Barn och ungdom

Visar 1 till 45 av 178

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Att möta nyanlända barn och ungdomar

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
VT 2023
Jönköping
0 SEK

Förskollärare

Campus Nynäshamn

Högskola/Universitet
3-4 år
VT 2024
Nynäshamn
Stockholms län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Grundlärare i fritidshem

Campus Nynäshamn

Högskola/Universitet
3 år
HT 2023
Nynäshamn
Stockholms län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Specialpedagogik i förskolan

Jönköping University

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
HT 2023
Jönköping
0 SEK

Amning och bröstmjölk

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Att skapa dans för barn och unga

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
VT 2023
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Att undervisa i förskolan (VFU)

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
0 SEK

Att utveckla lärande i skola och vardag för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Att utveckla lärmiljöer - teori och praktik

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Att vara förskollärare (VFU)

Umeå universitet

Högskola/Universitet
6 dagar
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Barn och unga som hälsoaktörer

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Linköping
0 SEK

Barn och ungas olika utvecklingsnivåer

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barn, kultur och fritid

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Linköping
0 SEK

Barn, unga och sociala medier

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barn, unga och sociala medier i lärmiljöer

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barn- och ungdomshistoria

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Barn- och ungdomskultur - Magisteruppsats

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barn- och ungdomspsykiatri: neuropsykiatri

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barn- och ungdomsvetenskap A

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Barndom, barnsyn, barnkultur

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barndom: Socialisationsprocesser och vardagspraktiker

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Barndomssociologi och barnkultur

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Barnets bästa i barnkulturen

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Barnets rättigheter

Enskilda Högskolan Stockholm

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Barnkultur II

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Barnlitteratur

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Linköping
0 SEK

Barnlitteratur i skolan

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barnmorskeprogrammet

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Borås
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barnmorskeprogrammet

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barnpsykiatri

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
0 SEK

Barns lärande och omsorg

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Barns mat och ätande - biologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Barns och ungas delaktighet i samhälle, kultur och politik

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barns och ungas identitetsskapande på nätet

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barns och ungas mediekulturer relationer, rörlighet, möjligheter

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Barns och ungas rätt till delaktighet i samhälle, kultur och kulturskola

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barns och ungas upplevelser av kultur

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Barns och ungdomars rätt i vården

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Barns rätt till konst och kultur

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
0 SEK

Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Dans och pedagogik

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
VT 2023
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Barn och ungdom