Traversutbildning

UniCarriers

Sammanfattning

Utbildningsform: Kompetensutveckling

Ämnesområde: Brandskydd & Säkerhet

Utbildningstyp: Kurser

Ort: Rikstäckande

Längd: 1 dag

Start: Löpande

Pris: Kundanpassat

Skicka intresseanmälan

Traversutbildning kan minska olyckorna

Är arbete med travers, telfrar eller andra typer av lyftredskap en del av din verksamhet? I så fall, har du och din personal rätt kunskaper för att utföra arbetet? Inte bara de dokumenterade kunskaper som lagen kräver, utan även verkliga kunskaper som optimerar säkerheten på arbetsplatsen? Atlets traversutbildning ger de kunskaper som behövs för ett säkert och effektiv lyftarbete.

Ungefär 80 procent av alla traversolyckor är användarrelaterade. Med rätt kunskap kan denna siffra minskas avsevärt. Vår traversutbildning vänder sig till användare av travers, telfrar och pelarkranar, men passar även för andra typer av lyft och lastkoppling, exempelvis paketeringsarbete med vakuumlyft. Under utbildningen går vi igenom de vanligaste lastkopplingarna och beskriver säker användning och vilken typ av kontroll som föraren ska genomföra.

Utbildningen genomförs enligt SS-ISO 9926-1 och uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6.

Vad innehåller traversutbildningen?

Utbildningen innehåller bland annat:

 • Introduktion
 • Terminologi
 • Konstruktion
 • Operatörens roll
 • Kommunikation
 • Lasthantering
 • Underhåll och kontroll
 • Lagar och regler
 • Ergonomi
 • Säkerhet och olyckor

Traversutbildningen tar 6-8 timmar, varav 4 timmar är teori. Utbildningsbevis utfärdas efter geonomförd utbildning.

Anmälan

Traversutbildningen kör vi endast som företagsförlagd utbildning. Kontakta oss för information.

UniCarriers

UniCarriers truckutbildning

Vad behöver ditt företag bli bättre på? Vill du minska skador på ställage och gods? Är förslitningsskador hos personalen ett ökande problem? Eller vill du få hjälp att effektivisera körningen på lagret? Atlet trucktbildning hjälper dig att göra din materialhantering både säkrare och mer effektiv.

Materialhantering involverar ofta flera riskmoment. Om den inte utförs på rätt sätt, kan den leda till allvarliga skador på personal, gods och inventarier. En effektiv åtgärd för att minska risken för skador är att se till att personalen har en ordentlig utbildning och därmed blir trygga och säkra i sina arbetsuppgifter.

Truckutbildningar som utvecklar din verksamhet

Atlet har över 50 års erfarenhet av materialhantering. Under dessa år har vi skaffat oss djupa kunskaper inom bland annat ergonomi, effektiv körning och givetvis hantering av material. Med denna erfarenhet och kunskap som grund har vi sedan 1975 erbjudit truckutbildningar och andra relevanta utbildningar inom materialhantering. Användbara utbildningar som ger kunskaper som omgående kan göra er verksamhet säkrare och mer lönsam.

Brett utbud av utbildningar för alla som arbetar med materialhantering

Atlet Utbildning har ett brett utbud av utbildningar, från förarkurser, ansvarsutbildningar och instruktörsutbildningar till utbildningar inom ergonomi och hantering av farligt gods. Se hela vårt utbud av utbildningar.

Märkesoberoende utbildningar

Våra utbildningar och kurser är märkesoberoende. De vänder sig därmed till alla företag som arbetar med materialhantering, oavsett varumärket på truckarna som används i verksamheten. Vi utbildar på flera fasta orter, från Luleå till Malmö samt ute på företag runt om i landet.

E-truck

Atlet erbjuder distansutbildning via Internet. Varje person studerar teorin på den plats och tid som passar bäst. På så vis sparar du både tid och pengar.

Företagsförlagda truckförarutbildningar

Vi erbjuder även utbildningar på plats hos er. Läs om våra Företagsförlagda utbildningar.

Utbildning Längd/Typ Pris Ort Spara Jämför

Truckförarutbildning

UniCarriers

Hur kan en utbildad truckförare förbättra dina affärer?   Visste du att det från och med 1 ju ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Truckinstruktör

UniCarriers

Hur kan en egen truckinstruktör minska dina kostnader?   Har du många truckar och truckförare i verksam ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Liftutbildning

UniCarriers

Hur kan Atlet minska riskerna vid arbete på hög höjd? Jobbar du eller din personal på stege, med sky-/saxli ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Liftinstruktör

UniCarriers

Har du många liftanvändare i verksamheten? Har du återkommande behov av att utbilda liftanvändare? Då kan det vara smart att ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Traversinstruktör

UniCarriers

Har du många traversförare i verksamheten? Har du behov av att regelbundet utbilda traversförare eller användare av andra type ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Arbetsledarutbildning

UniCarriers

Hur kan Atlets Arbetsledarutbildning leda till en tryggare arbetsmiljö? Som ansvarig för arbetet med truckar/liftar/tra ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Byggarbetsmiljösamordnare

UniCarriers

Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller nya krav i Arbetsmiljölagen som rör bygg- och anläggningsarbeten. Kravet på utbildning gäller ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Riskbedömning

UniCarriers

Är det länge sedan du gjorde en bedömning av företagets arbetsmiljö och riskerna i din materialhantering? Är du osäker på ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Miljöbalksutbildning

UniCarriers

Miljöbalken innefattar tusentals bestämmelser. Vet du vilka som gäller för din verksamhet? Atlet guidar dig genom det omfattan ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Egenkontroll av pallställ

UniCarriers

Har du koll på era pallställ? Är de utrustade med balkspärrar, påkörningsskydd och rasskydd? Sker dokumenterad årlig kontro ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
7 000 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Farligt gods

UniCarriers

Hur kan Atlet göra din hantering av farligt gods säkrare? Hanterar du farligt gods och farliga ämnen? Har du och d ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Ergonomiutbildning

UniCarriers

Hur kan Atlet hjälpa dig att förebygga skador? Visste du att en truckförare kan vrida på nacken mer än ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Hälsoprogrammet Aktiv

UniCarriers

Har du truckförare i verksamheten? Bryr du dig om deras fysiska hälsa? Om inte så har du förr eller senare problem med skador ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

E-truck

UniCarriers

Hur kan e-truck göra din utbildning ännu effektivare? Har du svårt att hitta utbildningstider som passar alla del ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

E-truckinstruktör

UniCarriers

Hur kan en egen truckinstruktör minska dina kostnader? Har du många truckar och truckförare i verksamheten? Har d ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande
Utbildning Längd/Typ Pris Ort Spara Jämför Sortera

Utbildning explosionssäkerhet – Atex

P&B Brandkonsult AB

Utbildningen riktar sig till drift- och underhållspersonal, tekniker och entreprenörer med fokus på förs ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
Halvdag
Företagsanpassat
19 500 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning av föreståndare brandfarlig vara - Omfattande och/eller komplex hantering

P&B Brandkonsult AB

P&B erbjuder utbildning för föreståndare av brandfarlig vara inom verksamheter med komplex och omfattande ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
Anpassat
Företagsanpassat
19 500 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning av föreståndare brandfarlig vara – Enkel hantering, exempelvis försäljningsställen

P&B Brandkonsult AB

P&B erbjuder utbildning för föreståndare av brandfarlig vara inom enklare verksamheter, exempelvis fö ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
Anpassat
Företagsanpassat
4 500 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Företagsanpassade Heta arbeten

Swedish Secon

Heta arbeten utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme el ...
Borlänge
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Borlänge Kontakta Löpande

Anpassad brandskyddsutbildning

Swedish Secon

Att kunna hantera en uppkommen brandsituation kan många gånger vara avgörande om du lyckas rädda liv, egendo ...
Borlänge
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Borlänge Kontakta Löpande

Grundutbildning Brand & Utrymning

Första Hjälpen Konsulten

Syfte Att ge grundläggande kunskaper i brand och utrymning, för att på företaget skapa en högre beredsk ...
Sollentuna
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Brandskyddskontrollant

Första Hjälpen Konsulten

  Syfte Att man som brandskyddskontrollant förstår innebörden av systematiskt brandskyddsarbete, vet vilk ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Kombi brandutbildning för utrymningsledare

Första Hjälpen Konsulten

Syfte Grundutbildning till personer som i sin befattning har ansvaret att i en utrymningssituation hjälpa till och leda arbe ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Föreståndare brandfarlig vara

Första Hjälpen Konsulten

  Syfte Att ge personer som skall vara föreståndare för brandfarlig vara i enlighet med lagen om brandfar ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Heta arbeten

Första Hjälpen Konsulten

Syfte Att ge deltagaren nödvändiga kunskaper, färdigheter och, beteenden som krävs för att få arbe ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Systematiskt Brandskyddsarbete - SBA

Första Hjälpen Konsulten

Syfte Att man som brandskyddsansvarig förstår innebörden av ett systematiskt brandskyddsarbete, vet vilka de till ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Säker buss

Första Hjälpen Konsulten

Syfte Deltagarna får en beredskap för att kunna varna, larma, ge första hjälpen samt släcka en brand el ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Hjälp på väg

Första Hjälpen Konsulten

  Syfte Att ge deltagaren en beredskap för att kunna varna, larma, ge första hjälpen samt släcka bran ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Utrymningsövning

Första Hjälpen Konsulten

  Syfte Deltagaren får i en simulerad situation öva en utrymning. Genom denna övning får föret ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Utrymningsledarutbildning

Första Hjälpen Konsulten

  Syfte Grundutbildning till personer som i sin befattning har ansvaret i en utrymningssituation att hjälpa till och ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Repetition Utrymningsledare

Första Hjälpen Konsulten

  Syfte Repetitionsutbildning till personer som i sin befattning har ansvaret att i en utrymningssituation hjälpa till ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Liftutbildning

UniCarriers

Hur kan Atlet minska riskerna vid arbete på hög höjd? Jobbar du eller din personal på stege, med sky-/saxli ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Traversutbildning

UniCarriers

Hur kan Atlet minska olyckorna vid traversanvändning? Är arbete med travers, telfrar eller andra typer av lyftredskap e ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Arbetsledarutbildning

