300 SEK

Visa alla 180 kurserna

Sök utbildningen

För att söka utbildningen hos Väg & Trafikutbildarna AB följ anvisning här nedan. Du lämnar då studier.se men är välkommen tillbaka.

Boka här!