UniCarriers

Hur kan Atlets Arbetsledarutbildning leda till en tryggare arbetsmiljö? Som ansvarig för arbetet med truckar/liftar/tra ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Riskbedömning

UniCarriers

Är det länge sedan du gjorde en bedömning av företagets arbetsmiljö och riskerna i din materialhantering? Är du osäker på ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Farligt gods

UniCarriers

Hur kan Atlet göra din hantering av farligt gods säkrare? Hanterar du farligt gods och farliga ämnen? Har du och d ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Heta arbeten

Securitas Brand & Räddning

Tillfälliga heta arbeten orsakar årligen brandskador för hundratals miljoner kronor. Att förhindra dessa ska ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
Anpassat
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Anläggningsskötare Automatiska Brandlarm

Securitas Brand & Räddning

Anläggningsskötaren ska efter utbildning kunna arbeta proaktivt och systematiskt för att minska risken för s& ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
Anpassat
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utrymningsledarutbildning

Securitas Brand & Räddning

Utbildningen riktar sig till personer som har en aktiv del i företagets utrymningsorganisation i händelse av brand elle ...
Rikstäckande
Öppen utbildning
Anpassat
Öppen utbildning
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskyddskontrollant

Securitas Brand & Räddning

Utbildning för brandskyddskontrollanter inom Systematiskt Brandskyddsarbete, "SBA". Kursen omfattar ett tillfälle om fy ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
Halvdag
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Föreståndare brandfarlig vara

Securitas Brand & Räddning

Hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva varor styrs av LBE2010:1011, lagen om brandfarliga och explosiva varor ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
Anpassat
Företagsanpassat
2 500 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Grundläggande brandskyddsutbildning

Securitas Brand & Räddning

Enligt arbetsmiljölagstiftningen skall arbetsgivare se till att arbetstagare får kännedom om de särskilda ri ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
Anpassat
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskyddsansvarig - fördjupning

Securitas Brand & Räddning

Är du ansvarig för ert brandskyddsarbete? Här är utbildningen som ger dig de kunskaper som krävs fö ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
Anpassat
Företagsanpassat
18 700 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Strukturerad riskbedömning

ISE - Investigation Services Europe AB

Strukturerad riskedömning av hotfulla personer är en intensiv endagskurs i strukturerad riskbedömning inom omr&arin ...
Stockholm
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
5 900 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Särskilt Instruerad Person EL

Dematek Utbildning

Operatörer och underhållspersonal (mekaniker) behöver ofta utföra elarbeten såsom återställande av motorskydd, byte av säk ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Svetsdefekter

NDT Training Center AB

Mål Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren känna till de vanligast förekommande svetsdiskontinuiteterna och ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
3 000 SEK Rikstäckande Kontakta VT

Grundläggande Materialkunskap del 2

NDT Training Center AB

Mål Kursen ska ge en fortsatt översiktlig kunskap om materiallära. Kursen är en fortsättning på M ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
2-7 dagar
Kurser, Företagsanpassat
2 000 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Grundläggande Materialkunskap del 1

NDT Training Center AB

Mål Kursen ska ge en översiktlig kunskap om materiallära. Kursen inriktas främst mot stål och andra me ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
2 000 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Grundläggande matematik

NDT Training Center AB

Mål Kursen ska ge grundläggande matematikkunskaper för personer som arbetar inom inspektion och provning, sä ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
2-7 dagar
Kurser, Företagsanpassat
2 000 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Allmän OFP

NDT Training Center AB

Mål Ge allmän kunskap om de vanligaste OFP-metoderna, deras möjligheter och begränsningar samt hur metoderna ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
2-7 dagar
Kurser, Företagsanpassat
3 000 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskydd

Waldén Utbildning i HLR & Första Hjälpen

Analys Revision Utrustning Utrymningsplanering Dokumentation Övningar Referenser ”N&au ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Grundkurs i fallskydd

Fallskyddspecialisterna

Vad är fallskydd? Arbetar du med höga höjder? vill du lära dig mer om säkerhet och olycksfall ta en kurs ...
Uppsala län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Uppsala län Kontakta Löpande

Heta arbeten

PLUS Utbildning

Göteborg, 1 dag Arbeten med verktyg och maskiner som i någon form alstrar värme eller gnista kallas Heta Arbeten. ...
Göteborg, Malmö, Stockholms län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
2 600 SEK Göteborg, Malmö, Stockholms län Kontakta Löpande

Arbete på tak

PLUS Utbildning

Göteborg, 1 dag Att jobba säkert på tak borde vara en självklarhet för alla som arbetar i denna milj&ou ...
Göteborg, Malmö, Stockholms län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
3 300 SEK Göteborg, Malmö, Stockholms län Kontakta Löpande

Säkerhet

TRAK ab

Säkerhetsområden  Heta arbeten Säkerhet på väg Miljö Hjälp på väg ...
Ystad
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Ystad Kontakta Löpande

Specialistunderhåll

Next Improvement

Processen kartläggs och kunden coachas i ”Best practise” lösningar för att effektivt hitta den optimala anpassningen utifr ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Maskiners Elutrustning

Dematek Utbildning

Elsäkerhet Varje åtgärd som utförs ska utföras så att kraven på nödvändig sä ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Fallskydd grundkurs

Dematek Utbildning

Allt arbete som sker på över två meters höjd ska fallskyddas Dematek erbjuder grundkurs i fallskydd samt ku ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning i Säkerhet - Brandkunskap

TRAK ab

Kursen vänder sig till den som yrkesmässigt arbetar med maskiner som är utrustade med brandsläckare. ...
Ystad
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Ystad Kontakta Löpande

Brandskyddsbesiktning

Brandskydd och utbildningskonsult AB

Bukab kan erbjuda er brandskyddsbesiktningar för att ta reda på om brandskyddet uppfyller de normer och krav som st&aum ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskyddsbeskrivning

Brandskydd och utbildningskonsult AB

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att ett antal typer av verksamheter skall dokumentera sitt brandskydd. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskyddsdokumentation

Brandskydd och utbildningskonsult AB

När man uppför, renoverar eller ändrar en byggnad eller förändrar verksamheten i en lokal eller byggnad ska en brandskyddsdok ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskyddsinventering

Brandskydd och utbildningskonsult AB

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att ett antal typer av verksamheter skall dokumentera sitt brandskydd. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Insatsplaner och insatsplanering

Brandskydd och utbildningskonsult AB

“Att göra en släckinsats utan insatsplan är som att orientera utan karta“. Insatsplanering för att kunna hindra eller b ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Klassningsplaner brandfarlig vara

Brandskydd och utbildningskonsult AB

Vid hantering av brandfarlig gas, vätska eller ånga där en explosiv gasblandning kan bildas, skall en klassningsplan tas fram. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Riskanalys brand och brandfarlig vara

Brandskydd och utbildningskonsult AB

Risker finns runt omkring oss mer eller mindre hela tiden. Om vi kan identifiera dessa risker kan vi också förbereda oss på hur ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskydd och utbildningskonsult AB

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är en metod som hjälper arbetsgivaren och/eller organisationen att leva upp till sitt ansva ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Underhållsavtal på skyddsmaterial och brandskydd

Brandskydd och utbildningskonsult AB

BUKAB erbjuder underhållsavtal på skyddsmaterial samt översyn av brandskyddet. Underhållsavtalet innefattar underhåll och ser ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utrymningsplanering samt strategi och åtgärdskort

Brandskydd och utbildningskonsult AB

För att kunna utrymma en byggnad på ett säkert och effektivt sätt behövs det utrymningsplanering och utrymningsstrategi. För ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning för Brandskyddsansvarig

Brandskydd och utbildningskonsult AB

Utbildningen vänder sig till den i företaget eller organisationen som har ansvar för verksamhetens brandskydd och riskhantering ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskyddskontrollant

Brandskydd och utbildningskonsult AB

Genom att införa systematiskt brandskyddsarbete vill lagstiftaren skapa en helhetssyn på brandskyddet, där en viktig åtgärd ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Föreståndare brandfarlig vara

Brandskydd och utbildningskonsult AB

?Efter genomförd utbildning ska du ha förutsättningarna för att kunna arbeta som föreståndare brandfarlig vara inom verksamh ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Grundläggande brandskyddsutbildning

Brandskydd och utbildningskonsult AB

Utbildningen vänder sig till alla inom företaget eller organisationen och anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker inom ve ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning inom Heta arbeten

Brandskydd och utbildningskonsult AB

1990 tog Svenska Brandskyddsföreningen tillsammans med försäkringsbolagen fram nya säkerhetsregler för brandfarliga heta arbe ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utrymningsövning

Brandskydd och utbildningskonsult AB

?Utbildningen behandlar bland annat utrymningsledarens roll, lagar och myndighetskrav. Utbildningen ger också en anvisning om ske ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Anpassad brandkunskapsutbildning

Coor Service Management

Vi utbildar i fördjupad kunskap om brandskydd och utrymning samt att kunna agera och minska konsekvenserna av en brand. Utbildnin ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

SBA - systematiskt brandskyddsarbete

Coor Service Management

Vi utbildar i förståelse om systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ihop med Lagen om skydd mot olyckor. Vi går även igenom ansva ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Grundkurs i mobila arbetsplattformar

Coor Service Management

Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar deras produkti ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Kranar och lyftredskap

Coor Service Management

Säkra lyft kräver utbildad personal. Enligt AFS 2006:6 (Arbetsmiljöverkets författningssamling) skall den som använder en lyf ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning i Heta Arbeten

Berrys Truck&Terminalutbildningar

Heta Arbetenär arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödn ...
Göteborg
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
1 200 SEK Göteborg Kontakta Löpande

Utbildning i Mobila arbetsplattformar

Berrys Truck&Terminalutbildningar

Kurstid 1dag . Kursstart enligt överenskommelse. Utbildningen utförs i kundens lokaler i Sverige eller våra lokal ...
Göteborg
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

Heta arbeten från Coor

Coor Service Management

Heta arbeten orsakar årligen brandskador för miljontals kronor. Att förhindra skador av den här typen krä ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandfarlig vara – arbete och hantering med brandfarlig vara

Coor Service Management

Vi utbildar i att förstå brandförlopp och risker med brandfarlig vara samt att ge kännedom om de lagkrav som ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Anpassade övningar – utrymningsövningar & katastrofövningar

Coor Service Management

Det ställs krav på att utrymningsöva och ha en katastrofplan om det oväntade skulle inträffa. Vi utbilda ...
Rikstäckande
Kurser
4 månader
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning i Heta Arbeten

Truck & Säkerhet AB

Utbildning i heta arbeten. Vänder sig till personer som jobbar med svetsning, skärbränning, rondellslipning och takarbeten med ...
Örebro
Kurser
Anpassat
Kurser
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Arbete på väg/Säkerhet på väg

Truck & Säkerhet AB

Truck & Säkerhet AB håller i utbildningen Arbete på väg/Säkerhet på väg. Den vänder sig till förare av bland annat vägun ...
Örebro
Kurser
Anpassat
Kurser
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Skotta säkert

Frölunda Byggmontage AB

Frölunda Byggmontage AB erbjuder en utbildning i att skotta säkert. Här blir du en licensierad snöskottare. Du får ett kompet ...
Göteborg
Företagsanpassat
4 månader
Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

Ansvarsutbildning för chefer och arbetsledare

Kompetensförsörjning i Värmland

Materialhantering kräver stort ansvar. På denna kurs erbjuds utbildning inom ansvartagande för att minska risker vid materialha ...
Karlstad
Kurser
1-2 dagar
Kurser
Kundanpassat Karlstad Kontakta Löpande

Heta Arbeten

Kompetensförsörjning i Värmland

Komeptensförsörjning erbjuder utbildning inom heta arbeten. Vid avslutad kurs har personalen certifiering för att hantera detta ...
Karlstad
Kurser
2-7 dagar
Kurser
Kundanpassat Karlstad Kontakta Löpande

Heta arbeten

NUAB

Cute stars
Gå en heta arbeten utbildning som består av teori och praktiska övningar. ...
Gävle, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Norrbottens län, Piteå, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Uppsala
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Gävle, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Norrbottens län, Piteå, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Uppsala Kontakta Löpande

E-learning Säkra lyft - Bas

Inspecta

Vi erbjuder vi kursen "Säkra lyft - Bas" även som E-learning (webbkurs). Precis som en traditionell kurs bygge ...
Stockholm
Kurser
1-2 dagar
Kurser
1 250:- SEK Stockholm Kontakta Löpande

Heta Arbeten

Nonfire Sweden AB

Gå en utbildning i Heta arbeten hos Nonfire Sweden AB som ligger i Göteborg. ...
Göteborg
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

Systematiskt brandskyddsarbete

Nonfire Sweden AB

Nonfire Sweden AB erbjuder utbildning inom Systematiskt brandskyddsarbete. ...
Göteborg
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

Brandskyddsutbildning

Nonfire Sweden AB

Lär dig om Hälsa, Miljö och Säkerhet genom en utbildning hos Nonfire Sweden AB. ...
Göteborg
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

Systematiskt brandskyddsarbete

Vitum

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, de ...
Varberg
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Varberg Kontakta Löpande

Utbildning i heta arbeten

Vitum

Vitum AB erbjuder utbildningar i heta arbeten för både privatpersoner och företag. ...
Varberg
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
1 300 SEK Varberg Kontakta Löpande

Potentialutjämning

STF Ingenjörsutbildning

lär dig att utföra en potentialutjämning som uppfyller kraven för en elsäker anläggning. ...
Stockholm
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
6 700 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Brandskyddsutbildning

Pegusmaskin AB

Få rätt kunskap om brandskydd och vad man ska göra vid en brand. ...
Mellerud
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Mellerud Kontakta Löpande

Utbildning i lagersäkerhet

Constructor Sverige AB

När man arbetar på ett lager så är säkerheten en stor och viktig del som varje medarbetar måste känna till. Gå en kurs i l ...
Göteborg
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

BBR Brandskydd - grundutbildning

STF Ingenjörsutbildning

En utbildning i brandskydd med tyngdpunkt på utrymmning, skydd mot brandspridning och brandtekniska klasser. Kursen hålls i sama ...
Stockholm
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
7 900 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Brandprojektering

STF Ingenjörsutbildning

En utbildning som hålls av STF Ingenjörsutbildning i brandskydd inom projekteringsskedet. Här ingår lagstiftning, brandkraven ...
Stockholm
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
2-7 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
19 800 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Nyhetsdag för brandprojektörer

STF Ingenjörsutbildning

En kursdag i tekniskt brandskydd som hålls av STF Ingenjörutbildning. I kursen ingår boverkets brandskydd och nya krav på frå ...
Stockholm
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
7 900 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Utbildning i säkra lyft

Laponia Partner AB

Många olyckor orsakas av bristfällig kunskap om lastkoppling samt användning av slitna och felaktiga lyftredskap. ...
Jokkmokk
Kurser, Öppen utbildning
4 månader
Kurser, Öppen utbildning
Kundanpassat Jokkmokk Kontakta Löpande

Utbildning - traversförare

Laponia Partner AB

Många olyckor orsakas av bristfällig kunskap om lastkoppling samt användning av slitna och felaktiga lyftredskap. Gå en utbild ...
Jokkmokk
Kurser, Öppen utbildning
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning
Kundanpassat Jokkmokk Kontakta Löpande

ESA Grundutbildning

Laponia Partner AB

Lär dig att förebygga ohälsa eller olycksfall genom att tillämpa energibranschens säkerhetsanvisningar (ESA). Med utgångspun ...
Jokkmokk
Kurser, Öppen utbildning
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning
Kundanpassat Jokkmokk Kontakta Löpande

ESA Entreprenör

Laponia Partner AB

Utbildningen vänder sig till bygg- och anläggningsentreprenörer som arbetar i eller i direkt närhet av elektriska anläggninga ...
Jokkmokk
Kurser, Öppen utbildning
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning
Kundanpassat Jokkmokk Kontakta Löpande

ESA repetition

Laponia Partner AB

Repetera dina ESA-kunskaper med en utbildning. Denna utbildning vänder sig till dig som behöver repetera dina kunskaper i elektr ...
Jokkmokk
Kurser, Öppen utbildning
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning
Kundanpassat Jokkmokk Kontakta Löpande

ESA Vattenvägar - Kraftverk

Laponia Partner AB

I denna kurs lär du dig förebygga elfara genom att tillämpa energibranschens säkerhetsanvisningar. Kursen hålls av Laponia Pa ...
Jokkmokk
Kurser, Öppen utbildning
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning
Kundanpassat Jokkmokk Kontakta Löpande

ESA i Praktiken

Laponia Partner AB

En utbildning för dig som jobbar med elektriska anläggningar. Här lär du dig bland annat arbetsmiljölagen. ...
Jokkmokk
Kurser, Öppen utbildning
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning
Kundanpassat Jokkmokk Kontakta Löpande

ESA Special

Laponia Partner AB

En specialkurs för ert företag där vi specialanpassar innehållet efter ert företags individuella önskemål. Utbildningen hå ...
Jokkmokk
Kurser, Öppen utbildning
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning
Kundanpassat Jokkmokk Kontakta Löpande

Brandutbildning

Hjärtsäkra AB

Hjärtsära erbjuder ett flertal olika branutbildningar, så som Grundutbildning, Heta arbeten, Utrymningsplaner, Utrymningsövnin ...
Jönköping, Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Jönköping, Rikstäckande Kontakta Löpande

Kurs - Behörig ingenjör - Brandlarm

BTC Brandtekniskt Center AB

Gå denna certifieringskurs - behörig ingenjör brandlarm får du som är ansvarig för era brandlarm den behörighet som krävs. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning i grundläggande brandskydd steg 1

BTC Brandtekniskt Center AB

Få kunskap om vilka typer av släckmedel man ska använda vid en brand. En utbildning i grundläggande brandskydd. ...
Enköping
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
10 900 SEK Enköping Kontakta Löpande

Grundkurs i brandlarmsregler steg 2

BTC Brandtekniskt Center AB

Efter brandlarmsregler steg 2 skall deltagaren ha grundläggande kunskaper om brandlarmsregler. Allt från myndighetskrav till fö ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
8 900 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Kurs - examinationsförberedelse steg 3

BTC Brandtekniskt Center AB

Denna kursen är till för dem som tänker genomgå examinationsprov inför certifiering som behörig ingenjör brandlarm. Denna k ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
3 800 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning i entreprenadjuridik steg 4

BTC Brandtekniskt Center AB

En utbildning i entreprenadjuridik. Lär dig hur vad en "underrättelseskyldighet" innebär och förstå vikten av anbud. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
6 600 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Kurs - Anläggningsskötare brandlarm

BTC Brandtekniskt Center AB

BTC Brandtekniskt Center AB håller i denna utbildning där du som anläggningsskötare lär dig de krav som ställs för att kunn ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
2 300:- SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Kurs - Regler och krav för brandlarm och utrymningslarm

BTC Brandtekniskt Center AB

En kurs för att lära dig regler och krav för brandlarm och utrymningslarm. Dessa kurser hålls av BTC Brandtekniskt Center AB. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
4 900 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Kurs - Utrymningslarm

BTC Brandtekniskt Center AB

En kurs i utrymningslarm enligt SBF:s rekommendationer. Kursen riktar sig till dig som arbetar med installation, besiktning och pr ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
3 100 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Kurs - Registrering av teletekniska anläggningar

BTC Brandtekniskt Center AB

Lär dig både nya och gamla registreringsstandarder med hjälp av denna kurs. Lär dig också genom praktisk träning olika sätt ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
6 200 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

E-kurs - Anläggningsskötare brandlarm

BTC Brandtekniskt Center AB

Vi håller även i distanskurser på nätet. Med hjälp av denna kurs "Anläggningsskötare brandlarm" ska du få de krav som stä ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
2 000 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

E-kurs - Delegerad person brandlarm

BTC Brandtekniskt Center AB

En distansutbildning med examinationsprov för att du som blivit utsedd som ansvarig för era brandlarm skall ha en erforderlig ku ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Kurs - Anläggningsskötare vattensprinkler

BTC Brandtekniskt Center AB

En kurs för dig som är ansvarig/anläggningsskötare för vattensprinkler. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
2 800 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Kurs - Brandskyddsombud

BTC Brandtekniskt Center AB

En kurs för att du som brandskyddsombud skall få en utbildning i hur systematisk brandskyddsarbete är uppbyggt. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
2 500 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

FEBDOK – grundkurs

AEC AB

FEBDOK – grundkurs Kursen är utformad för att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i FEBDOK ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

FEBDOK – fortsättningskurs

AEC AB

Syftet med kursen är att ge avancerade kunskaper i användning av FEBDOK till korslutningsberäkningar, d ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
5 000 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Räddning och evakueringsutbildning

Fallskyddspecialisterna

Räddning och evakueringsutbildning måste all personal som arbetar på höga höjder ha gått en kurs. Det är chefens ansvar att ...
Uppsala län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Uppsala län Kontakta Löpande

Skotta säkert

Dematek Utbildning

Skotta säket är vår påbyggnadsutbildning för dig som gått grundutbildningen i fallskydd. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

HLR - hjärt-lungräddning på vuxna

Första hjälpencentrum i Sverige AB

En utbildning i HLR hos Första hjälpencentrum ger fördjupade kunskaper och lär dig tänka och agera när någon blir allvarlig ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Barn-HLR, hjärt-lungräddning på barn

Första hjälpencentrum i Sverige AB

Utbildningen i barn-HLR med Första hjälpencentrum riktar sig till alla som arbetar med barn, exempelvis personal inom skolan och ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

D-HLR - hjärt-lungräddning med defibrillator

Första hjälpencentrum i Sverige AB

En utbildning i D-HLR, HLR med defibrillator, ger dig trygghet och beredskap att agera vid ett hjärtstopp och använda hjärtstar ...
Rikstäckande
Kurser
4 månader
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

HLR & D-HLR - kombinerad utbildning

Första hjälpencentrum i Sverige AB

Företagsanpassad kurs i HLR med hjärtstartare hjärtsäkrar er arbetsplats. Första hjälpencentrum erbjuder en kombinerad kurs ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

A-HLR - avancerad HLR

Första hjälpencentrum i Sverige AB

A-HLR-utbildning innebär att du får lära dig avancerad hjärt-lungräddning. Utbildningen med Första hjälpencentrum vänder s ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Första hjälpen Administration - baskurs i första hjälpen

Första hjälpencentrum i Sverige AB

Utbildningen i första hjälpen - baskurs administration med Första hjälpencentrum passar för medarbetare inom all form av hand ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Första hjälpen - Barnolycksfall

Första hjälpencentrum i Sverige AB

En kurs i första hjälpen med inriktning mot barnolycksfall. Utbildningen hålls av Första hjälpencentrum AB. Vi anpassar utbil ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Första hjälpen - Elolycksfall

Första hjälpencentrum i Sverige AB

På denna utbildning lär vi oss första hjälpen med inriktning mot elolycksfall. Utbildningen hålls av Första hjälpencentrum. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Första hjälpen - Hjälp på väg

Första hjälpencentrum i Sverige AB

Första hjälpencentrums kurs i första hjälpen på vägen riktar sig till er som har vägen som arbetsplats. Livräddning och ol ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Första hjälpen - Idrottsskador

Första hjälpencentrum i Sverige AB

Första hjälpencentrum erbjuder en första hjälpenutbildning för dig som jobbar som idrottslärare eller är verksam inom idrot ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Första hjälpen - Industri

Första hjälpencentrum i Sverige AB

En utbildning i första hjälpen som riktar sig till dig som jobbar inom industri och lager. Vad gör vi om olyckan är framme? F ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Första hjälpen - Restaurang

Första hjälpencentrum i Sverige AB

En utbildning i första hjälpen för dig med jobb inom hotell och retaurangbranschen. Kursen hålls av Första hjälpencentrum. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Första hjälpen - Ungdom

Första hjälpencentrum i Sverige AB

En utbildning i första hjälpen för dig som driver ungdomsverksamhet eller för ungdomar själva. Utbildningen hålls av Första ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

HLR-instruktör i vuxen-HLR

Första hjälpencentrum i Sverige AB

Det här är en instruktörsutbildning med Första hjälpencentrum för dig som redan kan hjärt-lungräddning och vill kunna lär ...
Ragunda
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
5 000 SEK Ragunda Kontakta Löpande

Barn-HLR-instruktör

Första hjälpencentrum i Sverige AB

Det här är en instruktörsutbildning med Första hjälpencentrum för dig som redan kan hjärt-lungräddning på barn och vill k ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
4 månader
Företagsanpassat
5 <000 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

D-HLR-instruktör

Första hjälpencentrum i Sverige AB

Det här är en instruktörsutbildning med Första hjälpencentrum för dig som är intresserad av att själv utbilda i D-HLR - hj ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
4 månader
Kurser, Företagsanpassat
5 000 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Säkerhet vid ställningsbyggande

Janke Wikholm AB

Sedan 1 juli 2006 gäller en ny föreskrift (AFS 2004:4) från Arbetsmiljöverket för arbeten med byggna ...
Luleå
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
1 000 SEK Luleå Kontakta Löpande

Anläggningsskötare – Automatiskt brandlarm

Brandskyddsföreningen Skåne

Den här utbildningen ger kunskap om automatiska brandlarms funktion, skötsel och handhavande. ...
Skåne län
Kurser, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Skåne län Kontakta Löpande

Brandprojektering 3 dagar

Brandskyddsföreningen Skåne

Utbildning för dig som vill ha och behöver fördjupad kunskap om byggnadstekniskt brandskydd. ...
Malmö
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
2-7 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Malmö Kontakta Löpande

Brandskydd på byggarbetsplatser

Brandskyddsföreningen Skåne

Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt arbetssätt kan du lära dig att minska både sannolikheten för bränder och kon ...
Malmö
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Malmö Kontakta Löpande

Brandfarlig vara – mindre omfattning

Brandskyddsföreningen Skåne

Rätt hanterade blir brandfarliga varor en minimal säkerhetsrisk på din arbetsplats. ...
Lund, Malmö
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Lund, Malmö Kontakta Löpande

Intern brandskyddskontrollant

Brandskyddsföreningen Skåne

Utbildningen riktar sig till dig som praktiskt ska kontrollera brandskydd och risker på din arbetsplats. ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Företagsanpassad brandskyddsutbildning

Brandskyddsföreningen Skåne

Företagsanpassad brandskyddsutbildning riktad till företag, kontor, sjukvård, äldreomsorg, hotell med flera. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Egensotning

Brandskyddsföreningen Skåne

Utbildningens syfte är att ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Heta arbeten Skåne

Brandskyddsföreningen Skåne

Utbildningen vänder sig till dig som utför och är brandskyddsansvarig för Heta Arbeten, det vill säga den som gör arbetet oc ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 650 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Systematiskt brandskyddsarbete Skåne

Brandskyddsföreningen Skåne

Brandskyddsföreningen har arbetat fram en metod och produkter som hjälper dig ta kontroll över ditt företags rutiner att hante ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandutbildning

CordisLiv

Under våren 2008 kommer vi att introducera utbildning i handbrandsläckning. Vår utbildare har mång&arin ...
Helsingborg
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Helsingborg Kontakta Löpande

Utbildning i grundläggande brandskydd

SBA-drift AB

En del i det systematiska brandskyddsarbetet är utbildning av personalen. SBA-drift erbjuder grundläggande brandskyddsutbildning ...
Stockholms län
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholms län Kontakta Löpande

Brandskyddskontrollant

SBA-drift AB

SBA-drift erbjuder en brandskyddskontrollantkurs anpassad för din egen verksamhet. ...
Stockholms län
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholms län Kontakta Löpande

LABC + Hjärt- och lungräddning

SBA-drift AB

SBA-drifts kurs vänder sig till företag och personal som vill förbättra sin sjukvårdskunskap samt få mera kunskap om Hjärt ...
Stockholm
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholm Kontakta Löpande

Utrymmningsövning

SBA-drift AB

Kursen med SBA-drift vänder sig till alla anställda inom företaget som ansvarar för utrymning av arbetslokal. ...
Stockholms län
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholms län Kontakta Löpande

Kurs för heta arbeten

SBA-drift AB

Kursen i Hetarbeten med SBA-drift vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utf ...
Stockholms län
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholms län Kontakta Löpande

SBA Brandutbildning - 3 timmar

Utbildningsservice i Halmstad AB

SBA innebär att ni kan förebygga brandtillbud, rädda liv och släcka vid eventuell brand. Lär er hur med Utbildningsservice AB ...
Halmstad
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Halmstad Kontakta Löpande

REO - Riskminimering Explosiva Objekt

Nordic Protection Academy AB

Hanterar ert företag explosiva objekt? Denna utbildning går igenom hur ni på arbetsplatsen hanterar och riskminimerar explosiva ...
Göteborg
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

SBA – Systematiskt brandskydsarbete

Räddningsskolan Skövde

Fungerar din arbetsplats brandskyddsarbete på ett ansvarsfullt sätt gentemot lagen. Utbildningen SBA – Systematiskt brandskydd ...
Skövde
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
2 350 SEK Skövde Kontakta Löpande

Anläggningsskötare, brandlarm

Räddningsskolan Skövde

Har ni ett automatiskt brandlarm på er arbetsplats krävs utbildade anläggningsskötare. Lär dig de regler och föreskrifter so ...
Skövde
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
5 900 SEK Skövde Kontakta Löpande

Grundlägande brandskyddsutbildning

Räddningsskolan Skövde

Gå en grundläggande brandskyddsutbildning på Räddningsskolan i Skövde för att öka er brandsäkerhet och trygghet på arbets ...
Skövde
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
490 SEK Skövde Kontakta Löpande

Heta arbeten

Räddningsskolan Skövde

Jobbar du med heta arbeten så som till exempel svetsning eller lödning krävs det att du har utbildning och är certifierad. Rä ...
Skövde
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 470 SEK Skövde Kontakta Löpande

Ekonomi för räddningstjänsten

Räddningsskolan Skövde

Gå en kurs i ekonomi för räddningstjänsten. Har du ett ekonomiansvar och vill lära dig mer om till exempel kassaflöden och r ...
Skövde
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
5 900 SEK Skövde Kontakta Löpande

Trygga butiken - Rånsäkerhet, förebygg och hantera rån, våld och hot på arbetsplatsen

Nordic Protection Academy AB

Trygga butiken är en utbildning som hålls av Nordic Protection Academy AB. Lär dig allt om rånsäkerhet, förebygg och hanter ...
Göteborg
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
4 700 SEK Göteborg Kontakta Löpande

Företagsutredning - Företagsresearch – Vet vem du gör affärer med - Skydda ert företag

Nordic Protection Academy AB

Nordic Protection Academy AB håller utbildningar i företagsresearch för att på ett effektivt sätt kunna veta vem du gör aff ...
Göteborg
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

Heta arbeten utbildning

Räddningsskolan Rosersberg AB

Genom en utbildning i Heta arbeten begränsar man antalet olyckor och skador på arbetsplatsen. ...
Sigtuna
Kurser, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sigtuna Kontakta Löpande

Utbildning i handbrandsläckare och brand i kläder

Räddningsskolan Rosersberg AB

Bakgrund De flesta större bränderna startar med en mindre hanterbar brand. Med kunskap omhur du hanterar en handb ...
Sigtuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 tim
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sigtuna Kontakta Löpande

Grundutbildning Brand

Räddningsskolan Rosersberg AB

Få grundkunskaper om hur man släcker olika typer av bränder. Räddningsskolan Rosersberg AB erbjuder grundutbildning i brand. ...
Sigtuna
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sigtuna Kontakta Löpande

Utbildning i Utrymningsövning

Räddningsskolan Rosersberg AB

Bakgrund När olycka är framme så finns det inte tid att börja fundera över hur och vart personal ...
Sigtuna
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sigtuna Kontakta Löpande

Utbildning i säkerhet på väg - Nivå 1

Svensk Vägkompetens

Cute stars
Kursen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete som gäller där Trafikverket är väghållare, samt hur reglerna ska tillä ...
Varberg
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 tim
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Varberg Kontakta Löpande

Utbildning i arbete på väg/säkerhet på väg - Nivå 2

Svensk Vägkompetens

Kursen vänder sig till alla som arbetar på och vid väg. Det gäller såväl statliga som kommunala och enskilda vägar. ...
Varberg
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Varberg Kontakta Löpande

Utbildning i utmärkningsansvarig - Nivå 3A

Svensk Vägkompetens

Kursen vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats. Samt att vara gruppansva ...
Varberg
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Varberg Kontakta Löpande

Utbildning i vakt/Lots - Nivå 3B

Svensk Vägkompetens

Kursen är för personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare. ...
Varberg
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Varberg Kontakta Löpande

Kurs - Anläggningsskötare brandlarm

Svenska Brandsektionen AB

Mål med kursen Att ge en grundläggande information om vilka krav som ställs på en anläggningssk& ...
Örebro
Kurser, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Kurs - Kravställare brandlarm

Svenska Brandsektionen AB

Lär dig de kunskaper du behöver för att kunna ställa de krav som krävs för er brandanläggning. Kursen hålls av Svenska Bra ...
Örebro
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Kurs - Brandlarm enligt SBF 110:6

Svenska Brandsektionen AB

Gå en utbildning i brandlarm enligt SBF 110:6. Här lär du dig kunskaper om detektorval, placeringsregler och mycket mer. Utbild ...
Örebro
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Kurs - Brandlarm enligt SBF 110:7

Svenska Brandsektionen AB

Gå en kurs i brandlarm enligt SBF 110:7. Utbildningen hålls av Svenska Brandsektionen AB. Här lär du dig bland annat systemupp ...
Örebro
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Kurs - Från SBF 110:6 till SBF 110:7

Svenska Brandsektionen AB

Gå kursen "från SBF 110:6 till SBF 110:7" hos Svenska Brandsektionen AB. Kursen fokuserar på de förändringar som gjorts i den ...
Örebro
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Kurs - SBF Rekommendation 2003 Utrymningslarm

Svenska Brandsektionen AB

Gå en kurs där du lär dig SBF's rekommendationer från 2003 i utrymningslarm. Kursen hålls av Svenska Brandsektionen AB. Du f ...
Örebro
Kurser, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Kurs - Montör brandlarm

Svenska Brandsektionen AB

Kursen Montör Brandlarm innehåller installation av brandlarm, larmknappar och larmdon bland annat. Kursen hålls av Svenska Bran ...
Örebro
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Kurs - Allmän brandkunskap

Svenska Brandsektionen AB

På denna utbildning i allmän brandkunskap får du en grundläggande teoretisk utbildning i hur en brand uppstår och hur man kan ...
Örebro
Kurser, Företagsanpassat
1-2 tim
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Teknik och säkerhetsutbildningar

Sensec AB

För tekniskt ansvariga personer i en säkerhetskontroll i enlighet med BCL. Grundutbildning 2 dagar,Boka här ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Säkerhetsutbildningar och seminarier

Seccredo AB

Som en integrerad del i vårt tjänsteutbud erbjuder Seccredo högkvalitativa utbildningar och seminarier. Vi ...
Stockholm
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholm Kontakta Löpande

Brandskyddsansvariga - Borås

Anticimex Borås

På alla större företag rekommenderas det att ha brandskyddsansvariga, vid eventuella olyckor. Anticimex har lång erfarenhet av ...
Borås
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
1 760 SEK Borås Kontakta Löpande

Grundutbildning i fallskydd

Utbildning & Äventyr Syd

Grundutbildningen i fallskydd ger dig kunskap och färdigheter att arbeta på höjd. Arbetsgivaren har en skyldig ...
Malmö
Kurser, Företagsanpassat
Helgkurs
Kurser, Företagsanpassat
1 000 SEK Malmö Kontakta Löpande

Räddningsutbildning i fallskydd

Utbildning & Äventyr Syd

Räddningsutbildning i fallskydd går genom att på ett säkert sätt genomföra en räddning av ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
1 600 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Första hjälpen & HLR-vuxna

Eldupphör AB

Våra kunniga och pedagogiska instruktörer har lång erfarenhet från sjukvård och/eller räddningstjänst och varvar teori med ...
Malmö
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
5 900 SEK Malmö Kontakta Löpande

Barn-HLR & Första hjälpen vid barnolycksfall

Eldupphör AB

I den här kursen lär du dig rädda liv med hjälp av HLR och L-ABC-konceptet. Metoden vi lär ut används av sjukvårdare värld ...
Malmö
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
5 900 SEK Malmö Kontakta Löpande

Heta arbeten certifikat

Eldupphör AB

Vi genomför våra kurserna i Heta Arbeten varje vecka i Malmö och naturligtvis enligt Svenska Brandskyddsföreningens riktlinjer ...
Malmö
Kurser, Öppen utbildning
1 dag
Kurser, Öppen utbildning
2 790 SEK Malmö Kontakta Löpande

Brandskyddsutbildning

Eldupphör AB

Gå en brandskyddsutbildning i två delar! I första delen får du lära dig att förebygga brand och under den andra delen av utb ...
Malmö
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
6 500 SEK Malmö Kontakta Löpande

Utrymningssäkerhet

Eldupphör AB

Detta är en otroligt viktig utbildning som kan genomföras på alla typer av verksamheter, men som är särskilt viktig för de s ...
Malmö
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
Kundanpassat Malmö Kontakta Löpande

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Eldupphör AB

Eldupphör Web är en digital brandpärm som ger dig total överblick över ditt brandskyddsarbete. Kursen täcker utbildning i S ...
Malmö
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
5 900 SEK Malmö Kontakta Löpande

GWO Basic Safety

Klätterteknik AB

Klätterteknik erbjuder GWO-utbildningar som bygger på en internationell överenskommelse mellan de stora produc ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Slutna utrymmen

Klätterteknik AB

Denna kurs vänder sig till personer som behöver grundläggande kunskaper om arbete och räddning i slutna ut ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Fallskyddskurs introduktion

Klätterteknik AB

Denna kurs vänder sig till personer som arbetar och vistas i en fallriskmiljö, med fokus på korrekt använ ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Räddningskurs bas

Klätterteknik AB

Denna kurs vänder sig till personer som behöver grundläggande kunskaper om räddning inom alla yrkeskategor ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Rope Access - SPRAT Level 1

Klätterteknik AB

Denna kurs förbereder kandidaten för en auktorisation till SPRAT Level I. En kandidat som klarar examen på Lev ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
2-7 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Rope Access - SPRAT Level 2

Klätterteknik AB

Denna kurs förbereder kandidaten för en auktorisation till SPRAT Level II. En kandidat som klarar examen på Le ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
2-7 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Rope Access - SPRAT Level 3

Klätterteknik AB

Denna kurs förbereder kandidaten för en auktorisation till SPRAT Level III. En kandidat som klarar examen på L ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
2-7 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Mastcertifikat

Klätterteknik AB

Denna kurs är en krav kurs enligt AFS 2000:6 för alla som arbetar i mast eller höga stolpar. Deltagaren ska var ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Linbaneevakuering

Klätterteknik AB

Denna kurs vänder sig till personer som arbetar och vistas i en fallriskmiljö och jobbar på en skidanlägg ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Kurs i arbete på tak

Klätterteknik AB

Denna kurs vänder sig till personer som arbetar och vistas i en fallriskmiljö, med fokus på korrekt använ ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta VT

Fallskyddskurs bas

Klätterteknik AB

Denna kurs vänder sig till personer som arbetar och vistas i en fallriskmiljö, med fokus på korrekt använ ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Riskinventering & Krishantering

Alénius & Partners AB

Riskinventering ger en kraftigt minskad utsatthet för sådant som kan exploateras av media. Alénius & Partners hjälper dig att ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
Anpassat
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandkunskap

Akuthjälpen Åre AB

Utbildning i grundläggande brandkunskap borde vara en självklarhet på varje arbetsplats. Du och din personal l ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskyddsansvarig

Akuthjälpen Åre AB

En heldagsutbildning för dig som ska verka som brandskyddsansvarig. Det kan vara du som är fastighets-/verksamhets&a ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Vindkraftcertifikat GWO Modul ”Sea survival”

Cresto AB

Målgrupp: För dig som arbetar i som vindkraftstekniker. Deltagaren ska vara minst 18 år. Förkrav: Inga ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Vindkraftcertifikat GWO Modul ”Fire Awareness”

Cresto AB

Målgrupp: För dig som arbetar som vindkraftstekniker. Deltagaren ska vara minst 18 år. Förkrav: Inga I ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Heta Arbeten

TM Utbildning AB

Utbildning för dig som behöver nytt eller förnya ditt Heta Arbetencertifikat.Heta arbeten innefattar arbete ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
2-7 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

ADR Repetition

TM Utbildning AB

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att f&oum ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Mobil plattform & skylift

TM Utbildning AB

Hos TM Utbildning kan ni delta i en grundläggande liftutbildning som innehåller allt ni behöver veta för ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Fallskydd räddning

TM Utbildning AB

Arbetsgivare är skyldiga enligt arbetsmiljölagen att tillhandahållautrustning och utbildning för arbeten ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Heta Arbeten

Akuthjälpen Åre AB

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning och därigenom kan orsaka brand. Fö ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
2 750 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning i Utrymning

Anticimex Helsingborg

Människor agerar alla olika och har olika förutsättningar. Speciellt i en situation där man måste ut ...
Helsingborg
Kurser, Företagsanpassat
1-2 tim
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Helsingborg Kontakta Löpande

Utbildning i Förebyggande brandkunskap

Anticimex Helsingborg

Vår utbildning iBrandkunskap/förebyggande arbeteger dig kunskap om hur man arbetar och varför det är vikt ...
Helsingborg
Kurser, Företagsanpassat
1-2 tim
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Helsingborg Kontakta Löpande

Heta Arbeten

Anticimex Helsingborg

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt person ...
Helsingborg
Kurser, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Helsingborg Kontakta Löpande

Grundläggande brandutbildning

Lake Trading AB

Utbildningarna vänder sig till företag, skolor och bostadsrättsföreningar. Varje deltagare får b&ari ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys

K Staaf Konsult AB

Lär dig grunderna i CE-märkning, vad det står för samt hur det används vid märkning av produkter. I denna tre-dagars kurs bl ...
Stockholm, Stockholms län
Kurser, Företagsanpassat
2-7 dagar
Kurser, Företagsanpassat
18 700 SEK Stockholm, Stockholms län Kontakta Löpande

Heta arbeten - Borås

Anticimex Borås

Anticimex Borås erbjuder utbildningar i Heta arbeten som ger dig kunskap och behörighet att ansvara för heta arbeten. ...
Borås
Kurser, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Företagsanpassat
2 985 SEK Borås Kontakta Löpande

Utbildning inom säkerhetskultur

Dekra Industrial AB

Att förändra en säkerhetskultur i en verksamhet kan kännas som en svår och långsam process. V& ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
8 900 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Safety Integrity level (SIL) -klassning

Dekra Industrial AB

Denna utbildning ger förståelse inom SIL-klassningen (Safety integrity level). Målet med dagen är att f& ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
4 500 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Riskanalys (grund)

Dekra Industrial AB

Denna utbildning lär er att uppmärksamma risker och tänka säkerhet. Vi arbetar med konkreta exempel fr&ari ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
4 500 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

ATEX - en introduktion till ATEX 1999/92/EG

Dekra Industrial AB

Introduktionskursen ger kännedom om de viktigaste begreppen och en förståelse för vad det handlar om. Utb ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
2 400 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

ATEX 1999/92/EG - fortsättningsutbildning

Dekra Industrial AB

I fortsättningsutbildningen fördjupar vi oss i riskbedömning och zonklassning samt går igenom olika explo ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
2 400 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Utbildning inom säkra lyft

Dekra Industrial AB

Utbildningen ger grundläggande förståelse i hur ett lyft fungerar teoretiskt, hela vägen från plane ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
1 800 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Fallskydd vid arbete på arbetsplattform, tak och stege

Dekra Industrial AB

AFS 2006:6 kräver dokumenterad kunskap för den som i sitt arbete använder en mobil arbetsplattform, befinner si ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
4 500 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Användning av arbetsutrustning

Dekra Industrial AB

Utbildningen går igenom hur man gör en riskbedömning enligt föreskriften för att säkerstäl ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
2 300 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Mobila arbetsplattformar

Dekra Industrial AB

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 "Användning av lyftanordningar och lyftredskap"kr&aum ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
2 400 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Repetitionsutbildning för mobila arbetsplattformar enligt LUR (Liftutbildningsrådet)

Dekra Industrial AB

Enligt SS–ISO 18878:2004 ska arbetsgivaren försäkra sig om att föraren av en mobil arbetsplattform ä ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
1 800 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Heta Arbeten

TA Utbildning AB

Utbildningen ger den kunskap som krävs för att utföra förebyggande åtgärder vid Heta Arbeten, så att risken för brand elle ...
Göteborg, Järfälla, Rikstäckande, Trollhättan
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
1 dag
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
3 100 SEK Göteborg, Järfälla, Rikstäckande, Trollhättan Kontakta Löpande

Säkra lyft för lastkopplare och signalmän

TA Utbildning AB

Nästan alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och min ...
Göteborg, Järfälla, Rikstäckande, Trollhättan
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
2 100 SEK Göteborg, Järfälla, Rikstäckande, Trollhättan Kontakta Löpande

Ställningsutbildning - Allmän (2-9m)

TA Utbildning AB

Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet h ...
Göteborg, Järfälla, Rikstäckande, Vänersborg
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
2 300 SEK Göteborg, Järfälla, Rikstäckande, Vänersborg Kontakta Löpande

Fallskyddsutbildning, fallskyddsutbildning med evakuering

TA Utbildning AB

Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med denna utbildning i fallskydd är att öka medvetenheten ...
Göteborg, Järfälla, Lidköping, Rikstäckande, Trollhättan
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
2100 SEK Göteborg, Järfälla, Lidköping, Rikstäckande, Trollhättan Kontakta Löpande

Utbildning i Heta Arbeten

USAR

Vi fungerar som er utbildningsakut om en eller flera medarbetare ska iväg på jobb och saknar eller innehar ett utgånget certifi ...
Linköping, Norrköping, Östergötlands län
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Linköping, Norrköping, Östergötlands län Kontakta Löpande

Utbildning - Grunder i brandskydd

USAR

Kursen ”Brandskydd Grunder” är för föreningar, bostadsrätter och företag. Vi skräddarsyr kursen just för dig och ditt f ...
Linköping, Norrköping, Östergötlands län
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Linköping, Norrköping, Östergötlands län Kontakta Löpande

Kurs i utrymningsövningar

USAR

Lär ert företag olika utrymningsövningar i tre olika steg! ...
Linköping, Norrköping, Östergötlands län
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Linköping, Norrköping, Östergötlands län Kontakta Löpande

Heta arbeten - Arbeten med verktyg som alstrar värme

Hv:s HLR

Om det finns en brandrisk på arbetsplatsen och den inte går att undanröja på något sätt, utför du ett hett arbete på ” t ...
Härnösand
Kurser, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Härnösand Kontakta Löpande

Heta Arbeten

Brandskyddsföreningen Södermanland

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, l&ou ...
Södermanlands län
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Södermanlands län Kontakta Löpande

Brandfarlig vara

Brandskyddsföreningen Södermanland

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, d& ...
Södermanlands län
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Södermanlands län Kontakta Löpande

Egensotning

Brandskyddsföreningen Södermanland

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap ...
Södermanlands län
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1200 SEK Södermanlands län Kontakta Löpande

Brandskyddsansvarig / kontrollant

Utvägen AB

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter för systematiskt brandskyddsarbete ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Grundutbildning i utrymning och riskmedvetenhet

Utvägen AB

Utvägens grundutbildning riktar sig till alla anställda på en arbetsplats. På varje arbetsplats finns e ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 tim
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Praktisk brandsläckarutbildning

Utvägen AB

Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder. Utbildningen sker vid E ...
Rikstäckande
Kurser
1-2 tim
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning Utrymningsledare

Utvägen AB

Det blir allt svårare att ha en bra vetskap om huruvida de anställda finns på sina arbetsplatser eftersom vi tend ...
Rikstäckande
Kurser
Halvdag
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utrymningsövning

Utvägen AB

Vid kritiska situationer skall alla arbetsplatser kunna utrymmas. Det är olika svårt för olika arbetsplatser o ...
Rikstäckande
Kurser
Anpassat
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning i heta arbeten

Utvägen AB

Heta Arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg ...
Rikstäckande
Kurser
1 dag
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning bombhot

Utvägen AB

Det finns idag ett antal hot som kan drabba en arbetsplats. Bombhot är en sådan händelse. Genom en bra utbild ...
Rikstäckande
Kurser
Anpassat
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

E-learningutbildning Brand

Utvägen AB

Den mest lyckade utbildningssatsningen är ofta en kombination av olika utbildningsmetoder. Ett pedagogiskt upplägg m ...
Rikstäckande
Kurser
1-2 tim
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Föreståndare för brandfarlig vara

Utvägen AB

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet utse en ell ...
Rikstäckande
Kurser
Anpassat
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskyddsansvarig steg 2

Utvägen AB

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har sedan 2004 verkat för att minska antalet olyckor i landet. Många verksamhet ...
Rikstäckande
Kurser
Anpassat
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Heta Arbeten

ViNorra brandskydd AB

Kursen vänder sig till försäkringstagare, fastighets och lokalansvariga samt entreprenörer i norra delarna av Sverige som utf ...
Östersund
Kurser
1 dag
Kurser
Kundanpassat Östersund Kontakta Löpande

Grundläggande brandskyddsutbildning

ViNorra brandskydd AB

Kursen vänder sig till anställda inom ert företag. Kursen anpassas efter arbetsmiljön och riskerna på respektive arbetsplats. ...
Östersund
Kurser
Halvdag
Kurser
Kundanpassat Östersund Kontakta Löpande

Brandskyddsansvarig

ViNorra brandskydd AB

Kursen vänder sig till den i företaget som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskyddskontro ...
Östersund
Kurser
1 dag
Kurser
Kundanpassat Östersund Kontakta Löpande

Anläggningskötare Larm

ViNorra brandskydd AB

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller den på företaget som är ansvarig för företagets brandlarms anläggning ...
Östersund
Kurser
Halvdag
Kurser
Kundanpassat Östersund Kontakta Löpande

Föreståndare Brandfarlig vara

ViNorra brandskydd AB

Kursen riktar sig till personer som skall vara föreståndare för brandfarlig vara i enlighet med lagen om brandfarlig och explos ...
Östersund
Kurser
1 dag
Kurser
Kundanpassat Östersund Kontakta Löpande

Anläggningsskötare – Automatiska brandlarm

Brandskyddsföreningen Norrbotten

Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler SBF 110 ha minst två utsedda och ...
Rikstäckande
Kurser
Anpassat
Kurser
3 800 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandfarlig vara – mindre omfattning

Brandskyddsföreningen Norrbotten

Brandfarliga varor innebär ökade risker i verksamheten och för vår miljö. Därför finns ett kra ...
Rikstäckande
Kurser
Anpassat
Kurser
3 500 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning i Heta Arbeten

Brandskyddsföreningen Norrbotten

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med brandfarliga Heta Arbeten, typ svetsning och skärning samt de som ...
Rikstäckande
Kurser
1 dag
Kurser
2 900 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning i HLR, Hjärt- och Lungräddning i Norrbotten

Brandskyddsföreningen Norrbotten

Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går innan behandling star ...
Rikstäckande
Kurser
1-2 tim
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Systematiskt brandskyddsarbete/Brandskyddskontrollant

Brandskyddsföreningen Norrbotten

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska den som äger eller använder en fastighet arbeta systematiskt med sitt brandskydd a ...
Rikstäckande
Kurser
1 dag
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Grundläggande brandskyddsutbildning (GBU)

Brandskyddsföreningen Norrbotten

Deltagaren får en grundläggande utbildning i brandskydd både teoretiskt och praktiskt. Räddningstjänste ...
Rikstäckande
Kurser
Anpassat
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Företagsanpassad brandskyddsutbildning

Brandskyddsföreningen Norrbotten

Tillsammans skapar vi den perfekta brandskyddsutbildningen. Inga resor, inga övernattningar, inga fingerade praktikfal ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
Anpassat
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Anläggningsskötare – Automatiskt brandlarm

Brandskyddsföreningen Skaraborg

Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötare till automatiska brandlarm ingående kännedom om brandlarmanläggningens fun ...
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara, Västra Götalands län
Öppen utbildning
1 dag
Öppen utbildning
Kundanpassat Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Föreståndare för brandfarlig vara – mindre omfattning

Brandskyddsföreningen Skaraborg

Efter avslutad utbildning ska deltagaren erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggand ...
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara, Västra Götalands län
Öppen utbildning
Anpassat
Öppen utbildning
Kundanpassat Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Egensotning

Brandskyddsföreningen Skaraborg

Utbildningens syfte är att ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att ...
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara, Västra Götalands län
Öppen utbildning
Anpassat
Öppen utbildning
Kundanpassat Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Heta Arbeten

Brandskyddsföreningen Skaraborg

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidtaga förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand e ...
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara, Västra Götalands län
Öppen utbildning
Anpassat
Öppen utbildning
Kundanpassat Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddsföreningen Skaraborg

Deltagaren ska efter genomgången utbildning ha sådana kunskaper att hon/han ska kunna arbeta systematiskt med brandskyddet. ...
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara, Västra Götalands län
Öppen utbildning
Anpassat
Öppen utbildning
Kundanpassat Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Brandsläckning inomhus

Brandskyddsföreningen Skaraborg

Vi utbildar din personal för att snabbt kunna göra ett släckangrepp om brand skulle uppstå i era lokaler. Personalen kommer ef ...
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara, Västra Götalands län
Kurser
1-2 tim
Kurser
Kundanpassat Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Kunskap om fallskydd

ProAccess AB

Kunskap om fallskydd riktar sig till chefer och ansvariga för att informera om vad lagen säger om fallskydd. Det är få som vet ...
Uddevalla
Kurser
1-2 tim
Kurser
850:- SEK Uddevalla Kontakta Löpande

Fallskydd bas

ProAccess AB

Fallskydd bas är en halv dags utbildning där vi grundläggande går igenom, både teoretiskt och praktiskt, vad lagen säger. De ...
Uddevalla
Kurser
Halvdag
Kurser
1700:- SEK Uddevalla Kontakta Löpande

Fallskydd räddning

ProAccess AB

Fallskydd räddning är för dig som redan gått fallskydd bas. Denna utbildning ger dig kunskapen att utföra räddning av en per ...
Uddevalla
Kurser
Halvdag
Kurser
1700:- SEK Uddevalla Kontakta Löpande

Fallskydd komplett

ProAccess AB

Fallskydd komplett är en heldags utbildning som inkluderar både Fallskydd BAS som är ett krav för att få jobba i fallriskmilj ...
Uddevalla
Kurser
1 dag
Kurser
2900:- SEK Uddevalla Kontakta Löpande

SPRAT - Society of Professional Rope Access Technicians

ProAccess AB

SPRAT står för Society of Professional Rope Access Technicians och är internationellt system och kommer ifrån USA. ...
Uddevalla
Kurser
2-7 dagar
Kurser
13.990:- SEK Uddevalla Kontakta Löpande

Säkra lyft

ProAccess AB

Det spelar ingen roll vilken bransch ni jobbar i om man skall genomföra lyft. Olyckor sker tyvärr ofta på grund av okunskap. Ut ...
Uddevalla
Kurser
Halvdag
Kurser
1700:- SEK Uddevalla Kontakta Löpande

Slutna utrymmen

ProAccess AB

Vi utbildar personal i slutna utrymmen, enklare räddning och arbetsförfarande. Vi går igenom aktuella lagar och paragrafer. Den ...
Uddevalla
Kurser
1 dag
Kurser
3.800 - 4.200:- SEK Uddevalla Kontakta Löpande

Kompetent person

ProAccess AB

Denna utbildning är för dig som vill kunna besikta personlig fallskyddsutrustning enligt EN 365. Kompetensen sträcker sig till ...
Uddevalla
Kurser
1 dag
Kurser
3100:- SEK Uddevalla Kontakta Löpande

Räddning ur stople

ProAccess AB

Enligt AFS 2000:6 Mast och- stolparbete är det ett krav att man skall ha kunskap att ta ner en nödställd från en stolpe eller ...
Uddevalla
Kurser
1 dag
Kurser
3200:- SEK Uddevalla Kontakta Löpande

Räddning

ProAccess AB

Denna utbildning vänder sig till räddningstjänst eller andra företag och organisationer. Skräddarsys helt efter era behov. Ka ...
Uddevalla
Kurser
Anpassat
Kurser
Kundanpassat Uddevalla Kontakta Löpande

Mastutbildning

ProAccess AB

I denna utbildning går vi igenom både teoretiskt och praktiskt vad lagen säger gällande arbete i mast. Eftersom en mast är v ...
Uddevalla
Kurser
1-2 dagar
Kurser
5600:- SEK Uddevalla Kontakta Löpande

Repetition Mastutbildning

ProAccess AB

Repetition mastutbildning är en utbildning för dig som sen tidigare haft en mastutbildning som utgått. Certifikatet gäller så ...
Uddevalla
Kurser
1 dag
Kurser
Kundanpassat Uddevalla Kontakta Löpande

Omexamination, SPRAT

ProAccess AB

SPRAT står för Society of Professional Rope Access Technicians och är internationellt system och kommer ifrån USA. Systemet by ...
Uddevalla
Kurser
1 dag
Kurser
5500:- SEK Uddevalla Kontakta Löpande

Heta Arbeten

Corema Svetsekonomi AB

Vid godkänt kunskapstest erhålles SBF:s certifikat. Vi har surfplattor som man kan låna och göra certifieringstestet på. Vi ...
Partille
Kurser
1 dag
Kurser
Kundanpassat Partille Kontakta Löpande

Brandskyddsutbildning

BS Consulting

BS Consulting erbjuder en utbildning som ger kunskap i hur man kan förhindra och begränsa de skador som brand ger. Läs mer här ...
Rikstäckande, Tidaholm
Kurser
1-2 dagar
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande, Tidaholm Kontakta Löpande

Heta arbeten

BS Consulting

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och orga ...
Rikstäckande, Tidaholm
Kurser
1-2 dagar
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande, Tidaholm Kontakta Löpande

Motorsågsutbildning

BS Consulting

Från 2015 krävs det att man har ett motorsågskörkort för att få arbeta med motorsåg. Utbildningen till motorsågskörkort s ...
Rikstäckande, Tidaholm
Kurser
1-2 dagar
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande, Tidaholm Kontakta Löpande

HLR

BS Consulting

Ett hjärtstopp kan inträffa var som helst, på jobbet, i hemmet eller till exempel i tunnelbanan. BS Consulting erbjuder kurser ...
Rikstäckande, Tidaholm
Kurser
1-2 dagar
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande, Tidaholm Kontakta Löpande

Heta arbeten

Brandskyddskoncept

Vill du bli certifierad hetarbetare erbjuder Brandskyddskoncept utbildningar på svenska, polska, ryska, litauiska, serbiska, bosn ...
Stockholm
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholm Kontakta Löpande

Allmänkunskap i brand

Brandskyddskoncept

Behöver du en kurs i grundläggande brandkunskap? Förbered dig på det oväntade - anmäl dig till kursen i allmänkunskap i bra ...
Stockholm
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
850 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Brandsäkra hemmet

Brandskyddskoncept

Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla andra byggnader tillsammans. Skaffa kunskapen om hur du b ...
Stockholm
Kurser, Öppen utbildning
Halvdag
Kurser, Öppen utbildning
990:- SEK Stockholm Kontakta Löpande

Brandutbildning för ensamkommande ungdomar

Brandskyddskoncept

Brandskyddskoncept har genomfört en stort antal brandutbildningar för ensamkommande ungdomar. Brandutbildningen för ensamkomman ...
Stockholm
Kurser, Företagsanpassat
1-2 tim
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholm Kontakta Löpande

Systematiskt Brandskyddsarbete

Brandskyddskoncept

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) handlar om att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av en brand ...
Stockholm
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat, Consulting
1 dag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat, Consulting
Kundanpassat Stockholm Kontakta Löpande

Utbildning för brandskyddsansvarig

Brandskyddskoncept

Alla företag och organisationer är skyldiga att göra sitt yttersta för att undvika bränder på arbetsplatsen. Brandskyddskonc ...
Stockholm
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 dag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 990 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Utbildning för brandskyddskontrollant

Brandskyddskoncept

Är eller ska du bli brandskyddskontrollant? För att du garanterat ska vara på den säkra sidan när du kontrollerar arbetsplats ...
Stockholm
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
1 490 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Anläggningsskötare sprinkler

Brandskyddsföreningen

När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. ...
Stockholm
Kurser
1-2 dagar
Kurser
5100 SEK Stockholm Kontakta Löpande

BRAND2017 Brandkonferensen

Brandskyddsföreningen

Brandkonferensen i Linköping Konsert & Kongress den 16-18 maj. Brandkonferensen arrangeras varje år av Föreningen Sveriges Bran ...
Linköping
Konferens
2-7 dagar
Konferens
5950 SEK Linköping Kontakta Löpande

Brandskydd i BBR

Brandskyddsföreningen

Denna utbildning svarar på dessa frågor och omfattar de mest centrala områdena inom byggnadstekniskt brandskydd. Efter utbildni ...
Stockholm
Kurser
1 dag
Kurser
5900 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Brandskydd i laboratorier

Brandskyddsföreningen

Om det börjar brinna i ett laboratorium är det inte bara liv som riskeras utan även avancerad och dyrbar utrustning. Med bättr ...
Stockholm
Kurser
1-2 dagar
Kurser
4875 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Brandskydd på byggarbetsplatser

Brandskyddsföreningen

Under byggtiden lever byggnaden farligt. Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt arbetssätt kan du lära dig att minska ...
Stockholm
Kurser
1 dag
Kurser
Kundanpassat Stockholm Kontakta Löpande

Brandskyddsansvarig Hotell

Brandskyddsföreningen

Två gånger i veckan rycker räddningstjänsten ut till hotell eller pensionat i Sverige. Anledningen är ofta tekniska fel, leva ...
Stockholm
Kurser
1 dag
Kurser
5100 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Arbete i explosionsfarlig miljö / ATEX

Brandskyddsföreningen

Att utföra Heta Arbeten där det finns brandfarliga varor innebär stora risker. Den här utbildningen är förlagd till verklig ...
Malmö, Uppsala
Kurser
1-2 dagar
Kurser
13650 SEK Malmö, Uppsala Kontakta Löpande

Brandskyddskoordinator

Brandskyddsföreningen

Är det du som har ansvaret? Här är fem dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera ...
Stockholm
Kurser
2-7 dagar
Kurser
25950 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Brandskyddsledare

Brandskyddsföreningen

Som brandskyddsledare blir du företagets expert på brandskydd. Du kan se riskerna och vet vilka åtgärder som behövs för ett ...
Stockholm
Kurser
Anpassat
Kurser
21400 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR

Brandskyddsföreningen

Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen. Därför är det viktigt att kunskapsnivån ...
Stockholm
Kurser
1-2 dagar
Kurser
15600 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Dammexplosioner

Brandskyddsföreningen

Damm exploderar minst en gång i veckan i svenska industrier. På vår utbildning summerar vi internationell kunskap, krav och klo ...
Stockholm
Kurser
1-2 dagar
Kurser
12800 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Explosionsskydd

Brandskyddsföreningen

Behöver du fördjupa dina kunskaper om hur du ska bedriva ditt brandskyddsarbete i förhållande till riskerna i en explosionsfar ...
Stockholm
Kurser
1-2 dagar
Kurser
7625 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Fördjupning i BBR för räddningstjänsten

Brandskyddsföreningen

Arbetar du med förebyggande frågor inom räddningstjänsten och vill fördjupa dina kunskaper om Boverkets byggregler så är de ...
Stockholm
Kurser
1-2 dagar
Kurser
14900 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Brandfarliga varor – föreståndare

Brandskyddsföreningen

Att vara föreståndare är förknippat med ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap ...
Göteborg, Malmö, Stockholm
Kurser
1-2 dagar
Kurser
12800 SEK Göteborg, Malmö, Stockholm Kontakta Löpande

Grundutbildning i restvärderäddning

Brandskyddsföreningen

För en skadedrabbad försäkringstagare är möjligheten att snabbt få återvända till sitt hem efter en brand vital. För för ...
Stockholm
Kurser
1-2 dagar
Kurser
19900 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Grundutbildning - Brandfarliga varor

Brandskyddsföreningen

Här får du baskunskaperna om brandfarliga varor. Ett måste för att gå vidare och lära dig mer inom området. Utbildningarna ...
Göteborg, Malmö, Stockholm
Kurser
1 dag
Kurser
5850 SEK Göteborg, Malmö, Stockholm Kontakta Löpande

Instruktörsutbildning Heta Arbeten

Brandskyddsföreningen

För att få utbilda i Heta Arbeten krävs att du kan försäkringsbolagens säkerhetsregler och har grundläggande brandkunskaper ...
Stockholm
Kurser
1-2 dagar
Kurser
14950 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Klassning av explosionsfarliga miljöer

Brandskyddsföreningen

En klassningsplan visar var olika brandfarliga varor finns och även vilken riskbild som föreligger. Här är utbildningen för d ...
Stockholm
Kurser
1-2 dagar
Kurser
13650 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Krisledning

Brandskyddsföreningen

Att en byggnad brinner ner kanske företaget kan leva med, men ett avbrott i produktionen och ett skadat varumärke kan vara för ...
Stockholm
Kurser
1-2 dagar
Kurser
6100 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Lås och utrymningsvägar

Brandskyddsföreningen

Tjuven ska inte komma in men du vill komma ut om det brinner. Går det att kombinera? Ägna en heldag åt balansgången mellan int ...
Stockholm
Kurser
1 dag
Kurser
10 166 SEK Stockholm Kontakta Löpande

MTO-analys

Brandskyddsföreningen

Det är lätt att skylla på tekniken om något går snett, men det är oftast i samspel mellan människa, teknik och organisation ...
Stockholm
Kurser
1 dag
Kurser
6100 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Nyhetsdag om brandlarm

Brandskyddsföreningen

Välkommen till en nyhetsdag om brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande. ...
Göteborg, Malmö, Stockholm
Kurser
1 dag
Kurser
6900 SEK Göteborg, Malmö, Stockholm Kontakta Löpande

Riskhantering Brand

Brandskyddsföreningen

Det finns ingen riskfri tillvaro. Ett bra underlag är avgörande för att fatta rätt beslut. Riskanalysen är ett sådant underl ...
Stockholm
Kurser
2-7 dagar
Kurser
21400 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Tematräff säkerhetsarbetet inom industrin

Brandskyddsföreningen

Övning ger färdighet! Att öva nödlägesrutiner är en viktig del av säkerhetsarbetet inom industrin. Under dessa dagar får v ...
Södertälje
Konferens, Föreläsning
1-2 dagar
Konferens, Föreläsning
4200 SEK Södertälje Kontakta Löpande

Kostnadsfri Webbutbildning Brandsäkerhet i vården

Brandskyddsföreningen

Brandsäker kunskap är särskilt viktigt i vården där personalen måste vara beredd att utrymma vårdtagare som inte klarar av ...
Rikstäckande
Kurser
Anpassat
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Webbutbildning Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddsföreningen

Är du ansvarig för brandskyddsarbetet på ditt företag? Behöver du veta mer om hur du ska organisera och dokumentera ert brand ...
Rikstäckande
Öppen utbildning
Anpassat
Öppen utbildning
300 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Webbutbildning Brandskydd för bostadsrättföreningar

Brandskyddsföreningen

Det är många gånger oklart vilket brandskyddsansvar en styrelse i en bostadsrättsförening har. Vi har därför tagit fram en ...
Rikstäckande
Öppen utbildning
Anpassat
Öppen utbildning
1995 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Webbutbildning Egenkontroll

Brandskyddsföreningen

Den här utbildningen vänder sig i första hand till dig som praktiskt ska kontrollera brandskydd och brandrisker på din arbetsp ...
Rikstäckande
Öppen utbildning
Anpassat
Öppen utbildning
300 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Kostnadsfri Webbutbildning i restvärderäddning

Brandskyddsföreningen

Utbildningen vänder sig till räddningstjänstpersonal som ska arbeta med restvärderäddning. ...
Rikstäckande
Öppen utbildning
Anpassat
Öppen utbildning
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Webbutbildning Självklart brandskydd

Brandskyddsföreningen

Vår webbutbildning Självklart brandskydd vänder sig till företag och organisationer som behöver stärka sina kunskaper i bran ...
Rikstäckande
Öppen utbildning
Anpassat
Öppen utbildning
300 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddsföreningen

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människor, verksamheten och företagets goda rykte. Du har ett ansvar här. ...
Stockholm
Kurser
1 dag
Kurser
4750 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Seminarium - Brandrisker med cellplast

Brandskyddsföreningen

Hur kan du minska risken för att det börjar brinna i cellplast? Hur kan du minimera skadorna om det börjar brinna? Välkommen t ...
Stockholm
Konferens, Föreläsning
1 dag
Konferens, Föreläsning
2900 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Heta Arbeten - minimera risken för brand

MSU Maskin & Säkerhetsutbildningar

Alla som arbetar med heta arbeten har ett ansvar att förhindra att en brand uppkommer. Syftet med utbildningen är att ge deltaga ...
Rikstäckande
Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 dag
Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Kontaktuppgifter

 • Adress
 • UniCarriers
 • Metallvägen 6
 • 435 82 Mölnlycke
 • Telefon
 • +46 31 98 40 00
 • Övrig info
 • Metallvägen 6 435 82 Mölnlycke Sweden Telefon: +46 31 98 40 00 Fax: +46 31 98 41 79 E-post: sverige@atlet.se Frösundaviks Allé 1 169 70 Solna Jägersrov. 219 213 77 Malmö Bultvägen 5 553 02 Jönköping

Intresseanmälan

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör UniCarriers av sig till dig inom kort!

Spara utbildning Se sparade utbildningar

* Dina kontaktuppgifter skickas till anordnaren av utbildningen. Anordnaren kommer sedan återkomma till er. Intresseanmälan är inte på något sätt bindande.

Stäng

Vad händer nu?

När du skickar en intresseanmälan så skickas dina kontaktuppgifter till anordnaren. Anordnaren kommer sedan återkomma till er via mail eller telefon. Ni förbinder er inte till någon kostnad genom detta mail.

Mvh Kundservice på studier.se